Slavnostní otevření rekonstruovaného
p a v i l o n u    A N T H R O P O S

29. června 2006 - Pisárecký park

foto: Kamil Jursa