Napsali o expozici Labyrint života Jana Amose Komenského

Autor: Markéta Stulírová, Rovnost - Brněnský deník, 26. 9. 2009
Labyrint života Jana Amose Komenského

Brno - Moravské zemské muzeum v sobotu v Kralicích nad Oslavou zahájilo výstavu o Komenského životě a osobnostech, které jej ovlivnily.

Životní osud posledního biskupa Jednoty bratrské, českého filozofa, pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského byl víc než pohnutý. Byl donucen opustit Fulnek, kvůli nepřijetí katolické víry se musel rok skrývat. Hned poté mu zemřela žena a dvě děti. Roku 1656 Komenskému v polském Lešně shořel nejen majetek, ale hlavně cenné rukopisy a Českolatinský slovník, na kterém pracoval celý život.

Životní pouť tohoto velikána české historie, ale také významných osobností, s nimiž se Jan Amos Komenský setkal, přibližuje nová stálá expozice Moravského zemského muzea. V Kralicích nad Oslavou ji dnes zahájí koncert a čtení z Kralické bible.

„Výstavu Labyrint života Jana Amose Komenského jsme věnovali 430. výročí, které letos uplynulo od vydání prvního dílu Kralické bible. Kromě Komenského života se návštěvníci seznámí s významnými evropskými osobnostmi 16. a 17. století, které jeho život ovlivnily,“ přiblížil expozici spoluautor výstavy a vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Osudová setkání
K těm, kteří život Jana Amose Komenského ovlivnili, patřili například filozof René Descartes, ministr Jean Armand du Plessis známý jako kardinál Richelieu, kněz Bohuslav Balbín, malíř Rembrandt van Rijn nebo švédská královna z dynastie Vasovců Kristina Augusta.

„S Descartesem se Komenský střetl v debatě o přístupech racionalismu a sensualismu. Racionalisté Komenskému vytýkali jeho víru v proroctví a zjevení. Richelieu jej zase pozval na pařížskou Akademii věd a umění, kterou v roce 1641 založil. Komenský se však zdráhal vydat do katolické Francie a nakonec nepřijel,“ uvedl Mitáček.

Jezuitský kněz a český vlastenec Bohuslav Balbín vydával Komenskému pedagogické knihy a propagoval Labyrint světa. „Ve spise Bohemia docta jej Balbín nezařadil mezi kacíře, ale naopak mezi největší české učence,“ přiblížil historii Mitáček.

Setkání Komenského a Rembrandta sice podložené není, ale většina historiků se na něm shoduje. „Oba žili ve stejné době a nedaleko od sebe v jedné amsterodamské čtvrti. A oba trpěli pocitem zklamání a nenaplněnosti,“ uvedl ředitel Moravského zemského muzea v Brně Martin Reissner. Dodal, že na výstavě bude Rembrandtův obraz Starý muž, považovaný za Komenského portrét.

Dobové tisky
Labyrint života Jana Amose Komenského je současně novou stálou expozicí Památníku Bible kralické. „Připojí se tak ke stávající expozici Dílo tiskařů Jednoty bratrské,“ vysvětlila jeden z cílů výstavy mluvčí Moravského zemského muzea Eva Pánková.

Kromě zdůraznění faktu, že Komenský je jednou z předních postav české kultury, objasňuje výstava i reálie. „Návštěvníci se dozvědí, jak turecké války ohrožovaly Moravu, uvidí zbroje válečníků, předměty denní spotřeby ze 17. století, cechovní sekeru horníků či pečetidlo cechu ševců,“ dodala Pánková. Z dobových tisků v expozici nechybí Komenského dobové tisky či prsť z jeho hrobu v Naardenu.

Vstupné do obou expozic v Památníku Bible kralické je padesát korun.

Autor: Jan Trojan - Regionální mutace| Právo - Jižní Morava, 25. 9. 2009
V Kralicích připravili výstavu o životě a době Jana Amose

Novou stálou expozici připravili pracovníci Moravského zemského muzea (MZM) v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku.

Má název Labyrint života Jana Amose Komenského a je věnována 430. výročí vydání prvního dílu zmíněné bible. Vernisáž bude v sobotu od 18 hodin.

„Hlavní cílovou skupinou ná -vštěvníků jsou nedospělí recipienti. Vycházíme vstříc volání základních škol po takové expozici. Symbolicky otevíráme na začátku školního roku, aby se návštěva takové výstavy stala součástí výukových plánů,“ říká ředitel MZM Martin Reissner.

Muzeum také připravilo pro základní školy metodický list jako pomůcku v orientaci žáků ještě před návštěvou muzea.

Výstava navazuje na starší z roku 1993, stejně tematicky zaměřenou. „Není to jediná výstava o Komenském v naší zemi, proto jsme se snažili ji pojmout jinak než jinde,“ sdělil novinářům Jiří Mitáček z Historického oddělení MZM, jenž se na tvorbě výstavy podílel s Tomášem Knozem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Návštěvníka seznamují nejen s pestrým životem Komenského, přibližují ještě významné evropské osobnosti, které koncem 16. a především v 17. století zasáhly do Komenského osudu, nebo naopak on ovlivnil jejich osudy.

Patří mezi ně Karel starší ze Žerotína, moravský českobratrský šlechtic, zemský hejtman v letech 1610 až 1615.

Návštěvníci se seznámí rovněž s Kristýnou Poniatowskou, kardinálem de Richelieuem, s učencem Reném Descartesem, se švédskou královnou Kristinou Augustou a s dalšími osobnostmi. Určitě zaujmou dobové výtisky Komenského spisů, militária ze třicetileté války i předměty denní potřeby. Hlavní výstava v kralickém památníku prezentuje práci a dílo tiskařů Jednoty bratrské.

Autor: (aum) - Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravská vrchovina, 30. 9. 2009
Otevřeli Labyrint učitele národů

KOMENSKÝ Nová výstava v Kralicích

Kralice nad Oslavou - Nová expozice nazvaná Labyrint života Jana Amose Komenského byla slavnostně otevřena o uplynulém víkendu v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou u příležitosti 430. výročí od vydání 1. dílu Kralické bible.

Výstava bude v říjnu a listopadu otevřena od 8.00 do 15.00, denně kromě pondělí, přes zimu pak od 9.00 do 13.00. Památníkem, který dokumentuje úsilí Jednoty bratrské, provází návštěvníky rovněž Monika Doležalová.

Zpět na hlavní stránku