Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

BISKUPSKÝ DVŮR

Biskupský dvůr Tento různorodý soubor budov obestupující ze tří stran parkově upravené nádvoří, se rozkládá v historické části Brna, pod katedrálním kostelem sv. Petra a Pavla). Původně gotickou stavbu proboštství brněnské kapituly koupil roku 1588 olomoucký biskup Stanislav Pavlovský (odtud „Biskupský dvůr“) a pro nového majitele ji důkladně přestavěl italský stavitel Antonio Gabri. Úpravy po roce 1600 dokončil nástupce biskupa Pavlovského kardinál František Dietrichstein. Z nejstarší stavební etapy je dochována hranolová věž a budova s částečně obnaženým režným cihlovým zdivem a úzkými lomenými a obdélníkovými okny. Pozdně gotická je kaple v druhém patře věže, na jejichž stěnách jsou výjevy ze života svatých. Pro renesanční fázi je výmluvné podloubí a jednopatrová arkádová lodžie. Moravské zemské muzeum získalo v Biskupském dvoře své první sídlo roku 1818, tedy rok po svém založení. Pro jeho potřeby bylo přistavěno v 80. letech 19. století tzv. d´Elvertovo křídlo s balkónovým portálem, pocházejícím ze zbořeného paláce Mitrovských na náměstí Svobody. Z tohoto náměstí bylo v roce 1858 přeneseno i sousoší z Merkurovy kašny od Ignáce Bendla, umístěné uprostřed nádvoří Biskupského dvora. Pozdější rozsáhlé stavební úpravy, dokončené roku 1963, již podstatně nezměnily celkovou tvářnost Biskupského dvora.

Adresa:
Muzejní 1, Brno
Telefon: 533 435 282

Otevírací doba
Vstupné
Plánek Biskupského dvora
Objekt na mapě

VÝSTAVY

SUBRETY A HEROINY
Výstava je zaměřena na prezentaci významných i dávno zapomenutých žen-umělkyň, které ve své době (konec 19. a první polovina 20. století) neudávaly jen společenský a mravní kodex, ale zároveň významně ovlivňovaly také módní trendy. Těžištěm jsou především reprodukce fotografií ze sbírky oddělení dějin divadla MZM, doplněné o divadelní kostýmy, kostýmní návrhy, rekvizity, dobové módní doplňky a další exponáty dokládající rozsah umělecké tvorby vytčených dam, a to v interiéru stylizovaném v salónním duchu. Cílem projektu je přiblížit estetiku uměleckého projevu daného období, připomenout půvab a šarm divadelní fotografie a rozšířit povědomí o mnohdy zapomenutých českých divadelních umělkyních.
Od 29. června 2011 do 31. prosince 2011  pozvánka na vernisáž výstavy  leták k výstavě  fotografie z vernisáže výstavy

 • Doprovodný program k výstavě - přednáška

  23. září 2011 - Hvězdná vzpomínka aneb Představitelky milovnických postav českého filmu 30. a 40. let

  Přednáška představí pětici nejobsazovanějších mladých hereček českého filmu první republiky a doby Protektorátu; načrtne vývoj jejich umělecké kariéry, pokusí se o definici hereckého typu každé z nich, včetně stručné dobové kritické a divácké reflexe jejich tvorby.

  Přednáší: Mgr. Jiří Bartoň

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna
logo_brno (4K)

STÁLÉ EXPOZICE

 1. Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství - numismatická expozice ukazuje v souborném přehledu funkci peněz v životě společnosti a jejich vliv na hospodářské, sociální a kulturní dění od pravěkých civilizací až po dnešek. Začíná předmincovním obdobím, kdy se kov stal všeobecným směnným prostředkem, dokumentuje vývoj středověkých a novověkých platebních jednotek v jejich rozličných formách a vznik papírových platidel. Návštěvnicky přitažlivá je instalace hromadných nálezů z Moravy, zvláště pak stříbrných mincí ze Svitav. Samostatná expozice Moravské medailérství seznamuje s historií vzniku medailí a s vývojem tohoto umění na území Moravy.   Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 209 [Numismatické oddělení]

 2. Fauna Moravy - expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí - biotopu (diorama tetřevů, sov, dropů, jelenů, srnčí zvěře, lišek, divokých prasat). Kromě informativních textů jsou připojeny mapky rozšíření s fotografiemi zvířat a prostředí, v němž žijí. Oživením expozice jsou magnetofonové nahrávky hlasů vybraných druhů ptáků a tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Tvůrci pamatovali na možnost a požadavky výuky zařazením speciálních oddílů (tahy ptáků, zastoupení dominantních druhů, změny a odchylky vybarvení, přehledná kolekce bahňáků, kachen a dravců s vyznačením rozlišovacích znaků). Zdůrazněno je rovněž nejaktuálnější téma dneška - ochrana přírody s ukázkami změn prostředí a tím i ohrožení mnoha druhů.  Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 236, e-mail: mjanouskova@mzm.cz [Zoologické oddělení]

 3. Akvárium sladkovodních ryb

 4. Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou
  Otevřeno:
  pondělí 9.00-12.00, 13.00-18.00 hodin
  úterý 9.00-12.00, 13.00-16.00 hodin

Historický sál - koncerty, přednášky a jiné kulturní akce.

Houbařská poradna (RNDr. Vladimír Antonín)


Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional