Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Přehled separátů - M

Maag, H. P.; Nösberger, J.: Photosynthetic Rate, Chlorophyll Content and Dry Matter Production of Trifolium pratense L. as nfluenced by Nitrogen Nutrition, 1980

Maag, H. P.; Nösberger, J.: Development of Nodulating Trifolium pratense L. as Affected by Nitrogen Nutrition, 1980

Maarel, E. van den: Vegetatio 1980 : the past six years and the near future, 1979

Maarel, E. van den: Observations sur la structure et la dynamique de la végétation des dunes de Voorne - Pays Bas, 1971

Maarel, E. van den: The Braun-Blanquet approach in perspective, 1975

Maarel, E. van den: Small-scale vegetational boundaries; oh their analysis and typology, 1974

Maarel, E. van den: On the establishment of plant community boundaries, 1976

Maarel, E. van den; Leeuwen, C. G.: Beziehungen zwischen Struktur und Dynamik in Ökosystemen, 1967

Maarel, E. van den; Tüxen, R.; Westhoff, V.: Bibliographie pflanzensoziologischer Lehrbücher und verwandter Schriften, 1970

Maarel, E. van den; Westhoff, V.: The vegetation of the dunes near Oosvoorne (the Netherlands) with a vegetation map, 1964

Maarel, E. van der; Adriani, M. J.: Opening address, 1978

Maarel, Eddy van der: De relatie ecologie-planologie, 1975

Maarel, Eddy van der: The Braun-Blanquet Approach in Perspective, 1975

Maarel, Eddy van der: Observations sur la structure et la dynamique de la vegetation des dunes de Voorbe - Pays Bas, 1971

Maarel, Eddy van der: De winning en aanvulling van grondwater: Ecologische gevolgen, 1976

Maarel, Eddy van der: Small-scale vegetational boundaries; on their analysis and typology, 1974

Maarel, Eddy van der: The working group for data-processing of the international society for plant geography and ecology in 1972-1973, 1974

Maarel, Eddy van der: Man-made natural ecosystems in environmental management and planning,

Maarel, Eddy van der: Experimental Succession Research in a Coastal Dune Grassland, a Pre-liminary Report, 1978

Maarel, Eddy van der: Iets over het Globaal Ecologisch Model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, 1974

Maarel, Eddy van der: Over struktuur en dynamiek van oecosystemen, in het bijzonder van vegetaties, 1970

Maarel, Eddy van der: Ecological Principles for Physical Planning, 1978

Maarel, Eddy van der: Epharmony and Bio-Indication of Plant Communities, 1980

Maarel, Eddy van der: Transformation of Cover-Abundance Values Phytosociology and Its Effects on Community Similarity, 1979

Maarel, Eddy van der: Towards an Ecological Theory of Nature Management, 1980

Maarel, Eddy van der: Epharmony and Bio-Indication of Plant Communities, 1980

Maarel, Eddy van der: On the Interpretability of Ordination Diagrams, 1980

Maarel, Eddy van der: Vegetation Development in a Former Orchard Under Different Treatments: a Preliminary Report, 1980

Maarel, Eddy van der: Ordination of plant communities on the basis of their plant genus, family and order relationships, 1972

Maarel, Eddy van der: De Ooijpolder - een biologische waardering van natuur en landschap, 1970

Maarel, Eddy van der: Florastatistieken als bijdrage tot de evaluatie van natuurgebieden, 1971

Maarel, Eddy van der: Vegetationsstruktur und Minimum-Areal in einem Dünen-Trockenrasen, 1966

Maarel, Eddy van der: Plant species diversity in relation to management, 1970

Maarel, Eddy van der: Bericht über die Arbeitsgruppe für datenverarbeitung der internationalen Vereinigung für Vegetationskunde, 1969-1970, 1971

Maarel, Eddy van der: Basic problems and methods in phytosociology, 1971

Maarel, Eddy van der: Milieuproblemen in Limburg, 1971

Maarel, Eddy van der: De invloed van het zich ontwikkelende hoofdwegennet op natuur en landschap, 1972

Maarel, Eddy van der; Janssen, J. G. M.; Louppen, J. M. W.: Tabord, a Program for Structuring Phytosociological Tablets, 1978

Maarel, Eddy van der; Stumpel, A. H. P.: Landschaftsökologische Kartierung und Bewertung in den Niederlanden, 1974

Maarel, Eddy van der; Vellema, K.: Towards an ecological model for physical planning in the Netherlands, 1975

Maarel, Eddy van der; Westhoff, V.: The vegetation of dunes near Oostvoorbe (the Nederlands) with a vegetation map, 1964

Maas Geesteranus, R. A.: On Cordyceps capitata, 1963

Maas Geesteranus, R. A.: Index Fungus 21-28, 1964

Maas Geesteranus, R. A.: Notes on Dutch lichens - II, 1958

Maas Geesteranus, R. A.: Hyphal structures in hydnums, 1962

Mabberley, D. J.: Pachycaul Senecio species of St. Helena, Cacalia paterna and Cacalia materna, 1975

Mabberley, D. J.: Giant Lobelias : Toxicyty, Inflorescence and tree-building in the Campanulaceae, 1975

Mabberley, D. J.: Pachycaul Lobelias of Afrika and St. Helena, 1974

Mabberley, D. J.: The Giant Lobelias: toxicity, inflorescence and tree-building in the Campanulaceae, 1975

Mabberley, D. J.: The Giant Lobelias: pachycauly, biogeography, ornithophily and continental drift, 1975

Mabberley, D. J.: Pachycauly, vessel-elements, islands and the evolution of arborescence in herbaceous families, 1974

Mabberley, D. J.: Branching in pachycaul Senecios: the Durian theory and the evolution of angiospermous trees and herbs, 1974

Macan, T. T.: 8. Fishponds. Structure of the community in the vegetation of a moorland fishpond, 1975

MacCollom, George B.: Effects and Correction of DDT Phytotoxicity to Cucumbers, 1956

MacDaniels, L. H.: The culture of iris, 1953

MacDaniels, L. H.: Anatomical Basis of So-Called Adventitious Buds in the Apple, 1953

Macdonald, J. A.: Heather Rhizomorph Fungus in Scotland, 1948

MacDonald, L. H.: Birdsfoot trefoil, 1950

MacDougal, D. T.: A Half Century of Plant Physiology, 1932

MacDougal, D. T.: Reversible variations in volume, pressure, and movements of sap in trees, 1925

MacDougal, D. T.; Moravek, Vladimir: The activities of a constructed colloidal cell, 1927

MacDougal, D. T.; Working, Earl B.: The pneumatic system of plants, especially trees, 1933

MacDoughal, D. T. a kol.: Laboratory for plant physiology, 1925-26

Mack, A. R.; Bowren, K. E.: Identification of cropland and area estimation from aerial photography and satellite imagery, 1975

Mackay, J. B.; Chapman, V. J.: Some Notes on Suaeda australis Moq. Var. Nova zelandica var. Nov. And Mesembryanthemum australe Sol. Ex Forst. F., 1954

Mackevič, N. V.: Nakoplenije gutty v kore zazemlennnych steblej bereskleta, 1958

Mackintosh, R. S.: Breeding fruits and vegetables, 1909

Macko, Stefan: Roýlinnoýć projektowanych rezerwatów na Wolyniu z zasilku fundusu kultury narodowej, 1938

Macko, Stefan: Krótki przeglad kierunków i metod badań analyticzno-pylkowych, 1931

Macků, J.: Moravská věda botanická, 1930

Macků, J.: Vznik, vývoj a cíl botaniky užité,

Macků, J.: Nové technické rostliny a jejich produkce v ČSR, 1954

Macků, Jan: Kultura máty peprné a meduňky lékařské, [1900]

Macků, Jan: Rostliny tříselné v Československu, 1934

Macků, Jan: Botanická vzpomínka na krásné, zašlé časy, 1928

Macků, Jan: Přírodní poměry horských okresů Jihozápadní Moravy, 1926

Macků, Jan: L'influence de quelques ions sur la production des huiles essentielles dans les plantes médicinales, 1926

Macků, Jan: Ždánské lesy, 1914

Macků, Jan: O vlivu některých iontů na vzrůst hmoty rostlinné a tvorbu účinných látek u léčivých rostlin: 1. řada: máta peprná, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, 1926

Macků, Jan: Moderní boj o kaučuk a gutaperču, 1939

Macků, Jan: Bude Guayule československým kaučukem?, 1934

Macků, Jan: Sadba balíková a její mikrobiologický význam v lesním hospodářství, 1917

Macků, Jan: Druhý příspěvek ku poznání Basidiomycetův a Ascomycetův moravských, 1911

Macků, Jan: Císařka a hřib satan na Moravě, 1910-1911

Macků, Jan: Několik vzácných moravských hub, 1910

Macků, Jan: I. Příspěvek ku poznání Besidiomycetův a Ascomycetů moravských, 1909

Macků, Jan: Klasifikace věd a reforma našich škol, 1920

Macků, Jan: Otázka kultur léčivých rostlin v republice Československé, 1920

Macků, Jan: Moravské muchomůrky (Amanitace Moraviae), 1942

Macků, Jan: Semenice rostlinné (Dokončení.), 1907

Macků, Jan: Některé nové směry v řešení otázky vedlejšího výnosu lesa,

Macků, Jan: Semenice rostlinné, 1906

Macků, Jan: Problém tuberikultury na Moravě, [1935]

Macků, Jan: Pokusy o látkovém vlivu na produkci hmoty a účinných látek u některých léčivých rostlin, 1931

Macků, Jan: Pokusy s umělým pěstěním lanýžů na Moravě a jejich ocewnění v lesním hospodářství, 1914

MacLean, A. J.: Movement of nitrate nitrogen with different cropping systems in two soils, 1977

MacMahon, James A.; Phillips, Donald L.; Robinson, James V.; Schimpf, D. J.: Levels of Biological Organization : An Organism-Centered Approach, 1978

MacNeil, Douglas; MacNeil, Tanya; Brill, Winston J.: Genetic Modifications of N2-Fixing Systems, 1978

Macrae, I. C.; Edwards, J. F.: Adsorption of Colloidal Iron by Bacteria, 1972

MacRobbie, E. A. C.: Ion Fluxes to the Vacuole of Nitella translucens, 1969

MacRobbie, E. A. C.: Metabolic effects on ion fluxes in Nitella translucens. I. Active influxes, 1966

MacRobbie, E. A. C.: Metabolic effects on ion fluxes in Nitella translucens. II. Tonoplast fluxes, 1966

MacRobbie, E. A. C.: Vacuolar Fluxes of Chloride and Bromide in Nitella translucens, 1971

MacRobbie, E. A. C.: Ion transport in plant cells, 1971

MacRobbie, E. A. C.: Fluxes and compartmentation in plant cells, 1971

MacRobbie, E. A. C.; Fensom, D. S.: Measurements of Electro-osmosis in Nitella translucens, 1969

MacRobbie, Enid A. C.: Factors Affecting the Fluxes of Potassium and Chloride Ions in Nitella translucens, 1964

MacRobbie, Enid A. C.: Phloem translocation. Facts and mechanisms: a comparative survey, 1971

Máčel, Ladislav: Příspěvek k poznání fosilní květeny jižní oblasti moravského kulmu, 1941

Máčel, Ladislav: Flora a fauna z travertinu v Hradišti pod Vrátnom v Malých Karpatech, 1939

Máčel, Ladislav: Příspěvek k poznání fosilní květeny jižní oblasti moravského kulmu, 1941

Máčel, Ladislav: Flora z traventinů v Hradišti pod Vrátnom v Malých Karpatech, 1937

Madalski, J.: Carex obtusata liljebl. nowy element borealno-leýny we florze Polski, 1938

Madalski, J.: Crepis rhoeadifolia M. B. var. glandulifera n. var., 1937

Madalski, J.: O owocujacych okazach w Polsce, 1938

Madalski, J.: Godne ochrony stare drzewa w powiecie rudeckim kolo Lwova, 1938

Madalski, J.: Jeszcze slów pare o odkryciu Fagus orientalis Lipsky na pólnocnej krawedzi Podola,

Madalski, J.: Kawa jako roślina užitkowa,

Madalski, J.: Materialy do wystepowania rodzaju viscum L. w Polsce I., 1938

Madalski, J.: Morphological Characteristics of the Endocarps of the European Species of Potamogeton L., with a Key to the Identification of Their Pleistocene Remains, 1955

Madalski, J.: Notatki florystyczne. Cz. II., 1948

Madalski, J.: Nowe stanowiska Draba dubia Sute oraz kliku innych roślin w Tatrach, 1938

Madalski, J.: Nowe stanoviska halofytów i innych roślin w okolicach Leczycy, 1954

Madalski, J.: Z badani nad Fagus silvatica L. i Fagus moesiaca, 1947

Madalski, J.: Botrychium Virginianum Sw. Na pólnocnej Krawedzi Podola, 1938

Madalski, J.: Cechy morfologiszne pestek europejskich gatunków i klucz do oznaczania ich szczatków dyluwialnych, 1949

Madalski, J.: Nowe stanowiska Hayne salisb. We wschodnej czesti Europy srodkovej,

Madalski, J.: Notaki florystyczne, 1931

Madalski, J.; Kostyniuk, M.: List of Publications of the Institute for Plant Morphology and Taxonomy of the J. K. University, 1937

Madalski, Józef: O wskrzeszenie Pamiatki pieniackiej w okolicach Zloczowa, 1936

Madalski, Józef: Gagea liottardii roem. et Schult. nowy gatunek Alpejski we florze Karpat wschodnich, 1936

Madalski, Józef: Krytyczne uwagi o wystepowaniu Carex incurva Lightf. i Carex chrordorrhiza Ehrh. w poludniowo-wschodniej Europie, 1930

Madalski, Józef: Pleistoceňska flora ze ýciejowic kolo Krakowa, 1935

Madalski, Józef: O nowym dla Polski buku u zakresu form Fagus orientalis Lipsky, 1938

Madalski, Józef: Botanischer Excursionsführer in die Gegend von Janów im Roztocze, 1937

Madaus, G.; Schindler, H.: Über die fungizide Wirkung von Pulsatilla pratensis Mill. und Clematis recta L. zu verschiedenen Jahreszeiten, 1937

Madaus, G.; Schindler, H.; Koch, F. E.: Über die angeblich pflanzenkonservierende Wirkung herzwirksamer Glykoside, 1938

Madlen, Ján: Sto padesiať rokov lesnického vysokého školstva na Slovensku, 1958

Magerstein, Čeněk: Pěstování košikářské vrby a dnešní situace našeho vrbařství, 1940

Maggs, John; Pearson, Craig J.: Litter Fall and Litter Layer Decay in Coastal Scrub at Sydney, Australia, 1977

Maggs, John; Pearson, Craig J.: Minerals and Dry Matter in Coastal Scrub and Grassland at Sydney, Australia, 1977

Magic, D.: Vegetačné a fytogeografické pomery nových lokalit waldsteine trojlistej (Waldsteinia trifoloa Roch.) na Slovensku, 1959

Magic, D.: Waldgesellschaften der Eichen-Hainbuchen- und Buchenwälder mit Festuca drymeja Mert.et Koch im Slivakischen Erzgebirge, 1968

Magic, Dezider: Jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia Vahl.) na Slovensku, 1957

Maglocký, Š.: Porovnanie ekoklimatických podmienok v rastlinných spoločenstvách na bôrovišti (Považský Inovec), 1978

Maglocký, Š.: Filagini-Vulpietum Oberd. 1938 in den Kleinen Karpaten, 1978

Maglocký, Š.; Mucina, L.: Gesellschaften aus dem Verband Stipion calamagrostis in der Südwestslowakei, 1980

Magnus, E. L.: Species Sedi in horto Bondegärden, 1924

Magnus, P.: Auftreten eines einheimischen Rostpilzes auf einer neuen aus Amerika eingeführten Wirtspflanze, 1906

Magnus, P.: Über die Benennung der Septoria auf Chrysanthemum indicum und deren Auftreten im mittleren Europa, 1907

Magnus, P.: Über eine Erkrankung des Weinstockes, 1906

Magnus, P.: Richtige wissenschaftliche Bezeichnung de beiden auf der Gerste auftretenden Ustilago-Arten, [1905]

Magnus, P.: Melampsorella Feurichii, eine neue Uredinee auf Asplenium septentrionale, 1902

Magnusson, A. H.: Studies on Boreal Stereocaula, 1926

Magnusson, A. H.: Studien über einige Arten der Lecidea armeniaca und elata Gruppe, 1926

Magnusson, A. H.: A Monograph of the Lichen Genus Ionaspis, 1933

Magnusson, A. H.: The Lichen-Genus Acarospora in Greenland and Spitsbergen, 1935

Magnusson, A. H.: New or misunderstood European Lichens, 1926

Magnusson, A. H.: Eine europäische Art von Leprocollema Wain, 1938

Magnusson, A. H.: Western American Lichens, mainly from Oregon, 1939

Magnusson, A. H.: Lichenes Selecti Scandinavici Exsiccati: fasciculus 1-3; 5-13, 1927-1937

Magnusson, A. H.: Studies in Species of Pseudocyphellaria: the Croata-group, 1940

Magnusson, A. H.: Gedanken über Flechtensystematik und ihre Methoden, 1993

Magnusson, A. H.: Die Flechtengattung Maronea Mass., 1934

Magnusson, A. H.: On the species of Biatorella and Sarogyne in America, [1920]

Magnusson, A. H.: En fyndplats för lavar pa ovanliga substrat, 1942

Magnusson, A. H.: Additional notes on Acarosporaceae, 1927

Magnusson, A. H.: Descriptions of new or not properly defined Lichens, 1927

Magnusson, A. H.: Neue Flechten aus dem Jenisei-Gebiet, 1936

Magnusson, A. H.: New Species of Cladonia and Parmelia from the Hawaiian Islands, [1930]

Magnusson, A. H.: New Species of the Genus Acarospora, 1924

Magnusson, A. H.: Studies in the Rivulosa-Group of the genus Lecidea, 1925

Magnusson, A. H.: Om nagra västliga skroplavars utbredning pa sveriges västkust, 1935

Magnusson, A. H.: New or Interesting Swedish Lichens 3-11, 1926-1942

Magnusson, A. H.: New or otherwise interesting Lecanora species, 1930

Magnusson, A. H.: Some lichens from New Zealand, 1943

Mahdihassan, S.: The Symbiote of Lakshadia communis, 1932

Maher, Robert V. a kolektiv: Rare Vascular Plants of Saskatchewan, 1979

Maher, Robert V.; White, David J. a kol.: Rare vascular plants of Nova Scotia, 1978

Mahner, Artur: Der Murzeltöter derk Luzerne, 1918

Mahon, J. D.; Salminen, S. O.: Non-Destructive Semi-Quanitative Determination of Acetylene Reduction in the Field, 1980

Machát, F.: Alpy ve věku ledovém, 1911

Machatadze, L. V.: Nekotoryje itogi introdukcii drevesnych i kustarnikovych rodov v Kirovazanskom otdelenii Botaničeskogo Sada, 1949

Machatadze, L. V.: O stratifikacii drevesnych semjan, 1949

Machatadze, L. V.; Churšudjan, P. A.: Někotoryje rezultaty lesorazvedenija na obnaženych gruntach ozera Sevan, 1962

Machiv, G. G.: Pytannja genezy ta evoljuciji gruntiv Ukrajiny, 1924

Mächler, F.; Nösberger, J.: Effect of Light Intensity and Temperature on Apparent Photosynthesis of Altitudinal Ecotypes of Trifolium repens L., 1977

Mächler, F.; Nösberger, J.: The Adaptation to Temperature of Photorespiration and of the Photosynthetic Carbon Metabolism of Altitudinal Ecotypes of Trifolium repens L., 1978

Mächler, F.; Nösberger, J.; Erismann, K. H.: Photosynthetic 14 CO2 Fixation Products in Altitudinal Ecotypes of Trifolium repens L. with Different Temperature Requirements, 1977

Machov, G. G.; Lavrenko, E.: Nočvy i lesa doneckogo krjaža, 1926

Machowski, Józef: Przystowanie sie zwierat i roslin do warunków bytu, 1905

Machura, Lothar; Wendelberger, Gustav: Anschlag auf den Neusiedler See! Seebrücke zwischen Mörbisch und Illmitz?, 1971

Mai, W. F.; Lear, Bert: The Golden Nematode, [1925]

Mai, W. F.; Lorbeer, J. W.; Sherf, A. F.: Fumigating Muck Soils for Nematode Control, [1914]

Maillefer, Arthur: Le Coefficient générique de P. Jaccard et la signification, 1929

Maillefer, Arthur: Les courbes de Willis : Répartition des espéces dans les genres de différente étendue, 1928

Maillefer, Arthur: La répartition géographique de l'Equisetum pratense Ehrh. dans le voisinage de la limite sud-ouest de son aire dans l´Europe continentale, 1934

Maillefer, Arthur; Cosandey, Florian: Recherches en cours aux Laboratoires de botanique systématique, de botanique générale et de génétique, 1937

Mailov, A. I.: Sezonnaja dinamika fitomassy i opada poslelesnych lugov Bolšogo Kavkaza v Azerbajdžanskoj SSR, 1971

Mains, E. B.: Scopella gen. Nov. Of the Pucciniaceae, 1939

Mains, E. B.: The status of the genus Schroeteriaster, 1934

Maire, R.: Contributions á l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord, 1934

Maire, R.: La végétation de l'anti-atlas Oriental et du Djebel Bani, 1933

Maire, R.: Contributions a l'étude de la flore de l'Afrique du Nord, 1933

Maire, R.: Un nouveau genre d'Agaricacées, 1937

Maire, R.; Kuhner, R.: Deux agarcis ochrosporés peu connus, [1900]

Maire, R.; Wilczek, E.: Florule des lles Habibas, 1936

Maire, R.; Wilczek, E.: Florule des Iles Habibas, 1935

Maire, R.; Wilczek, E.: Sertulum austro-maroccanum, 1935

Maire, R.; Wilczek, E.: Sertulum austro-maroccanum alterum, 1935

Maire, René: Champignons africains de la Mission Humbert (1928), 1934

Maire, René: Observations sur quelques plantes du Maroc septentrional, 1933

Maire, René: Contributions á l'étude de la Flore du Sahara occidental: fascicule 6 : florule du Zemmour, 1935

Maire, René: Schedae ad Mycothecam Boreali-Africanam, 1919

Maire, René; Emberger, Louis: La végétation de l'Anti-Atlas occidental, 1935

Maire, René; Emberger, Louis: Végétation de l´Anti-Atlas, 1932

Maire, René; Wilczek, Ernest: Résultats principaux d'une exploration botanique de l'Anti-Atlas et du Sahara occidental, 1935

Maire, René; Wilczek, Ernest: Sur la végétation du Sahara occidental, 1935

Maiwald, P. V.: Die opizische Periode in der floristischen Erforschung Böhmens, 1901

Maiwald, V.: Die Flora des Riesengebirges, 1907

Maixner, František: Naučme se znát houby, 1945

Maixner, František: Pěstování a zužitkování hub, 1945

Maixner, František: Houby na trhu, Průmyslové zpracování hub, 1946

Maixner, František: Návrh na sběr a zužitkování jedlých hub, 1946

Majewski, Tomasz: The genus Coreomyces Thaxter (Laboulbeniales) in Poland, 1973

Majewski, Tomasz: Rzadkie i nowe dla Polski gatunki Erysiphaceae, Uredinales i Ustilaginales, 1972

Majewski, Tomasz: Przyczynek do flory grzypow pasozytniczych Zachodniego Pomorza, 1970

Majewski, Tomasz: Rare and new Laboulbeniales from Poland, 1971

Majewski, Tomasz: Rare and new Laboulbeniales from Poland II., 1972

Majewski, Tomasz: Rare and new Laboulbeniales from Poland III., 1973

Majewski, Tomasz: Rare and new Laboulbeniales from Poland IV., 1973

Majewski, Tomasz: Grzyby pasozytnicze Bialowieskiego Parku Narodovego na tle mikofloryPolski, 1971

Májovský, J.: Geobotanické pomery Kapušianskych kopcov, 1953

Májovský, J.: Asociácia Festuca pseudodalmatica - potentilla arenaria na východnom Slovensku, 1955

Makowsky, A.: Die Flora des Brünner Kreises, 1863

Makowsky, Alexander: Die Brionischen Inseln. Eine naturhistorische Skizze mit einer Karte, 1908

Makowsky, Alexander; Rzehak, A.: Kurze Erläuterung geologischen Karte der Umgebung von Brünn,

Maksiv, G. G.: Pitanija genezi ta evoljucii gruntiv Ukrajiny, 1924

Maláč, Bohuslav: Návrh nové methody na stanovení adsorpční kapacity minerálního podílu vedle podílu organického v adsorpčním komplexu půdním, 1930

Maláč, Bohuslav: Reakce půdní, sorpční poměry a obsah živin pozemků státního hřebčince v Tlumačově, 1934

Maláč, Bohuslav: K otázce titanu v moravských půdách : 2. Sdělení, 1932

Maláč, Bohuslav: K otázce titanu v moravských půdách : 1. Sdělení, 1931

Maláč, Bohuslav: Stupeň nasycenosti adsorpčního komplexu v hlavních typech půd moravských, 1929

Maláč, Bohuslav: Příspěvek k otázce adsorpčního komplexu v hlavních typech půd moravských, 1933

Malato-Beliz, J.: Novas especies para a flora de Portugal - II, 1973

Malato-Beliz, J.: The dynamics of vegetation, the most important factor for improving natural pastures in Mediterranean countries, 1960

Malato-Beliz, J.: Interesse agro-florestal da cartografia da vegetačao, 1960

Malato-Beliz, J.: Pastagens naturais, 1966

Malato-Beliz, J.: Fundamento fito-ecológico do desenvolvimento da ovinicultura em Portugal continental, 1967

Malato-Beliz, J.: Sur les pâturages naturels du Portugal méditerranéen et leur amélioration, 1959

Malato-Beliz, J.: Um novo trevo para a flora portugesa, 1968

Malato-Beliz, J.: Limitačoes ecológicas do económico, 1968/69

Malato-Beliz, J.: O Prof. Eng. Joao de Carvalho e Vasconcellos e a botânica aplicada, 1972

Malato-Beliz, J.: Ciperáceas de Macau, 1969

Malato-Beliz, J.: Duas novas plantas para o Algarve, 1968

Malato-Beliz, J.: Gramíneas da Ilha de Maio (Arquipélago de Cabo Verde), 1970

Malato-Beliz, J.: Notas de florística VIII, 1964

Malato-Beliz, J.: Papilionáceas da Ilha de Maio. Arquipélago de Cabo Verde, 1971

Malato-Beliz, J.: Papilionáceas novas para a Guiné Portuguesa, 1970

Malato-Beliz, J.; Alves, Pereira J.: Constituičao e ecologia das pastagens naturais da Guiné Portuguesa, 1965

Malato-Beliz, J.; Amaral, Franco J. do: Uma nova umbelífera para a flora portuguesa, 1972

Malato-Beliz, J.; Guerra, J. A.: Notas de florística IX, 1972

Malato-Beliz, J.; Guerra, J. A.: Uma nova crucífera para a flora portuguesa, 1973

Malato-Beliz, J.; Tüxen J., Tüxen R.: Zur Systematik der Unkrautgesellschaften der West- und mitteleuropäischen Wintergetreide-Felder, 1960

Malcolm, D. C.; Garforth, M. F.: The sulphur : nitrogen ratio of conifer foliage in relation to atmospheric pollution with sulphur dioxide, 1977

Málek, J.: Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy, 1961

Málek, J.: Bučiny v Roštýnské oboře u Telče, 1955

Málek, J.: Přirozené rozšíření smrku na Českomoravské vysočině, 1958

Málek, J.: Přehled vývoje dřevinné skladby a lesních typů na Telečsku, 1959

Málek, J.: Šetření o produkčních poměrech v lesnich typech, 1964

Málek, J.: Dny ochrany přírody v Maďarsku, 1965

Málek, Jaromír: Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze jihlavských vrchů, 1956

Málek, Jaromír: Rozšíření některých druhů lesní flóry na jihozápadní Moravě, 1961

Málek, Jaromír: K otázce původního areálu smrku v českých zemích, 1961

Málek, Jaromír: Entwicklung der Wälder Südwestmährens unter den Einfluss des Menschen, 1970

Málek, Jaromír: Waldtypengruppen südwestmährens in biogeozönologischer auffassung, 1978

Malencon, G.; Llimona, X.: Champignons de la PéninuleI Ibérique, 1980

Mali, Karlo: Zwackhia Sendtneri (Boiss.), 1903

Mali, Karlo: Heliosperma (Silene) Retzdorffianum, 1903

Mali, Karlo: Plodovi i sjemeňe iz predchistoričke sojenice u Doňoj Dolini, 1904

Malicki, Adam; Karczmarz, Kazimierz; Popiel, Jan Stanislaw: Flory kredowe w profilach stratygraficznych na Wyzynie Lubelskiej i Roztoczu, 1967/68

Malicki, Jacek: Dotychczasowe badania nad sztuczna synteza porostow, 1965

Malicki, Jacek: Wplyw opadajacych lisci na stosunki bakteryjne gleb lesnych, 1971

Malin, P. B.: Zur Kenntnis der Saugkraft der Koniferennadeln, 1931

Malini de Almeida, Rita: The Complex of Enzymes Metabolising Choline Esters in Pea Plants, 1980

Malinowski, E.; Dziubaltowski, S.: Zrzeszenia roýlin na porebach Lysicy, 1914

Malinowski, E.; Dziubaltowski, S.: Zrzeszenia roýlin na porebach lysicy, 1914

Malinowski, Edmund: Anatomia rostlin, [1900]

Maljuschenko, W.: Schlüssel zur Bestimmung der in den Mooren vorkommenden Carexarten, 1924

Malkovský, Karel: Rostlinná fysiologie ve XX. Století, 1925

Malkovský, Karel M.: Úvod do anatomie rostlin, 1926

Malloch, A. J. C.: A note on the ecology of Gongylanthus ericetorum in the Lizard peninsula, West Cornwall, 1972

Malloch, A. J. C.: Vegetation of the maritime cliff-tops of the Lizard and Land`s End Peninsulas, West Cornwall, 1971

Malloch, A. J. C.: Salt-spray deposition on the maritime cliffs of the Lizard Peninsula, 1972

Mallott, P. G.; Davy, A. J.; Jefferies, R. L.; Hutton, M. J.: Carbon Dioxide Exchange in Leaves of Spartina anglica Hubbard, 1975

Malme, G. O.: Bacidiae Itineris Regnelliani primi, 1935

Malme, G. O.: Die Pannariazeen des Regnellschen Herbars, 1925

Malme, G. O.: Die Flechten: der ersten regnell´schen Expedition, 1902

Malme, G. O.: Lecideae Expeditionis Regnellianae primae, 1936

Malme, G. O.: Lavvegetationen i Dalbysöderskogens nationalpark, [1934]

Malme, G. O.: Die Collemantazeen des Regnellschen Herbars, 1924

Malme, G. O.: Porinae et Phylloporinae in Itinere Regnelliano primo collectae, 1929

Malme, G. O.: Lichenes pyrenocarpi aliquot in Herbario Regnelliano asservati, 1928

Malme, G. O.: Stenhuvuds lavflora, [1935]

Malme, G. O.: Die Stictanzeen der ersten Regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Nagra lavar fran trosatrakten, 1926

Malme, G. O.: Bacidiae Itineris Regnelliani primi, 1935

Malme, G. O.: Die Ramalinen der Ersten regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Stenhuvuds lavflora, [1935]

Malme, G. O.: Die Gyalectazeen der ersten Regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Th. Fr. I Jämtland, 1910

Malme, G. O.: Lavar hemförda av den svenska expeditionen till Jan Mayen och nordöstra Grönland 1899, [1929]

Malme, G. O.: Referat, 1908

Malme, G. O.: De svenska arterna av lavsläktet staurothelle norm., 1919

Malme, G. O.: Pertusariae : expeditionis Regnellianae primae, 1936

Malme, G. O.: Verrucaria aquatilis Mudd, en sötvattenslav, anträffad i Sverige, 1932

Malme, G. O.: Rinodina efflorescens n. sp., 1927

Malme, G. O.: Lavvegetationen i Dalby-Söderskogens nationalpark, 1934

Malme, G. O.: De svenska fyndorterna för Pannaria rubiginosa (Thunb.) Del., 1924

Malme, G. O.: Lichenes blasteniospori Herbarii Regnelliani, 1926

Malme, G. O.: Nagra anteckningar om svenska Pertusaria-arter, 1937

Malme, G. O.: Catillaria grossa (Pers.) Koerb. I Jämtland, 1912

Malme, G. O.: Lichenes nonnulli in Expeditione Regnelliana prima collecti, 1937

Malme, G. O.: Lavfloran i Norra Kvills nationalpark, 1933

Malme, G. O.: Die Flechten der ersten Regnellschen Expedition: Astrotheliaceae, Paratheliaceae und Trypetheliaceae, 1924

Malme, G. O.: Buelliae itineris Regnelliani primi, 1927

Malme, G. O.: Lichenes orae Sibiriae borealis: inde ab insula Minin usque ad promontorium Ryrkajpia in expeditione Vegae lecti, 1932

Malme, G. O.: Die Gyalectazeen der ersten regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Beiträge zur Stictaceen-Flora Feuerlands und Patagoniens, 1899

Malme, G. O.: Västra Jämtlands Rhizocarpon-arter, 1914

Malme, G. O.: Nagra drag av lafvarnas inbördes kamp för tillvaron, [1925]

Malme, G. O.: Lecideae Expeditionis Regnellianae primae, 1936

Malme, G. O.: Pyrenulae et Anthracothecia Herbarii Regnelliani, 1929

Malme, G. O.: Nagra ord om de i Stockholmstrakten förekommande Parmelia-arterna af undersläktet Hypogymina, 1907

Malme, G. O.: Nagra ord om Alpina lavars förekomst i barrskogsregionen, 1918

Malme, G. O.: Die Ramalinen der ersten Regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Die Stictazeen der ersten Regnellschen Expedition, 1934

Malme, G. O.: Stockholmstraktens bruna parmeliaarter, 1910

Malme, G. O.; Malme, Rut: Floran i Hamra nationalpark, 1932

Malmer, N.: Studies on Mire Vegetation in the Archean Area of Southwestern Götaland (South Sweden).III.On the relation between Specific Conductivity and Concentrations …, 1963

Malmer, N.: The South-Western Dwarf Shrub Heaths, 1965

Malmer, N.: Erfahrungen schwedischer Forschung über Methodik bei landschaftsökologischer Bestandesaufnahme für die Landesplanung, 1974

Malmer, N.: On the Effect on Water, Soil and Vegetation of an Increasing Atmospheric Supply of Sulphur, 1974

Malmer, N.: 3.1. Development of Bog Mires, 1975

Malmer, N.: Gesellschaftentwicklung und Belastung von südschwedischen Ökosystemen, 1972

Malmer, N.: Über die Gliederung der Oxycocco-Sphagnetea und Scheuchzerio-Caricetea fuscae, 1968

Malmer, N.: Some Ecologic Studies on Lakes and Brooks in the South Swedish Uplands, 1960

Malmer, N.: Organic matter and cycling of minerals in virgin and present ecosystems, 1969

Malmer, N.: Notes on the Relation between the Chemical Composition of Mire Plants and Peat, 1958

Malmer, N.: Ecologic Studies on the Water Chemistry of Lakes in South Sweden, 1961

Malmer, N.: Studies on Mire Vegetation in the Archean Area of Southwestern Götaland (South Sweden). Summary of Parts I and II, 1962

Malmer, N.: Studies on mire vegetation in the Archaean area of southwestern Götaland (south Sweden), 1962

Malmer, N.: Über die Gliederung der Oxycocco-Sphagnetea und Scheuchzerio-Caricetea fusca, 1964

Malmer, N.; Nihlgard, B.: Supply and transport of mineral nutrients in a subarctic mire, 1980

Malmer, N.; Olausson, E.: Nya fynd av Sphagnum Lindbergii i södra Sverige, 1956

Malmer, N.; Sjörs, H.: Some Determinations of Elementary Constituents in Mire Plants and Peat, 1955

Malmer, N.; Sjörs, H.: Some Determinations of Elementary Constituents in Mire Plants and Peat, 1955

Malmer, Nils: En smalandsk myr, 1963

Malmio, Bruno: Pari uutta Traxacumm-lajia, 1953

Malmström, Carl: Korta anvisningar för bedömning av torvmarkers lämplighet för skogsdikning, 1938

Malmström, Nicken: Lepiota micropholis B. et Br. och Armillaria focalis Fr., tva för landet nya agariceer, 1950

Malmström, Nicken: Boletus luridus Schaeff.fran Aland.Boletus pulverulentus Opat.och B.castaneus Bull., nya för Finland.Fynd av Boletus cyanescens Bull.och Gyrodon lividus Sacc.ex Bull.Agaricider,för landet nya o.a.fran, 1943

Malmström, Nicken: Beobachtungen über die Grosspilze des Hochwassergebietes von Tvärminneträsk und Sandträsk, 1938

Malmström, Nicken: Om nagra fynd av sällsyntare buksvampar i Finland, 1933

Maloch, F.: Beiträge zur Flora von Pilsen und seiner Weiteren Umgebung, 1911

Maloch, F.: Nové druhy, odrody a tvary cievnatých rastlín slovenských, 1932

Maloch, F.: Rostlinné útvary a společenstva Rakovnického okresu (2. dílu květeny v Plzeňsku část 1), 1934

Maloch, F.: Květena klatovského okresu: útvarné a společenstevní pojednání, 1933

Maloch, F.: Rostlinné společnosti v borech Plzeňska, 1933

Maloch, F.: Rostlinné útvary a společnosti kralovického okresu (II. dílu Květeny Plzeňska část II), 1938

Maloch, F.: Beiträge zur Flora von Pilsen und seiner Weiteren Umgebung, 1911

Maloch, František: Květena plzeňského okresu: útvarní nástin, 1926

Maloch, František: Rostlinné útvary a společenstva v domažlickém okresu: 2. dílu Květeny Plzeňska část 7, 1935

Maloch, František: Co roste na nejvyšším místě v naší republice, tj. na temeni Gerlachovky,

Maloch, František: Antwort auf die Kritik des Assistent Dr. Jos. Dostál in Preslia XII. Prag 1935, 1936

Maloch, Franz: Floristische Notizen, 1910

Maloch, Miloslav: Tři zajímavé rostlinné nálezy na podkarpatských boršavských polonínách, 1929

Malone, C. R.: Responses of Soil Microorganisms to Non-selective Vegetation Control in a Fescue Meadow, 1971

Malta, N.: Das kritische Orthotrichum callistomum Fischer-Ooster aus der Schweiz einem südostasiatischen Typus angehörig, 1928

Malta, N.: Viktor Ferdinand Brotherus (1849-1929), 1929

Malta, N.: Zur Verbreitung der Gattungen Ophioglossum und Botrychium in Lettland, 1928

Malta, N.: Pottia Randii Kenn. auch im Ostbaltischen Gebiet geunden, 1928

Malta, N.: Übersicht der Moosflora des Ostbaltischen Gebietes 2., 1927

Malta, N.: Botrychium simplex Hitchc in Lettland, 1930

Malta, N.: A Survey of the Australian Species of Ulota, 1933

Malta, N.: Über Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. In Siebenbürgen und den Süd-Karpathen, 1925

Malta, N.: Die Ulota-Arten Süd-Amerikas, 1927

Malta, N.: Übersicht der Moosflora des Ostbaltischen Gebietes 2., 1931

Malta, N.: Über Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. In Siebenbürgen und den Süd-Karpathen, 1925

Malta, N.: Über die Vegetative Vermehrung einiger Laubmosse, 1923

Malta, N.: Ulota-Arten Süd-Amerikas, 1927

Malta, N.: Über die Lebensdauer der Laubmoossporen, 1922

Malta, N.: Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et Tayl. (1-4), 1923

Malta, N.: Ökologische und Floristische Studien über Granitblockmoose in Lettland, 1921

Malta, N.: Versuche über die Widerstandsfähigkeit der Moose gegen austrockning, 1921

Malta, N.: Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et Tayl. (5-9), 1923

Malta, N.: Zur Verbreitung von Zygodon conoideus (Dicks.) hook. et Tayl., 1922

Malta, N.: Beiträge zur Moosflora des Gouvernements Pleskau mit besonderer Berücksichtigung des Kalksteingebietes der Welikajamündung, 1919

Malta, N.: Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et Tayl. (10), 1924

Malta, N.; Mednis, K.: Über die Verhaeltnisse der Sporophytbildung bei Leucodon sciuroides in Lettland, 1928

Malta, N.; Skuja, H.: Clinclidotus danubicus augtene Daugavá, 1928

Malta, N.; Skuja, H.: Cinclidotus danubicus augtene Daugavä, 1928

Malta, N.; Strautmanis, J.: Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis, 1926

Malý, C.: Carduus illyricus, 1931

Malý, Carl F. J.: Floristische Beiträge : 2. Theil, 1901

Maly, Günther Walter: Beiträge zur Diatomeenkunde Böhmens, 1895

Malý, J.; Fadrus, H.: Effect of the Substrate-Concentration on the Methane Fermentation of Sewage Sludge, 1971

Maly, K.: Mitteilungen über die flora von Bosnien-Hercegovina, 1935

Maly, K.: Nachträge zu meiner Arbeit Beiträge zur Kenntnis der Picea omorika, 1935

Maly, K.: Centaurea derventana Vis. et Pančić var. dobrunae K. Maly, 1909

Maly, K.: Herbarium normale, [1905]

Maly, K.: Einige über Camelina, [1900]

Maly, K.: Herbarium normale, [1905]

Maly, K.: Satureja Bosniaca, [1900]

Maly, K.: Heliosperma (Silene) Retzdorffianum, 1903

Malý, K.: Beiträge zur Kenntnis der Picea Omorika, 1934

Malý, K.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Geographischen Verbreitung der Gattung Koeleria in den Balkan-Ländern, 1928

Malý, K.; Zahn, C. H.: Hieracia nova Bosnae et Hercegovinae, 1925

Malý, Karel: Ein Beitrag zur Kenntnis einiger Pedicularis-Sippen Illyriens, 1931

Maly, Karl: Artemisia nitida Bertol. in den Julischen Alpen, 1912

Maly, Karl: Über Pedicularis Hoermanniana und verwandte Arten, 1907

Maly, Karl: Bemerkungen über Rannunculus croaticus Schott., 1909

Maly, Karl: Beiträge zur Kenntnis der Illyrischen Flora, 1908

Maly, Karl: Die Erwerbung des Blauschen Dublettenherbars für das Bosnisch-Herzegowinische Landesmuseum, 1909

Maly, Karl: Neue Pflanzenformen aus Illyrien, 1907

Maly, Karl: Beiträge zur illyrischen Flora, 1907

Maly, Karlo: Prilozi na floru Bosne i Hercegovine, 1923

Maly, Karlo: Saopštenje Acer obtusatum-u, 1913

Maly, Karlo: Geum coccineum u Bosni, 1918

Malý, Karlo: Fagus silvatica L. lus. Quercoides (Pers.) a. et g. in Jugoslavien, 1934

Malý, Karlo: O biljkama koje prouzrokuju bolesti domaćih i korisnih životinja, 1932

Malý, Karlo: Mogorjelo 1918 : eine floristische Skizze, 1927

Malý, Karlo: Prilozi za floru Bosne i Hercegovine, 1928

Malý, Karlo: Znamenito drveće naše zemlje u riječi i slici, 1930

Malyschev, M. N.: Über die vermeintliche Salzhydrolyse der Stärke, 1929

Malyschev, M. N.: Les conditions de la germination des spores du champignon Dasyscypha wilkomii, 1929

Mamczarz, Helena: Mszaki rezerwatu lesnego Jata, 1972

Mamczarz, Helena: Taxonomic relations of Plagiomnium affine (Funck.) Kop. and P. elatum (B. S. G.) Kop., 1974

Mamczarz, Helena: Mszaki (Bryophyta) rezerwatu krajobrazowego Szum, 1974

Manakov, K. N.: Elementy biologičeskogo krugovorota v lesotundrovych landšaftach Kolskogo poluostrova, 1971

Mancinelli, Pedro; Uribe, Luz: Morfogenesis en Ambrosia chamissonis (less.) greene, 1974

Mándy, György: Adatok a napraforgófajták növekedésélettanához, 1955

Mándy, György: Az aljtrágyázá hatása a Bánkuti 1201. Búza külsö és belsö alakulására,

Mándy, György: Dohányrendellenességek, 1959

Manegold, F. J.: Über das Vorkommen der Schlangenwurz (Cala palustris L.) im Gebiet der Senne, 1979

Manegold, F. J.: Pflanzengesellschaften der Gewässer und Feuchtbiotope der Senne, 1981

Manegold, F. J.: Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Langenbergteich Kreis Paderborn, 1977

Manegold, F. J.: Der Habichssee, ein floristisch und pflazensoziologisch interessantes Gebiet der Senne, 1979

Manegold, F. J. a U.: Die Vegetation der Heideweider "Knollmanns Meerkott" in den Gemeinden Hörstel, und Uffeln, Kreis Steinfurt, 1976

Manegold, F. J. a U.: Bombina bombina L., die Rotbauch-Unke im Gebiet der Senne heimisch?, 1979

Manegold, F. J. a U.: Die Vegetation des Naturschutzgebietes Heideweiher bei Hopsten, 1975

Maner-Wegelin: Richtlinien zur Bekämpfung des Buchenstockens, 1937

Mang, F.: Ein phänologisches Problem bei Betula, 1972

Mange, M.: Contribution a l'étude de la differenciation infraspécifique chez Festuca trachy- phylla Hack : influence du fer sur la croissance et la composition minérale …, 1977

Mange, M.: Contribution a l'étude de la differenciation infraspécifique chez Festuca trachy- phylla Hack : influence du calcium, de l´aluminium et du pH sur la croissance …, 1975

Mangelsdorf, Paul, C.: Maria Moors Cabor Foundation for Botanical Research, 1956-1957

Mangelsdorf, Paul, C.: Maria Moors Cabor Foundation for Botanical Research, 1955-1956

Mangelsdorf, Paul, C.: Maria Moors Cabot Foundation for Botanical Research, 1954-1955

Mangini, Lucrezia: Osservazioni di floristica e di fitogeografia sul territorio di monopoli (Prov. di Bari), 1948

Manguiat, Ireneo J.; Tomio, Yoshida: Nitrogen transformations of ammonium sulfate and alanine in submerged Maahas clay, 1973

Manten, A. A.: Should a palynological organization adopt an official journal?,

Manukjan, L. K.: Palinomorfologija kavkazkich predstavitelej roda Linum L., 1964

Manžos, A. M.: Žiznesposobnost pylcy sosny při raznychsposobach chranenja, 1958

Marcet, Enrique: Taxonomische Untersuchungen in der Sektion Leuce Duby der Gattung Populus L., 1961

Marcet, Enrique: Über eine spontane Knospenmutation bei Populus alba var. pyramidalis Bge., 1965

Marcet, Enrique: Die Wurzeln von Angkor, 1969

Marciniakówna, Agnieszka: Badania napiecia powierzchniowego hydrozoli zlota, 1954

Marčjulenic, V. I.: Biologičeskaja i biochimičeskaja charakteristika perspektivnych silosnych rastěnij, 1973

Marek, Karel: Výzkum tříslovin v hlavních lesních půdních typech v oblastičSSR, 1975

Marek, Michal: Působení výživy dusíkem na fotosyntetickou charakteristiku primárního listu jarního ječmene, 1983

Marek, Stanislaw; Palsczyński, Adam: Torfowiska wysokie w Bieszczadach Zachodnich, [1950]

Maresch, Josef: Beiträge zur Kenntnis der Sporenpflanzen des niederen Gesenkes mit besonderer Angabe der Standorte der Umgebung von Sternberg, 1899-1900

Maresch, Josef: Beiträge zur Kenntnis der Sporenpflanzeu des niederen Gesenkes mi besonderer Angabe der Standorte der Umgebung von Sternberg, 1900

Margestein, Čeněk: Vrbníky k těžbě dřeva a trávy, zakládané na pozemcích ladem ležících, [1900]

Margittai, Antal: A Draba carinthiaca Hoppe a Szvidovec-csoportban, 1930

Margittai, Antal: Az Iris hungarica W. et K. újabb termöhelyei, 1928

Margittai, Antal: Ujabb adatok Turócvármegye flórájához, 1926

Margittai, Antal: Az Ézakkeleti Felvidék Elatine-fajai, 1927

Margittai, Antal: Adatok Turóczvármegye flórájához, 1910

Margittai, Antal: Turócmegye és a vele határos megyék vadon termö rózsai, 1919

Margittai, Antal: Adatok Turócz Vármegye flórájához: 3. Közlemény, 1913

Margittai, Antal: Adatok Turócz-vármegye flórájához, 1914

Margittai, Antal: A havasi gyopár felfedezése a Szvidovecen, 1930

Margittai, Antonín: Květena Podkarpatské Rusi, 1936

Margus, M.: Pohja tamme kasvatamise voimalustest eestis, 1958

Marchal, E.; Verplancke, G.: Champignons parasites nouveaux pour la flore Belge, 1926

Marchetti, Marco: Una torba glaciale del Lago di Massaciuccoli, 1934

Marchewianka, Marja: Przyczynek do morfologji Ceramium diaphanum z Gdyni, 1924

Maria, José: Estudos sobre Vochysiaceae. VI - Contribuicao para o conhecimento de Vochysia haenkeana Mart., 1895, 1975

Maria, José: Estudos sobre Vochysiaceae. VII - Contribuicao para o conhecimento de Vochysia pumila Pohl, 1831, 1975

Mariánek, Vladimír: Slezský ústav ČSAV v Opavě v roce 1959 a některé problémy regionálně vědecké práce, 1960

Marie, Peichlová (M.P.): Naháček, hadule, zimovit, zimomravka, 1977

Marinovič, Milan: Šume u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, 1926

Maris, B.; Rozendaal, A.: Enkele Proeven Met Stammen Van Het X-En Het Aucubabontvirus Van De Aardappel, 1956

Mariz, G.: Contribuicao para conhecimento da anatomia de Piper umbellatum L, [1975]

Mariz, Geraldo: Alguns mixomicetos de Pernambuco, 1970

Markgraf, F.: Vegetationstudien im Naturschutzgebiet Vellinchen, 1937

Markgraf, F.: Die Bredower Forst, 1922

Markgraf, F.: Über die verwandtschaftliche Gliederung und die Verbreitung der Gattung Acocanthera G. Don, 1923

Markgraf, F.: Das Abbruchsgewebe der Frucht von Aegilops triaristata Willd., 1925

Markgraf, F.: Blütenbau und Verwandtschaft bei den einfachsten Helobiae, 1936

Markgraf, F.: Differenzierungen in der Mediterranflora, 1934

Markgraf, F.: Plantae anatolicae Nowackianae, 1928

Markgraf, F.: Neue Land-Utricularia aus Brasilien, 1955

Markgraf, F.: Aphelandra, eine neue Zierpflanze (Acanthacee), 1955

Markgraf, F.: Eine buntblättrige Myrsinacee der botanischen Gärten, 1955

Markgraf, F.: Forsythia europaea und die Forsythien Asiens, 1930

Markgraf, F.: Die Panzerkiefer, 1931

Markgraf, F.; Hube, K.: Entwicklung der Nasenfrucht von Kopsia flavida Bl., 1975

Markgraf, F.; Huber, K.: Entwicklung der Nasenfrucht" von Kopsia flavida Bl., 1975

Markgraf, Friedrich: Botanische Kriegsbeobachtungen in Thrazien, 1920

Markgraf, Fritz: Genetische Beziehungen der Mittelmeerflora, 1934

Markgraf, Fritz: Ueber einige nordatlantische Blütenpflanzen Irlands, 1952

Markgraf; Damnenberg: Gattung Festuca in Griechenland, 1976

Markkanen, Iris: Mauno J. Kotilainen julkaisut, 1965

Markkula, M.; Tiitanen, K.: Pesticides in Agriculture and Forestry in Finland, 1969

Markkula, Martti: Sales of Pesticides in Finland 1968, 1969

Markkula, Martti: Pesticide regulations in Finland, 1969

Markkula, Martti; Tiittanen, Katri: Effect of fertilizers on the reproduction of tetranychus Telarius (L.), Myzus persicae (Sulz.) and Acyrthosiphon pisum Harris, 1969

Markkula, Matti: Sales of Pesticides in Finland 1969, 1970

Marklund, Gunnar: Mentha gentilis-komplexet och M. dalmatica i Östfennoskandien, 1963

Marklund, Gunnar: Die Gattung Odontites in Finnland, 1955

Marklund, Gunnar: Tillväxten av Helsingfors Universitets samling "Herbarium Musei Fennici" under verksamhetsaret 1946-1947, 1947

Marklund, Gunnar: De inhemska botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsaret 1941-1942, 1942

Marklund, Gunnar: De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsaren 1943-1945, 1945

Marklund, Gunnar: Tilväxten av Herbarium Musei Fennici under verksamhetsaret 1945-1946, 1946

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien kasvu v. 1951-1952, 1953

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien kasvu v. 1947-1948, 1949

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien kasvu v. 1953-1954, 1955

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien kasvu v. 1949-1949, 1950

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kasvitieteellisen museon kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1949-1950, 1951

Marklund, Gunnar: Tillväxten av Helsingfors Universitets inhemska botaniska samlingar under verksamhetsaret 1950-1951, 1952

Marklund, Gunnar: Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien kasvu v. 1952-1953, 1954

Markowski, Ryszard: Sukcesja wtórna roslinnosci na porebach lasów lisciastych, 1982

Marks, P. L.; Bormann, F. H.: Revegetation following Forest Cutting: Mechanisms for Return to Steady-State Nutrient Cycling, 1972

Márkus, Alexander: Excursion auf den Ostry vrch bei Neuschl, 1867

Marras, Franco: Stato attuale delle conoscenze sulle malattie bateriche e fungine delle piante ortensi in Sardegna, 1963

Marshall, John K.: Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. as a model for the Ammophila problem, 1965

Marshall, John K.: Factors limiting the survival of Corynephorus canescens (L.) Beauv. in Great Britain at the northern edge of its distribution, 1968

Marshall, K. C.; Stout, Ruby; Mitchell, Ralph: Selective sorption of bacteria from seawater, 1971

Marshall, Paul E.; Pattullo, Nancy: Mycorrhizal Occurrence in Willows in a Northern Freshwater Wetland, 1981

Marsho, T. V.; Burchard, R. P.; Fleming, R.: Nitrogen Fixation in the Rhode River estuary of Chesapeake Bay, 1975

Marsche, W.; Farský, Oktavian: O lesnictví ve východní Francii, 1930

Maršáková-Němejcová, Marie: Bibliografie ochrany přírody v Československu za rok 1961,

Martel, E.-A.: La question des parcs nationaux en France, [1900]

Martel, Y. A.; Lasalle, P.: Radiocarbon dating of organic matter from a cultivated topsoil in eastern Canada, 1977

Martel, Y. A.; Paul, E. A.: Effects of cultivation on the organic matter of grassland soils as determined by fractionation and radiocarbon dating, 1974

Martin, J. N.: Structure and content of the pollen of some Leguminosae, 1932

Martin, J.; Grossmann, F.: Über die Hemmung pektischer und zellulolytischer Enzyme von Rhizoctonia solani Kühn und den Einfluss einiger Hemmstoffe auf den Krankheitsprozess.II.Wirkung einiger Hemmstoffe in vivo, 1972

Martin, M. T.; Westbrook, M. A.: The influence of ultra-violet radiation upon some plant cells, 1930

Martin, S. M.: A case for regional culture collections of microorganisms, 1974

Martinčič, Andrej: Zur Verbreitung der arktisch-oreophytischen Laubmoose in Jugoslawien, 1966

Martinec, F.: Botanické zajímavosti v Kvasickém parku na Moravě, 1936

Martinec, T. a kol.: Fytoncidy vodní a pobřežní vegetace jihomoravských rybníků a tůní, 1951

Martinec, T. a kol.: Fytoncidy v rostlinách jihomoravských písků, 1952

Martinec, T. a kol.: Fytoncidy jihomoravské slanobytné vegetace, 1951

Martinec, T. a kol.: Fytoncidy v rostlinách Pouzdřanských kopců, 1951

Martinec, T.; Kocur, M.: O antibakteriálních účincích rostlin z okolí Znojma, 1958

Martinec, T.; Kocur, M.: Antibakteriální účinky rostlin z vápencové oblasti u Hranic na Moravě, 1958

Martinec, Theodor: Společenstvo submontaních lesů v Chřibech na Moravě, 1954

Martinec, Theodor: Příspěvek k metodice studia fytoncidů, 1958

Martinec, Theodor: Fytoncidy v rostlinách z ostravských uhelných hald, 1955

Martinec, Theodor: Vliv Röntgenova záření na klíčivost semen různých druhů lnu, 1944

Martinec, Theodor: Vliv ultrazvuku na obilky a různě staré rostliny prosa (Panicum), 1943

Martinec, Theodor: Lesní společenstva v Chřibech. I. Bučiny, 1934

Martinec, Theodor: Sekundární lesní společenstva ve střední Moravě, 1935

Martinec, Theodor: Geografické rozšíření rodu Ophrys v ČSR, 1936

Martinec, Theodor: Teplomilné háje v Chřibech, 1934

Martinec, Theodor; Pavlík, Miloš: Titrační křivky pjřirozených vod a jejich ekologické hodnocení, 1948

Martinec, Theodor; Pavlík, Miloš; Cetl, Ivo: Vegetace lednických rybníků a její vztah k ústrojnosti vody, 1947

Martinec, Theodor; Rypáček, V.: Vliv ultrafialového záření na regulační schopnost rostlinné tkáně, 1947

Martinec, Theodor; Rypáček, V.: Titrační křivky přirozených vod a jejich význam pro hydrobiologii, 1936

Martínez Martínez, Miguel: Aportaciones a la flora espaňola: plantas de Alicante, 1934

Martínez Martínez, Miguel: Contribución al estudio de las Digitales, 1931

Martínez, J. Benito: Nueva aportación a la Micoflora espaňola, 1931

Martinič, A.: Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji, 1977

Martinovský, Jan: Len rakouský v ČSSR, 1960

Martinovský, Jan O.; Skalický, Vladimír: Příspěvek k poznání halofytních biotopů v Čechách III. O dvou zankajících halofytních lokalitách, 1969

Marumoto, Takuya; Shindo, Haruo; Higashi, Toshio: Effects of Carbonaceous Materials on the Accumulation of Readily Mineralizable Organic Nitrogen in Soil, 1980

Marvan, Petr: Dílčí výzkum jakosti vody přehrady u Kružberku, 1954

Marvan, Petr; Smejkal, Miroslav: Několik zajímavějších floristických nálezů z Moravy, 1959

Marvanová, Ludmila: Nález Myriostoma coliforme (Dicks. Ex Pers.) Corda a jiných vzácných břichatek u Pohořelic na Moravě, 1961

Marvanová, Ludmila; Marvan, Petr: Poznámky k halofytní vegetaci okolí Čejče, 1959

Marwaha, Ranjeet S.; Bienvenido, Juliano O.: Aspects of Nitrogen Metabolism in the Rice Seedlings, 1976

Marynen, Tony; De Sloover, Jacques: La mésure écologique des sommes d'éclairement, 1963

Marynick, Dennis S.; Marynick, Marylin C.: A Mathematical Treatment of Rate Data Obtained in Biological Flow Systems under Nonsteady State Conditions, 1975

Maržan, Boguslav: Organizacija isledovatelskogo lesnogo dela v ČSR, 1948

Mařan, B. a kol.: Škody způsobované zemědělství exhalacemi a popílkem, 1959

Masarovičová, Elena: Gazometrické štúdium výmeny CO2 druhu Fagus sylvatica L. v kontrolovaných podmienkach, 1980

Massalongo, Caro: Liste des Hépatiques du Brésil recueillies, 1911

Massimino, D.; André, M.; Richaud, CH.; Daguenet, A.; Massimino, J.; Vivoli, J.: Évolution horaire au cours d`une journée normale de la photosynthese de la transpiration, de la respiration foliaire et racinaire et de la nutrition N.P.K. chez Zea mays, 1980

Massol, M.: Séance du 12 avril 1948, 1951

Mašan, Bohuslav: Studie o slepencových půdách, II. část : Vliv dřevin a hnojení při melioraci slepencových půd, 1934

Mašková, Jarmila: Studie o telemorfickém působení hormonálních herbicidů v klíčních rostlinách hrachu, 1949

Materna, Jan; Lorber, Milan; Brázdová, Eliška: Poškození lesních porostů imisemi, 1972

Máthé, I.: Magyarország gladiolus fajainak reviziója, 1934

Máthé, I.; Kovács, M.: A gyöngyösi Sárhegy vegetációja, 1962

Máthé, I.; Kovács, M.: Réttipológiai tanulmányok a Mátra fennsíkján, 1960

Máthé, I.; Kovács, M.: Erodierte Weiden in der Umgebung von Parád, 1961-62

Máthé, I.; Kovács, M.: A Cserhát tözegmohás lápja, 1959

Máthé, Imre: A hortobágyi ohat-erdö vegetációja, 1933

Matheron, Robert; Baulaigue, Renee: Bactéries photosynthétiques sulfureuses marines, 1972

Mathewes, Rolf W.; Heusser, Linda E.: A 12 000 year palynological record of temperature and precipitation trends in southwestern British Columbia, 1980

Mathias, Wretschko: Zur Entwicklungsgeschichte des Laubblattes, 1862

Mathiesen, F. J.: On Two Specimens of Fossil Wood with Adhering Bark from the Nugssuak Peninsula, 1961

Mathon, Claude-Charles: Contribution a l'étude des exigences thermiques préalables et du photopériodisme chez différentes especes de phanérogames, 1961

Mathon, Claude-Charles: La Campanule des Carpathes (Campanula carpatica Jacq.), écologie du développement et tératologie, 1958

Mathon, Claude-Charles: Le Genista radiata Scop. dans le Brescia et le Trentino (Italie du Nord), 1950

Mathon, Claude-Charles: Description, écologie et dynamique de quelques phytocénoses en Haute-Provence occidentale (Montagne de Lure), 1952

Mathon, Claude-Charles: La Campanule des Carpathes (Campanula carpatica Jacq.), écologie du développement, 1958

Mathon, Claude-Charles: Notes critiques a propos d´une breve etude de la vegetation en foret de Chaux (jura), 1954

Mathur, S. P.; Sanderson, R. B.: Relationships between Copper Contents, Rates of Soil Respiration and Phosphatase Activities of some Histosols in an Area of Southwestern Quebec in the Summer and the Fall, 1978

Matouschek, F.: Demonstration siner grösseren Anzahl interessante Moose, 1897

Matouschek, F.: Brylogisch-floristische Beiträge aus Böhmen II, 1896

Matouschek, F.: Ein zweiter Standort von Homalia lusitanica Schimp. in der österr.-ungar. Monarchie, 1904

Matouschek, Ferencz: Ranunculus auricomus L. auch eine malakophile Pflanze. Ranunculus auricomus L. szintén egy csiga porozta növény, 1902

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren uns Oest. Schlesien,

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest Schlesien,

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest. Schlesien,

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen, 1897

Matouschek, Franz: Wilh. Siegmund's Verdienste um die bryologische Floristik Böhmens, [1900]

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, der Schweiz, Montenegro, Bosnien und der Hercegovina, 1901

Matouschek, Franz: Ueber zwei neue Petasites-Bastarde aus Böhmen, 1896

Matouschek, Franz: Ergänzung der Flora der nächsten Umgebung Reichenbergs von Anton Schmidt, 1894

Matouschek, Franz: Bryologische Miszellen aus Mähren, 1910

Matouschek, Franz: Eine Berichtigung und Ergänzung, 1902

Matouschek, Franz: Über alte Herbarien, insbesondere über die ältesten in Österreich angelegten, 1901

Matouschek, Franz: Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnochowitz und dessen weiterer Umgebung, 1903

Matouschek, Franz: Leucodon sciuroides (L.) Schwägr. Forma nova crispifolius mihi, 1902

Matouschek, Franz: Beiträge zur Moosflora von Tirol und Vorarlberg 1, 1901

Matouschek, Franz: Aeltere und neuere Moosfunde aus Niederösterreich, 1902

Matouschek, Franz: Ein Beitrag zur Kenntnis der Laubmoose aus dem Süden des Trentschiner Comitates, [1900]

Matouschek, Franz: Beiträge zur Moosflora von Kärnten, 1901

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Böhmen, 1897

Matouschek, Franz: Anders, Josef : Das Halbsteiner Torfmoor, 1898

Matouschek, Franz: Schiffner, Victor : Neue Beiträge zur Bryologie Nordböhmens und des Riesengebirges, 1898

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, der Schweiz, Montenegro, Bosnien und der Hercegovina, 1900

Matouschek, Franz: Beiträge zur Moosflora von Tirol und Vorarlberg 2, 1902

Matouschek, Franz: Zwei neue Moose der böhmischen Flora, 1897

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, der Schweiz und Baiern, 1900

Matouschek, Franz: Die zwei ältesten bryologischen Exsiccatenwerke aus Böhmen, 1900

Matouschek, Franz: Beitrag zur Mooskenntniss von Südserbien, 1889

Matouschek, Franz: Jack, Jos. B. : Lebermoose Tirole, 1898

Matouschek, Franz: Schiffner, Victor : Interessante und neue Moose der böhmischen Flora, 1899

Matouschek, Franz: Schiffner, Victor : Eine neue Pflanzengattung der indomalayischen Flora, 1899

Matouschek, Franz: Rick, Josef P. : Zur Pilzkunde Vorarlbergs 1-3, 1899

Matouschek, Franz: Schott, Anton : Beiträge zur Flora des Böhmerwaldes 2. Laub- und Lebermoose, 1898

Matouschek, Franz: Bryologisch-Floristisches aus Serbien, 1901

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Böhmen, 1900

Matouschek, Franz: Richter, Oswald: Ein neues Macerationsmittel für Pflanzengewebe, 1900

Matouschek, Franz: Beck von Managetta, Günther, Ritter von : Die Wachau, eine pflanzengeographische Skizze aus Nieder-Oesterreich, 1899

Matouschek, Franz: Anders, Joseph : Lichenologisches von Jeschken, 1899

Matouschek, Franz: Jack, Jos. B. : Lebermoose Tirols, 1898

Matouschek, Franz: Fuchs, Anton: Untersuchungen über den Bau der Raphidenzelle, 1899

Matouschek, Franz: Loitlesberger, Carl: Verzeichniss der gelegentlich einer Reise im Jahre 1897 in den rumänischen Karpathen gesammelten Kryptogamen, 1899

Matouschek, Franz: Bauer, Ernst: Neue Beiträge zur Moosflora von Mittelböhmen, 1899

Matouschek, Franz: Lühne, Victor: Das Sporogon von Anthoceros und dessen Homologien mit dem Sorus der Farne, 1899

Matouschek, Franz: Hoffmann, C.: Untersuchungen über Scolopendrium hybridum Milde, 1900

Matouschek, Franz: Velenovsky, Josef: Bryologische Beiträge aus Böhmen für das Jahr 1897-1898, 1898

Matouschek, Franz: Beiträge zur Moosflora von Oberösterreich: 1. Teil, 1904

Matouschek, Franz: Bryologische Notizen aus Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, 1905

Matouschek, Franz: Rick, J. : Eine neue Sclerotinia - Art., 1900

Matouschek, Franz: Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Böhmen, 1900

Matouschek, Franz: Warnstorf, C. : Beiträge zur Kenntniss der Moosflora von Südtirol, 1900

Matouschek, Franz: Warnstorf, C. : Ueber Bidens connatus (Mühlenberg) Gray in Synoptical Flora of N. America, 1900

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen, 1902

Matouschek, Franz: Schiffner, Victor : Resultate der bryologischen Durchforschung des südlichsten Theiles von Böhmen (Gegend um Hohenfurth), 1898

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen, [1901]

Matouschek, Franz: Warnstorf, C. : Bryologische Ergebnisse der wissenschaftlichen Reise des Oberstabsarztes Dr. Matz in Magdeburg durch die iberische Halbinsel in der Zeit von Anfangs März bis Mitte Mai 1899, 1900

Matouschek, Franz: Matouschek, Franz: Beitrag zur Mooskenntniss von SüdSerbien, 1900

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen, 1897

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Böhmen, 1900

Matouschek, Franz: Schiffner, Victor : Bryologische Mittheilungen aus Mittelböhmen, 1898

Matouschek, Franz: Beiträge zur Moosflora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein 4., 1905/ 1906

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen, 1900

Matouschek, Franz: Über Nematoden-Gallen bei Laubmoosen, [1904]

Matouschek, Franz: Maiwald, Vincenz: Ein Innsbrucker Herbar vom Jahre 1748, 1900

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristisches aus Salzburg, 1901

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Mitteilungen aus Niederösterreich mit besonderer Berücksichtigung der Moosflora von Seitenstetten und Umgebung, 1905

Matouschek, Franz: Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Oest.Schlesien,

Matouschek, Franz: Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnowitz un dessen weiterer Umgebung. I. Teil, 1903

Matoušek, O. a kol.: Profesoru dru Bohumilu Němcovi k šedesátinám jeho ořátelé a žáci, 1933

Matovič, Anton: Morfologická a ekologická charakteristika, stavba a vlastnosti dřeva jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl.subspec.pannonica Soó et Simon) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.), 1985

Matovič, Anton; Simančík, František: A Morphological study of Fraxinus excelsior L. and F. angustifolia Vahl, their Fruits and Seeds gathered in Several Region of Moravia and Slovakia, 1968

Matson, W. E.; Zuroske, C. H.: Hand vs. mechanical feeding of layers, 1958

Mattauch, F.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche, 1936

Mattauch, Franz: Über die Ligularia sibirica (L.) Cass., 1936

Mattel, Viktor: Schulrat Prof. Dr. Franz Nábělek, 1916

Mattes, H.; Kreeb, K.: Die Nettophotosynthese von Wasserpflanzen, insbesondere Potamogeton densus, als Indikator für die Verunreinigung von Gewässern, 1974

Mattfeld, J.: Die pflancentgeographische Stellung Ost-Thrakiens, 1929

Matthei, Oscar R.: La presencia del genero Apera (Gramneae) en Chilei, 1974

Matthei, Oscar R.: El Genero Megqalachne Steudel (Germineae), 1974

Mattick, Fritz: Bodenreaktion und Flechtenverbreitung, 1932

Mattick, Fritz: Wuchs-und Lebensformen, Bestand - und Gesellschaftsbildung der Flechten, 1951

Mattick, Fritz: Die Organisation der floristischen Forschung in Deutschland, 1934

Mattirolo, O.: Esame dei materiali autoptici lasciati indeterminati da Carlo Vittadini e illustrazione delle spore di alcune sue specie rare, 1942

Matuschek, J.: Übersichtliche Darstellung des Wächstums der Pflanzen, ihrer Organe, Gewebe und Zellen, 1902

Matuszkiewicz, A.: Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dabrów bialowieskich, 1955

Matuszkiewicz, A.: Materialy do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespolów w Polsce, 1958

Matuszkiewicz, A. a W.: Przyczynek do systematyki rodzaju Molinia Schrk., 1948

Matuszkiewicz, A. a W.: Die Verbreitung der Waldassoziationen des Nationalparks von Bialowieža, 1954

Matuszkiewicz, A. a W.: Zespoly roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego Cześć I. Zbiorowiska leśne, 1960

Matuszkiewicz, W.: Zespoly leśne poludniowego Polesia, 1947

Matuszkiewicz, W.: Roślinność lasów okolic Lwowa, 1948

Matuszkiewicz, W.: Potrzeba zorganizowania w Bialowiezy stacji botanicznej, 1959

Matuszkiewicz, W.: Przyczynek do eklogii buka, 1948

Matuszkiewicz, W.: Studia systematyczne nad Erophila verna DC, 1948

Matuszkiewicz, W.: Zur Systematik der natürlichen Kiefernwälder des mittel - und osteuropäischen Flachlandes, 1962

Matuszkiewicz, W.: Dyskusja nad systemem zbiorowisk roślinnych Europy zachodnej i środkowej, 1962

Matuszkiewicz, W.: Calamagrostis agrostioides n. spec., 1948

Matuszkiewicz, W.: Materialy do monografii rodzaju Calamagrostis Ad., 1948

Matuszkiewicz, W.: Z badań nad zmiennościa, 1948

Matuszkiewicz, W.: Aktualny stan prac nad fitosocjologiczna typologia lasów Polski, 1965

Matuszkiewicz, W.: Ekologiczne podstawy diagnozy i interpretacji krajobrazu,

Matuszkiewicz, W. a A.: Z badań nad fotoklimatem zespolów lesnych,

Matuszkiewicz, W. a A.: Pflanzensoziologische Untersuchungen derWaldgesellschaften des Riesengebirges, 1960

Matuszkiewicz, W. a A.: Materialy do fitosocjologicznej systematyki cieplolubnych dabrów w Polsce, 1966

Matuszkiewicz, W. a A.: Pflanzensoziologische Untersuchungen im Forstrevier Ruda bei Pulawy (Polen), 1956

Matuszkiewicz, W. a kol.: Obserwacje nad wartościa osmotyczna roślin zielnych w zespolach leśnych Bialowieskiego Parku Narodowego, 1953

Matuszkiewicz, W.; Borowik, M.: Mateialy do fitosocjologicznej systematyki lasów legowych w Polsce, 1957

Matuszkiewicz, W.; Matuszkiewicz, A.: Dzisiejsza potencjalna roslinnosc rzeczywista Karkonoskiego Parku Narodowego 1:15000, 1975

Matuszkiewicz, W.; Matuszkiewicz, A.: Potencjalna roslinnosc naturalna Sudetów i Przedgorza sudeckiego,

Matuszkiewicz, W.; Matuszkiewicz, A.: Dzisiejsza potencjalna roslinnosc naturalna Karkonoskiego Parku Narodowego 1:60000,

Matuszkiewicz, W.; Polakowska, M.: Materialy do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce, 1965

Matuszkiewicz, W.; Traczyk, H.; Traczyk, T.: Materialy do fitosocjoogicznej systematyki zespolów olsowych w Polsce, 1958

Matuszkiewicz, W.; Uziak, Z.; Warakomska, Z.: Obserwacje nad ciśnieniem osmotycznym roślin zielnych w zespolach leśnych pólnocnego Rostocza, 1953

Matvejev, S. D.: Relict and relictity in biology, 1954

Matvejeva, J. P.: Principy i fragmenty klassifikacii i tipologii rastitělnosti senokosov i pastbišč (na primere sovetskoj Pribaltiki), 1961

Matvejeva, J. P.; Poňatovskaja, V. M.; Syrokomskaja, I. V.: Biologičeskaja produktivnosč naiboleje rasprostranennych tipov lugov sovetskoj Pribaltiki, 1971

Matweef, M.: Sur la Valeur Industrielle de Quelques Blés Tendres Récemment Introduits en Tunisie, 1955

Matweef, M. Michel: Influence du Blé Tendre Bou Jelida, du boutage et de la moucheture sur la valeur commerciale du Blé dur, 1953

Matweef, M. Michel: Détection des farines de blé tendre dans les semoules et pates alimentaires, 1952

Matzel: Ueber Pflanzenfrüchte, 1951

Matzner, E.; Hetsch, W.: Beitrag zum Elementaustrag mit dem Sickerwasser unter verschiedenen Ökosystemen im nordwestdeutschen Flachland, 1981

Maugh, Thomas H.: Pyrolysis-Spectrometry: Automated Identification of Microbes, 1976

Maurer, W.: Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten Brombeer-Sippen Seiermarks, 1967

Mauseth, James D.: Cytokinin- and gibberellic acid-induced effects on the structure and metabolism of shoot apical meristems in Opuntia polyacantha (Cactaceae), 1976

Maximović, Rudolf: Ochrana přírodních památek, vzácných, vymírajících druhů zvěře a naše přírodní reservace, 1933

Maximović, Rudolf: Příroda a člověk : ochrana přírody a přírodních památek, [1930]

Maximovič, Rudolf: Ochrana přírody (Výňatek z úvodní přednášky na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při Českém vysokém učení technickém v Praze), 1934

Maximovič, Rudolf: Mykologické příspěvky z Čáslavska, [1920]

Maxwell, J. O.; Redmann, R. E.: Leaf Water Potential, Component Potentials and Relative Water Content in a Xeric Grass, Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn., 1978

May, A. A.: Jedlé houby lesů sčeskomoravských, 1892

May, Robert M.: Thresholds and breakpoints in ecosystems with a multiplicity of stable states, 1977

Mayer, A.: Die Brombeeren des Regensburger Florenbezirkes,

Mayer, A.: Diagnosen neuer Rubusbastarde und - Unterarten,

Mayer, Anton: Die bayerischen Epithemien, 1936

Mayer, Anton: Die Brombeeren des Regensburger Florenbezirkes,

Mayer, E.: Pedicularis Comosa L.- Nova vrstva v flori slovenskego ozemlja, 1956

Mayer, E.: Razprave dissertationes I : kritični prispevki k flori slovenskega ozemlja, 1950

Mayer, E.: Razprave dissertationes III : Pripravljalna dela za floro Slovenije. II. III., 1955

Mayer, E.: Über einige bemerkenswerte Pflanzensippen aus den südöstlichsten Kalkalpen, 1958

Mayer, E.: Razprave dissertationes II : Kritični prispevky k flori slovenskego ozemlja II., 1954

Mayer, E.: Pregled spontane dendroflore Slovenije, 1958

Mayer, E.: Razprave dissertationes IV : Rhododendron luteum sweet na jugovzhodnem obrobju Alp, 1958

Mayer, E.: Genusa Aretia L. in Androsace L. v jugovzhodnih arneniśkih Alpah, 1956

Mayer, E.: Pripravljalna dela za floro Slovenije I., 1954

Mayer, E.: Kritični prispevki k flori slovenskega ozemlja, 1951

Mayer, H.; Schlesinger, B.; Thiele, K.: Dynamik der Waldentstehung und Waldzerstörung auf den Dolomit-Schuttflächen im Wimbachgries (Berchtesgadener Kalkalpen), 1967

Mayer, H.; Zukrigl, K.: Zur Bedeutung sogenannter Nadelbaumfördernder und Laubbaumfördernder geologischer Unterlagen für die Verbreitung von Waldgesellschaften in den Ostalpen, 1975

Mayer, Hannes: Zur Waldgeschichte des Steinernen Meeres, 1965

Mayer, Hannes; Schenker, Stefan; Zukrigl, Kurt: Der Urwaldrest Neuwald beim Lahnsattel, 1972

Mayer, M.: Ökologisch - pflanzensoziologische Studien über die Filipendula Ulmaria - Geranium palustre Assoziation, 1939

Mayer, Robert: Untersuchungen über die Freisetzung der Bioelemente aus der organischen Substanz der Humusauflage in einem Buchenbestand,

Mayer, Robert; Ulrich, Bernhard: Acidity of precipitation as influenced by the filtering of atmospheric sulphur and nitrogen compounds - its role in the element balance and effect on soil, 1977

Mayer, Robert; Ulrich, Bernhard; Khanna, P. K.: Die Ausfilterung von Luftverunreinigungen durch Wälder - Einflüsse auf die Azidität der Niederschläge und deren Auswirkungen auf den Boden, 1975

Mayfield, C. I.: A fluorescence-staining method for microscopically counting viable microorganisms in soil, 1977

Mayfield, C. I.: A simple fluorescence staining technique for in situ soil microorganisms, 1975

Mayfield, C. I.; Aldworth, R. L.: Acetylene reduction by non-symbiotic bacteria in artificial soil aggregates amended with glucose, 1974

Mayfield, C. I.; Aldworth, R. L.: Acetylene reduction in artificial soil aggregates amended with cellulose, wheat straw, and xylan, 1974

Mayo, J. M.: A thermocouple psychrometer chamber for field and laboratory use, 1974

Mayor, E.; Terrier, CH.: Nouvelles excursions mycologiques en Corse, 1959

Mayr, Gustav: Die europäischen Cynipidengallen mit Ausschluss der auf Eichen vorkommenden Arten, 1876

Mazur, A. R.; Hugues, T. D.: Nitrogen Transformations in Soil as Affected by the Fungicides Benomyl, Dyrene, and Maneb, 1975

McClung, C. R.; Patriquin, D. G.: Isolation of a nitrogen-fixing Campylobacter species from the roots of Spartina alterniflora Loisel, 1980

McCown, R. L.; Wall, B. H.; Harrison, P. G.: The Influence of Weather on the Quality of Tropical Legume Pasture during the Dry Season in Northern Australia I. Trends in Sward Structure and Moulding of Standing Hay at Three Locations, 1981

McCracken, M. D.; Adams, M. S.; Titus, J.; Stone, W.: Diurnal course of photosynthesis in Myriophyllum spicatum and Oedogonium, 1975

McCracken, Michael D.: Productivity of Oedogonium in Lake Wingra, Wisconsin, 1974

McCracken, R. J.; Shanks, R. E.; Clebsch, E. E. C.: Soil Morphology and Genesis at Higher Elevations of the Great Smoky Mountains, 1962

McCree, K. J.: Test of current definitions of photosynthetically active radiation against leaf photosynthesis data, 1972

McCree, K. J.: Equations for the Rate of Dark Respiration of White Clover and Grain Sorghum, as Functions of Dry Weight, Photosynthetic Rate, and Temperature, 1974

McCree, K. J.: The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants, 1971/1972

McCree, K. J.; Bavel, C. H. M. van: Calibration of leaf resistance porometers, 1977

McCree, K. J.; Keener, M. E.: Simulations of the Photosynthetic Rates of Three Selections of Grain Sorghum with Extreme Leaf Angles, 1974

McDermitt, D. K.; Loomis, R. S.: Elemental Composition of Biomass and its Relation to Energy Content, Growth Efficiency, and Growth Yield, 1981

McDonald, John F.; Ayala, Francisco J.: Genetic response to environmental heterogeneity, 1974

McDonough, Walter T.: Water potentials of Salsola kali L. at differing levels of substrate water availability, 1975

McElgunn, J. D.; Heinrichs, D. H.; Ashford, R.: Effects of initial harvest date on productivity and persistence of alfalfa and bromegrass, 1972

McFadden, G. I.; Preisig, H. R.; Melkonian, M.: Golgi Apparatus Activity and Membrane Flow During Scale Biogenesis in the Green Flagellate Scherffelia dubia (Prasinophyceae). II.Cell Wall Secretion and Assembly, 1986

McFeters, Gordon A.; Stuart, David G.: Survival of Coliform Bacteria in Natural Waters : Field and Laboratory Studies with membrane-Filter Chambers, 1972

McGregor, Hard; Margaret; Ross, Edward: Freezing Blueberries, 1959

McKenney, D. J.; Shuttleworth, K. F.; Findlay, W. I.: Temperature Dependence of Nitrous Oxide Production from Brookston Clay, 1980

McKenzie, E. H. C.; Hudson, H. J.: Mycoflora of rust-infected and non-infected plant material during decay, 1976

McMeans, J. L.; Brown, C. M.; Parker, L. L.; McDonald, R. L.: Aflatoxins in Cottonseed: Effects of Pink Bollworm Control, 1976

McNicholas, F. J.; Forshey, C. G.: Low- Temperature Injury to Apples in the Champlain Valley, 1980-81, 1982

McVaugh, Rogers: Recent changes in the composition of a local flora, 1935

McVaugh, Rogers: Studies on the Spores of some Northeastern Ferns, 1935

McWilliam, J. R.; Schroeder, H. E.: The Yield and Quality of Phalaris Seed Harvested Prior to Maturity, 1974

Medelius, S.: Bryologiska fragment, 1925

Medelius, Sigfrid: Översikt över Skandinaviens Sphagnumarter, 1913

Medelius, Sigfrid: Mossvegetationen i Storlien med Omnejd, 1926

Medelius, Sigfrid: Bidrag till kännedomen om Blekinges mossflora, 1926

Medelius, Sigfrid: En Bryologisk utflykt till Halland, 1922

Medelius, Sigfrid: Bryologiska notiser fran Öland, 1921

Mederski, Henry J.; Curry, R. Bruce; Chen, Lung H.: Effects of Irradiance and Leaf Water Deficit on Net Carbon Dioxide Assimilation and Mesophyll and Transport Resistances, 1975

Mederski, Henry J.; Chen, Lung H.; Curry, R. Bruce: Effect of Leaf Water Deficit on Stomatal and Nonstomatal Regulation of Net Carbon Dioxide Assimilation, 1975

Medovič, J.: Súborný druh Carex muricat L. na Slovensku, 1960

Medwecka-Kornaś, Anna: Zagadnenia botaniczne w miedzynarodowym programie biologicznym, 1965

Medwecka-Kornaś, Anna: Xerotherme Vegetation in der Tschechoslowakei, 1956

Medwecka-Kornaś, Anna: Some problems of forest climaxes in Poland, 1962

Medwecka-Kornaś, Anna: Some problems of forest climaxes in Poland, 1960

Medwecka-Kornaś, Anna: Roślinność rezerwatu stepowego skorocice kolo Buska, 1959

Medwecka-Kornaś, Anna: Some Floristically and Sociologically Corresponding Forest Associations in the Montreal Region of Canada and in Central Europe, 1961

Medwecka-Kornaś, Anna: Zespoly leśne jury Krakowskiej, 1952

Medwecka-Kornaś, Anna: Stan badań nad zespolami roślinnymi Polski, 1961

Medwecka-Kornaś, Anna: Roślinność kserotemiczna w Czechoslowacji, 1958

Medwecka-Kornaś, Anna: Poland‘s steppe vegetation and its conservation, 1960

Medwecka-Kornaś, Anna: Ogólne založenia i cel zespolowych badań w dolinach Jaszcze i Jamne w Gorcach, 1968

Medwecka-Kornaś, Anna: Zespoly leśne gorców, 1955

Medwecka-Kornaś, Anna: The concept of Climax in Forest Botany : Some Problems of Forest Climax in Poland, 1960

Medwecka-Kornaś, Anna; Kornaś, Jan: Potential Natural Vegetation of the Ojców National Park (Southern Poland), 1963

Medwecka-Kornaś, Anna; Kornaś, Jan: Plant communities of the Ojców National Park (Southern Poland) and Their Successions, 1963

Medwecka-Kornaś, Anna; Kornaś, Jan: Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego parku narodowego, 1963

Medwecka-Kornaś, Anna; Kornaś, Jan: Zbiorowiska roślinne dolin Jaszcze i Jamne, 1968

Medwecka-Kornaś, Anna; Wyrobek, W.: Czy znasz piekno przyrody parku narodowego na Babiej Górze, 1957

Medwecka-Kornaš, A.: Biologia rozsiewania naskalnych zespolów roýlinnych jury krakowskiej, 1950

Medwecka-Kornaš, A.: Myosotis stenophylla knaf. - Nowy gatunek dla flory wyzyny malopolskiej, 1948

Medwecka-Kornaš, A.: Analiza granicy pomiedzy reglem dolnym a górnym w Gorcach,

Medwecka-Kornaš, A.: Observtions on the variability of Trientalis europea L. in Finland, Norway and Poland, 1963

Medwecka-Kornaš, A.: Biologie de la dissémination des associations végétales des rochers du Jura Cracovien, 1949

Medwecka-Kornaš, A.: Litter production, 1970

Medwecka-Kornaš, A.: Forest ecosystems - primary production and elements of secondary production, 1969

Medwecka-Kornaš, A.: Co-operation with section CT, 1969

Medwecka-Kornaš, A.: 1. 5 Estimation of primary production as a basis for studies of secondary production, 1967

Medwecka-Kornaš, Anna; Lomnicki, A.; Bandola-Ciolczyk, E.: Energy Flow in the Oak-Hornbeam Forest (IBP Project "Ispina"), 1974

Medwedew G. - Chomitsch A.: Über die Veränderung der biochemischen Eigenschaften der Hefen beim Waschen, 1936

Meesters, A.: The influence of hetero-auxin on the growth of root hairs and roots of Agrostemma Gythago L., 1936

Mehl, Sigbert: Die Schermaus (Arvicola terrestris Linné/ Arvicola amphibius Linné), 1960

Mehl, Sigbert: Die Bisamratte, 1961

Mehta, Jagdish M.: The Effect of Nitrate on the Succinate Dehydrogenase Activity of Hygrophorus conicus, 1973

Meier, Helmut; Braun-Blanquet, J.: Prodrome des Groupements Végétaux. Classe des Asplenietales rupestres - Groupements rupicoles, 1934

Meinders-Groeneveld, J.; Segal, S.: Pteridologische aantekeningen, 3. De eikvaren (Polypodium vulgare L. sensu lato) in Nederland, 1967

Meisel, K.: Verbreitung und Gliederung der Winterfrucht-Unkrautbestände auf Sandböden des nordwestdeutschen Flachlandes, 1969

Meisel, K.: Ergebnisse von Daueruntersuchungen in nordwestdeutschen Acker-Unkrautgesellschaften, 1966

Meisel, K.: Zur Systematik und Verbreitung der Festuco-Cynosureten, 1966

Meisel, K.: Die Vegetationskarte als Grundlage für Vegetationskartierung von Wasserschäden, 1963

Meisel, K.: Die Artenverbindungen der Winterfrucht-Unkrautgesellschaften des rheinisch-westfälischen Berglandes, 1962

Meisel, K.: Bodenschätzung und Acker-Unkrautgesellschaften, 1960

Meisel, K.: Zur Gliederung und Ökologie der Wiesen im nordwestdeutschen Flachland, 1969

Meisel, K.: Über einige Unkrautgesellschaften von Maisäckern auf Teneriffa, 1969

Meisel, K.: Vegetaionsuntersuchungen als wesentlicher Bestandteil der Beweissicherung bei Eingriffen in den Wasserhaushalt der Landschaft, 1968

Meisel, K.: Die Auswirkung der Grundwasserabsenkung auf die Pflanzengesellschaften im Gebiete um Moers (Niederrhein), 1960

Meisel-Jahn, Sofie: Die Kiefern-Forstgesellschaften des nordwestdeutschen Flachlandes, 1955

Meischke, Dieter: Über den Einfluss der Strahlung auf Licht- und Dunkelkeimer, 1936

Meister, F.: Seltene und neue Kieselalgen, 1935

Meister, F.: Beiträge zur Bacillariaceen-Flora Japans, 1914

Meiwes, K. J.; Khanna, P. K.: Distribution and Cycling of Sulphur in the Vegetation of two Forest Ecosystems in an Acid Rain Environment, 1981

Meiwes, K. J.; Khanna, P. K.; Ulrich, B.: Retention of sulphate by an acid brown earth and its relationship with the atmospheric input of sulphur to forest vegetation, 1980

Mejer, K. I.: Istorija razvitija sporogonija u Radula companata (L.) Dumortier, [1900]

Mejer, K. I.: Istorija razvitija sporogonija u Pellia epiphylla. Dill., [1900]

Mejer, K. I.: K istorii razvitija sporogonija u Catharinea undulata (L) Web. Mohr., [1900]

Mejer, K. I.: Proischoždenije nazemnoj rastitelnosti, [1927]

Melechov, I. C.: Očerk razvitija nauki o lese v Rossii, 1957

Melechov, I. C.: Naučenije osnovy lesovosstanovitelnych meroprijatij v taežnych lesach, 1959

Melechov, I. S.: Výztnam lesních a stanovištních typů při výzkumu stavby dřeva a jeho fysikálně mechanických vlastností,

Melhuish, F. M.; Huck, M. G.; Klepper, B.: Measurement of Aeration, Respiration Rate and Oxygen Diffusion in Soil during the Growth of Cotton in a Rhizotron, 1974

Melchers, G.: Mammut-Tabak mit frühreifen Blättern, 1951

Melching, J. Stanley: Effects of Enrovironment and of Selected Chemicals upon the Development of Black Spot of Rose and of the Pathogen, 1966

Melion, J. V.: Sauerbrunnen zu Andersdorf in Mähren mit besonderer Rücksicht des neuen eisenhältigen alkalischen Säuerlings, 1880

Melkonian, Michael; Preisig, Hans Rudolf: A light and electron microscopic study of Scherffelia dubia, a new member of the scaly green flagellates (Prasinophyceae), 1986

Mello, Luiz Emygdio de Filho: Sobre zollernia mocitayba, 1959

Mello, Luiz Emygdio de Mello: Sobre zollernia mocitayba, 1959

Melnik, V. A.: Nomenklaturnyje zametki o někotorych gribach roda Ascochyta Lib., 1967

Melnik, V. A.: Novyje i interesnyje vidy nesovešennych gribov iz repeterskogo zapovednika, 1968

Melzer, H.: Polypodium interjectum SHIVAS = P. vulgare L. subsp.prionodes (ASCHERS.+GRAEBNER) Rothm., 1968

Melzer, H.: Bemerkenswerte Seggen der Steiermark, 1968

Melzer, M. V.: L'ornementation des spores de Russules, 1924

Melzer, M. V.: L'ornementation des spores de Russules, 1924

Melzer, V.: Contribution á l'étude microscopique des Russules, 1885

Melzer, V.: Russula venosa Velenovsky (betulina Melzer), 1933

Melzer, V.: Contribution á l'étude microscopique des Russules, 1885

Mendes, E. J.: Notas criptogamicas IV, hepáticas - IV, 1950

Mendes, E. J.: Notas criptogámicas II, hepáticas - 1, 1948

Mendoza-Heuer, I.: clave para la identificación de las especies macaronésicas en el género Sideritis L., 1975

Mendoza-Heuer, I.: Taxones nuevos macaonésicos en el género Sideritis L., 1974

Mendoza-Heuer, Ilse: Rubiaceen der Kanarischen Inselm, 1977

Mendoza-Heuer, Ilse: Proceedings of the I. International Congress pro Flora Macaronesica, 1973

Mendoza-Heuer, Ilse: Makaronesischen Arten der Gattung Sideritis L., 1975

Mendoza-Heuer, L.: Datos comparativos acerca de Especies medeterraneas y macaronesicas del genero sidertis L., 1977

Menees, James H.: Emryonic and Postembryonic Homologies of Insect Genitalia as Revealed in Development of Male and Female Reproductive Systems of the European Chasfer, Amphimallon majalis Razoumowski (Coleoptera: Sc…, 1963

Mengel, K.: Wesentliche Faktoren der Bodenfruchtbarkeit, 1981

Mengel, K.; Viro, Maija; Hehl, G.: Effect of potassium on uptake and incorporation of ammonium-nitrogen of rice plants, 1976

Mennema, J.: Het geslacht Parietaria L. in Nederland, 2, 1967

Mennema, J.: Het geslacht Parietaria L. in Nederland, 1, 1967

Menta, Y. R.; Zadoks, J. C.: Note on the efficiency of a miniaturized cyclone spore collector, 1971

Meravý, Lubomír: Důsledky deficience vápníku v metabolismu pšenice, 1981

Mercier, L.; Lasseur, P.: Un Bacille (Bacillus chlororaphis) pathogéne pour Certains Animaux d'éau Douce, 1911

Meremiński, H.: Azja jako ojczyzna roýlin uprawnych, 1936

Meremiński, H.: Über Embryosackentwicklung bei Begonia incana Lindl. (Ein Beitrag zur Embryologie der Gattung Begonia), 1936

Meriläinen, Jouko: Piilevät ekologisten tekijäin ilmentäjinä, 1966

Měrka, Vladimír: Změny regulačních schopností a obsahu gyrophorové kyseliny v odumírajícím lišejníku Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm., 1951/ 4

Merker, Arnulf: Cytogenetiska undersökningar av hexaploida ragveten, 1973

Merker, Arnulf: Cytogenetic investigations in hexaploid Triticale. I. Meiosis, aneuploidy and fertility, 1971

Merker, Arnulf: Cytogenetic investigations in hexaploid Triticale. II. Meiosis and fertility F1 and F2, 1973

Merker, Arnulf: Identification of aneuploids in a line of hexaploid Triticale, 1973

Merker, Arnulf: Segregation of chromosome constitution and fertility in progenies of selfed monosomics and monotelodisomics in hexaploid Triticale, 1973

Merker, H.: Veronica praecox All., ett skanskt akerogräs,

Merker, H.: Bestandesaufnahme der Ackerunkrautvegetation in einigen westschonischen Gemeinden 1958, 1959

Merker, H.: Zur Deutung zweier Quartärfossil-Problematika, 1961

Merker, H.: Analyse der Rhynien-Basis und Nachweis des Gametophyten, 1959

Merriam, Willis B.: A History of the Northwest Scientific Association, 1960

Merrill, G. K.: A list of the peruvian Lichens collected by C. Buës, 1927

Merxmüller, H.: De secundaire produktie, 1970

Merxmüller, H.: Systematic botany - an unachieved synthesis, 1972

Merxmüller, H.: Veronica lutea und Asplenium seelosii in den Salzburger Kalkalpen, 1952

Merxmüller, H.: Anderungen des Florenbildes am München Südbahnhof, 1952

Merxmüller, Hermann: Untersuchungen zur Sippengiederung und Arealbildung in den Alpen, 1952

Meschgi, H.; Herwig, K.: Aufnahme und Verlagerung von 42K und 86Rb bei jungen Gerstenpflanzen in Abhängigkeit von einer Calcium-Behandlung der Wurzeln, 1972

Měsíček, J.; Holub, J.: Pravidla citace literárních pramenů v časopise Preslia, 1971

Meslin, Roger: Quelques raretés bryologiques des Landes de Lessay (Manche), 1926

Messeri, Albina: Ricerche sulla vegetazione dei dintorini di Firenze, 1936

Messeri, Albina: Risultati delle resinazioni a raschietto in senso invertito sul pino d'aleppo della foresta di patemisco-gallio nel periodo maggio-Ottobre 1949, 1950

Messeri, Albina: Descirzione di un pistillo di Olea europaea L. nel quale si sono sviluppate sacche polliniche, 1950

Messeri, Albina: Gli organizzatori nelle piante, 1949

Messeri, Albina: Erboriazzioni durante una gita al pulo di Altamura, 1948

Messeri, Albina: Gli organizzatori del fellogeno e del sughero in Giovani rami di "Pinus pinea", 1947

Messeri, Albina: Alcuni dati sulla embriologia ed embriogenesi di Olea europaea L., 1950

Messeri, Albina: Osservazioni morfologiche sulle Olive passerine, 1947

Messeri, Albina: L'evoluzione della cerchia legnosa in Pinus halepensis mill. in Bari, 1948

Messeri, Albina: Osservazioni sull'influenza della siccitá degli anni 1945-46 sulla differenziazione del legno secondario in rami di alcune essenze decidue e sempreverdi, 1946

Messeri, Albina; Sarfatti, Giacomino: L'indice di evaporazione potenziale (Thornthwaite) e una sua applicazione in Bari, 1949

Messikommer, E.: Tessiner Algen, 1966

Messikommer, Edwin: Beitrag zur Kenntnis der Algenflora des Urner Reustales (Zentralschweiz), 1954

Messikommer, Edwin: Beitrag zur Kenntnis de Algenflora der Gewässer im Gebiete der Grauen Hörner, 1946

Messikommer, Edwin: Beitrag zur Algenkunde des Kantons Schaffhausen, 1944

Messikommer, Edwin: Beiträge zur Algenflora des Kantons Zürich VII, 1969

Messikommer, Edwin: Beitrag zur Kenntnis der Algenverbreitung in der Westschweiz, 1963

Messikommer, Edwin: Materialien zur Algenkunde des Oberengadins, 1965

Messikommer, Edwin: Algen aus dem westlichen Berner Oberland, 1945

Messikommer, Edwin: Algologische Erhebungen im St.-Gallischen Abschnit der NW-Sardonagruppe, 1949

Messikommer, Edwin: Algenflora der Gewässer des St.-Gotthard-Gebietes, 1960

Messikommer, Edwin: Algen aus dem Hinterrheingebiet, 1962

Messmer, Franz: Das Ingenieurwerk in der Landschaft, ein landschaftsästhetischer Entwurf, 1965

Mészöly, Gedeon: Szegedi füzetek : nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekü folyóirat megjelenik évenként tizenkét füzetben, 1935

Meth, Jacob: Autarkie, Ertragssteigerung und Kapitalismus, 1925

Methy, M.: Optical properties of leaves: methods and measurement techniques, 1972

Metman, M.: Visite du Jardin botanique de Dijon au cours de la Session extraordinaire de 1932, 1931

Meusel, H.: Pflanzensoziologische Systematik, 1939

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 1. Reihe, [1900]

Meusel, H.: Aus dem Schrifttum, 1936

Meusel, H.: Die natürliche Landschaft als problem der Geographischen und biologischen Forschung, 1954

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 4. Reihe, 1940

Meusel, H.: Probleme der Landeskultur im Zeitalter der Technik, 1958

Meusel, H.: Pflanzengeographische Betrachtungen über mitteleuropäische Waldgesellschaften, 1940

Meusel, H.: Fortschritte der pflanzengeographischen Forschung in China, 1957

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 8. Reihe, 1955

Meusel, H.: Erläuteungen zu Blatt 4 Flora und Vegetation im Mitteldeutschen Heimatatlas, 1958

Meusel, H.: Bilder aus der Waldvegetation Süd-und Mittelchinas, 1958

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 3. Reihe, 1939

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 5. Reihe, 1941

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 9. Reihe, 1960

Meusel, H.: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 10. Reihe, 1962

Meusel, H.: Die Eichen-Mischwälder des Mitteldeutschen Trockengebietes, 1951/52

Meusel, H.: Verbreitungskarten Mitteldeutscher Leitpflanzen : 3. Reihe, 1970

Meusel, H.; Hartmann, H.: Vegetationskundliche Studien über mitteleuropäische Waldgesellschaften, 1943

Meusel, H.; Niemann, E.: Der Silgen-Stieleichenwald (Selino-Quercetum roboris) - Struktur und pflanzengeographische Stellung, 1971

Meusel, Hermann: Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen : 2. Reihe, 1938

Meusel, Hermann: Mitteldeutsche Vegetationsbilder: 1. die Steinklöbe bei Nebra un der Ziegelrodaer Forst, 1937

Meusel, Hermann: Über das Vorkommen des Schmalblättrigen Federgrases, Stipa stenophylla Čern., im nördlichen Harzvorland, 1938

Meusel, Hermann: Die Waldtypen des Grabfelds und ihre Stellung innerhalb der Wälder zwischen Main und Werra, 1935

Meusel, Hermann: Über die umfassende Aufgabe der Pflanzengeographie, 1954

Meusel, Hermann: Vergleichende Arealkunde, 1943

Mevius, Walter: Wasserstoffionenkonzentration und Permeabilität bei kalkfeindlichen Gewächsen, 1924

Meyer, F. K.; Grolle, R.: Eine neue Frullania-Art aus Albanien, 1963

Meyer, Hans-Karl: Der Landschaftswandel in den Braunkohlengebiet von Borken und Frielendorf unter besonderer Berücksichtigung der Rekultivierung, 1957

Meyer, Martha: Beiträge zur Aneusomatie, 1965

Meyer, P.: Der Wald im Oberaargau, 1970

Meylan, CH.: Note sur un nouveau Tortula, 1936

Meylan, CH.: Le grand Gemslager de Valletta dans le parc National, 1933 -34

Meylan, CH.: Catalogue des Hépatiques du Jura (premier supplément), 1906

Meylan, CH.: Contributions á la flore bryologique du Jura, 1902

Meylan, CH.: Notes Bryologiques, 1904

Meylan, CH.: Note sur une nouvelle forme du Orthotrichum cupulatum, 1905

Meylan, CH.: Recherches sur les Neckera Menziesii Hook. et turgida Jur., 1902

Meylan, CH.: Liste des Cryptogames récoltés au Maroc de 1923 a 1928, 1931

Meylan, CH.: Bryophyta, 1924

Mez, C.: Botanisches Archiv, 1925

Mez, Carl: Botanisches Archiv, [1900]

Mez, Carl: Wettstein, R.: Handbuch der Systematischen Botanik, 1925

Mezera, A.; Samek, V.: Lužní lesy na pooderských nivách, 1954

Mickiewicz, Jadwiga: Materialy do flory mszaków Podlasia. Dolina Bugu na odcinku Mielnik-Nur, 1960

Mickiewicz, Jadwiga: Mszaki epifityczne zespolów leśnych w Bialowieskim Parku Narodowym, 1958

Mickiewicz, Jadwiga: Mszaki Uroczyska Ceranów - Bryophytes des complexes forestiers de Ceranów, 1959

Middleton, K. R.; Smith, G. S.: The Concept of a Climax in Relation to the Fertiliser Input of a Pastoral Ecosystem, 1978

Middleton, K. R.; Smith, G. S.: A comparison of Ammoniacal and Nitrate Nutrition of Perennial Ryegrass through a Thermodynamic Model, 1979

Midloch, Adolf: Jehličnaté stromoví v Královské Oboře, 1900-1901

Midloch, Adolf: Líska a její pěstování, 1916

Mieftinger, K.: Die Getreidemotte und ihre Bekämpfung, 1911

Miehe, Hugo: Die Wärmebildung von Reinkulturen im Hinblick auf die Ätiologie der Selbsterhitzung pflanzlicher Stoffe, 1930

Miehe, Hugo: Wilhelm Wächter, 1929

Miehe, Hugo: Betrachtungen über die Organisation des Pflanzenkörpers, 1926

Miettinen, Jorma K.; Waris, Harry: A Chemical Study of the Neomorphosis Induced by Glycine in Oenanthe aquatica, 1958

Migula, W.: Die Spaltalgen, 1915

Migula, W.: Die Grünalgen (Chlorophyceae),

Migus, W. N.; Hunt, L. A.: Gas exchange rates and nitrogen concentrtions in two winter wheat cultivars during the grain-filling period, 1979

Mihaéloff, Simantov: Contribution á l'étude des Bactéries anaérobies et anaérobies facultatives du lac de Genéve, 1923

Mihai, G.: Cercetari asupra vegetatiei halofite din Bazinul Baseului (Jud. Botosani), 1969

Mihai, G.: Cercetari asupra vegetatiei lemnoase din silvostepa bazinului Baseu (Jud. Botosani), 1970

Mihajlovic, V.: Flora senjske okolice, 1873

Michaelis, H.; Ohba, T.; Tüxen, R.: Die Zostera-Gesellschaften der Niedersächsischen Watten, 1971

Michaelis, P: Der nachweis einer Plasmavererbung beim Weidenröschen, 1953

Michalak, Stanislaw: Materialy florystyczne z Opolszczyzny za rok 1961, 1963

Michalak, Stanislaw: Flora naczyniowa rezerwatu "Staw Nowokuźnicki", 1966

Michalak, Stanislaw: Materialy do ksztaltowania przyrody w opolskim Muzeum Budownictwa Ludowego, 1962

Michalak, Stanislaw: Notatki florystyczne z Górnego Ślaska - Floristical Notes from the Upper Silesia, 1964

Michalko, Ján: Calamintha silvatica bromf. na Krupinskej vrchovine a poznámky k jej ekologii, 1954

Michalko, Ján: Príspevok k poznaniu teplomilnej flóry Ondavskej vrchoviny, 1955

Michalko, Ján: K problému výskytu Aconitum toxicum RCHB. SSP. Lasiocarpum GH. Na vých. Slovensku, 1955

Michalski, Andrzej: Grzyby pasorzytnicze, zaobserwowane na roślinach dziko rosnacych oraz uprawnych na terenie powiatu Wileńsko-Trockiego, 1936

Michalski, Andrzej: Mieski ogród botaniczny w Bydgoszczy, 1949

Michel, Alfred: Die Besiedelung freistehender Felsbloecke in der Umgebung von Pont-de-Nant (Waadt), 1937

Michno-Zatorska, Zofia: Materialy do znajomości wyrośli (zoocecidiów) Pomorza, 1966

Michno-Zatorska, Zofia: Obserwacje nad masowymi pojawami wyrośli (Cynipidae, Hymenoptera) w wojewódziwie bydgoskim, 1967

Micholitsch, Adalbert: Die Lotosblume, eine ornamentale Studie, 1908

Mikeš, J.: Bratislavsko v květu, 1930

Mikkola, Lauri: Chromosome number and chromosomes of Alisma plantagoaquatica L. in Finland, 1961

Mikola, Juhani; Kirsi, Markku: Differences Between Endospermal and Embryonal Trypsin Inhibitors in Barley, Wheat, and Rye, 1972

Mikolášek, F.: Vztah mezi krajovými a zušlechtěnými odrůdami červeného jetele a vojtěšky různého zeměpisného původu, 1934

Mikolášek, F.: Význam původu semene červeného jetele, 1927

Mikosch, Carl: Über die Entstehung der Chlorophyllkörner, 1885

Mikosch, Carl: Ueber ein neues Vorkommen geformten, 1890

Mikosch, Carl: Ueber den feineren Bau der vegetabilischen Zellmembran, 1883

Mikosch, Carl: Untersuchungen über den Bau der Stärkekörner, 1887

Mikosch, Carl: Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes der Wiener Universität, 1878

Mikosch, Carl: Untersuchungen über die Entstehung und den Bau der Hoftüpefel, 1881

Mikosch, Carl: Ueber die Membran der Bastzellen von Apocynum Venetum L., 1891

Mikosch, Carl; Reichl, C.: Über Eiwessreactionen und deren mikrochemische Anwendung, 1890

Mikosch, Carl; Zoebl, A.: Die Function der Grannen der Gerstenähre, 1893

Mikulášková; Hrubý: Trpaslíci v přírodě, 1957

Mikuška, J.: Sviežosč sadeníc - doležitý ukazovatel kvality sadbového materiálu, 1972

Mikutowicz, J.: Bryologische Exkursionen 1902-1907, 1908

Mikyška, Rudolf: Skalka v horách Štiavnických, [1929]

Mikyška, Rudolf: Vrcholová bučina na Sitně ve Štiavnickém středohoří (Studie sociologická), 1931

Mikyška, Rudolf: O smilkových pastvinách ve Štiavnickém středohoří, 1932

Mikyška, Rudolf: Jedliny ve štiavnickém středohoří (studie o degradaci lesa), 1934

Mikyška, Rudolf: Sociologické rozbory přirozených lesních porostů a typů na Ptáčníku ve Slovenském středohoří, 1934

Mikyška, Rudolf: Sociologické rozbory lesních společenstev na Polaně nad Dětvou, 1934

Mikyška, Rudolf: Reservace "Na bahně" u Bělče nad Orlicí na Královéhradecku, 1926

Mikyška, Rudolf: Lesní typy na Královéhradecku, [1900]

Mikyška, Rudolf: Badínský prales, přírodní rezervace v Kremnických horách, 1936

Mikyška, Rudolf: Geobotanický nástin Štiavnického středohoří, 1930

Mikyška, Rudolf: Botanická rezervace na Holíku ve Štiavnickém středohoří, 1938

Mikyška, Rudolf: Fytocenotický přehled lesů v úseku Východočeské nížiny mezi Labem, Úpou a Loučnou, 1960

Mikyška, Rudolf: O vegetaci na haldách kamenečných břidlic u Hromnic na Plzeňsku,

Mikyška, Rudolf: Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné, 1956

Mikyška, Rudolf: Ekologická a sociologická studia pastvin vápencové a dolomitové západokarpatské hornatiny (Čachtické kopce), 1936

