Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Vědecká rada Moravského zemského muzea


Vědecká koncepce Moravského zemského muzea, v.o. na léta 2010-2015 (.doc 96 kB)


Dne 8. prosince 2010 byla jmenována nová Vědecká rada Moravského zemského muzea. Vědecká rada je osmičlenná, čtyři zástupci jsou z Moravského zemského muzea, čtyři jsou externí odborníci. Ředitel muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner jmenoval následující členy Vědecké rady:

Humanitní vědy:
- Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (Ústav Anthropos MZM)
- PhDr. Zdeněk Drahoš (Oddělení dějin literatury MZM)
- Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU Brno)
- Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Ústav hudební vědy, Filosofická fakulta MU Brno)

Přírodní vědy:
- Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (Entomologické oddělení MZM)
- RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (Botanické oddělení MZM)
- Doc. Ing. Marcel Honza, PhDr. (Ústav biologie obratlovců, AV ČR Brno)
- Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (Ústav Geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU Brno)

Členové Vědecké rady na svém prvním zasedání zvolili předsedu Vědecké rady. Stal se jím Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

klikni pro zvětšení
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: