Curicullum Vitae

Martin Reissner (1969)

– literární a výtvarný historik, kritik a publicista
– ředitel Moravského zemského muzea
– šéfredaktor časopisu pro teorii a kritiku Ladění.
– přednáší literaturu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

– Texty o kulturní teorii, výtvarném umění, literatuře, divadle a historii zveřejňuje od poloviny 90. let v množství odborných periodik, mimo jiné v novinách Slovo, Zemské noviny, Lidové noviny, Rovnost a Právo i v časopisech Bulettin Moravské galerie, Detail, Host či Ladění. O české kultuře a literatuře přednášel v tomto století v Česku, Německu, ve Francii, v Japonsku a USA. Je autorem studií Německá židovská literatura v českých zemích a Osvícenská literatura, je spoluautorem knih Dějiny umění 12, Odkaz Jaromíra Tomečka, Fenomén kniha a autorem monografie o malíři Josefu Klírovi. Je členem redakční rady Portálu české literatury www.czlit.cz, české sekce IBBY, výboru sekce dětské literatury Obce spisovatelů a porotcem ceny Zlatá stuha.

Studia a zaměstnání:  
1987Gymnázium Uherské Hradiště, maturita
1988 Slovácké muzeum Uherské Hradiště (správce Památníku Velké Moravy, Staré Město u Uherského Hradiště)
1988–1991 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní (student)
1990–1995 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta (ukončeno Mgr.)
1990–1995 Masarykova univerzita, pedagogická fakulta (ukončeno Mgr.)
1994 Lidové noviny Brno, kulturní redaktor
1995–1997 Deník Rovnost, kulturní redaktor
1995–dosud Pedagogická fakulta MU (katedra české literatury) odborný as.
1996–dosud Ladění, časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, šéfredaktor
1997 Internationale Jugendbibliothek München, studijní pobyt
1997–2001 Deník Slovo (Zemské noviny), vedoucí kulturní rubriky Morava
2001–2009 Magistrát města Brna, vedoucí Odboru kultury MMB
2005 Zkouška odborné způsobilosti (státní správa a samospráva, kultura a památková péče Institut pro místní správu Praha)
2007 rigorózní řízení na PdF MU (česká literatura pro mládež, PhDr.)
2009 Moravské zemské muzeum Brno, ředitel

Jazykové znalosti:  
český jazykrodilý mluvčí
anglický jazykvelmi dobrá
latinský jazykzákladní
německý jazykvelmi dobrá
ruský jazykvelmi dobrá
slovenský jazykvelmi dobrá

Moravské zemské muzeum a Martin Reissner

Zpět na hlavní stránku