Mikyška, Rudolf: Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele,

Mikyška, Rudolf: Lesní typy přirozených porostů ve Štiavnickém středohoří, 1930

Mikyška, Rudolf: Smrčina na Poĺaně detvanské a návrh na její ochranu, 1936

Mikyška, Rudolf: Příspěvek k fytosociologii reliktních borů na Šumavě, 1964

Mikyška, Rudolf: Přehled přirozených lesních společenstev ve Slovenském středohoří, 1937

Mikyška, Rudolf: Lesy v Zálabí Východočeské nížiny, 1963

Mikyška, Rudolf: O svätojurském velkém šúru, 1939

Mikyška, Rudolf: O lesích na Královéhradecku, 1940

Mikyška, Rudolf: Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge, 1972

Mikyška, Rudolf: Lesy na Plzeňsku (Studie rostlinosociologická a ekologická), 1943

Milbradt, J.: Nordische Einstrahlungen in der Flora und Vegetation von Nordbayern dargestellt an ausgewählten Beispielen, 1976

Milde, J: Ueber interessantere schlesische Pflanzen insbesondere Kryptogamen, 1856-1857

Milde, J: Ueber die Subtribus der Notothyladeae, 1858

Milde, J: Ueber die Anatomie und Entwicklung der Torfmoose, 1860

Milde, J: Über die Flora im Hofe der Königl. Universitätsbibliothek in Breslau, 1867

Milde, J.: Berichtigung zu Bot. Zeitung 1862, 1864

Milde, J.: Ueber das Genus Notothylas Sullivant., 1859

Milde, J.: Mittheilungen über die schlesische Moos-Flora, 1862

Milde, J.: Die wichtigsten Entdeckungen in der schlesischen Laubmoos-Flora /údaj vzat z obálky/, 1868

Milde, J.: Kleinere Original-Mittheilungen, 1861

Milde, J.: Botanische Notizen aus Schlesien, 1859

Milde, J.: Neue Standorte Schlesischer Moose und Farne, 1870

Milde, J.: Zwei neue Moose, 1869

Milde, J.: Mittheilungen über die schlesische Flora, 1860

Milde, J.: Kleine Original-Mittheilungen, 1861

Milde, J.: Kurze Notiz, 1858

Milde, J.: Bemerkungen über schlesische Cryptogamen, 1854

Milde, J.: Verzeichniss neuer Standorte, 1870

Milde, J.: Ueber kritische Moose, 1870

Milde, J.: Nachträge zu der im Jahre 1861 in der Botanischen Zeitung veröffentlichten Uebersicht der schlesischen Laubmoosflora, 1866

Milde, J.: Uebersicht über die schlesische Laubmoos-Flora, 1861

Milde, J.: Mitteilungen über die schlesische Cryptogamen-Flora, 1859

Milde, J.: Ueber einige interessante Pflanzen der schlesischen Flora, 1857

Milde, J.: Mittheilungen über die schlesische Moos-Flora, 1858

Milde, J.: Uebersicht der in Schlesien bisher beobachteten Laubmoose, 1856-1857

Milde, J.: Ueber einige Kryptogamen Schlesiens, [1930]

Milde, J.: Verbreitung der schlesischen Laubmoose nach den Höhen, 1862

Milewski, J.: Röza girlandowa (Rosa cinnamonea L.), jej wystepowanie, selekcja, wartosc uzytkowa owoców i mozliwosc uprawy, 1961

Millener, L. H.: Day-length as related to vegetative development in Ulex europaeus L.: the experimental approach, 1961

Millener, L. H.: Day-length as related to vegetative development in Ulex europaeus L.: 2. ecotypic variation with Latitude, 1962

Millener, L. H.: An Experimental Demonstration of the Dependence of Phyllotaxis on Rate of Growth, 1952

Miller, A. G.; Budd, K.: The development of an increased rate of Cl-uptake in the ascomycete Neocosmospora vasinfecta, 1975

Miller, J. S.; Allen, M. M.: Carbon Utilization Patterns in the Heterotrophic Blue-Green Alga Chlorogloea fritschii, 1972

Miller, Norton G.; Crum, Howard: Bryophytes New to the Douglas Lake area, 1966

Mills, Harry A.; Barker, Allen V.; Maynard, Donald N.: Ammonia Volatilization from Soils, 1974

Mills, J. T.; Bollen, G. J.: Microflora of heat-damaged rapeseed, 1976

Mills, W. D.; LaPlante, A. A.: 1951 Spray Schedule for Tree Fruits, 1951

Milošević, Radmila: Mikrobiološka analiza zemljišta na nekim staništima nasutog peska na novom Beogradu, 1960

Milovanović, Darinka: Desmidiaceae sfagnumskih Tresava u Srbiji. IV. (Revizija flore Desmidiaceae Daićskog Jezera na Goliji),

Milovidov, P. F.: Quelques observations sur les chondriosomes á l´aide d´une nouvelle méthode de fixation, 1929

Milovidov, P. F.: Einfluss der Zentrifugierung auf das Vakuom, 1930

Milovidov, P. F.: Über einige neue Beobachtungen an den Lupinenknöllchen, 1926

Milovodov, P.: Bactéries des tubercules radicaux de certaines légumineuses, 1925

Minarčic, Pavol: Zmeny ultraštruktúry, počtu a funkcie chloroplastov jačmeňa napadnutého múčnatkou, 1976

Minář, M.: Die Vegetationsperioden im Protektorate Böhmen und Mären. Vegetační období v Protektorátučechy a Morava, 1944

Minderman, G.; Vulto, J. C.: Comparison of techniques for the measurement of carbon dioxide evolution from soil, 1973

Minejeva, O. N.: Godičnyj prirost pobegov i prodolžitelnosti žizni listev kustarnikov i kustarnickov lesotundry, 1980

Miner, J. R.: The standard error of a multiple regression equation, 1931

Minervini, Isabella: Ciclo di accrescimento e differenzazione delle gemme in piante perenni nel territorio di Bari, 1948

Minervini, Isabella: L'accrescimento autunnale del 1949 in viburnum tinus L., 1949

Minks, Arthur: Beiträge zur Kenntniss des Baues und Lebens der Flechten : Die Syntrophie,

Minks, Arthur: Beiträge zur Kenntniss der Baues und Lebens der Flechten, [1890]

Minks, Arthur: Beiträge zur Kenntniss der Baues und Lebens der Flechten, [1890]

Minkviz, Z. A.: Chenopodiaceae, 1900

Minshall, G. Wayne: Autotrophy in Stream Ecosystems, 1978

Miotik, P.: Das Lösswandökosystem im Kaiserstuhl, 1979

Mirams, R. V.: Aspects of the Ntural Regeneration of the kauri )Agathis australis Salisb.), 1957

Mirek, Z. L.: Glos w dyskusji na temat "systemu faz degeneracijnych", 1974

Mirzoeva, N. V.: Dinamika razvitia travostoja kamenistoj polynnoj polupstyni okrestnostej goroda Jerevana, 1956

Mishra, R. P.; Das, S. N.: Attendant changes in the bacterial flora of rice rhizosphere as influenced by fertilizer treatment, 1975

Mischke, Werner: Die wichtigsten Viruskrankheiten des Kern- und Steinobstes, 1963

Miskiewicz, M.: Higiena drzew owocowych i krzewów jagodowych, 1946

Miskin, E.; Rasmusson, Donald C.; Moss, Dale N.: Inheritance and Physiological Effects of Stomatal Frequency in Barley, 1972

Mišic, Vojislav: Masovna pojava sekundarnog lišda bukve u Jugoslaviji, 1956

Mišic, Vojislav: Reliktni individualni varjabilitet balkanske bukve u Garvan klisuri (N. R. Makedonija) i Kavkaske bukve u Batumu (GSSR), 1960

Mišic, Vojislav: Ancestralne pojave na listu Balkanske bukve (Fagus moesiaca Czecz.) u Jugoslaviji, 1955

Mišic, Vojislav: Individualni polimorfizam lista balkanske bukve u okviru jednog drveta, 1956

Mišic, Vojislav; Pavešic, Jasna; Popovic, Ranka: Medusobni odnosi individua paprike (Capsicum annuum Al 12) u pojedinačnoj i grupnoj sadnji različitih gustina u poljskim uslovima, 1962

Mišic, Vojislav; Popovic, Ranka: Instraspecifični meduodnosi individua lana (Linum uditatissimum L.) u pojedinačnoj i grupnoj setvi različitih gustina i kombinacija u Polskim uslovima, 1966

Mišič, V.; Borisavljevič, L.: Differentiation of herbaceous plants synusiae on phytocenotic microcomplexes in the experimental wood of sladun and cerris (Quercetum farnetto-cerris serbicum), 1972

Mišič, V.; Borisavljevič, L.; Popovič, M.: Floristic-cenotic analysis of the experimental wood of sladun and cerris with buchter‘s broom (Quercetum farnetto-cerris aculeatetosum Jov.1951) …, 1971

Mišič, V.; Dinič, A.; Borisavljevič, L.: Rezultati ispitivanija strukture šumskih zajednica Srbije (primenom metode mikrofitosnimaka), 1972

Mišič, V.; Popovič, M.: Bukove i smrčeve šume kopaonika, 1954

Mišič, Vojislav: The Mass Appearence of the Secondary Leaves of the Beech in Jugoslavia, 1956

Mišič, Vojislav: Polymorphism of the Leaves of the Same Tree of the Balkan Beech, 1956

Mišič, Vojislav: Ancestral Manifestation on Leaves of the Balkan Beech in Yugoslavia, 1955

Mišič, Vojislav: Prilog proučavanju strukture i sezonske dinamike Bukovih Fitocenoza Kopaonika, 1954

Mišič, Vojislav: Principlech and Methods in the Research Work of Systematics of Beech in Yugoslavia, 1955

Mišustin, E. N.: Půdní mikroflora a vytváření mykorrhizy u dubu, 1951

Mitchell, Dee: Eutrophication of Lake Water Microcosms : Phosphate versus Nonphosphate Detergents, 1971

Mitchell, P. C. H.; Scarle, R. D.: Role of Reactions of Molybdenum Compounds with Hydrazine in Nitrogen Fixation, 1972

Mitchell, Richard S.; Beal, Ernest O.: Magnoliaceae through Ceratophyllaceae of New York State, 1979

Mitchell, Richard S.; Dean, Kenneth J.: Polygonaceae (Buckwheat Family) of New York State, 1978

Mititelu, D.: Contributie la studiul vegetatiei acvantice si palustre din depresiunea elanului si luncile limitrofe (Jud.Vaslui), 1971

Mititelu, D.: Asociatii noi de buruieni din Moldova, 1972

Mititelu, D.: Contributie la studiul vegetatiei ierboase de pe colinele si luncile depresiunii Elan (Jud.Vaslui), 1971

Mititelu, D.; Barabas, N.: Asociatii noi in vegetatia moldovei, 1971

Mititelu, D.; Barabas, N.: Schedae ad Floram districti bacoviensis exsiccatam, 1971

Mititelu, D.; Barabas, N.: Vegetatia vaii trotusului (sectorul Urechesti - Tg.Trotus), 1971

Mititelu, D.; Barabas, N.: Contributie la studiul vegetatiei lemnoase din lunca Prutului, 1972

Mititelu, D.; Barabas, N.: Schedae ad Floram districti bacoviensis exsiccatam, 1970

Mititelu, D.; Barabas, N.: Vegetatia vaii Trotusului (II), 1972

Mititelu, D.; Barabas, N.: Raspindirea unor asociatii ierboase in lunca Prutului, 1972

Mititelu, D.; Barabas, N.: Vegetatia ruderala si segetala din interiorul si imprejurimile municipiului Bacau, 1972

Mititelu, D.; Barabas, N.: Flora si vegetatia imprejurimilor orasului adjud, 1970

Mititelu, D.; Barabas, N.: Completari la raspindirea unor plante in Moldova, 1972

Mititelu, D.; Barabas, N.; Birjoveanu, C.; Barabas, V.: Flora si vegetatia imprejurimilor orasului Bacau, 1968

Mititelu, D.; Barabas, N.; Haja, S.: Flora si vegetatia rezervatiei "Stinca-Stefanesti" (jud.Botosani), 1971

Mititelu, D.; Gociu, Z.; Patrascu, A.; Gheorghiu, V.: Caracterul florei si vegetatiei din Cimpia Galatilor si Brailei, 1968

Mititelu, D.; Gociu, Z.; Patrascu, A.; Gheorghiu, V.: Flora si vegetatia padurii-parc Girboavele-Galati, 1968

Mititelu, D.; Haja, S.: Contributie la flora judetului Botosani, 1972

Mititelu, D.; Motiu, T.; Dascalescu, D.; Tesu, C.: Flora si vegetatia pajistilor "Valea lui David" - Iasi, 1969

Mititelu, D.; Pascal, P.; Barabas, N.; Haja, S.: Completari la flora Moldovei, 1971

Mititelu-Vitalariu, G.; Pascal; Motiu; Vitalariu, C.; Gheorghiu; Tiganus: Calauza pentru excursii botanice per litoral si in delta Dunarii, 1968

Mitscherlich, E. A.: Klimatische einflüsse auf die ertragssteigernde Wirkung der Pflanzennährstoffe, 1939

Mitscherlich, E. A.; Boguslawski, E. v.; Gutmann, A.: Studien über die Ernährung der Pflanze und die Ertragsbildung bei verschiedener Düngung, 1935

Mitscherlich, E. A.; Duhring, F.: Das Liebigsche Gesetz vom Minimum und das Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren, 1926

Mitscherlich, G.; Kern, K. G.; Künstle, E.: Untersuchungen über den kohlensäuregehalt der Waldluft in plenterwald, 1963

Mitschka, Ernst: Ueber die Plasma-Ansammlung an der concaven Seite Gekrümte Pollenschläuche, 1898

Mittelbach, F.; Preis, K.: Bemerkenswerte floristische Neufunde aus der Leitmeritzer Umgebung, 1936

Mitterer, Martin; Bayer, Helmuth; Schinner, Franz: Der Einfluss von Fungiziden auf die mikrobielle Aktivität eines Bodens, 1981

Mituno, M.: Sphaerophorus-Arten aus Japan, 1938

Miura, K.: On the Curvature of the Culm of Sasa kurilensis, 1932

Miwa, Eitaro: Simulation of Behavior of Fertilizer Materials in Soil. II.On Potassium Release from Slowly Soluble Potassium Silicates in Soil Column, 1980

Miyawaki, A.: Des Reisfeld als komplexe Biozönose, 1965

Miyawaki, A.: Umweltschutz in Japan auf vegetationsökologischer Grundlage, 1982

Miyawaki, A.: Klimabedingte Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Vegetation an der japanischen und der pazifischen Meeresseite Japans, 1977

Miyawaki, A.: Typen von Vegetation und ihre Auwendung für die Beurteilung des Standortes, 1968

Miyawaki, A.: Japanische Hochmoorvegetation, 1968

Miyawaki, A.: Trittgesellschaften auf den Japanischen Inseln, 1964

Miyawaki, A.: Kurzer Bericht über die historische Entwicklung der Pflanzensoziologie und den Lebensweg von Dr. J. Braun-Blanquet, 1961

Miyawaki, A.: Ein Überblick über die Vegetation Siziliens (2), 1961

Miyawaki, A.: Bericht über die Exkursion der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde durch das südlichste Schweden vom 21.-28.Juni 1959, 1960

Miyawaki, A.: Systematik der Ackerünkrautgesellschaften Japans, 1969

Miyawaki, A.: Bericht über das Internationale Symposion für Biosoziologie vom 20-22 April 1960 in Stolzenau/Weser, Deutschland, 1960

Miyawaki, A.: Ein Überblick über die Vegetation Siziliens (1), 1961

Miyawaki, A.; Fujiwara, K.: Pflanzesoziologische Studien im Neugestaltungsbezirk westlich Fujisawa bei Yokohama, 1968

Miyawaki, A.; Fujiwara, K.; Suzuki, S.; Harada, H.: Vegetation der Stadt Fujisawa (Kanagawa-Präf.), 1971

Miyawaki, A.; Itow, S.: Phytosociological approach to the conservation of nature and natural resources in Japan, 1966

Miyawaki, A.; Itow, S.; Okuda, S.: Pflanzensoziologische Studien über die Vegetation der Umgebung von Aizukomagadake u. Tashiroyama (Fukushima-Präfektur), 1967

Miyawaki, A.; Ohba, T.: Über die Miscanthus sinensis - Wiese auf dem Kirigamine (Mittel-Honschu), 1970

Miyawaki, A.; Ohba, T.: Studien über die Strandsalzwiesengesellschaften auf Honshu, Shikoku und Kyushu (Japan), 1969

Miyawaki, A.; Ohba, T.: Castanopsis sieboldii-Wälder auf den Amami-Inseln, 1963

Miyawaki, A.; Ohba, T.: Studien über Strand-Salzwiesengesellschaften auf Ost-Hokkaido, 1965

Miyawaki, A.; Ohba, T.; Okuda, S.: Pflanzesoziologische Studien über die alpinen und subalpinen Stufe des Norikura-dake Mitteljapan, 1969

Miyawaki, A.; Ohba, T.; Okuda, S.: Pflanzesoziologische Studien über die Alpinen und Subalpinenstufe des Norikura-dake. Tabellenheft, 1969

Miyawaki, A.; Ohba, T.; Okuda, S.; Nakayama, K.; Fujiwa: Pflanzesoziologische Studien über die Vegetation der Umgebung von Echigo-Sanzan u. Okutadami (Niigata-Präfektur und Fukushima-Präfektur.Tabellenheft, 1968

Miyawaki, A.; Ohba, T.; Okuda, S.; Nakayama, K.; Fujiwa: Pflanzesoziologische Studien über die Vegetation der Umgebung von Echigo-Sanzan u. Okutadami (Niigata-Präfektur und Fukushima-Präfektur, 1968

Miyawaki, A.; Ohno, K.: Potentiell natürliche Vegetation des Umkreises der Hauptstadt Shutoken, 1976

Miyawaki, A.; Ohno, K.: Tabellenheft - Pflanzensoziologische Studien für Vegetationsgutachten und Grünplanung auf den Wakabadai in Yokohama, 1972

Miyawaki, A.; Ohno, K.: Pflanzensoziologische Studien für Vegetationsgutachten und Grünplanung auf den Wakabadai in Yokohama, 1972

Miyawaki, A.; Okuda, S.: Pflanzensoziologische Untersuchungen über die Auen-Vegetation des Flusses Tama bei Tokyo,mit einer vergleichenden Betracht.über die Veget.des Flusses Tone, 1972

Miyawaki, A.; Okuda, S.; Fujiwara, K.: Karte der realen Vegetation des Numappara-Moores (Mittel-Honshu),

Miyawaki, A.; Suzuki, K.: Vegetation der Dünen und der Korallenbauten auf den Ryukyu-Inseln, Japan. Pflanzensoziologische Studien der Ryukyu-Inseln I, 1976

Miyawaki, A.; Suzuki, K.; Fujiwara, K.: Human impact upon forest vegetation in Japan, 1977

Miyawaki, A.; Suzuki, K.; Harada, H.; Sasaki, Y.; Shimabukuro, H.; Shigematsu, T.: Pflanzensoziologische Studien über die Waldvegetation auf den Iriomote Insel (Okinawa-Inseln), 1970

Miyawaki, A.; Tüxen, J.: Über Lemnetea-Gesellschaften in Europa und Japan, 1960

Miyawaki, Akira: Notes on the phytosociological classification of Miscanthus sinensis grasslands in the Japanese Islands, 1970

Miyawaki, Akira; Fujiwara, Kazue; Harada, Hiroshi; Sasaki, Yasushi; Suzuki, K.: Karte der realen Vegetation im Ise-Shima Nationalpark I, 1970-3

Miyawaki, Akira; Okuda, S.: Pflanzensoziologische Untersuchungen über die Auen-Vegetation des Flusses Tama bei Tokyo, mit einer vergleichenden Betrachtung über die Vegetation des Flusses Tone, 1972

Miyawaki, Akira; Okuda, S.; Fujiwara, K.: Tabellenheft,

Miyawaki, Akira; Okuda, S.; Fujiwara, K.: Pflanzensoziologische Studien über die Vegetation des Numappara-Moor u.seine Umgebung, Tochigi-Präfektur, Mittel-Japan, 1971

Miyawaki, Akira; Sugawara, H.; Hamada, T.: A phytosociological study of the plant communities on Mt.Fuji, 1971

Miyawaki, Akira; Sugawara, H.; Hamada, T.: Vegetation of Mt.Fuji, 1971

Miyawaki, Akira; Sugawara, H.; Hamada, T.: Vegetation map of Mt. Fuji, 1971

Mladý, Franitšek: Příspěvek ke květeně seveozápadních Čech I, 1958

Mladý, František: Drei neue Fundorte in Nordwestböhmen, 1960

Modry, Artur: Neue Beiträge zur Morphologie der Cupressineenblüte, 1913

Modry, Artur: Beiträge zur Gallenbiologie, 1911

Modry, Artur: Beiträge zur Morphologie der Kupressineenblüte, 1909

Moe, Dagfinn: identification key for trilete microspores of Fennoscandian Pteriodyphta, 1974

Moe, Dagfinn: Verdens nordligste almeforekomst i Beiarn, Nordland, 1971

Moesz, G.: Zwei Moosbewohnende Pilze, 1932

Moesz, G.: Pilze aus der Umgebung des Balaton und aus dem Bakony Gebirge, 1930

Moesz, Gustav: Neuere Beiträge zur Pilzflora der Umgebung von Balaton-See, 1933

Moesz, Gustav: Zum Gedächtnis Eugen Béla Kümmerle's, 1933

Moesz, Gustav: Neue Pilzw aus Lettland II, 1932

Moesz, Gustav: Neue Pilze aus Lettland III, 1934

Moesz, Gustav: Die Pilze der ungarländischen Szikböden, 1930

Moesz, Gustav: Zwei Moosbewohnende Pilze, 1932

Moesz, Gustav: Fungi Hungariae, 1942

Moesz, Gustav: Pilze aus dem Norden Ungarns, 1930

Moesz, Gustav: Mykologische Mitteilungen, 1931

Moesz, Gustav: Pilze aus dem Komitate Vas, 1934

Moesz, Gustav: A hazai gombakutatas multja és jelene, 1934

Moesz, Gustav: A kir. Magyar természettudományi társulat növénytani szakosztályának folyóirata, 1913

Moesz, Gustav: Növényképek hajdan és most, 1930

Moesz, Gustav: Brassó állóvizeinek mikroszkopikus növényzete, 1902

Moesz, Gustav: Brassó vedékének levegön és folyóvizben élö moszatjai, 1904

Moesz, Gustav: Áttekintö összefoglalása, 1903

Moesz, Gustav: Az iberis sempervirens peronoszpórás betegsége, 1934

Moesz, Gustáv: A házigomba, 1934

Moesz, Gustáv: Gombák a székelyföldröl, [1925]

Moesz, Gustav; Ulbrych, E.: Ein neuer Brandplitz auf Polygonatum multiflorum (L.) All., 1941

Moesz, Gustav; Ulbrych, E.: Ein neuer Brandpilz auf Polygonatum multiflorum (L.) All., 1941

Moesz, Gusztáv: Fungi Hungariae, 1925

Moesz, Gusztáv: A tavasz bevonulása Európába és Budapest növényzetének tavaszi ébredése, 1928

Moesz, Gusztáv: A dinnyevész, 1928

Mogensen, G. S.: Revision of the moss genus Cinclidium Sw. (Mniaceae Mit.), 1973

Mohan, CH.: Catalogul Briofitelor, 1971

Mohn, F.: Was der Seidenbauer wissen muss, 1950

Mohr, H.: Über die Bedeutung der Naturwissenschaften für die Kultur unserer Zeit, 1973

Mokrzecki, Z.: Próby tepienia szkodników leśnych za pomoca gazów i proszków trujacych, 1926

Mokrzecki, Z.: Walka z kornikiem w polskich Tatrach, 1925

Mokrzecki, Z.: Klucz do oznaczania chorób i szkodników tytoniu wystepujacych na plantacjach w Polsce z wylaczeniem kregowców i wplywów atmosferycznych, 1934

Moldenhauer-Brooks, M.: The pH and the rH of the sap of Valonia and the rH of its protoplasm, 1930

Moldenhauer-Brooks, Matilda: Studies on Permeability of Living Cells : XII. Further Studies on Penetration of Oxidation-Reduction Indicators, 1930

Moldenke, Harold N.: Two new species of Aegiphila from Brasil, 1950

Mölder, Karl: Abhängigkeit der Diatomeen vom Felsgrund in Mittelfinnland, 1964

Molinier, R.: L'excursion en Provence (Sud-Est de la France) de la Société Internationale de Phytosociologie, 1959

Molisch, H.: Biologische Forschungen in Indien,

Molisch, H.: Über die Bedeutung des Lignins für die Pflanze, 1932

Molisch, H.: Allerlei über die Mikrobiologie Japans, 1926

Molisch, H.: Ueber den mikrochemischen Nachweis von Nitraten und Nitriten in der Pflanze mittelst Diphenzlamin oder Brucin, 1883

Molisch, H.: Über Wurzelausscheidungen und deren Einwirkung auf organische Substanzen, 1887

Molisch, H.: Ueber merkwürdig geformte Proteinkörper in den Zweigen von Epiphyllum, 1885

Molisch, H.: Untersuchungen über Laubfall, 1886

Molisch, H.: Untersuchungen über den Hydrotropismus, 1883

Molisch, H.: Über die Ablenkung Wurzeln von ihrer normalen Wachsthumsrichtung durch Gase (Aërotropismus), 1884

Molisch, H.: Ueber die Ablenkung der Wurzeln von ihrer normalen Wachsthumsrichtung durch Gase (Aërotropismus), 1884

Molisch, Hans: Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 22. April 1937, 1900

Molisch, Hans: Über einige Beobachtungen an Mimosa pudica, 1915

Molisch, Hans: Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiolog. Institutes der Wiener Universität: zur Kenntniss der Einlagerung von Kalkoxalatkrystallen in der Pflanzenmembran, 1882

Molisch, Hans: Über die Ablagerung von kohlensaurem Kalk im Stamme dicotyler Holzgewächse, 1881

Molisch, Hans: Sr. Magnifizenz Herrn Hofrat Prof. Dr. Hans Molisch yum siebzigsten Geburstat, 1926

Molisch, Hans: Zur Physiologie des Pollens, mit besonderer Rücksicht auf die chemotropischen Bewegungen der Pollenschläuche, 1893

Moll, J. W.: Phytography as a fine art, [1900]

Moller, F.: Lepiota Hetieri Boudier (Klidskaelet Parasolsvamp), 1932

Möller, F. H.: Fungi of the Faeroes, 1958

Möller, H.: In memoriam: Sigfrid Olof Medelius, 1930

Möller, H.: Arnell, Hampus Wilhelm, [1909]

Möller, H.: Ett par upplysningar angaende den snart utkommande förteckningen öfver Skandinaviens mossor, 1907

Möller, H.; Halle, T. G.: The Fossil Flora of the Coal-bearing Deposits of South-Eastern Scania, 1913

Möller, Hjalmar: Cladopus nymani n. gen., n. sp., eine podestemacée aus Java, 1899

Möller, Hjalmar: Ett gammalt skanskt mossherbarium aterfunnet, 1912

Möller, Hjalmar: Förteckning öfver skandinaviens växter: 2: mossor, 1907

Möller, Hjalmar: Die Laubmoose Kamtschatkas, 1927

Möller, Hjalmar: A revision of the new species and varieties of philonotis described by N. C. Kindberg from North America, 1924

Möller, Hjalmar: Nagra för Sverige nya mossor, 1927

Möller, Hjalmar: A Revision of some new species and varieties of Rhacomitrium described by N. C. Kindberg from North America, 1929

Möller, Hjalmar: Beiträge zur Moosflora Javas, Straits Settlements und Birmas, 1919

Molotkov, R. I.: Nastavlenije po rubkam uchoda v lesach Karpat, 1965

Molz, Fred J.;Kerns, David V. Jr.; Peterson, Curt M.; Dane, Jacob H.: A circuit Analog Model for Studying Quantitative Water Relations of Plant Tissues, 1979

Mondelska, Jadwiga: Rzut oka na flore mchów powiatu leszczyńskiego, 1925

Mongelard, J. C.; Mimura, L.: Growth Studies of the Sugarcane Plant. II.Some Effects of Root Temperature and Gibberellic Acid and Their Interactions on Growth, 1972

Monheimer, Richard H.: Heterotrophy by Plankton in Three Lakes of Different Productivity, 1972

Monheimer, Richard H.: Sulfate uptake as a measure of planctonic microbial production in freshwater ecosystems, 1974

Mönkemeyer, W.: Kritische Bemerkungen zu Dr. Gg. Roths Übersicht über die europäischen Drepanocladen, einschliesslich der neueren Formen, [1909]

Mönkemeyer, W.: Tundrae-Formen von Hypnum exannulatum, [1900]

Mönkemeyer, W.: Pleuridium nitidum Rabenh. var. Anomalum Moenkem, 1902

Mönkemeyer, W.: Beiträge zur Moosflora Nord-Italiens, 1902

Mönkemeyer, W.: Hypnum fluitans L. mit Anguillulagallen, 1902

Mönkemeyer, W.: Beiträge zur Moosflora des Fichtelgebirges, 1903

Mönkemeyer, W.: Laubmooskapseln mit zwei und drei übereinander stehenden Peristomen, [1900]

Mönkemeyer, W.: Beiträge zur Moosflora des Wesergebirges, 1903

Mönkemeyer, W.: Beiträge zur Moosflora des Erzgebirges, [1904]

Mönkemeyer, W.: Bryologische Wanderungen in der Rhön im Juli 1905, 1905

Mönkemeyer, W.: Die Moose von Bornholm, [1900]

Mönkemeyer, W.: Bryologisches aus der Umgebung Leipzigs nebst Beobachtungen über einige Drepanocladen und ihre Formenkreise, 1906

Mönkemeyer, W.: Untersuchungen über Cratoneura und Hygramblystegia, [1900]

Monreal, Karlheinz: Wirkung von Actidion auf Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus, 1961

Monschau, M.: Untersuchungen über das Kernwachstum bei Pflanzen, 1930

Monson, R. K.; Szarek, S. R.: Ecophysiological Studies of Sonoran Desert Plants. V. Photosynthesis Adaptations of Machaeranthera gracilis, a Winter Annual, 1979

Monteith, J. L.: Measurement and interpretation of carbon dioxide fluxes in the field, 1962

Montell, Justus: Hybriden Carex Bigelowii Torr. juncella Fr. I finska Lappland; Agropyron caninum (L.) P. B. var. Glaucescens Lge. mutabile Drob., en för Finalnds flora ny hybrid; Växtfromer fran Aland. 2, 1951

Monteny, Bruno A.: Evapotranspiration de différens couverts végétaux en région méditérranéenne semi-aride, 1972

Mooney, H. A.; Billings, W. D.: The Annual Carbohydrate Cycle of Alpine Plants as Related to Growth, 1960

Mooney, H. A.; Ehleringer, J.; Björkman, O.: The Energy Balance of Leaves of the Evergreen Desert Shrub Atriplex hymenelytra, 1977

Mooney, H. A.; Ferrar, Pamela J.; Slatyer R. O.: Photosynthetic Capacity and Carbon Allocation Patterns in Diverse Growth Forms of Eucalyptus, 1978

Mooney, H. A.; Field, C.; Gulmon, S. L.; Bazzaz, F. A.: Photosynthetic Capacity in Relation to Leaf Position in Desert Versus Old-Field Annuals, 1981

Mooney, H. A.; Harrison, A. T.; Morrow, P. A.: Environmental Limitations of Photosynthesis on a California Evergreen Shrub, 1975

Moor, M.: Das Fagetum im nordwestlichen Tafeljura,

Moor, M.; Marschall, F.: Bericht über die Grünland - exkursion der internationalen vereinigung für vegetationskunde vom 23. - 28. Mai 1955 für den Nordschweizerischen teil, 1957

Moore, D. M.: Further Records for the Vascular Flora of the Falkland Islands, 1967

Moore, George T.; Kellerman, Karl F.: Copper as an algicide and disinfectant in water supplies, 1905

Moore, J. E.: Hedyotis Rosea in Arkansas, 1956

Moore, J. E.: Further Notes on Alberta Leeches (Hirudinea), 1966

Moore, J. F.; Allmendinger, D. F.: Blue Lake Pole Beans in Western Washington, 1954

Moore, J. J.: An outline of computer-based methods for the analysis of phytosiciological data, 1972

Moore, J. J.: International collquium on the systematics of european beechwoods, 1963

Moore, J. J.; Sullivan, A.: A comparison between the results of the Braun-Blanquet method and those of "Cluster analysis", 1970

Moore, Jewel E.: A study of the vegetation of Petit Jean Mountain in Central Arkansas, [1960]

Moore, Jewel E.: Hedyotis rosea in Arkansas, 1956

Moore, John F.; Allmendinger, D. F.: Variety and Cultural Studies with Green Sprouting Broccoli in Western Washington, 1952

Moore, John F.; Carstens, Martin W.: Bush bean variety studies in western Washington, 1954

Moore, John F.; Darroch, J. G.: Field Plot Technique with Blue Lake Pole Beans, Bush Beans, Carrots, Sweet Corn, Spring and Fall Cauliflower, 1956

Moore, John J.: International Colloquium on the systematics of European Beechwoods, 1963

Moore, Peter D.: Greener grass?, 1978

Moore, Peter D.: The Influence of Prehistoric Cultures upon the Initiation and Spread of Blanket Bog in Upland Wales, 1973

Moore, R. M.: Interaction between the grazing animal and its environment, 1967

Morais, Artur Taborda de: Notas sobre a flora Portuguesa, 1936

Morariu, I.; Danciu, M.: Thymo(Comosi)-Caricetum humilis în tara Bîrsei si in zonele limitrofe, 1977

Morariu, I.; Danciu, M.: In der Gegend des Eisernen Tores (Portile de Fier) gemeldete Pflanzenassoziationen,

Morariu, I.; Danciu, M.; Ularu, P.: Die Vegetation der Flussinsel Moldova Veche, 1973

Morariu, Iuliu; Spiridon, Lucretia: Vegetatia buruienilor din carpathii romaniei, 1977

Moravec, J.: Die Unterreinheiten der Assoziation, 1975

Moravec, J.: Die Austauschionengarnitur des Bodens als ökologisches Charakteristikum des Substrates, 1975

Moravec, J.: Die Anwendung von Stetigkeitsartengruppen zur numerischen Ordnung von pflanzensoziologischen Tabellen, 1975

Moravec, J.: Bericht über die Tätigkeit der Nomenklatur-Kommission der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde 1969-1970, 1971

Moravec, J.: A Simple Method for Estimating Homotoneity of Sets of Phytosociological Relevés, 1971

Moravec, J.: Zu den Problemen der pflanzensoziologischen Nomenklatur, 1968

Moravec, Jaroslav: Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic, 1958

Moravec, Jaroslav: Fytocenologická studie kvetnatých bučin silikátových půd včeské socialistické republice, 1983

Morávek, Jan: Načem závisí začátek kvetení merunek?, 1964

Morávek, V.: Biochemie des Rous-Sarkoms der Hühner. II. Biochemie. 10. Veränderungen der relativen Konzentration einiger biogenen Elemente, 1932

Morávek, V.: Permeabilita a bubřivost tkáně řasy Nereocystis, 1932

Morávek, V.: La valeur osmotique er la réaction actuelle de l'Eau du golfe de Villefranche, á quel point sont elles Constantes?, 1925

Morávek, V.: O růstových útvarech vznikajících reakcemi na rozhraní mezi roztoky elektrolypů ve vodě a v gelu, 1925

Morávek, Vladimír: O biosyntése, 1926

Morávek, Vladimír: Chemická studie Sachsova fenoménu u hlízek Circaea intermedia, 1925

Morávek, Vladimír: Fysiologie cholesterinu a jeho vztah k nádorům, 1928

Morávek, Vladimír: Reakce prostředí ve vztahu k životním úkonům, 1926

Morávek, Vladimír: La valeur osmotique et la réaction actuelle de l´eau du Golfe de villefranche, á quel point sont elles constantes?, 1925

Morávek, Vladimír: O permeabilitě iontu draselného a vápenatého, 1925

Morávek, Vladimír: O vlastnostech mořské vody v zálivu Villefranche, 1925

Mordoff, R. A.: The Climate of New York State, 1949

Moreau, Fernand: Pierre-Frederic Bugnon (1886-1957) : historie des serres du Jardin des Plantes de Caen, 1961

Moreau, Fernand: Cirre ou Cirrhe, 1957

Moreau, Fernand: Sur la théorie biomorphologénique des Lichens, 1956

Moreau, Fernand: Sur un gastéromycéte exotique rencontré dans le centre de la France, 1962

Moreau, M. F.: Les champignons Sont-ils de vegetaux au des animaux?, 1961

Moreau, M. Fernand: Un demi-siécle de progrés en Biologie; sur un botaniste aux affinités normandes Noël Bernard (1874-1911); Le professeur Hérissey (1873-1959); Sur le verdissement des huitres, 1961

Moreillon, M.: Les taillis de chataignier et la fabrication des clotures en Suisse romande, 1925

Moreillon, M.: rajeunissement naturel du pin noir d'Autriche dans le canton se Vaud, 1925

Moreillon, M.: Exemple intéressant de chene foudroyé, 1929

Moreira, Alvaro Xavier: Consideracoes sobre a morfologia polínica, 1960

Moreira, Alvaro Xavier: On the stability patterns of pollen grain tetradsOn the stability patterns of pollen grain tetrads

Moreira, Alvaro Xavier: On the stability patterns of pollen grain tetrads, 1959

Moreira, Alvaro Xavier: Consideracoes sobre a morfologia polínica, 1960

Moreira, Alvaro Xavier: Contribuicao ao estudo da família Compositae, 1949

Morel, CH.: Le pin sylvestre etude du teraitement a appliquer aux peuplements de cette essence, son emploi dans les reboisements, 1926

Morelet, M.: Note complémentaire sur la Phytopathologie du Massif de l Aigoual, 1972

Moreton, R. B.; Echlin, P.; Gupta, B. L.; Hall, T. A.; Weiss-Fogh, T.: Preparation of Frozen Hydrated Tissue Sections for X-ray Microanalysis in the Scanning Electron Microscope, 1974

Morgan, M. A.; Jackson, W. A.: Calcium and magnesium in ryegrass. Some differences in accumulation by roots and in translocation to shoots, 1976

Moriarty, D. J. W.: A Method for Estimating the Biomass of Bacteria in Aquatic Sediments and Its Application to Trophic Studies, 1975

Moriarty, D. J. W.: Improved Method Using Muramic Acid to Estimate Biomass of Bacteria in Sediments, 1977

Mörikofer, W.: Meteorologische Strahlungs-Mesmethoden für biologische und ökologische Untersuchungen, 1940

Morita, H.: Linuron adsorption and the degree of decomposition of peats as measured by rubbed fibre content and pyrophosphate index, 1976

Morley, Joseph J.; Shackleton, Nicholas J.: Extension of the radiolarian Stylatractus universus as a biostratigraphic datum to the Atlantic Ocean, 1978

Mörner, Carl: Förefinnes Urnula Graterium (Schw.) Fr., Rökpipsvampen, Inom Skandinavien Utanför Sveriges Gränser?, 1932

Mörnsjö, T.: Studies on vegetation and development of a peatland in Scania, South Sweden, 1969

Morren, E.: Sur l'influence de la lumiere,

Morris, L. G.: Solar radiation in greenhouses: a brief rewiev, 1972

Morris, M. G.: Auchenorhyncha (Hemiptera)of the Burren, with special reference to species-associations of the grasslands, 1974

Morris, M.; Eveleigh, D. E.; Riggs, S. C.; Tiffney, W. N., Jr.: Nitrogen Fixation in the bayberry (Myrica pensylvanica) and its role in coastal succession, 1974

Morrow, P. A.; Mooney, H. A.: Drought Adaptations in Two Californian Evergreen Sclerophylls, 1974

Morrow, Patrice A.; Slatyer, R. O.: Leaf resistance measurements with diffusion porometers: precautions in calibration and use, 1971

Morstatt, H.: Die Entwicklung der Pflanzenpathologie und des Pflanzenschutzes, 1921

Morton, C. V.: The American species of hymenophylum section sphaerocionium, 1947

Morton, F.: Osserazioni botaniche in Val Vestino, 1963

Morton, F.: Das Biologische Herbarium, 1911

Morton, F.: Die Bedeutung der Ameisen für die Verbreitung der Pflanzensamen, 1912

Morton, F.; Gams, H.: Pflanzliche Höhlenkunde, 1921

Morton, Friedrich: Die Vegetationsverhältnisse Algeriens, 1913

Morton, Friedrich: Beiträge zur Höhenflora von Oberösterreich: die Hallstätter Seekugeln, 1924

Morton, Friedrich: Hausrath, Hans: Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Landschaft, 1911

Morton, Friedrich: Rübel, E. : Pflanzengeographische Monographie, 1912

Morton, Friedrich: Stadlmann, Josef : Die Entwicklung der Pflanzengeographie der Ostalpen in den letzten zehn Jahren, 1912

Morton, Friedrich: Eine Besteigung des Mali Klek (1062 M.) bei Ogulin am 7. August 1910, 1911

Morton, Friedrich: Brockmann-Jerosch H. und Rübel E.: Die Einteilung der Pflanzengesellschaften nach ökologisch-physiognomischen Gesichtspunkten, 1912

Morton, Friedrich: Höhlenbotanik in Österreich, 1961

Mörzer-Bruijns, M. F.; Westhoff, V.: 7. Basic criteria for defining reserve areas and surrounding protective buffer zones in the Netherlands, 1964

Mörzer-Bruijns, M. F.; Westhoff, V.: 8. Notes on the economic value of marshes and wetlands in the Netherlands, 1964

Moser, M.: Neue oder kritische Cortinarius-Arten aus der Untergattung Telamonia (Fr.) Loud., 1967

Moser, Meinhard: Ectotrophic nutrition at timberline, 1967

Moser, Meinhard: Einige interessante Pilzfunde aus dem Gebiet von Gotschunden, 1966

Moser, Thomas J.; Nash, Thomas H. III.: Photosynthetic Patterns of Cetraria cucullata (Bell.) Ach. at Anaktuvuk Pass, Alaska, 1978

Moser, W.; Brzoska, W.; Zachbuber, K.; Larcher, W.: Ergebnisse des IBP-Projekts "Hoher nebelkogel 3184 m", 1977

Moser, Walter: Neues von der botanischer Forschungsstation "Hoher Nebelkogel"/Tirol, 1968

Moser, Walter: Die Photosyntheseleistung von Nivalpflanzen, 1969

Mosheov, Gershon: The inhibition of Germination and Root Formation by Copper Sulfate and the Elimination of the nhibitory Effect, 1937

Mosheov, Gershon: The Influence of the Water Extract of Wheat Seeds upon Their Germination and Growth, 1937

Mosher, Milton M.: The Economic Value of Eighteen Northeastern Washington Farm Forests, 1962

Möschl, W.: Cerastium vourinese Möschl & Rechinger species nova, 1961

Möschl, W.: Cerastium epiroticum Möschl & Rechinger, species nova, 1962

Mosneaga, Margareta: Monumente ale naturii din bazinele ialomitei Prahovei si Buzaului, 1969

Mosser, Jerry L.; Herdrich, Gary M.; Brock, Thomas D.: Temperature optima for bacteria and yeasts from cold-mountain habitats, 1976

Mossner, H.; Czygan, Franz -C.: Gewebekulturen und ihre Bedeutung für die Züchtung und Kultivierung von Arzneipflanzen, 1978

Mostovoj, K. I.: Pěstování některých málo známých olejnin a možnosti jejich využití v Československu, 1935

Mostovoj, K. I.: Zoubky na osinách ječmene jako rozlišovací znak sort, 1929

Mostovoj, K. I.: Příspěvek k seznání vývoje kápě klásku u ječmene vidlicovitého, 1929

Mostovoj, K. I.: Zezelenání květu (virescence) jako příčina neplodnosti rostlin, 1940

Moszynska, Bogna: Methods for assessing production of the upper parts of shrubs and certain perennial plants, 1973

Mott, R. J.: Palynological studies in Central Saskatchewan, 1969

Mott, R. J.; Camfield, M.: Palynological studies in the Ottawa area, 1969

Mottl, Emil: Johann Perstein und sein Herbar, 1909

Motyka, J.: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 6. Teil : studien über epilithischen Flechtengesellschaften, 1926

Motyka, J.: Materjaly do flory porostów Tatr., 1926

Motyka, J.: Elementy geograficzne we florze porostów Polski, 1927

Motyka, J.: Nové metódy v polskej geobotanike, 1961

Motyka, J.: O niektórych rzadszych gatunkach roślin naczyniowych w okolicach Grybowa, 1954

Motyka, J.: Pólnocna krawedź zachodniego Podola jako roślinne środowisko ekologiczne, 1948

Motyka, J.: W sprawie ochrony porostöw, 1934

Motyka, J.; Dobrzański, B.; Zawadzki, S.: Wstepne badania nad lakami poludniowo-wschodniej Lubelszczyzny, 1950

Motyka, Józef: Studja nad flora porostów tatrzańskich, 1924

Motyka, Józef: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 2. Teil : die epilithischen Assoziationen der nitrophilen Flechten im Polnischen Teile der Westtatra, 1925

Motyka, Józef: Stanowisko Alectoria Vrangiana Gyel. w Tatrach, 1958

Motyka, Józef: Odkrycie Alectoria tortuosa Merrill w Karpatach Wschodnich, 1958

Motyka, Józef: Rodzaj Alectoria Ach., podrodzaj Bryopogon (Link) Th. Fr. w Europie Srodkowej (opisy gatunków), 1958

Motyka, Józef: Gatunki rodzaju Evernia Ach., 1960

Motyka, Józef: Przeglad krytyczny europejskich i pólnocno-azjatyckich gatunków, odmian i form z rodzaju Alectoria Ach., opisanych lub omawianych przez V.Gyelnika, 1958

Motyka, Józef: O niektórych rzadszych gatunkach roslin naczyniowych w okolicach Grybowa, 1954

Motyka, Józef: O kilku nowych i mniej znanych gatunkach rodzaju Usnea (L.), 1954

Motyka, Józef: Szata roslinna,

Motyka, Józef: Die Flechtengattung Usnea Wigg. im Virunga-Gebiet (Zentralafrik), 1956

Motyka, Józef: De nonnullis speciebus et de systemate generis Lecanora Ach. (Lichenes), 1977

Motyka, Józef: Step środkowo-europejski, [1930]

Motyka, Józef: Lichenum generis USNEA studium monographicum. Pars generalis, 1946

Motyka, Józef: Z zagadnieň ekologii buka (Fagus silvatica L.), 1953

Motyka, Józef: Guide des excursions en Pologne III. Partie, 1928

Motyka, Józef: Guide des excursions en Pologne V. Partie, 1928

Motyka-Zglobicka, Maria: Badania nad rozmnazaniem sie niektorych porostów, 1977

Moučka, Rudolf: Výstava Ochrana přírody a krajiny,

Moustafa, A. F.: Osmophilous fungi in the salt marshes of Kuwait, 1975

Mower, R. G.: Ornamental Vines for Landscape Platings in New York State, 1964

Mowszowicz, J.; Olaczek, R.; Sowa, R.; Urbanek, H.: Zespoly roslinne uroczyska Zadlowice, 1969

Mowszowicz, Jakub: Conspectus florae lodziensis: przeglad flory lódzkiej: czeýć 1, 1960

Mraczek, M.: Einfluss von langjährigen Düngungsmassnahmen und der Witterung im Rahmen eines sechsschlägigen Fruchtfolge-Düngungsversuches, 1980

Mráček, Zdeněk: Život a význam lesů poličského okresu, 1958

Mráz, K.: Pedologické a rhizologicke základy pěstování topolových lingnikultur na hnědých aluviálních půdach, 1966

Mráz, K.; Samek, V.: Metodika typologického výzkumu lesů, 1957

Mráz, Karel: Vývoj přízemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích, 1954

Mráz, Karel; Hejtmánek, Jiří: Pajasan žlaznatý (Ailantus glandulosa Desf), 1949

Mráz, Karel; Lochman, Václav: Influence of Ecological conditions on Snad and Clay Soil Upon growth of Young Euramerican Poplars, 1925

Mrkos, J.: O výzkumu jeskynní atmosféry a krasového klimatu v Moravském krasu, 1930

Mrkos, J.; Novák, V.: Mrazová katastrofa čsl. Ovocnictví roku 1928-29 ve vztahu k meteorologickýn poměrům, 1933

Mrkos, O.: Geobotanická exkurze na Malou Fatru, 1956

Mrkos, O.: Zajímavé barevné reakce v listech způsobené tepelným podnětem, 1963

Mrkos, O.: Über den Einfluss des Wuchsstoffes auf die Regeneration und Wundgewebebildung, 1933

Mrkos, Otto: Biologie netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora DC.),

Mrkos, Otto: Orientační zajištění fytoncidů v rostlnách Grygovské a Krčmaňské stepi v závislosti na podminkách podkladu,

Mrkos, Otto: O větevnaté pšenici,

Mrkos, Otto: Rostlinná biochemie : příruička pro biologická praktika, 1948

Mrkos, Otto: Úvod do studia kulturních ječmenů s návodem k jejich úspěšnému křížení,

Mrkos, Otto: Dendrologické poznámky z Prostějovska II., 1967

Mrkos, Otto: Pohlaví a vegetativní hybridisace rajčat, 1951-53

Mrkos, Otto: Památce Karla Linnéa, 1958

Mrkos, Otto: Rekapitulační pokusy s bezem hroznatým (Sambucus racemosa L.), 1969

Mrkos, Otto: Dendrologické poznámky z Prostějovska I., 1966

Mrkos, Otto: Příspěvek k poznání dubů (Quercus L.) našich parků a arboret,

Mrkos, Otto: O dědičných změnách vegetativních hybridů rajčat,

Mrkos, Otto: Rozlišování některých běžných listnatých dřevin, 1966

Mrkos, Otto: Křížení rajčat na pokusném poli, 1954

Mrkos, Otto: O vlivu fytohormonů na regeneraci kořenů Taraxacum officinale, 1949

Mucina, L.: Zur Bearbeitung synphänologischer Daten. Vorläufige Untersuchungsergebnisse in Ruderalgesellschaften, 1978

Mucina, L.: Die Ruderalvegetation des nördlichen Teils der Donau-Tiefebene, 1981

Mucina, L.; Jarolímek, I.: Das Anthriscetum sylvestris in der Slowakei, 1980

Mucina, L.; Popma, J.: Sambucetum eboli in the Netherlands, 1982

Muenscher, W. C.; Schumacher, G. J.: List of Weeds of New York, 1953

Muhammad, Shah; Kumazawa, Kikuo: Use of optical spectrographic 15N-analyses to trace nitrogen applied at the heading stage of rice, 1972

Mühldorf, A.: Über die feinere Struktur des Bewegungsapparates bei den Lebermoosspermien, 1931

Mühldorf, A.: Über die Gestalt und den Bau der Soermien von Sphagnum, 1930

Mühldorf, Anton: Ein neuer selbstregistrierender Apparat zum Studium osmotischer Leistungen in Pflanzenzellen (Turgograph), 1933

Mühldorf, Anton: Über die Plasmodesmen in den Endospermzellen der Umbelliferenfrüchte, 1933

Muhle, H.: Sukzession auf Totholz Entlang von Klimagradienten im östlichen Kanada, 1977

Muhle, H.: Leber-, Torf- und Laubmoose in der Umgebung von Ulm, 1974/1979

Muhle, H.: Probleme der Datenerhebung und Auswertung von Dauerprobeflächen von Kryptogamensynusien, 1978

Muhle, H.: Zur Ausbreitung von Orthodontium lineare Schwaegr. : Orthodontium im Schwarzwald, 1970

Muhle, H.; Hildenbrand, M.: Pflanzengeographische und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an einigen alpinen Moosen aus der Ulmer Umgebung, 1980/1981

Muhle, H.; Scherrer, M.; Winkler, S.: Wassermoose in den Nebenflüssen der Donau um Ulm, 1974/1979

Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate, 1977

Muhle, Hermann; LeBlanc, Fabius: Bryophyte and Lichen Succession on Decaying Logs. I.Analysis along an Evaporational Gradient in Eastern Canada, 1975

Muhle, Otto: Diversitätskonzepte und waldbauliche Planung, 1978

Muhle, Otto; Bonnemann, Ingrid; Rieckmann, Peter: Biomassen und Bioelementvorräte in Heide-Ökosystemen, 1978

Mühling, Hans Günter: Zur Stoffaufnahme und Stoffbildung bei Mais, 1964

Muchow, R. C.; Wilson, G. L.: Photosynthetic and Storage Limitations to Yield in Sorghum bicolor (L.Moench), 1976

Mukunya, D. M.; Boothroyd, C. W.: Mycosphaerella zeae-maydis sp. n., the Sexual Stage of Phyllosticta maydis, 1972

Mulchrone, S.; Morgan, M. A.; Mullen, G. J.: A Method for Obtaining Undisturbed Samples from Soil Columns, 1980

Mulkins-Phillips, G. J.; Stewart, James E.: Distribution of hydrocarbon-utilizing bacteria in Northwestern Atlantic waters and coastal sediments, 1974

Mülle, Theodor: Glyceria declinata BREB. In der Eifel, 1956

Müller, A. von: Über dieBodenwasser-Bewegung unter einigen Grünland-Gesellschaften des mittleren Wesertales und seiner Randgebiete, 1956

Müller, Caroll: Additamenta nova ad Synopsin muscorum, 1858

Müller, Carolo: Bryologia provinciae schen-si sinensis, [1895]

Müller, Carolo: Bryologia guatemalensis : ex collectionibus domin. Bernoulli & Cario, 1897

Müller, Carolo: Bryologia serrae Itatiaiae (minas geraës Brasiliae) adjectis nonnulis speciebus affinibus regionum vicinarum, 1898

Müller, Carolo: Bryologia Austro-Georgiae, [1900]

Müller, Carolo: Bryologia Hawaiica : adjectis nonnulis muscis novis oceanicis, 1896

Müller, E.: Eine Knospenkrankheit der Stechfichte, 1950

Müller, E.; Ahmad, S.: Über einige neue oder bemerkenswerde Ascomyceten aus Pakistan I., 1955

Müller, E.; Arx, J. A. von: Einige Beiträge zur Systematik und Synonymie der Pilze, 1955

Müller, E.; Corbaz, R.: Kulturversuche mit Ascomyeeten II, 1955

Müller, E.; Menon, R.: Über Venturia rosae de Not. Und die Nomenklatur der Gattung Venturia de Not.,

Müller, E.; Menon, R.: Bagcheea, eine neue Gattung der Sphaeriales aus Indien, 1954

Müller, E.; Schneller, J. J.: New record of synchytrium athyrii on athyrium filix-femina, 1977

Müller, E.; Schüepp, H.: Über zwei Arten der Gattung Pseudopeziza Fuck. Mit Sporonema - Nebenfruchtform, 1956

Müller, Emil: Über die Entwicklung von Pleospora Gaeumanni nov. spec., 1951

Müller, Emil: Die schweizerischen Arten der Gattung Ophiobolus Riess, 1952

Müller, Emil: Über die Gattungen Eriosphaeria Sacc. Und Gaeumannia Petr., 1953

Müller, Emil: Die schweizerischen Arten der Gattungen Clathrospora, Pleospora, Pseudoplea und Pyrenophora, 1951

Müller, Emil: Über einige neue Pleosporaceen, 1953

Müller, Emil: Pilzliche Erreger der Getreideblattdürre, 1952

Müller, Emil: Leptoguignardia, eine neue Gattung der bitunicaten Ascomyceten, 1955

Müller, Emil; Arx, J. Adolf von: Einige Aspekte zur Systematik pseudosphärialer Ascomyceten, 1950

Müller, Emil; Hütter, Ralf; Schüepp, Hannes: Über einige finnische Discomyceten, [1955]

Müller, Emile: De Ascomycétes rares ou nouveaux pour la France, 1955

Müller, F.: Die Moosflora der Inseln Wangerooge und Juist, [1900]

Müller, F.: Beiträge zur Moosflora der ostfriesischen Inseln Baltrum und Lagneoog, 1895

Muller, F. M.: Carex diandra Schrank x C.paniculata L. (C. x beckmannii F.W.Schultz) nieuw voor Nederland, 1967

Müller, F. P.: Winterspritzung und Winterpflege der Obstkulturen, 1954

Müller, Franz: Paläofloristische Untersuchung zweier Moore des Adlergebirges, 1929

Müller, H. E.: Die chemische Beschaffenheit des Grundwassers im Erftgebiet, 1973

Müller, H. E.: Grundwasserspiegelschwankungen und chemische Veränderungen von Brunnenwässern, 1971

Müller, Hermann: Die Sporenvorkeime und Zweigvorkeime der Laubmoose, 1874

Müller, J.: Příspěvek k lichenologii Posvitaví, 1951

Müller, J.: Lichenes Zambesici, [1925]

Müller, J.; Müller, Z.: Stimulační účinek herbicidu Dikotex na borové semenáče, 1957

Müller, Jiří: Příspěvek ke květeně Posvitaví, 1948

Müller, Jiří: Nové rostliny pro povodí Svitavy, 1948

Müller, Jiří: Výsledky botanického výzkumu vápenců severozápadního Slezska, 1951

Müller, Jiří: Parmelia Mougeotii SCHAER. v československém Slezsku, 1949

Müller, Jiří: Parmelia Mougeotii SCHAER. v československém Slezsku, 1949

Müller, Karl: Probleme über das Alter mancher Moose abgeleitet aus ihrer geographischen Verbreitung, 1950

Müller, Karl: Weinbaulexikon für Winzer, Weinhändler Küfer und Saltwirte, [1900]

Müller, Karl: Beiträge zur Kenntnis der badischen Lebermoosflora, 1938

Müller, Karl: Revision der europäischen Arien der Lebermoosgattung Chiloscyphus auf Grund des Chromosomensatzes und von Kulturen, 1942

Müller, Karl: Beiträge zur Systematik der Lebermoose II., 1941

Müller, Karl: Die verwandtschaftlichen Beziehungen der beiden Lebermoose Scapania glaucocephala und S. vexata, 1954

Müller, Karl: Beiträge zur Systematik der Lebermoose, 1940

Müller, Karl: Die auf der Expedition S. M. S. "Gazelle" von Dr. Naumann gesammelten Laubmoose, 1883

Müller, Otto: 8. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen benachbarten Gebisten, 1911

Müller, Otto: Bacillariaceen aus den Natrontälern von El. Kab., 1899

Müller, P.: Samenverbreitung durch den Regen, 1935

Müller, P.: Nachtrag zur Verbreitungsbiologie der Garigueflora, 1935

Müller, P.: Ueber Samenverbreitung durch den Regen, 1935

Müller, S.; Schreiber, K. -F.; Weller, F.: Grundzüge einer Schnellmethode der Standortskartierung im Masstab 1 : 50 000 als Grundlage für die Agrar- und Landschaftsplanung in Baden-Württemberg, 1972

Müller, T.: Ergebnisse von Windschutzversuchen in Baden-Württemberg, 1964

Müller, T.: Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften, 1961

Müller, T.: Die Fluthahnenfussgesellschaften unserer Fliessgewässer, 1962

Müller, T.: Die Wald-, Gebüsch-, Saum-, Trocken- und Halbtrockenrasengesellschaften des Spitzbergs, 1966

Müller, T.: Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel, 1966

Müller, T.: Die Vegetation im Naturschutzgebiet Zweribach, 1969

Müller, T.: Vegetationskunde und Naturschutz, 1970

Müller, T.: Natürliche Fichtengesellschaften der Schwäbischen Alb, 1975

Müller, T.: Der Scheidenkronwicken-Föhrenwald (Coronillo-Pinetum) und der Geissklee-Föhrenwald (Cytiso-Pinetum) auf der Achwäbischen Alb, 1980

Müller, T.: Zwei für das Naturschutzgebiet Untereck neue Pflanzen, 1961

Müller, T.: Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland, 1961

Müller, T.; Görs, S.: Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg, 1960

Müller, T.; Görs, S.: Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im Württembergischen Oberland, 1958

Müller, T.; Oberdorfer, E.: Die potentielle natürliche Vegetation von Baden-Württemberg, 1974

Müller, Theo: Zur Kenntnis einiger Pioniergesellschaften im Taubergiessengebiet,

Müller, Theo: Leontodon hyoseroides WELWITSCH und seine Vergesellschaftung auf der Schwäbischen Alb, 1973

Müller, Theodor: Die Flechten der Eifel, 1955

Müller-Halle, Karl; Brotherus, V. F.: Musci Schauinslandiani: ein Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Pacifischen Inseln, 1896/ 97

Müller-Stoll, W. R.; Gruhl, K.: Das Moosfenn bei Potsdam, Vegetationsmonographie eines märkischen Naturschutsgebietes, 1959

Müller-Stoll, W. R.; Hudziok, G.; Duty, J.; Jage, H. S.: Neue und bemerkenswerte Pflanzen aus der Mark Brandenburg II, 1960

Müller-Stoll, W. R.; Hudziok, G.; Duty, J.; Jage, H. S.: Neue und bemerkenswerte Pflanzen aus der Mark Brandenburg II, 1960

Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H, -D.: Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen, 1960

Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H, -D.: Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen, 1958-59

Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H, -D.: Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen, 1957

Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H, -D.: Bericht über die Internationale Pflanzensoziologische Exkursion durch Nordost-Polen vom 4.-10.Juni 1963, 1964

Müller-Stoll, W. R.; Krausch, H, -D.: Der azidophile Kiefern-Traubeneichenwald und seine Kontaktgesellschaften in Mittel-Brandenburg, 1968

Müller-Wegener, U.: Die Adsorption von HCB und DDD in Böden, 1981

Müllerová, L.: Kombucha, 1926-1927

Mullins, J. A.: Estimation of the Plant Available Water Capacity of a Soil Profile, 1981

Mumford, Bessie C.: List of intercepted plant pests, 1963, 1962

Mumford, Bessie C.: List of intercepted plant pests, 1962, 1962

Mumford, Bessie C.: List of intercepted plant pests, 1964, 1965

Munk, H.: Die Stellung der Phosphorsäure in der Pflanze, 1976

Münster, J.: Das physiologische Alter der Kartoffel, 1975

Müntzing, A.: Ein Art-Bastard in der Gattung Lamium, 1926

Murali, V.; Aylmore, L. A. G.: A Convective-Dispersive-Adsorptive Flow Model for Solute Transport in Soils. I. Model Description and some Simulations, 1981

Murata, Yoshio; Togari, Yoshitsugu: Analysis of the Effect of Climatic Factors upon the Productivity of rice at Different Localities in Japan,

Murneek, A. E.: Biochemical Studies of Photoperiodism in Plants, 1937

Murneek, A. E.; Gomez, E. T.: Influence of Length of Day (Photoperiod) on Development of the Soybean Plant, var.Biloxi, 1936

Murphey, K. Wayne: Durability of Three Species of Wood After Treatment, 1960

Murr, J.: Die Piloselloiden Oberösterreichs, 1898

Murr, Josef: Urgebirgsflora auf der älteren Kreide,

Murr, Josef: Urgebirgsflora auf Flysch, Kreide, Jura und Trias II., 1915

Murr, Josef: Hieracium Khekii Jabornegg in sched: ein unbestrittener Archieracienbastard, 1898

Murr, Josef: Die beschreibenden Epitheta der Blumen bei den griechischen und römischen Dichtern, 1894

Murr, Josef: Urgebirgsflora auf der älteren Kreide: eine Studie aus dem österreichisch-schweizerischen Grenzgebiete, 1914

Murr, Josef: Weiteres über den Formenkreis der Capsella Bursa pastoris Moench, 1903

Muschketowi, Astragalus: Novitiae florae Turkestanicae, 1899

Muschler, R.: Beitrag zur Kenntnis der Flora von "el-Tor", [1900]

Musierovicz, Arkadiusz; Smolík, Ladislav: Orthokinetický koagulační stupeň jílu funkcí pH sedimentačního prostředí?, 1931

Musierowicz, A.; Haupt, B.: Badania gleboznawcze terenów Szutromince, 1935

Musil, František: Čarodějné kruhy, [1925]

Musil, I.: Stav výzkumu komplexu Pinus mugo, 1973

Musil, M.: Rod Platanus po stránce systematické, morfologické a historické, 1905

Musselman, Robert C.; Lester, Donald T.; Adams, Michael S.: Localized ecotypes of Thuja occidentalis L. in Wisconsin, 1975

Mustard, Margaret, J.: Ascorbic acid content of some Florida-grown guavas, 1945

Muszynski, J.: Biuletyn ogrodów botanicznych, 1965

Muszyński, Jan: O toksycznoýci alkaloidów widlakowych, 1937

Muszyński, Jan: O zasiewaniu roýlin leczniczych w lasiach, 1938

Muszyński, Jan: Ziolopisarze i botanicy polscy XVI wieku, 1939

Muszyński, Jan; Serafinowicz, Michal: Racznik dojrzewajacy na poludniu Polski, 1936

Muszynsky, Jan: Kurzer Abriss der Entwicklungsgeschichte Pharmazeutischer Wissenschaften in Polen, [1900]

Muztar, A.; Jabbar-Slinger, S. J.; Burton, J. H.: Chemical Composition of Aquatic Macrophytes. III. Mineral Compositi-on of Freshwater Macrophytes and their Potential for Mineral Nut- rient Removal from Lake Water, 1978

Muztar, A.; Jabbar-Slinger, S. J.; Burton, J. H.: The Chemical Composition of Aquatic Macrophytes : II. Amino Acid Com-position of the Protein and Non-Protein Fractions, 1978

Muztar, A.; Jabbar-Slinger, S. J.; Burton, J. H.: Chemical Composition of Aquatic Macrophytes I. Investigation of or- ganic Constituents and Nutritional Potential, 1978

Myczkowski, S.: International symposium on biology of woody plants, 1967

Myczkowski, S.: Ekologia zespolów leśnych Tatr Polskich, 1955

Myczkowski, S.: Nowe stanowisko rzeźuchy trójlístkowej (Cardamine trifolia L.) w Beskidzie Malym, 1956

Myczkowski, Stefan: Morfologiczna zmienność drzew i klonów sosny (Pinus silvestris L.) przy polarnej granicy zasiegu w Szwecji, 1964

Myers, E.; Chapman, V. J.: Statistical analysis applied to a vegetation type in New Zealand, 1953

Myrvik, Alan L.; Whitaker, Janice M.; Cannon, Robert E.: The use of cellulose products to reduce agar concentration in microbiological media, 1976

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: