Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Personální obsazení oddělení a útvarů MZM – stav k 31. 12. 2002
Personální obsazení sekcí

Historické vědy

Oddělení historické

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Brodesser Slavomír

Vedoucí sekce a oddělení, kurátor, historik – správní dějiny habsburské monarchie v 17. – 19. století a dějiny čs. muzejnictví, vlastivěda Moravy

Mgr. Břečka Jan

Kurátor - Československý domácí a zahraniční odbor 1939 – 45, regionální dějiny měst a obcí po roce 1945

PhDr. Fišer Zdeněk

Kurátor - České dějiny 1848 – 1945, biografie osobností

Mgr. Mitáček Jiří

Kurátor -Církevní dějiny českých zemí za vlády Lucemburků, zejména rytířské duchovní řády

Brejchová Zdenka

Dokumentátor, knihovník

Schildberger Vlastimil

Konzervátor: palné ruční zbraně

Doleželová Monika

Služby návštěvníkům expozice v Kralicích

Archeologický ústav

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Belcredi Ludvík

Vedoucí ústavu, kurátor - středověká archeoloie

PhDr. Čižmářová Jana

Kurátor -doba protohistorická

PhDr. Galuška Luděk, CSc.,

Kurátor -raně středověká archeologie

PhDr. Humpolová Alena

Kurátor -neolit

PhDr. Měchurová Zdena, CSc.,

Kurátor -středověká archeologie

PhDr. Nekuda Rostislav

Kurátor -středověká archeologie

PhDr. Salaš Milan, CSc.,

Kurátor -doba bronzová

Doleželová Silvie

Dokumentátor, knihovník

Šoustarová Helena

Knihovník

Špičák Zdeněk, ing. arch.

Kresebná dokumentace arch. výzkumů

Mgr. Galeta Patrik

Lektor

Polášková Kateřina

Konzervátor

Příhodová Charlota

Konzervátor

Ševčíková Dana

Konzervátor

Oddělení numismatické

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Šmerda Jan

Vedoucí oddělení, kurátor -historik

PhDr.Kučerovská Taťána, CSc.

Kurátor - historik – medaile

Mgr. Grossmannová Dagmar

Dokumentátor, knihovník

Šafařík Oldřich

Konzervátor

Věda o umění

Oddělení dějin literatury

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Křížová Jana

vedoucí oddělení, kurátor

Mgr. Bartoňová Stanislava

Kurátor - česká literatura 19. a 20. století, literární dokumentace, po úmrtí dr. Hájka pověřena vedením oddělení

Mgr. Kraftová–PospěchováHana

Kurátor -česká literatura 19. a 20. století (především období první Československé republiky)

Kubešová (Matoušková) Michaela

Zástup za MD, knihařka

Matýšková Běla

Knihovnice, dokumentátor

Matzová Petra

Konzervování a restaurování papírových dokumentů, knihařské práce, MD

Oddělení dějin divadla

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Mgr. Blecha Jaroslav

Vedoucí oddělení, kurátor -loutkové divadlo

PhDr. Havlíčková Margita

Kurátor - činoherní divadlo

Valentová Veronika

Kurátor - Zástup za MD

Herzánová Eva

Restaurátor – dřevo

Šedá Helena

Restaurátor – textil

Zatloukalová Magda

Dokumentátor, knihovník

Oddělení dějin hudby

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Malý František

Vedoucí sekce, vedoucí oddělení, kurátor - figurální hudba 18. – 19. století na české texty (písně vánoční, pohřební, božitělové, poutní atp.)

PhDr. Kyas Vojtěch

Kurátor -dějiny hudební tvorby v 19. st., dějiny hudebního života v Brně, Vídni a na Moravě v 19.století

PhDr. Přibáňová Svatava

Kurátor -tvorba a osobnost Leoše Janáčka a recepce jeho díla u nás i v zahraničí

Mgr. Romportlová Simona

Kurátor - duchovní hudba 18. – 19. Století

Zahrádka Jiří

Kurátor - tvorba a osobnost Leoše Janáčka

Buriánková Jitka

Průvodkyně Památníku Leoše Janáčka, dokumentace

Doleželová Eleonora

Knihovník, dokumentáror

 

Věda o zemi

Oddělení geologicko – paleontologické

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. Gregorová Růžena

Vedoucí oddělení, kurátor - paleontologie, obratlovci

Mgr. Dr. Ivanov Martin

Kurátor, specializace především na řád Serpentes (hadi)

RNDr. Hrdličková Stanislava

Lektor, vzdělávací činnost v oboru obratlovců

Jánošíková Olga

Knihovník, dokumentátor

Diviš Karel

Preparátor, konzervátor

Oddělení mineralogicko – petrografické

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. Houzar Stanislav

Vedoucí oddělení, vedoucí sekce, kurátor mineralogie, petrologie a geochemie přeměněných hornin, tektity, turmalín a jeho petroloie v různých horninách, historie dolování na západní Moravě

Cempírek Jan

Student MU Brno, kurátor - mineralogie

Mgr. Hrazdil Vladimír

Kurátor -mineralogie

Prof. RNDr. Novák Milan, CSc

Kurátor -mineralogie, petrologie a přeměněné horniny, turmalín, jeho krystalická chemie a petrologie v různých horninách, systematická mineralogie

RNDr. Pfeiferová Anna

Kurátor -geologie a geochemie čtvrtohorních sedimentů, historie geologických věd

Bobek Jan

Preparátor

Dočkal Petr

Preparátor

Zelinková Miluše

Knihovník, dokumentátor

 

Věda o životě

Ústav Anthropos

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Oliva Martin, PhD.

Vedoucí sekce, vedoucí ústavu, kurátor -archeologie paleolitu, paleontologie

RNDr. Dočkalová Marta

Kurátor - anthropologie, rituální aspekty

Mgr. Neruda Petr

Kurátor -technologie kamenných artefaktů a experimentální archeologie

Mgr. Nerudová Zdeňka

Výzkum paleolitu, konzervátor, preparátor

RNDr. Seitl Luděk

Kurátor -paleontologie a stratigrafie čtvrtohor

Doc. PhDr. Valoch Karel, DrSc.,

Kurátor - archeologie a statigrafie pleistocénu

Kovaříková Yvona

Konzervátor, preparátor

Kroupa Oldřich

Konzervátor, preparátor

Mgr. Svenssonová Markéta

Konzervátor, preparátor

Rozsypalová Irena

Dokumenátor, knihovník

Píchová Ludmila

Dokumentátor, kresebná a fotografická dokumentace

Mgr. Roblíčková Martina

Kurátor . paleontologie

Rusková Silvie

Restaurátor, konzervátor

Synek Petr

Preparátor, konzervátor

Neužil Oldřich

Vedoucí pavilonu Anthropos (řídí sezónní pracovníky pavilonu Anthropos)

Fojtová Blanka

Lektor

Polánka Petr

dokumentátor

Kostrhun Petr

dokumentátor

Oddělení pro historii biologických věd (oddělení genetiky)

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Sekerák Jiří

Vedoucí oddělení, kurátor - historie a filozofie vědy

Mgr. Dubská Lenka

kurátor

PhDr. Matalová Anna

Kurátor - historik

Ing. Květ Radan, CSc

Kurátor

Mgr. Šohajková Marcela

Dokumentátor, knihovník

Etnografický ústav

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. Dvořáková Hana

Vedoucí ústavu, kurátor - hračky, lidová religiozita, film

PhDr. Beránková Helena

Kurátor - fotoarchiv, archiv, grafika

PhDr. Kalinová Alena

Kurátor -lidové umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle)

PhDr. Nováková Lenka

Kurátor -lidový textil

PhDr. Pechová Jarmila

Kurátor - řemeslo a výroba, zemědělství

PhDr. Večerková Eva, CSc.,

Kurátor -nábytek, zvykosloví (především kraslice), staré tisky

Henčl Václav

Konzervátor – dřevo, nábytek

Dufková Libuše

Konzervátor

Ing. Skalická Štěpánka

Konzervátor textilu

Sokolová Alena

Restaurátor

Doleželová Silvie

Dokumentátor, fotograf

Beltrán Jana

Knihovník

Pospíšilová Alena

Knihovník

Systematická biologie

Oddělení botanické s houbařskou poradnou

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. Sutorý Karel CSc.,

Vedoucí sekce, vedoucí oddělení, kurátor -systematika a fytogeografie vyšších rostlin

RNDr. Antonín Vladimír, CSc.,

Kurátor mykologie, vedoucí houbařské poradny

Mgr. Kubešová Svatava

Kurátor -bryologie

RNDr. Novotný Ivan

Kurátor -bryologie

Ing. Uberall Ivo

Kurátor

Vágner Alois

Kurátor -mykofloristika, preparátor

Mgr. Měřínská Alena

Preparátor

RNDr. Dědečková Marta

Knihovník, mechorosty

Jarošová Yveta

Dokumentátor

Oddělení entomologické

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Ing. Kolibáč Jiří, CSc.,

Vedoucí oddělení, kurátor - entomoloie, principy taxonomie, Coleoptera, Cleroidea

Ing. Kubáň Vítězslav

Kurátor -Coleoptera, Buprestidae, Coraebini, taxonomie, biogeorafie

Ing. Jakeš Oldřich, Csc.

kurátor

Mgr. Malenovský Igor

Kurátor

Božková Alena

Knihovnice

Dembický Luboš

Preparátor, konzervátor

Oddělení zoologie

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. Šebela Miroslav, CSc.,

Vedoucí oddělení, kurátor-ornitologie, teriologie, herpetologie, batrachologie, ekologie

Ing. Prášek Václav

Kurátor -ornitologie, ichtyologie

RNDr. Sutorová Helena

Kurátor -batrachologie, archiv, správce sbírek Budišov

RNDr. Janoušková Milada

Lektorská činnost, knihovník

Bašta Jaroslav

Preparátor

Vlasák Miroslav

Preparátor

Kučera Tomáš

Preparátor, provoz akvarií

Krátká Marie

Lektor na zámku Budišově

Pavlíčková Jana

Lektor na zámku v Budišově

Karasová Marcela

Lektor na zámku v Budišově

Hydrobiologická laboratoř

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. Skácelová Olga

Vedoucí laboratoře, výzkum vodních biotopů, sběr vodních organismů (řasy, zooplankton, bentos)

Ekonomický útvar

Ekonomické oddělení

Jméno

Pracovní zaměření

Ing. Růžičková Růžena

Náměstek pro ekonomiku, vedoucí útvaru, ekonom

Adamcová Vlasta

Všeobecná účetní

Mancová Drahomíra

Finanční účetní – pokladní

Koudelková Jana

Finanční účetní

Urbánková Jana

Všeobecná účetní

Oddělení PaM

Jméno

Pracovní zaměření

Buchtová Jindriška

Vedoucí oddělení, ekonom práce a mezd

Motyčková Zlata

Mzdová účetní

Plšková Zita

Mzdová účetní

Technicko – provozní útvar

Technicko – investiční oddělení

Jméno

Pracovní zaměření

Ing. Hlaváček Petr

Vedoucí útvaru, technický pracovník

Troppová Hana

Referent

Ing. Kilián Petr

Stavební technik

Sychra Jiří

Zásobovač

Správa budov

Jméno

Pracovní zaměření

Ing. Pacal Miroslav

Vedoucí správy budov, řídí práci uklizeček, telefonistky, domovníků, kastelánů

Oddělení údržby

Jméno

Pracovní zaměření

Zabil Josef

Vedoucí oddělení, technik

Bunďálek Antonín

Elektrikář,

Fišer Josef

Instalatér - údržbář

Jaroš Radoslav

Manipulační dělník

Krejčiřík Petr

Topič Rebešovice

Linhart Jiří

Údržbář – instalatér

Lisý Jan

Zedník

Malena Jaroslav

Manipulační dělník

Mazel Roman

Elektrikář

Novotný Karel

Instalatér – topenář

Peslar Emil

Instalatér

Příhoda Jiří

Elektromechanik

Rožnovský Silvestr

Zedník, údržbář

Válek Jaroslav

Truhlař, stolař

Vitouch Vladislav

Instalatér – topenář

Oddělení provozu expozic a výstav

Jméno

Pracovní zaměření

Obrovská Libuše

Vedoucí oddělení, zajišťuje činnost dozorců – informátorů, pokladních, šatnářek, technika

Prezentační útvar

Dětské muzeum

Jméno

Pracovní zaměření

PaeDr. Poláková Zdeňka

Vedoucí muzea, vytváření prezentačních akcí muzea

PhDr. Jelínková Eva

Vytváření prezentačních akcí muzea

Chadzipolichroni Marta

Lektorská služba návštěvníkům muzea

Olivová Jana

Lektorská služba návštěvníkům muzea

Bc. Šmídková Šárka

Lektorská služba návštěvníkům muzea

Olešovská Monika

Lektorská služba návštěvníkům muzea

Programové oddělení

Jméno

Pracovní zaměření

PhDr. Mikulka Jiří

Vedoucí útvaru, vedoucí oddělení, zpracovávání koncepcí výchovné, vzdělávací a prezentační činnosti MZM, zajišťování informačních a tiskových vztahů MZM k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

Schnirchová Dana

Zajišťování pronájmů místností v objektech MZM pro veřejnost, zabezpečování doprovodných akcí

Sedláčková Olga

Zabezpečování pořádání přednášek, zájezdů a doprovodných akcí k výstavách, příprava sborníků

Chalupníková Andrea

Zabezpečování propagace MZM navenek (pořádání tiskových konferencí a vydávání měsíčních programových tisků o činnosti MZM)

Výstavní oddělení

Jméno

Pracovní zaměření

Ježorek Jan

Vedoucí oddělení, výstavář

Jarešová Radmila

Výstavář – aranžér

Mrhačová Jaroslava

Výstavář – aranžér

Švehlík Pavel

Výstavář – aranžér

Gottwald Miroslav

Výstavář

Modlitba Petr

Výstavář

Ediční oddělení

Jméno

Pracovní zaměření

PhDr. Novotná Lea

Vedoucí oddělení, redaktorka

Mgr. Syrová Iljuše

Redaktorka

Tomsová Michaela

Technicko – výtvarná redaktorka

Novotná Zdeňka

Tiskařka

Hlavatková Eva

Ediční sklad

Kozlová Zdeňka

Knihařka

Linhartová Eva

Tiskařka

Pacherová Eva

Tiskařka (prac. poměr ukončen k 30. 6. 2002)

Mgr. Holá Zuzana

Marketing

Střecha Dobroslav

Tiskař (prac. poměr zahájen k 1. 6. 2002)

Útvar dokumentace a informatiky, pracoviště ISO

Oddělení informatiky

Jméno

Pracovní zaměření

Ing. Durmonová Radka

Vedoucí útvaru, koncepce, metodika pilotního pracoviště ISO, ekonomika, zajišťování nového a inovace staršího HW a SW, projekt DEMUS

Mgr. Lenhart Zdeněk

Analýza, vývoj systémů dokumentace muzejních sbírek (AISM, DEMUS), tvorba technické a uživatelské dokumentace nových systémů

Ing. Jankovičová Pavla

Programování Demus

Mgr. Podolníková Jarmila

Programování Access, Demus

Ing. Ševčík Kamil

Programování Access, převody dat do Demusu

Pasz Robert

Správa muzejní počítačové sítě, hardwarový servis

Zachariáš M.

Správa muzejní počítačové sítě, softwarový servis

Jursa Kamil

Digitální fotodokumentace sbírkových předmětů, nástup 1. 9. 2001

Klečka Zdeněk

Pracoviště ISO: kameraman, audio a video studio

Oddělení dokumentačních a knihovnických služeb

Jméno

Pracovní zaměření

Novotná Renata

Knihovnice, vedoucí ústřední knihovny

Mgr. Peigerová Jitka

Archivářka

Richtrová Vilma

Knihovnice

PhDr. Seitlová Pavla

Knihovnice, informační pracovník, sekretariát Českého výboru ICOM

Spilková Ivona

Knihovnice

Oddělení ostrahy

Jméno

Pracovní zaměření

Jánošík Ivan

Řídí pracovníky ostrahy budov MZM

Sekretariát ředitele

Jméno

Pracovní zaměření

Berka Leoš

Vnitropodniková kontrola, bezpečnostní a požární technik

Mgr. Krčmář Alexandr

Personální referent, autodoprava

Mgr. Novák Petr

Podnikový právník, ukončil prac. poměr

Jílková Věra

Asistent ředitele

Salát Libor

Řidič

Krause Jiří

Řidič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: