Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Přehled separátů - V/ W

V/ W

V

Vaarama, Antero: Lake Finland and its Lake Types, 1961

Vaccari, Antonio: Hedysarum humile L. laeve Rouy, 1932

Vacek, V.: Lignifikace blan buněčných u žitňáku hřebenatého, 1957

Vacek, Václav: Příspěvek k morfologické terminologii užívané ve šlechtění, 1966

Vacek, Václav: The Bohemian and Moravian Species of the Genus Pluteus, 1948

Vacek, Václav: Novae fungorum species et varietates (Allatum 14. IV. 1949), 1949

Vacek, Václav: Boletus moravicus, species nova čechoslovaca, 1946

Václavek, M.: O čarodějné moci některých rostlin, 1892

Vaculík, R.: Das Urbarmachen brauner Böden der Vorgebirgsgebiete, 1974

Vadam, J.C.: Etude de la végétation bryophytique de Vandoncourt (Doubs), 1975

Vahnoorne, Roger: Découverte d´une plante arctique, Salix herbacea L., dans le quaternaire Belge, 1949

Vachobov, A V.: Biologičeskij krugovorot elementov v jestestvennoj rastitelnosti i kulture chlopčatnika na serozemnych počvach jugo-zapadnogo Tadžikistana, 1971

Vainio, E. A.: Lichenes insularum Philippinarum, 1923

Vainio, E. A.: Lichenes in insula kotiluoto lacus laatokka collecti, 1940

Väisälä, Leena: Effects of terpene compounds on the growth and peroxidase activity of Phellinus pini, 1978

Vakkari, Marja -Leena: The effect of methionine on thg growth, ethylene production and phenolic compounds of Atropa belladonna L. callus culture, 1980

Valanne, Niina; Aro, Eva -Mari; Repo, Elina: Changes in Photosynthetic Capacity and Activity of RuBPC-ase and Glycolate Oxidase during the Early Growth of Moss Protonemata in Continuous and Rhythmic Light, 1978

Valdes-Bermejo, E.; Castroviejo, S.; Costa, M.; Rivas: Linaria donyanae (Scrophulariaceae), una nueva especie para la flora espanola, 1977

Valdeyron, G.: On the development of incompatibility and sex systems in higher plants and their evolutive meaning, 1972

Valdeyron, G.: Enseignements Techniques a Tirer De La Campagne De Cereales 1954-55 En Tunisie, 1955

Valdeyron, G.: Enseignements techniques a tirer de la Campagne de céréales 1952-53 en Tunisie, 1953

Valdeyron, G.: Quelques Conclusions D'Ensemble sur les Derniéres Campagnes D'Expérimentation Céréalicole, 1957

Valdeyron, G.: Enseignements Techniques a Tirer de la Campagne de Céréales 1953-54 en Tunisie, 1954

Valdeyron, G.: Enseignements techniques a tirer de la Campagne de cereales 1949-1950 en Tunisie, 1950

Valdeyron, G.: Enseignements techniques a tirer de la Campagne de Céréales 1948-1949 en Tunisie, 1949

Valdeyron, G.: Quelques aspects de la genetique et de ses rapports avec l'amelioration des plantes, 1959

Valdeyron, G.; Jacquard, P.: Enseignements techniques a tirer de la Campagne de cereales 1951-52, 1952

Valdeyron, G.; Petit, A.; Séguéla, J.: L'organisation de la lutte contre le charbon interne du Blé par la désinfection des semences basée sur la détection précoce de l´infection, 1953

Valdeyron, G.; Séguéla, J.: Enseignements techniques a tirer de la Campagne de céréales 1950-1951 en Tunisie, 1951

Valdeyron, G.; Seguela, J.-M.: Étude bibliographique et expérimentale sur le mitadinage, 1958

Valdeyron, M.: Remarques sur l'évolution du charbon interne dans quelques cultures de multiplication de Florence X Aurore en Tunisie, 1952

Valdeyron, M.: Application de la méthode Kjeldahl au dosage rapide des protéines en vue de la sélection et de la commercialisation des céréales, 1957

Valdeyron, M. G.: La production controlée de semences d'une variété de blé dur par la coopérative de semences de Tunisie, 1952

Valdeyron-Fabre, L.: Observations sur la biologie de Brachytrypes megacephalus LEF. En Tunisie, 1955

Válek, B.: Některé ekologické aspekty využití mikroelementů rostlinami, 1970

Válek, B.: Die ökologischen Bedingungen des Vorkommens von Caricetum davallianae in der Slowakei, 1960

Válek, B.: Vliv jílových minerálů na hodnotu celkové sorpční kapacity a půdní reakce, 1973

Válek, B.: Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech Cariceta Davallianae u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách,

Válek, B.: Pedologické a hydropedologické vlastnosti lučních půd ve vztahu k jejich porostům. I., 1959

Válek, B.: Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem, 1960

Válek, B.: Příjem mikroelementů rostlinami z přirozených vazeb v půdě, 1971

Válek, B.: Vývoj lučních půd a porostů v okolí Zvonkova a Nové Peci na Šumavě, 1960

Válek, B.: Zemřel dop. člen ČSAV prof. dr. L.Smolík, 1960

Válek, B.: Vliv zvětrávajících sirníků z hnědouhelné podkrušnohorské pánve na změnu půdní reakce, 1961

Válek, B.: Vliv změn některých vlastností kulturních lučních půd na složení porostů v horském výrobním typu, 1961

Válek, B.: Vliv minerálně chudší horniny na vývoj a úrodnost půd u Libnova v Krušných horách, 1962

Válek, B.: The influence on vegetation of soil properties as affected by a predominance of illite, 1962

Válek, B.: Das Humusmaximum der Differentialthermokurven aus Bodenproben von verschiedenen Pflanzenbeständen, 1962

Válek, B.: Vliv vápníku na toxicitu půdy při zvětrávání sirníků v půdách výsypek, 1964

Válek, B.: Půdy v okolí Gruně ve slezských Beskydech a jejich přirozená úrodnost, 1966

Válek, B.: Příspěvek k poznání vývoje půd na jihočeském rulovém útvaru v okolí Světlíku na Šumavě,

Válek, B.: Molinietum alpinum corconticum im Riesengebirge,

Válek, B.: IX.Mezinárodní pedologický kongres v Adelaide,

Válek, B.: Rostlinné stanovištní indikátory, 1970

Válek, B.: Nové poznatky k hodnocení půdní úrodnosti ve vztahu k závlahám, 1971

Válek, B.: Plevele v okolí Vlašimi, 1975

Válek, B.: Pedologické a hydropedologické vlastnosti lučních půd ve vztahu k jejich porostům. II., 1960

Válek, B.: Luční půdy a porosty v okolí Nové Vsi u Bečova v Slavkovském lese, 1962

Válek, B.; Dražďák, K.; Havlová, M.; Němcová, M.: Das Vorkommen und der Charakter des Vermikultis im Bodenprofil von Nová Ves bei Bečov, 1976

Válek, B.a kol.: Nomenklatura humusu, 1962

Válek, Bohumil: Vznik a vývoj půd na rulovém útvaru v okolí Vlašimě. II část,

Válek, Bohumil: Caricetum davallianae na půdách s kyselou půdní reakcí, 1951

Válek, Bohumil: Vysévání jednotlivých semen, 1952

Válek, Bohumil: Další příspěvek k poznání ekologických poměrů porostů pěchavy bažinné (Seslerietum uliginosae Klika) v severovýchodních Čechách, 1950

Válek, Bohumil: Vývoj lučních půd a porostů v okolí Zvonkova a Nové Peci na Šumavě, 1960

Válek, Bohumil: Die Böden des Süd-Kaldidalur-Gebiets auf Südwest-Island und ihre Vegetationsbeziehungen, 1959

Válek, Z.: Výzkum využitelnosti dřevin k zpevňování břehů toků, 1955

Válek, Zdeněk: Les, strážce přírody, 1948

Valenta, V.: Floristické novinky ze Slovenska, 1948

Valenta, V.: Poznámky ke květeně jižního Slovenska, 1948

Valenta, Vlk: Mykologické poznámky I, 1948

Valenta, Vlk: Teratologické poznámky V. Petalodiestamin u Cyclamen persicum MILL, 1947

Valentine, D. H.: Patterns of speciation in higher plants, [1961]

Valentine, D. H.: Floristics in Europe, 1971

Valentine, I.; Barley, K. P.: Effects of soil temperature and phosphorus supply on an annual grass and clover grown in monoculture and in mixed culture, 1976

Vales, M. A.: On the Wood Anatomy of Bombacopsiscubensis A. Robyns (Bombacaceae) ..., 1977

Valev, S.: Livadna i pasična rastitelnosť v ichtimanskata kotlovina, 1961

Valev, S.: Livadna i pasiščna rastitělnost v Ichtimanskata kotlovina, 1961

Valikova, V. F.: Primenenie mineralnych udobrenij i mikroelementov pod lesnyje kultury, 1958

Válka, Bohumil: Názvoslovný zpravodaj zemědělský - nomenklatura humusu, 1962

Vallin, H.: Botaniska Trädgarden inom Fredriksdals Friluftsmuseum, 1965

Valoušek, Bruno: Přehled forem přírodopisného vyučování, 1944

Valoušek, Bruno: Včelník rakouský [Dracocephalum austriacum L.] nová rostlina na Moravě, 1928

Valovirtak, E. J.: Lars Levi Laestadiuksen kasvikokoelma Jyväskylässä, 1967

Valpas, Ari: Suomen kasvitieteellinen kirjallisuus v. 1959, 1962

Valpas, Ari: Vegetation and flora of some flooded areas in Köyliö (Finland), 1964

Valpas, Ari: Suomen kasvitieteellinen kirjallisuus v. 1958, 1962

Valšík, Jindřich: Několik vzpomínek na prof. dr. A. Brožka, 1934

Van Alfenk, Neal K.; Turner, Neil C.: Influence of a Ceratocystis ulmi Toxin on Water Relations of Elm (Ulmus americana), 1975

Van Andel, O. M.: The importance of Amino Acids for the Development of Fusarium Oxysporum F. Lupini Sn. Et H. in the Xylem of Lupins, 1956

Van der Kerk, G. J. M.; Van Raalte, M. H.: A New Type Of Plant Growth-Regulating Substances, 1955

Van der Pas, Peter W.: Hugo de Vries and Gregor Mendel, 1976

Van Dyne, George M.: Organization and management of an integrated ecological research program - with special emphasis on system analysis, universitis, and scientific cooperation, 1971

Van Ert, M.; Staley, J. T.: A New Gas Vacuolated Heterotrophic Rod from Freshwaters, 1971

Van Raalte, M. H.: A test for the Translocation of Fungicides Through Plant Tissues, 1952

Van Raalte, M. H; Sijpesteijn, A. K.; Van Der Kerk, Oort: Investigations On Plant Chemotehrapy, 1955

Van Schaik, J. C.; Cairns, R. R.: Influence of ammonium on the behavior of clay particles in a sodic soil and bentonite, 1974

Van Steenis, C. G. G. J.: Flora Malesiana, 1948

Van Steenis, C. G. G. J.; Kruseman: Select Indonesian Medicinal Plants, 1953

Van Syckle, Calla: Household Food Consumption In Everett, Washington, 1958

Váňa, Jiří: Taxonomicko-chronologické studie vybraných skupin játrovek podřádu Jungermanniineae, 1984

Váňa, Jiří; Duda, Josef: Beitrag zur Lebermoosforschung Bulgariens und Jugoslawiens, 1965

Váňa, Jiří; Duda, Josef: Revize játrovek, uveřejněných ve fytosociologické studii V. Krajiny z roku 1933, 1965

Vandas, Karel: Další příspěvky k poznání floristických poměrů Bosny a Hercegoviny, 1895

Vandas, Karel: Další příspěvky ku poznání květeny Bosenské a Hercegovinské, 1892

Vandas, Karel: Otevřený list panu Romualdu Formánkovi, c.k. vrchnímu poštovnímu radovi v Brně, v odpověď na jeho "obranu",

Vandas, Karel: Otevřený list panu Romualdu Formánkovi, c. k. vrchnímu poštovnímu radovi v Brně v odpověď na jeho "Obranu", [1925]

Vanderhoe; Leibson; Musil; Huang; Fiehweg; Williams; Wackwitz; Mason: Diurnal Variation in Algal Acetylene Reduction (Nitrogen Fixation) in Situ, 1975

Vandiest-Wallon, Anne: Amenagement paysager des emprises autoroutieres sur des bases écologiques, 1975

Vaněčková, L.: Vymizelé a mizející druhy Moravského krasu, 1981

Vaněčková, Ludmila: Poznámky k dřevinné skladbě lesů Moravsdkého krasu, 1977

Vaněčková, Ludmila; Vermouzek, Rostislav: Teplomilné rostliny a vinohrady na Blanensku, 1975

Vaněk, Rudolf: Pterygoneurum Šmardaeanum Vaněk sp. n., 1952

Vaněk, Rudolf: Lescuraea affinis (Limpr.) Vaněk n. c. nový mech pro SSSR, 1954

Vaněk, Rudolf: Mechy v divoké Šárce, [1949]

Vanesse, R.: Un exemple d'analyse du stock grainier dans un sol forestier, 1977

Vanesse, R.: La levée de l`état de dormance chez la graine de sapin Douglas, 1975

Vaníček, V.: Eco-engineering - an ecological approach of land reclamation and improvement to landscape environment, 1977

VanKeuren, R. W.; Heinemann, W. W.: Irrigated Sudangrass and Millet for Forage and Seed in Central Washington, 1959

VanKeuren, R. W.; Heinemann, W. W.: Forage Species in Irrigated Pastures for Market Lambs, 1958

Vánky, Kálmán: Ustilaginales exsiccata

Vantuyl, J. M.; Davidse, L. C.; Dekker, J.: Lack of cross resistance to benomyl and thiabendazole in some strains of Aspegillus nidulans, 1974

Varanov, P. A.: Vydajuščijsja russkij botanik Andrej Nikolajevič Beketov, 1952

Varde, R. Potier de la: Mousses recueillies dans le haut oubangui par M. le Testu, [1900]

Varde, R. Potier de la: Contribution á la Florule de Taiti (Description de deux espéces nouvelles), 1912

Varde, R. Potier de la: Musci Madurenses, 1923

Varde, R. Potier de la: Musci Madurenses, 1924

Varde, R. Potier de la: Mousses nouvelles de l'Afrique tropicale francaise (Diagnoses préliminaires), 1925

Varde, R. Potier de la: Mousses recueillies dans le haut Oubangui, [1900]

Varde, R. Potier de la: Contribution á la Florule de Taiti (Description de deux expéces nouvelles), 1912

Varde, R. Potier de la: Mousses nouvelles de l'Afrique tropicale francaise (Diagnoses préliminaires), 1925

Varde, R. Potier de la: Musci Madurenses, 1923

Varde, R. Potier de la: Le Genre Fissidens dans la Manche, 1938

Varečka, W.: Anleitung zu phaenologischen Beobachtungen, für die Schüler des Neusohler Gymnasiums, 1857

Vareschi, Volkmar: Pflanzengeographische grundlagen des expeditionsgebietes, 1952

Vareschi, Volkmar; Pannier, Fritz: Über den Wasserhaushalt tropischer Loranthaceen am natürlicher Standort, 1953

Vargas; J. M.; Turgeon, A. J.: Translocation of 14C-labelled chloroneb in three turfgrass species, 1975

Varlet-Grancher, C.; Artis, P.; Bonhomme, R.: Increase of leaf area index and photosynthetic test in various sweet potato crops, 1971

Varlet-Grancher, C.; Bonhomme, R.: Efficience de la conversion de l'énergie solaire par un couvert végétal, 1982

Varlet-Grancher, C.; Bonhomme, R.: Assimilation nette, utilisation de l eau et microclimatologie d un champ de Mais. III. : Composition spectrale de la lumiere dans la culture, 1971

Varlet-Grancher, C.; Bonhomme, R.: Assimilation nette, utilisation de l eau et microclimatologie d un champ de mais. III. : Composition spectrale de la lumiere dans la culture, 1971

Vartha, E. W.; Matches, A. G.; Thompson, G. B.: Yield and Quality Trends of Tall Fescue Grazed with different Subdivisions of Pasture, 1977

Vasander, Harri: The length grow rate, biomass and production of Cladonia arbuscula and C. rangiferina in a raised bog in southern Finland, 1981

Vasar, Yrjö; Siuruainen, Mirja; Martikainen, Pentti: Index Seminum 1981, 1981

Vasilčenko, I. T.: Materialy k poznaniu ecpercetov severo-kavkazskogo kraja, ravninovo Dagestana i Baškirii, 1930

Vasiljev, V.: Taksonomičeskoje značenie vegetativnych i generativnych organov roda Trapa L., 1950

Vass, Anna; Nádor, Katalin: A Mecsek Hegység Természeti Képe, 1967

Vassilkov, B. I.: Griby - makromicety Tajmyrskogo stacionara, [1965]

Vassilkov, B. I.: Kak ne sledujet opisyvať novyje vidy gribov, 1961

Vassilkov, B. P.: Novyj vid trutovikovogo griba na Čozenii, 1967

Vašíček, Ferdinand: Primární produktivita dřevinné složky a její produkce ve vybraných lesních ekosystémech, 1975

Vašíček, Ferdinand: Biomasa a struktura bylinné vrstvy v ekosystému lužního lesa (Ulmete Fraxinetum carpineum), 1975

Vašíček, Miloslav: Poznámky k mikrobiostratigrafii magurského flyše na Moravě, 1947

Vašíček, Miloslav: Moravská neogenní orbulineta a jejich stratigrafické svědectví, 1946

Vašíček, Miloslav: Pleistocenní poruchy v miocenních sedimentech u Sudic a u Muglinova, 1946

Vašíček, Miloslav: Stratigrafické zhodnocení neogenních mikrofaun ostravské oblasti, 1948

Vašků, Zdeněk: Charakterizování vodního režimu prostředí v hydromeliorační praxi, 1974

Vaughan, D.; Ord, B. G.: Uptake and Incorporation of 14C-labelled Soil Organic Matter by Roots of Pisum sativum L., 1981

Vaughn, Charles E.; Jones, Milton B.: Nitrogen Fixation by Intact Annual Rangeland Species in Soil, 1976

Vávra, Artur: Poznámky k fauně Orthopter z okolí Užhorodu (Podkarp. Rus), 1931

Vávra, M.: Původ bohaté květeny na jižní Moravě. Herbaria viva jako genové rezervoáry v Lednici na Moravě na počátku minulého století, 1974

Vávra, M.; Vlk, R.; Baudyš, R.: K novým úkolům ovocnářství, 1930

Vavroušek, Bohumil; Hykeš, O. V.; Novák, Arne: Album Jana Ev.Purkyne ke stopadesátému výročí učencova narození, 1937

Vean, Mc D. N.; Ratcliffe, D. A.: Plant communities of the Scottish highlands, 1963

Věcovský, František: Symbolika stromu cypřišového, 1916

Večeřa, Vilém: Příspěvky ku květeně okresu strážnického, 1911

Večeřová, J.; Gregor, A.: Hodinové záznamy vzdušných srážek na meteorologické observatoři české techniky v Brně za léta 1912-1922, 1932

Vegis, Auseklis: Premature sprouting induced by heteroauxin (indolyl-acetic acid), 1937

Vegis, Auseklis - Benita: Versuche über die frühtreibende Wirkung der Wasserbäder von 35-100°C auf die Turionen von Stratiotes aloides L., 1933

Vejroch, Antonín: Vliv zachycení výluhů a jejich odplynování na zvýšení výroby lihu, 1952

Vejsadová, Hana: Fyziologické účinky fenolických kyselin u pšenice, 1983

Velčev, V.; Perov, S; Gančev, S.: Novi materiali i veležki vrchu florata v vacejna na reka mesta - Gocedelčevsko, 1960

Velčev, V; Bondev I.: Floristični materiali ot Centralna Stara planina, 1958

Velčev, V; Bondev I.: Novi materiali za florata na Blgarija ot dolinata na R. Struma južno ot kresnenskogo defile, 1961

Velenovský, J.: Vergleichende Studien über die Salix-Blüte, 1904

Velenovský, J.: Einige Bemerkungen zur Morphologie der Gymnospermen, 1903

Velenovský, J.: Bryologické příspěvky z Čech za rok 1900-1901, 1901

Velenovský, J.: Bryologické příspěvky z Čech za rok 1901-1902, 1903

Velenovský, J.: Bryologické příspěvky z Čech za rok 1899-1900, 1900

Velenovský, J.: Bryologické příspěvky z Čech za rok 1898-1899, 1899

Velenovský, J.: Bryologické příspěvky z Čech za rok 1897-1898, 1898

Velenovský, J.: Ein Beitrag zur Moosflora von Montenegro, 1901

Velenovský, J.: Achter Nachtrag zur Flora von Bulgarien, 1901

Velenovský, J.: O phyllokladiích rodu Danae, 1892

Velenovský, J.: O morfologii os cevnatých tajnosnubných, 1892

Velich, Alois: O thermophilních aktinomycetech se zvláštním zřením k Sctinomyces SPINAE (n.sp.). I., 1915

Velísek, V.: Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen er Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I, 1968

Velísek, Václav: Nová lokalita prhy arniky (Arnica montana L.) na Moravě, 1962

Velíšek, J.: O struktuře hmoty a jejích přeměnách. (Dokončení),

Velíšek, J.: O měření barev, 1941

Velíšek, J.: O struktuře hmoty a jejích přeměnách,

Velitzelos, Evangelos; Schneider, Horst E.: Jungtertire Pflanzenfunde aus dem Becken von Vegora in West-Mazedonien (Griechenland), 1977

Veloira, Nieva E.: Two new mosses from the Philippines, 1959

Ven, J. A. van der: Ecologie en economie, 1971

Venema, H. J.: Taxodium distichum Rich. var. ruberculatum Carr., 1937

Venema, H. J.: Het geslacht Freesia, speciaal Freesia refracta alba, 1936

Venema, H. J.: Sorbus foliolosa hort., 1935

Venkateswarlu, B.; Rao, P. Koteswara; Rao, A. V.: Canopy analysis on the relationships between leaf area index and productivity in lowland rice, Oryza sativa, L., 1976

Vent, Walter: Monographie der Gattung Oreoherzogia W. Vent gen. Nov., 1962

Venturi: Ueber Orthotrichum, 1873

Venturi: Ueber Orthotrichum Shawii, 1873

Verdam, H. D.: The Netherland's Charophyta, 1938

Verdoorn, F.: Lejeuneaceae Holostipae, 1934

Verdoorn, F.: Revision der von Ozeanien, Australien und Neuseeland angeführten Lejeuneaceae Holostipae (de Frullaniaceis 14.), 1934

Verdoorn, F.: The future of taxonomic hepaticology, 1932

Verdoorn, F.: Hepaticae selectae et criticae, series 1 (1930), 1931

Verdoorn, F.: Over de bladmossen der holl. Duinen, 1927

Verdoorn, F.: Bijdrage tot de Nederlandsche Levermosflora, 1926

Verdoorn, F.: Hepaticae selectae et Criticae and Musci selecti e et critici, 1937

Verdoorn, F.: Hepaticae selectae et criticae, 1935

Verdoorn, F.: Manual of Bryology,

Verduin, Jacob; Ilmavirta, Veijo: A comparison of C-based and pH-based estimates of phytoplankton production in the brown-water lake Pääjärvi, southern Finland, 1978

Verhoeven, J. T. A.: Litorale rietvelden. D.Dykyjová en J.Kvet, Pond littoral ecosystems. Structure and functioning., 1979

Verkaar, H. J.; Schenkeveld, A. J.; Brand, J. M.: On the ecology of short-lived forbs in chalk grasslands: micro-site tolerances in relation to vegetation structure, 1983

Verkerke, D. R.; Andel, O. M. van: Stimulation of Steam Growth in Vegetative Tillers of Poa pratensis L. by Ethephon: Elongation of Nodes, 1978

Verma, S. B.; Rosenberg, N. J.: Accuracy of Lysimetric, Energy Balance, and Stability-corrected Aerodynamic Methods of Estimating Above-canopy Flux of CO2, 1975

Vernberg, Winona B.; Coull, Bruce C.: Respiration of an Interstitial Ciliate and Benthic Energy Relationships, 1974

Vernet, Philippe: La proportion des sexes chez Asparagus acutifolius L., 1971

Vernet, Philippe: Quelques données sur la biologie d' Asparagus acutifolius L., 1971

Verstraete, Willy; Voets, Jules P.; Mottar, Jozef: Cometitive Ability of Amylolytic Bacteria in Activated Sludge, 1975

Verstraeten, L. M. J.; Vlassak, K.; Livens, J.: Evaluation of the carbohydrate test as an index of soil nitrogen availability, 1971

Veselsky, F.: Verzeichniss der in Böhmen vorkommenden Laubmoose: nach Schimper's Corollarium Bryol. eur. Zusammengestellt, 1860

Veselský, Jaroslav: Synusie vzácných hub čeledi Cortinariaceae v prameništní olšině u obce Kaménka v okrese Nový Jičín v Severomoravském kraji, 1970

Veselský, Jaroslav: Mykocenologický výzkumzanikajícího vrchoviště Hutě pod Smrkem v dolině Ostravice, 1968

Veselý, Jaroslav: Chráníme přírodu, 1954

Veselý, Jaroslav: Květena Hlučínska : studie fytogeografická, 1945

Veselý, Jaroslav: Květena okolí Dolního Benešova na Hlučínsku, 1935

Veselý, Jaroslav: Příspěvek ku květeně Hlučínska, 1935

Vestergren, Tycho: F. Erichsen, Die Flechten von Kullen in Schweden. Verhandl. des Naturw. Vereins in Hamburg, 1914

Vevle, O.: The plant cover a suitable tool for communication beween ecologists and for applied ecology?, 1981

Vevle, O.: Stereocaulon coniophyllum in Norway, 1975

Vevle, O.: Vegetasjonskart (Vegetation map) Herlandsnesjane, 1977

Vevle, O.: Fjoresalturt, Salicornia strictissima, i Telemark of Aust-Agder, 1980

Vevle, O. (?): Vegetasjonskat Kasin, 1977-79

Vezda, Antonin: Anew Species of Polychidium (Lichenes: Peltigeraceae) from New Guinea, 1976

Vezda, Antonin: Leucocarpia gen. nov., eine neue Gattung der Flechtenfamilie Verrucariaceae, 1969

Vězda, Antonin: Lišejniky Československých Karpat II., 1959

Vězda, Antonin: Doplňky k lišejnikům, 1959

Vězda, Antonin: Lišejniky Československých Karpat I., 1958

Vězda, Antonin: Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku, 1961

Vězda, Antonin: Československé druhy rodu Thelopsis nyl. (Lichenes), 1957

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1967

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1967

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1967

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1967

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1966

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1967

Vězda, Antonín: Beitrag zur Kenntnis foliikoler Flechten Vietnams, 1977

Vězda, Antonín: Foliikole Flechten aus Tanzania, 1975

Vězda, Antonín: Flechtensystematische Studien 10., 1977

Vězda, Antonín: Lichenes novi quorum isotypi in fasciculo quinquagesimo tertio collectionis Lichenes selecti exsiccati distribuentur, 1975

Vězda, Antonín: Bryophyta carpatorum exsiccata, 1958

Vězda, Antonín: Lichenes Bohemoslovakiae Exsiccati, 1958

Vězda, Antonín: Lichenes bohemoslovakiae exsiccati, [1958]

Vězda, Antonín: Vegetace na rokytenském slepenci v oblasti řeky Rokytné, 1950

Vězda, Antonín: Lichenes selecti exsiccati, 1960

Vězda, Antonín: Nová lokalita mechu Anacamptodon splachnoides (Froel.) Brid. v Československu, 1960

Vězda, Antonín: Nová lokalita mechu Anacamptodon splachnoides (Froel.) Brid. v Československu, 1960

Vezda, Antonin; Weber, William A.: New Species polychidium (Lichenes: Peltigeraceae) from New Guinea, 1976

Vézina, André; Grandtner, Miroslav M.: Nouvelle station d'Onopordum acanthium L. au Québec, 1980

Vézina, Paul E.; Grandtner, Miroslav M.: Phenological observations of spring geophytes in Quebec, 1965

Vidovič, Jozef: Priestorová distribúcia listovej plochy kukurice v poraste ako fak- tor distribúcie žiarenia, fotosyntézy listu a produktivity porastu, 1978

Viehapper, F.: Bericht der Sektion für Botanik, 1920

Vieltorf, Heinrich: Der botanische Unterricht aut der Unterstufe an den österreichischen Gymnasien, 1894

Viennot-Bourgin, G.: De quelques Urédinales rares ou nouvelles observées dans le département de Seine-et-Oise, 1933

Viennot-Bourgin, G.; Taris, B.: Les Maladies cryptogamigues des Peupliers, 1957

Vierhapper, F.: Bericht der Sektion für Botanik, 1920

Vierhapper, F.: Bericht der Sektion für Botanik, 1919

Vierhapper, Friedrich: Flora des Bezirkes Freiwaldau und seines angrenzenden Gebietes, 1880

Vierhapper, Friedrich: Beiträge zur Kenntnis der Flora Kretas, 1917

Vierhapper, Friedrich: Flora des Innkreises in Oberösterreich, 1887

Vierhapper, Friedrich: Flora des Innkreises in Oberösterreich, 1889

Vierhapper, Friedrich: Flora des Bezirkes Freiwaldau und seines angrenzenden Gebietes., 1880

Vierhapper, Friedrich: Der Kreislauf des Stickstoffes im Pflanzenreich., 1904

Vierhapper, Fritz: Arnica Doronium Jacquin ind ihre nächsten Verwandten,

Vierhapper, Fritz: Neue Pflanzenhybriden, 1912

Vierhapper, Fritz: Aufzählung der von Professor Dr. Oskar Siomony im Sommer 1901 in Südbosnien gesammelten Pflanzen, 1906

Vierhapper, Fritz: Über Verwandtschaft und Herkunft der Gattungen Homogyne und Adenostyles, 1923

Vietor, D. M.; Musgrave, R. B.: Photosynthetic Selection of Zea mays L. II.The Relationship Between CO2 Exchange and Dry Matter Accumulation of Canopies of Two Hybrids, 1979

Viets Jr.; Frank, G: Water Quality in Relation to Farm Use of Fertilizer, 1971

Vihelm, Jan: František BUBÁK, 1927

Vicherek, J.: Poznámky ke květeně Slezska, 1962

Vicherek, J.: Systematický přehled rostlinných společenstev halofytní vegetace ČSSR, 1961

Vicherek, J.: Poznámky k cenologické afinitě Myosurus minimus L., 1968

Vicherek, J.: Ein Beitrag zur Syntaxonomie der Felsspalten- und Rissenpflanzengesellschaften auf Serpentin in Mitteleuropa, 1970

Vicherek, J.: Die Sandpflanzengesellschaften des unteren und mittleren Dnjeprstromgebietes (die Ukraine), 1972

Vicherek, J.: Poznámky k syntaxonomii asociace Cyperus fuscus-Chenopodium glaucum as. Klika 1935, 1969

Vicherek, J.; Koráb, J.: Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová, 1969

Vicherek, Jiří: K problematice formačního třídění vegetace ve floristice, 1972

Vicherek, Jiří: Chrundiss einer Systematik der Strandgesellschaften des Schwarzen Meeres, 1971

Vicherek, Jiří: Další nálezy vápnomilných rostlin v Hrubém Jeseníku, 1960

Viktorov, S. V.; Vostokova, J. A.: Osnovy indikacionnoj geobotaniki, 1961

Vilain, M.; Druelle, J. P.: Extraction de petits échatillons de gaz du sol. Dosage par chromatographie, 1967

Vilhelm, J.: Zajímavá abnormita violky Rivinovy (Viola Riviniana), [1920]

Vilhelm, Jan: Ecologie et étendue géographique des Grimmiacées dans la République Tchécoslovaque (Rapport sur les recherches et les études monographiques), [1900]

Vilhelm, Jan: Variabilité du genre Schistidium en Tchecoslovaquie, 1923

Vilhelm, Jan: Serpentinomorfosy bryophyt z hadcových skal u Mariánských Lázní v Čechách, 1925

Vilhelm, Jan: Remarques bryologiques d´un voyage á Ville-franche sur Mer (France méridionale), 1925-1926

Vilhelm, Jan: Pozoruhodnější nálezy Bryophyt z Bielských a Vysokých Tater, 1927

Vilhelm, Jan: Monografie rodu Racomitrium v Československu, 1925

Vilhelm, Jan: Bryologisch-floristische Beiträge aus Riesengebirge, 1901

Vilhelm, Jan: Additamenta floristica in bryofloram montenegrinam, 1923

Vilhelm, Jan: Nové druhy mechů děrkavkovitých v Čechách, 1923

Vilhelm, Jan: Variabilité du genre Dryptodon en Tchécoslovaquie, 1923

Vilhelm, Jan: Variabilita rodu Grimmia v Československu, 1924

Vilhelm, Jan: Příspěvek k oekologii mechů (Kapitola z monografických studií o československých druzích čeledi Grimmiaceae), 1923

Vilhelm, Jan: Zeměpisné rozšíření českých mechů děrkavkovitých, 1922

Vilhelm, Jan: Druhý příspěvek k poznání variability parožnatek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, 1926

Vilhelm, Jan: O nové methodě použité při palaeobotanickém výzkumu českých rašelin, 1926

Vilhelm, Jan: Gotthard Smolař, 1927

Vilhelm, Jan: Edvin Bayer, 1927

Vilhelm, Jan: Bibliografie československých botaniků II., 1927

Vilhelm, Jan: Morfologická studie o některých abnormitách květu a plodu, 1928

Vilhelm, Jan: Characeae Europae orientalis et Asiae, 1928

Vilhelm, Jan: Le maximum de température pour quelques algues marines, 1927

Vilhelm, Jan: Bibliografie československých botaniků III., 1928

Vilhelm, Jan: Tepelné maximum některých mořských řas, 1927

Vilhelm, Jan: Zákaz prodeje vzácných květin, 1927

Vilhelm, Jan: Jarní květena pražského okolí, 1927

Vilhelm, Jan: Ecologie et étendue géographique des Grimmiacées dans la Republique Tchécoslovaque,

Vilhelm, Jan: Tetralogická pozorování na Toliji (Parnassia palustris L.), 1899

Vilhelm, Jan: Systematický význam parožnatek (Charophyt) a jejich zeměpisné rozšíření v Evropě, 1903

Viljamaa, Kalevi: Summan kartanopuiston kasvistosta, 1971

Villar, E. H.: Apéndice a unas observaciones sobre el habitat calizo de Pinus Pinaster, 1933

Villar, E. H.: Sur le nom de quelques Quercus et la systématique du faginea, 1935

Villar, E. H.: Sorbe la adaptacion de Pinus Pinaster a suelos calizos, 1935

Villerts, Aleksandrs: Artkreuzungsversuche in der Gattung Begonia Plumier I., 1937

Villerts, Aleksandrs: Versuche über die Wirkung der X-Strahlen auf die Samen, 1937

Vilsmeier, K.; Amberger, A.: Umsetzung von Cyanamid, Harnstoff und Ammonsulfat in Abhängigkeit von Temperatur und Bodenfeuchtigkeit, 1980

Vinatzer, Georg: Neue Bodenalgen aus den Dolomiten, 1975

Vincent, Bohumír: Rostlinná společenstva v lesnické praxi,

Vincent, Bohumír: Příspěvek k synthetickému zpracování rostlinných asociací a nižších sociologických jednotek, 1944

Vincent, Bohumír: Zpráva o pokusné ploše, sledující vliv různého sponu, založené bývalým výzkumným lesnickým ústavem v Mariabrunnu v polesí Lipůvka u Brna, 1957

Vincent, Bohumír: Z čeho žije les?, 1937

Vincent, Bohumír: Rozpravy o lesnické typologii., 1936

Vincent, Bohumír: Příspěvek k lesnické typologii s hlediska floristického., 1936

Vincent, G.; Špalek, V.: Zakládáme lesní školky, 1948

Vincent, Gustav: Proč selhávají některé listnáče při lesní obnově, 1942

Vincent, Gustav: Rozbory borových semen různé barvy, 1930

Vincent, Gustav: Rozbory šišek jehličnanů a jejich semen - I. Část, 1930

Vincent, Gustav: Rozbory šišek jehličnanů a jejich semen - II. Část, 1931

Vincent, Gustav: Vichřice a lesy ve Vysokých Tatrách, 1933

Vincent, Gustav: Stárnutí semen jehličnanů, 1929

Vincent, Gustav: Nekolik poznámek k novému vodnímu zákonu, 1938

Vincent, Gustav: Topoly - dřeviny budoucnosti, 1946

Vincent, Gustav: Význam délky vetetačního období pro lesní výrobu, 1951

Vincent, Gustav: Fotoperiodismus lesních dřevin a jeho význam pro dřevní produkci, 1953

Vincent, Gustav; Svoboda, P.: O horní hranici lesa, 1934

Vincent, Chester L.: Onion Seed Production in Eastern Washington, 1960

Vincent, Chester L.: Pea Plant Population and Spacing, 1958

Vinczeffy, I.: Gyepnövények magprodukciójának vizsgálata. I. Néhány mérgezö gyom magprodukciója, 1970

Vinczeffy, I.: Investigations into the productivity of swards, 1970

Vinczeffy, I.: Changes in sward types as influenced by chemical fertilizer applications, 1965

Vinczeffy, I.: Változások a gyepek hidrológiai szerkezetében, 1965

Vinczeffy, I.: Gyepek minösítésének új módszere, 1963

Vinczeffy, I.: Najdôležitejšie ekologické faktory ovplyvňujúce úrodnosť trávnych porastov, 1972

Viner, A. B.: The Sediments of Lake George (Uganda). II:Release of Ammonia and Phosphate from an Undisturbed Mud Surface, 1975

Viner, A. B.: The Sediments of Lake George (Uganda). III:The Uptake of Phosphate, 1975

Viner, A. B.: The Sediments of Lake George (Uganda). IV:Vertical Distribution of Chemical Features in Relation to Ecological History and Nutrient Recycling, 1977

Viniklář, L.: K výskytu Proteaceí v ččském útvaru křídovém, 1931

Viniklář, L.: Bedly (Lepiota FR.)., 1924

Viniklář, L.: Fytopaleontologie, [1925]

Viniklář, L.: Význam profesora Dra Josefa Velenovského ve fytopaleontologii, 1928

Vinot, M.; Bernaux, P.: La pourriture charbonneuse de la pomme de terre dans la région méditerranéenne (Macrophomia phaseoli /Maublanc/ Ashby), 1948

Vinš, Bohuslav: Dendroklimatologický průkaz kouřových škod, 1964

Vinš, Bohuslav: Störungen in der jahrringbildung durch rauchschäden, 1961

Vinš, Bohuslav: Použití letokruhových analýz k průkazu kouřových škod, 1961

Vinš, Bohuslav: Vynášecí adaptér k Eklundovu stroji na měření letokruhů, 1961

Vinš, Bohuslav; Pařez, Jan: Pokles tloušťkového přírůstu lesních porostů v oblastech poškozených kouřovými exhalacemi, 1963

Virzo de Santo, A.; Alfani, A.; Greco, L.; Fioretto, A.: Environmental Influences on CAM Activity of Cissus quadrangularis, 1980

Visa, Marja; Borg, Pekka: Notes on the euhemerobic vegetation of Hämeenlinna, 1967

Visiani, Robert de; Krempelhuber, A. V.: Dr. Abraham Bartholom. Massalongo zu Verona, [1870]

Visockij, G. a kol.: Projektovanyj deržavnyj piskovyj zapovidnyk dniprovogo nyzu chersonskoji okrugy (poperednij narys), 1928

Visockij, J.: Makroklimatické schéma Ukrajiny - rusky, 1922

Visscher, H. A.: Sporen van het landijs in Nederland, 1977

Víšek, Josef: Lokality chřástovitých a křovitých lišejníků na Písecku, 1909

Vitásek, František: Nové práce v Demänovských jeskyních, 1938

Vitásek, František: Der Rhytmus im Wachstum der Tropfsteine und die Demänováhöhlen., 1940

Vitásek, František: Morfologický vývoj těšínského Podbeskydí., 1938

Vitásek, František: Obala loparskog polyotoka, na severoistočnoj strani Raba, 1937

Vitásek, František: Sur le nombre de glaciations quaternaires de nos montagnes, 1934

Vitásek, František: Zeměpisný vývoj a obraz Ostravska, 1926

Vitásek, František: Naše bludné balvany, 1926

Vitásek, František: Morfologický vývoj Hlučínska, 1926

Vitásek, František: Problém diluviálního zalednění našich hor., 1934

Vitásek, František: Tepelné poměry demänovského údolí, 1937

Vitásek, František: Kleine Mitteilungen (Ein Beitrag zur Kenntnis der Sanddünen an der unteren March, 1936

Vitásek, František: Stopy starých ledovců v Bělských Tatrách., 1929

Vitásek, František: La courbe annuelle des précipitations atmosphériques en Moravie-silésie et les influences de la mer adriatique., 1934

Vitásek, František: Abrasní a říční terasy na jižní Moravě., 1932

Vitásek, František: Srážkové poměry Tater, 1930

Vitásek, František: Sněžná čára a naše horské ledovce v plistocaenu, 1927

Vitásek, František: Srážkové typy tatranské oblasti., 1930

Vitásek, František: Krasové problémy Demänové., 1937

Vitásek, František: Terasy horního Váhu., 1932

Vitásek, František: Dolnomoravské přesypy, 1942

Vitásek, František: Třicetileté srážkové průměry povodí Moravy a horní Odry (1901-1930), 1943

Vitásek, František; Jovanovič, Petar S.: Sněžná čára a naše horské ledovce v mladším plistocaenu.La glaciation de Jakupica, 1927

Vitek, E.: Pflanzen an Fliessgewässern und ihre Standortbedingungen, 1982

Vítek, Emanuel: Příspěvek ku květeně moravských trav, 1926

Vitousek, Peter M.; Reiners, William A.: Ecosystem Succession and Nutrient Retention: A Hypothesis, 1975

Vivant, Jean: Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) Schultz ssp. Sudrei Vivant, ssp. nov., plante méconnue des Pyrenées occidentales et centrales, 1977

Vivant, Jean: Gentiana Montserratii, species nova, dans les Pyrénées occidentales de la province de Huesca (Espagne), 1975

Vivant, Jean: Quelques plantes méconnues des montagnes d'Aspe dans les Pyrénées-Atlantiques, 1977

Vivant, Jean: L'école du Geranium Endressi Gayv: á propos de la découverte d'une localité remarquable, 1971

Vivant, Jean: Sur quelques Fougéres de Corse, 1974

Vjarpjačinskajtě, L. I.: Vlijanie chloristogo trimetil-chloratilammknija na rost propostkov u steblej pšenicy i jačmena, 1973

Vlach , V.: Škumpa ruj (rhus cotinus) u Timoradze na záp. Slovensku, 1937

Vlach, Jaroslav: Vlastivědou k soucialistickému vlastenectví, 1960

Vlach, Vojtěch: Květena zoborských vrchů u Nitry., 1930

Vlach, Vojtěch: Za Drem Františkem Nováčkem, 1944

Vlach, Vojtěch: Příspěvek k poznání mykoflory Nízkých Tater, [1945]

Vlach, Vojtěch: Carduus Schulzeanus (Ruhmer) v Nízkých Tatrách, [1945]

Vlach, Vojtěch: Hnědenec, vzácná orchidea slověnských hájů, 1928

Vlček, V.: O atavisticky abnormním květu Primula officinalis. Příspěvek k poznání činnosti fossilních Xylopter, 1907

Vlek, P. L. G.; Byrnes, B. H.; Craswell, E. T.: Effect of Urea Placement on Leaching Losses of Nitrogen from Flooded Rice Soils, 1980

Vlek, P. L. G.; Fillery, I. R. P.; Burford, J. R.: Accession, Transformation, and Loss of Nitrogen in Soils of the Arid Region, 1981

Vlijm, L.: De Oecologische Kring en de integratie van het oecologisch onderzoek in Nederland, 1970

Vloten, H. van: Het onderzoek naar de vatabaarheid van populieren voor aantasting door Dothichiza populea Sacc. Et. Briard., 1938

Voderberg, K.; Fröde, E.: Die Vegetationsenwicklung auf der Insel Bock in den Jahren 1956-1961,

Vodrážka, O.: Ein neues Mazerationsverfahren für Holzgewebe, 1926

Vodražka, Otakar: Rok hladu u Abies Nordmanniana Lk. I. Část : Varianty jehlic, 1924

Vodrážka, Otakar: Polarisační mikroskop v botanice., 1926/27

Vodrážka, Otakar: Eine einfache Vorrichtung zum Studium der Mikrofluoreszenz., 1930/1931

Vodrážka, Otakar: O fluorescenci dřeva., 1930

Vodrážka, Otakar: Výzkumy dřeva v ultrafialovém světle : Část II., 1929

Vodrážka, Otakar: Das Mikroskopieren von Holz in filtriertem Ultraviolettlicht., 1929

Vodrážka, Otakar: Nomogram pro jednoduchou počítací desku bakteriální., 1928

Vodrážka, Otakar: Vereinfachte Herstellung von Papierkästehen zur Paraffineinbettung., 1927

Vodrážka, Otakar: Die Verwendung des Polarisationsmikroskops in der Botanik., 1926/27

Vodrážka, Otakar: Jádro a běl. Část II. : Charaktery jádra a význam jádra pro strom., 1923

Vodrážka, Otakar: Jádro a běl. Část I. : Základní pojmy, šíře jádra a běli., 1923

Vodrážka, Otakar: O degeneraci buněčných jader při tvorbě dřeva jehličnatých stromů., 1923

Vodrážka, Otakar: Nová metoda k barvení dřeva a lýka., 1922

Vodrážka, Otakar: Příspěvek ku theorii statolithové., 1917

Vodrážka, Otakar: Über die Stärkescheide in den Blattpolstern., 1916

Vodrážka, Otakar: O hmotné podstatě dědičných vlastností., 1930

Vogl, August: Zur näheren vergleichend histologischen Kenntniss des Bitterholzes, 1864

Vogl, August E.: Ueber die pathogenetische Bedeutung kleinsten Organismen bei Infections-Krankheiten, 1870

Vogl, August E.: Beiträge zur Pflanzenanatomie, 1869

Vogl, August E.: Phytohistologische Beiträge. Die Blätter der Sarracenia purpurea Linu, 1864

Vogl, August E.: Zur Metamorphose des Zellkerns, 1866

Vogl, August E.: Anatomie und Histologie der unterirdischen Theile von Convolvulus arvensis L., 1863

Voisin, A.: Schadet die Mineraldünung, wenn sie richtig angewendet wird, der Gesundheit des Menschen?, 1961

Voith, B.: Vegetative Merkmale der Eriophorum-Arten Mitteleuropas, 1969

Volf, M. B.: Dobrovského návrh soustavy rostlinné., 1934

Volf, M. B.: George Holík, inventeur du greffage moderne., 1937

Volf, M. B.: Před sto lety - (k letošnímu sjezdu přírodozpytců v Praze) - kritika sjezdu konaného před sto lety v Praze, 1937

Volf, M. B.: Český exulant Jiří Holík, vynálezce moderního štěpařství, 1940

Volf, Miloš B.: Brněnský rodál Jiří Camel, botanik na Filipínách, 1939

Volk, G. M.; Horn, G. C.: Response Curves of various Turfgrasses to Application of Several Controlled-Release Nitrogen Sources, 1975

Volk, O. H.: Ein neuer für botanische Zwecke geeigneter Lichtmesser., 1934

Volk, O. H.: Die afro-meridional-occidentale Floren-Region in SW.-Afrika, 1964

Völker, Ludwig: Physiographie und Plankton des Steinbrücker Teiches bei Darmstadt, 1964

Vollmer, F. J.: Über den Einfluss des Abwassers auf den Boden und die Pflanzengesellschaften des Ackers und des Grünlandes, 1960

Vollrath, H.: Hochwasserstege im mittleren Itzgrund, 1967

Vollrath, H.: Flora und Vegetation des Helmberges nördlich von Straubing, 1974

Vollrath, H.: Das Vegetationsmosaik einer fränkischen Flussaue als Ergebnis hydrologischer und sedimentologischer Vorgänge, 1968

Vollrath, H.: Über Ackerunkrautgesellschaften in Ostbayern, 1966

Vollrath, H.: Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe) und Färberschrate (Serratula tinctoria) im Oberpfälzer Wald, 1966

Vollrath, H.: Die Morphologie der Itzau als Ausdruck hydro- und sedimentologischen Geschehens, 1963

Vollrath, H.: Das Vegetationsgefüge der Itzaue als Ausdruck hydrologischen und sedimentologischen Geschehens, 1965

Vollrath, H.; Mergenthaler, O.: Carex buekii in Bayern, 1966

Vollrath, H.; Siede, E.: Gedanken zur geobotanischen Gliederung Bayerns unter besonderer Berücksichtigung der Flyschzone, 1961

Volz, M. G.; Ardakani, M. S.; Schulz, R. K.; Stolzy, L. H.; McLaren, A. D.: Soil Nitrate Loss During Irrigation: Enhancement by Plant Roots, 1976

Vomačka, A. F.: Die Erhaltung der Wälder, 1876

Vomačka, A. F.: Ueber den Waldhau des Höchsten Reinertrags, 1898

Voneš, Karel: Mykoflora polesí Čeřínek, 1970

Voneš, Karel: Houby v kuchyni, 1966

Voo, E. E. van der: Betekenis en behound van de boezemlanden langs de Greft, 1968

Voo, E. E. van der: De plantengroei van de Leemputten bij de Kleine Meer onder Ossendrecht, 1966

Voo, E. E. van der: De gevolgen van de wateronttrekking voor de flora van de "Groote Meer" onder Ossendrecht, 1967

Voo, E. E. van der: Landschap en plantengroei van oude rivierlopen, 1963

Voo, E. E. van der: Over de betekenis en het behoud van de Brabantse vennen, 1964

Voo, E. E. van der: Danger to scientifically important wetlands in the Netherlands by modofication of the surrounding environment, 1964

Voo, E. E. van der: Over de betekenis, het gebruik en het behoud van oude meanders in Noord-Limburg, 1964

Voo, E. E. van der: Tussen lek en ronde venen, 1965

Voo, E. E. van der: De Drijvende egelskop, 1965

Voo, E. E. van der: Het hooilandflorareservaat bij de Elshof aan het Naardermeer, 1966

Voo, E. E. van der: De plantengroei van de Leemputten bij de Kleine Meer onder Ossendrecht, 1966

Voo, E. E. van der: Analyse van een pioniervegetatie, 1963

Voo, E. E. van der: Chenopodium bonus-henricus L., 1960

Voo, E. E. van der: Carex x boenninghausiana weihe, 1960

Voo, E. E. van der (RIVON): Ranunculus auricomus L. en het vloedruggen-gebiet van de Hollandse IJssel, 1968

Voo, E. E. van der; Westhoff, V.: An autoecological study of some limnophytes and helophytes in the area of the large rivers, 1961

Voo, E. E. van der; Westhoff, V.: Enkele aspecten van het bryologisch onderzoek door het R.I.V.O.N. in de Maria- en Helenapeel (1962-1963), 1963

Vooková, Božena: Sezónna a ročná dynamika produkcie biomasy nadzemnejčasti vybraných zástupcov krovinnej etáže lesného ekosystému, 1976

Voorhees, W.B.; Carlson, V. A.; Hallauer, E. A.: Root Length Measurement with a Computer-Controlled Digital Scanning Microdensitometer, 1980

Vorbrodt, W.: Essai d'employer de l'eau oxygénée concentrée pour doser les composants minéraux des substances végétales et animales, 1936

Vorhauer, H. -F.: Über das Verhalten der Pflanzenbestände und die Entwicklung der Heuerträge von Wiesen und Mähweiden in der Eifel und im Bergischen Land bei steigender Dünungsintensität, 1958

Voroney, R. P.; Veen, J. A. van; Paul, E. A .: Organic C Dynamics in Grassland Soils. 2. Model Validation and Simulation of the Long-Term Effects of Cultivation and Rainfall Erosion, 1981

Voronina, M.: Ot Botaničeskogo Sada Permskogo Gosud. Universiteta, 1900

Voronov: Vzaimootnošenija životnovo i rastitělnovo mira, 1957

Voronov: Obilnaja naučnaja sessija, 1955

Voronov: O perezimovanii travjanistych rastěnij, 1952

Voropanov, P.; Leuchinová, T. A.: Změny vegetačních orgánů smrku vlivem výchovných sečí, 1950

Voss, W.: Mycologia Carniolica, 1890

Voss, Wilhelm: Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754 bis 1883), 1884

Voss, Wilhelm: Der Apfelbaum (Pyrus malus L.) und seine Feinde, 1875

Voss, Wilhelm: Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754 bis 1883), 1884

Voss, Wilhelm: Florenbilder aus den Umgebungen Laibachs, 1889

Vostokova, J. A.: Geobotaničeskoje metody poiskov podzemnych vod v zasušlivych oblasťach Sovetskogo Sojuza, 1961

Vöth, Walter: Naturgegebens Verhalten von Gymnadenia conopsea und Listera ovata,

Votoček, Emil: O oxydačních produktech rhodeosy, 1902

Votruba, Karel: Návod ku šlechtění (štěpování) americké révy cestou stratifikační ve sklenících., 1912

Vouk, V.: Methoden zum Studium des Wachstums der Pflanzen und seiner Beeinflussung,

Vouk, Vale: Die Probleme der Bilogie der Thermen., 1923

Vouk, Vale: Izvješća botaničkog zavoda kr. sveučilišta u Zagrebu., 1925

Vouk, Vale: Über den plastidogeden Ursprung der Aleuronkörner., 1925

Vouk, Vale: Un'Aggiunta alla biologia dell´alga termale mastigocladus laminosus cohn., 1925

Vouk, Vale: Stomatalni aparat mimoze (mimosa pudica L.), 1929

Vouk, Vale: Cijanoficeje i salinitet u talusu alge Codium Bursa L., 1936

Vouk, Vale: Studien über adriatische codiaceen, 1936

Vouk, Vale: Temperaturne granice termalne alge mastigocladus laminosus cohn., 1922

Vozáry, E.: Pollenanalytische Untersuchung des Torfmoores Nyrestó im Nordosten der Ungarischen Tiefebene (Alföld), 1957

Vraber, Maks: Donos k poznavanju rodu Riella., 1933

Vrba, František: Programm cís. Král. Gymnasia v Ml. Boleslavi za školní rok 1903-1904, 1904

Vrba, Ludvík: K otázce závlah v údolí řeky Moravy, 1936

Vrbka-Klosterbruck, A.: Die Conservierung der Pflanzen, 1896

Vruggink, H.: Influence of agricultural crops on the actinomycetes flora in soil, 1976

Vu Van Vu: Vztah mezi fotosyntetickou charakteristikou a minerální výživou jarního ječmene,

Vugts, H. F.; Zimmerman, J. T. F.: Interaction between the daily heat balance and the tidal cycle, 1975

Vukulov, Vasilij A.: Srovnávací anatomie čepelů československých druhů lipnic, 1929

Vukulov, Vasilij A.: O polyembryonii u lipnic (Poa)., 1929

Vukulov,Vasilij A.: Pražské okrasné a hřišťové trávníky, 1939

Vulterin, Zdeněk: Rozšíření tořiče muchonosného na Litoměřičsku, Úštěcku a Dubsku,

Vulterin, Zdeněk: Studie o horní hranici lesni na Svidovci ve Východních Karpatech,

Vulterin, Zdeněk: Studie přízemních vzdušných proudů na Harrachovsku v Krkonoších podle vlajkových stromů, [1950]

Vulterin, Zdeněk: O rozšíření tořiče muchonosného (Ophrys muscifera Huds.) v ČSR, 1947

Vuurde, J. W. L. van; Elenbaas, P. F. M.: Use of fluorochromes for direct observation of microorganisms associated with wheat roots, 1978

Vydra, Vladimír: Co s rašeliništi a kam s rašelinou?, 1964

Vymětalová, Barbora: Chráněné krajinné oblasti, 1981

Vyskot Miroslav: Pro uchování přírodního bohatství, 1985

Vyskot Miroslav: Základní zemedelský výzkum životnímu prostředí, 1985

Vyskot Miroslav: S kamerou do tajů přírody, 1984

Vyskot, Miroslav: Tree Story Biomass in Lowland Forest in South Moravia, 1976

Vyskot, Miroslav: Larix decidua Mill. in biomass, 1982

Vysockij, G. N.; Savič, Lidia; Savič, V. P.: Po jižním Bělorusku (cesty při botanické exkursi)., 1925

Vznuzdajev, N. A.; Šachova, O. V.; Stukalova, V. I.: Zapas organičeskogo veščestva osinnikov v zavisimosti ot formovogo raznoobrazija osiny, 1971

W

Waananen, M. V.; R. W. Bartlett: Impact of Bulk Handling of Milk, 1959

Waard, M. A.: Effect of Systemic and non-systemic Compounds on the vitro Germination of Powdery Mildew Conidia, 1971

Waard, M. A.: Germination of powdery mildew conidia in vitro on cellulose membranes, 1971

Waard, M. A.: On the mode of action of the organophosporus fungicide Hinosan, 1972

Waard, M. A.; Sisler, H. D.: Resistance to Fenarimol in Aspergillus nidulans, 1976

Wace, N. M.; Dickson, J. H.: Biology of the Tristan da Cunha Islands. Part II.The terrestrial botany of the Tristan da Cunha slands, 1965

Wada, Genshichi; Shoji, Sadao; Takahashi, Juro: The fate of fertilizer nitrogen aplied to the paddy field and its absorption by rice plant 4. : Distribution of basal and top-dressed nitrogen in rice plant, 1973

Waede, M.: Die Weizengallmücken, 1958

Waggoner, Paul E.: Models of Plant Disease, 1981

Waggoner, Paul E.: Plants and Polluted Air, 1971

Wagne, H.: Ost- und Westalpen, ein pflanzengeographischer Vergleich, 1966

Wagner, Adolf: Botanisches Literaturblatt, 1903

Wagner, Bohdan: Statisticko-typografický a lesnický popis hraběcích Buquoy'ských lesů svěřenského panství Nových Hradů, 1895

Wagner, G.: Simulationasmodelle der Seeneutrophierung, dargestellt am Beispiel des Bodensee-Obersees. Teil II: Simulation des Phosphorhaushaltes des Bodensee-Obersees, 1976

Wagner, Gottfried: Fluxes and Compartimentaion of Potassium and Chloride in the Green Alga Mougeotia, 1974

Wagner, H.: O popelkách kulturních lesů, 1935

Wagner, H.; Wendelberger, G.: Exkursionsführer für die XI.internationale pflanzengeographische Exkursion durch die Ostalpen 1956, 1956

Wagner, János: Magyarország hársai I., 1940

Wagner, János: Magyarország hársai II., 1942

Wagner, János: Magyarország hársai, 1943

Wagner, János: Magyarország hársai, 1943

Wagner, Warren H.; Sharp, A. J.: A Remarkably Reduced Vascular Plant in the United States, 1963

Wahab, A .M. Abdel: Nitrogen Fixation by Bacillus strains isolated from the rhizosphere of Ammophila arenaria, 1975

Wahl, Bruno: Maitäferflug, -Bekämpfung und -Verwertung, 1921

Wahnschaffe, Felix: Unsere Heimat zur Eiszeit., 1896

Wachter, W. H.: Naamlijst der Nederlandse Levermossen, 1932

Wailes, G. H.: Museum & art notes, Vancouver City Museum : notes on the flora and fauna of snow and ice in north west Africa, 1935

Wainwright, M.: Enzyme Activity in Intertidal Sands and Salt-Marsh Soils, 1981

Wainwright, M.: Mineral transformations by fungi in culture and in soils, 1981

Wainwright, M.; Johnson, J.: Determination of Sulphite in Mineral Soils, 1980

Wainwright, M.; Pugh, G. J. F.: Effect of fungicides on the numbers of micro-organisms and frequency of cellulolytic fungin soils, 1975

Waisbecker, A.: Beiträge zur Kenntniss der Gattung Odontites., 1899

Wajgel, Leopold: Flora miasta Kolomyi i jeho okolicy, 1882

Wakao, Norio; Furusaka, Choseki: Distribution of sulfate-reducting bacteria in paddy-field soil, 1973

Wakao, Norio; Furusaka, Choseki: A new agar plate method for the quantitative study of sulfate-reducting bacteria in soil, 1972

Wakao, Norio; Hattori, Tsutomu; Furusaka, Choseki: Study on the distribution patterns of sulfate-reducting bacteria in a paddy-field soil by I -index, 1973

Wal van der, A. F.; Shearer, B. L.; Zadoks, J. C.: Interaction between Puccinia recondita f. sp. triticina and Septonia nodorum on wheat, and its effects on yield, 1970

Wal, A. F.; Cowan, M. C.: An ecophysiological approach to crop losses exemplified in the system wheat, leaf rust and glume blotch, 1974

Walas, J.: Die Pflanzenassoziationen der Babia Góra, 1932

Walas, J.: Profesor dr.Wladyslaw Szafer, 1972

Walczak, Stanislaw: The local Extremum Principle foe Problems with constraints upon phase coordinates, 1982

Walczak, Stanislaw: On some Properties of Cones in Normed Spaces and their Applications.., 1982

Wald, Emil: Über die Vorausbestimung der Rauhreifgebiete auf Grund der geobotanischen Karte., 1934

Wald, Emil: Omrzání vodičů, 1930

Wald, Emil: Kann die natürliche Eislastbildung mathematisch dargestellt werden ?, 1932

Wald, Emil: Jinovatkové oblasti ZME a mapa květenných území, 1932

Wald, Emil: Aus der Praxis der Eislastbestimmungen, 1933

Waldheim, S.: Fyra sydliga Eurhynchium-arter i Sveri, 1934

Waldheim, S.: Beiträge zur Moosflora Schwedens mit besonderer Rücksicht auf die Verbreitung einiger südlichen Vertreter., 1935

Wali, M. K.; Gruendling, G. K.; Blinn, D. W.: Observations on the nutrient composition of a freshwater lake ecosystems, 1972

Walker J.D. - Colwell R.R.: Microbial petroleum degradation: applocation of computerized mass spectrometry, 1975

Walker, CH. F.; Williams, W. A.: Responses of Annual-Type Range Vegetation to Sulfur Fertilization, 1963

Walker, J. D.; Colwell, R. R.: Biodegradation of petroleum by Chesapeake Bay sediment bacteria, 1976

Walker, J. D.; Colwell, R. R.: Some Effects of petroleum on estuarine and marine microorganisms, 1975

Walker, Kenneth, C.: Problems relating to the removal of DDT spray residue from Apples, 1949

Walker, Milton E.; Stansell, J. R., Jr.; Shannon, J. E.: Precision soil sampler, 1976

Wallace, A.: Chelation and coordination chemistry as an explanation of factors that induce iron chlorosis in plants, 1962

Wallace, A.; Romney, E. M.; Mueller, R. T.: Nitrogen-silicon interaction in plants grown in desert soil with nitrogen deficiency, 1976

Wallace, L. L.; Dunn, E. L.: Comparative Photosynthesis of Three Gap Phase Successional Tree Species, 1980

Wallace, Linda L.; Harrison, A. Tyrone: Carbohydrate Mobilization and Movement in Alpine Plants, 1978

Waller, Adolph E.: The relation of plant succession to crop production, 1921

Wallnöfer, P.: Abbau von 1,4-Oxathiin-Derivaten durch den Schimmelpilz Rhizopus japonicus, 1968

Walmsley, M. E.; Lavkulich, L. M.: Chemical, physical, and land-use investigations of organic terrain, 1975

Walsh, G. E.; Heitmuller, P. T.: Controle chimique des herbes aquatiques et qualité de l'eau, 1974

Walsh, John: Seveso : The Questions Persist. Where Dioxin Created a Wasteland, 1977

Walter, E.: Die Snamibwüste in Südwestafrika, 1940

Walter, Heinrich: Über die Preßsaftgewinnung für kryoskopische Messungen des osmotischen Wertes bei Pflanzen., 1928

Walter, Heinrich: Die Wasserverhältnisse an verschiedenen Standorten in humiden und ariden Gebieten., 1932

Walter, Heinrich: Die Hydratur der Pflanze und ihre physiologisch-ökologische Bedeutung., 1932

Walter, Heinrich: Neue Gesichtspunkte zur Beurteilung der Wasserökologie der Pflanzen., 1929

Walter, Heinrich: Die Bedeutung des Wassersättigungszustandes für die CO2 Assimilation der Pflanzen., 1928

Walter, Heinrich: Verdunstungsmessungen auf kleistem Raume in verschiedenen Pflanzengesellschaften., 1928

Walter, Heinrich: Die Wassersättigung der Pflanze und ihre Bedeutung für das Pflanzenwachstum.,

Walter, Heinrich: Theoretische Betrachtungen über die Beziehungen der Mitscherlichschen Produktionskurve und des Weber-Fechnerschen Gesetzes zum Massenwirkungsgesetz., 1924

Walter, Heinrich: Protoplasma und Membranquellung bei Plasmolyse, 1923

Walter, Heinrich: Die osmotischen Werte und die Kälteschäden unserer wintergrünen Pflanzen während der interperiode 1929., 1929

Walter, Heinrich: Die Verdungstung von Wasser in bewegter Luft und ihre Abhängigkeit von der Grösse der Oberfläche, 1925/1926

Walter, Heinrich: Bericht über eine Forsschungsreise in das frühere Deutschost- nd Südwestafrika, 1935

Walter, Heinrich; Walter, Erna: Ökologische Untersuchungen des osmotischen Wertes bei Pflanzen aus der Umgebung des Balatons in Ungarn während der Dürrezeit 1928, 1929

Walter, Julian: Der Winter und seine Bedeutung für das Leben der Pflanzen, 1870

Walter, Julian: Der Winter und seine Bedeutunt für das Leben de Pflanzen, 1870

Walters, S. M.: Traditional Methods of Biological Identification, 1975

Walters, S. M.: The next twenty-five Years, 1970

Walters, S. M.: Presidential Address 1974, 1975

Walters, S. M.: Alchemilla, 1973

Walters, S. M.: The conservation of threatened vascular plants in Europe, 1976

Walters, S. M.: The rediscovery of Senecio paludosus L. in Britain, 1974

Walters, S. M.: Alchemilla, 1973

Walters, S. M.: The role of Mediterranean botanic gardens in plant conservation, 1979

Walters, S. M.: Progress in Biological Conservation in Cambridge, 1979

Walters, S. M.: Conservation of the European Flora: Aldrovanda vesiculosa L., a Documented Case-history of a Threatened Species, 1979

Walters, S. M.: Cambridgeshire ferns - ecclesiastic and ferroviatic, 1969

Walters, S. M.: Principles of Taxonomy, 1964

Walters, S. M.: Abstracting and indexing data, 1963

Walters, S. M.: Methods of Classical Plant Taxonomy, [1961]

Walters, S. M.: Taxonomic and Floristic Aspects of Plant Conservation, 1971

Walther, E. a K.: Beiträge zur Kenntnis von Achilea setacea W. et K., 1960

Walther, K.: Pflanzensoziologie und Kulturtechnik, 1960

Walther, K.: Die Pflanzengesellschaften im Grundwasserschadengebiet Lathen-Dörpen am Dortmund-Ems-Seitenkanal, 1950

Walther, K.: Kurzer Bericht über das Internationale Symposion Pflanzensoziologie/Bodenkunde in Stolzenau/Weser, 1956, 1959

Walther, K.; Hübschmann, A. v.; Bittmann, E.: Mittlere Elbe oberhalb Damnatz, 1957

Walton, L. B.: A review of the described species of the order Euglenoidina Bloch. Class Flagellata (Protozoa) with particular reference to those found in the city water supplies and in other localities of Ohio, 1915

Waltz, Daniel: Phytogeographia laurentiana : 3. Les conditions de distribution Gaspésienne du Tussilago farfara L., 1962

Wambsgantz, F.: Das Leben der Pflanzen, 1939

Wang, Ching-hua; Yu, Tian-ren: Lime potential of soils as directly measured with two ion-selective electrodes, 1981

Wangerin, W.: Die pflanzengeographischen Beziehungen der Flora des norostdeutschland Flachlandes, 1926

Wangerin, W.: Die pflanzengeographischen Beziehuingen der Flora des norostdeutschland Flachlandes, 1925

Wangerin, Walther: Die Umgrenzung und gliederung der Familie der Cornaceae, 1906

Wangerin, Walther: Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäßpflanzen im nordostdeutschen Flachlande., 1937

Wangerin, Walther: Einige teratologische Beobachtungen aus Ostpreussen,

Wani, S. P.; Shinde, P. A.: Studies on biological decomposition of wheat straw. I.Screening of wheat straw decomposing micro-organisms in vitro, 1977

Wanner, Hans; Endress, Peter K.: Botanischen Institute der Universität Zürich, 1977

Ward, S. D.: The management of vegetation by swaling, 1972

Wardojo, S. a kol.: Schade bij witte klaver door inokulatie met Heterodera trifolii, meloidogyne hapla en pratylenchus penetrans, 1963

Warén, H.: Untersuchungen über die Botanische entwicklung der Moore mit berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung des Torfes, 1924

Warén, H.: Über die Rolle des Calciums im Leben der Zelle auf Grund von Versuchen an Micrasterias, 1933

Waren, H. L.; Huber, D. M.; Nelson, D. W.; Mann, O. W.: Stalk Rot Incidence and Yield of Corn as Affected by Inhibiting Nitrification of Fall-applied Ammonium, 1975

Warenberg, Kristina: Vegetation och renbete inom ottfjällets renfarm, 1977

Waris, Harry: Morphological changes in seed plants induced with amino acids, purines and pyrimidines, 1967

Waris, Harry: Splitting of the nucleus by centrifuging in Micrasterias, 1958

Waris, Harry; Simola, Liisa Kaarina; Granö, Aune: Aseptic cultures of seed plants at various sucrose concentrations with and without gibberellin, 1972

Warnaar, Frans: Investigations on Hoya Species. V. Determination of the Amount of Latex Present in Hoya australis R. Br. ex Traill. and Hoya bella Hook. and Its Relation With Shoot Development, 1982

Warnaar, Frans: Aromatic and Fatty Acids of Triterpene Esters and Rubber Content of Hoya Latices and their Taxonomic Significance, 1984

Warnaar, Frans: Conjugated Fatty Acids from Latex of Euphorbia lathyris, 1981

Warnaar, Frans: Aromatic and fatty acids of triterpene esters and rubber content of Hoya latices and their taxonomic significance, 1984

Warnstorf, C.: Rölls Anträge betr. Aenderungen und Zusätze zu den internationalen botanischen Regeln von Wien inbezug auf die Nomenclatur der Sphagna, 1910

Warnstorf, C.: Beiträge zur Moosflora Gronlands, 1869

Warnstorf, C.: Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, [1900]

Warnstorf, C.: Einige Beiträge zur Kenntniss und Verbreitung der Laub- und Torfmoose in den baltischen Provinzen Russlands, [1900]

Warnstorf, C.: Sphagnum degenerans var. Immrsum, ein neues europäisches Torfmoos, 1889

Warnstorf, C.: Ausflüge im Unterharze. Ein Beitrag zur Flora hercynica., 1880

Warnstorf-Neuruppin, C.: Verzeichnis der von Max Fleischer in verschiedenen Gegenden Europas gesammelten Torfmoose, 1907

Warnstorf-Neuruppin, C.: Miscellen aus der europäischen Moosflora, 1899

Warren, Craig B.; Malec, Edward J.: Biodegradation of Nitrilotriacetic Acid and Related Imino and Amino Acids in River Water, 1972

Wartiovaara, Veijo: Über die Temperaturabhängigkeit der Protoplasmapermeabilität, 1942

Washburn, A. L.: Geomorphic and Vegetational Studies in the Mesters Vig District, Northeast Greenland, 1965

Wascher, Gerd Heinz: Über Grün- und Welkstoffe: eine Übersicht als Arbeitsanregung, 1950

Wasilewska, Lucyna: Analysis of the occurence of nematodes in alfalfa crops. II. : Abundance and quantitative relations between species and ecological groups of species, 1967

Wasilewska, Lucyna: Analysis of the occurence of nematodes in alfalfa crops. I. : Species composition of nematodes in wo alfalfa crops of different age and penetration of species from soil to plants, 1967

Wasilewska, Lucyna: Analysis of the occurence of nematodes in alfalfa crops. III. : Some observations on age structure, 1967

Wassink, E. C,: Begrenzende Bedingungen bei der Atmung von Phycomyces, 1934

Wastler, Franz: Die Gattungen der phanerogamen Gefässpflanzen des Vegetations-Gebietes von Linz, 1878

Wastler, Franz: Die phanerogamen Gefässpflanzen des Vegetations-Gebietes von Linz, 1881

Wasylikowa, K.: Pollen analysis of the late-glacial sediments in Witów near Leczyca, Middle Poland, 1964

Watanabe, I.; Guzman, M. R. de; Cabrera, D. A.: The Effect of Nitrogen Fertilizer on N2 Fixation in the Paddy Field Measured by in situ Acetylene Reduction Assay, 1981

Watanabe, Iwao: Transformation Factor from Carbon Dioxide Net Assimilation to Dry Weight in Crops : III. Rice, 1975

Watanabe, Iwao: Transformation Factor from Carbon Dioxide Net Assimilation to Dry Weight in Crops : I. Soybean, 1975

Watanabe, Iwao: Isolation of pentachlorophenol decomposing bacteria from soil, 1973

Watanabe, Iwao; Lee, K. K.; Alimagno, B. V.: Seasonal Change of N2-Fixing Rate in Rice Field Assayed by In Situ Acetylene Reduction Technique, 1978

Watanabe, Iwao; Lee, Kuk-Ki; Guzman, Marcelino de: Seasonal Change of N2 Fixing Rate in Rice Field Assayed by In Situ Acetylene Reduction Technique, 1978

Watschke, T. L.; Waddington, D. V.: Effect of nitrogen Fertilization on the Recovery of "Merion" Kentucky Bluegrass from Scalping and Wilting, 1975

Watson, D. J.: Physiology of Crop Growth and Yield, 1963

Watt, A. S.: Contributions to the ecology of bracken (Pteridium aquilinum). VII. Bracken and litter. 2. Crown form, 1969

Watt, A. S.: Contributions to the ecology of bracken (Pteridium aquilinum). VIII. The marginal and the hinterland plant: a study in senescence, 1971

Watt, A. S.: Contributions to the ecology of bracken (Pteridium aquilinum). VII. Bracken and litter. 3. The cycle of change, 1970

Watt, Alex S.: Senescence and rejuvenation in ungrazed chalk grassland (grassland B) in Breckland : the signifikance of litter and moles, 1974

Watt, Alex S.: The ecological status of bracken, 1976

Watt, Alex S.: A Note on Aeration and Aerenchyma in the Rhizome of Bracken (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. aquilinum), 1979

Watt, Alex S.: The community and the individual, 1964

Watt, Alex S.: Factors controlling the floristic composition of some plant communities in Breckland, 1971

Watt, Alex S.: Rare species in Breckland : their management for survival, 1971

Watt, S.: British Forestry and the Philosophy of Action, 1931

Wattendorff, J.; Holloway, P. J.: Studies on the Ultrastructure and Histochemistry of Plant Cuticles :The Cuticular Membrane of Agave americana L. in situ, 1980

Wattez, J. -R.; Géhu, J. -M.: Documents sur le Caricetum lasiocarpae et Caricetum diandrae picards, 1972

Wattez, J. -R.; Géhu, J. -M.: L'élément phytogéographique atlantique dans la partie Ouest du Nord de la France, 1973

Watts, B. M.; Dronzek, B. L.: Chemical Composition of Wild Rice Grain, 1981

Waughman, G. J.; Bellamy, D. J.: Movement of Cations in Some Plant Species Prior to Leaf Senescence, 1981

Wawer, Maria: Zbiorowiska oslowe i legowe nadleśnictwa Strzelce kolo Hrubieszowa, 1977

Wawra, H.: Vorarbeiten zur Flora von Brünn, 1852

Wawra, H.: Ergänzungen zur Flora von Brünn, 1853

Wawra, Heinrich: Personalnotizen, 1868

Wawra, Heinrich: Gallerie österreichischer Botaniker, 1867

Way, Roger D.: Apple Varieties for New York State, 1967

Way, Roger D.: Elderberry Growing in New York State, 1967

Weare, N. M.; Shanmugam, K. T.: Photoproduction of Ammonium Ion from N2 in Rhodospirillum rubrum, 1976

Weatlake, D. F.: The weight of water-weed in the River Frome,

Weaver, J. E.: Underground plant development in its relation to Grazing, 1930

Weaver, J. E.; Himmel, W. J.: The environment of the Prairie, 1931

Weaver, R. J.; Leonard, O. A.; McCune, S. B.: Response of Tokay grapes to spray applications of 2,4-D, 1961

Webb, A.: The lora and vegetation of Ireland, 1952

Webb, I. J.: Comparison of Forest Ecosystems (Vegetation and soil) in different climatic zones, 1960

Webb, Kenneth I.; Wiebe, W. J.: Nitrification on a coral reef, 1975

Weber, C. A.: Beiträge zur Kenntnis der mitteleuropäischen glazialen flora und der postglazialen Eichenflora in Ruhrgebirge, 1930

Weber, C. A.: Die mesophilen Straussgraswiesen der Marschen am Mittellaufe der Weser, 1921

Weber, C. A.: Grinhorizont und Klimaschwankungen, 1926

Weber, D. W.: Über die Wasserpflanzenflora Ostfalens, 1967

Weber, F.: Plasmalemma oder Tonoplast_, 1932

Weber, Ferdinand: Příspěvek ke květeně okolí ochridského jezera, 1947

Weber, Ferdinand: Nový zástupce balkánské květeny,

Weber, Ferdinand: Botanická vycházka do pohoří Galičica, 1951

Weber, Friedl: Frühtreiben durch Quetschen, 1922

Weber, Friedl: Über die Beurteilung der Plasmaviskosität nach der Plasmolyseform (Untersuchungen an Spirogyra), 1925

Weber, Hans Christian: Zur Biologie von Tozzia alpina L. (Standort, Wirtspflanzen, Entwicklung und Parasitismus), 1973

Weber, Hans Christian: Morphology of haustoria of Rhinanthoideae (Scrophularaiceae), 1975

Weber, Hans Christian: Vergleichende Betrachtungen über die unterirdischen Organe von Lathraea squamaria L. und Tozzia alpina L. (Scrophulariaceae), 1975

Weber, Hans Christian: Anatomische Studien an den Haustorien (Kontaktorganen) von Thesium-Arten (Santalaceae), 1977

Weber, Hans Christian: Wurzelparasit und Mycorrhiza-Pflanze in einem, 1977

Weber, Hans Christian; Hildenbrand, Marianne: Über die sogenannten Phloeotracheiden in den Kontaktorganen von Cansjera rheedii Gmel. (Opiliaceae) und einigen anderen parasitischen Angiospermen, 1978

Weber, Hans Christian; Uhlarz, H.: Die Kontaktaufnahme parasitischer Rachenblütler mit den Wruzeln ihrer Wirtspflanzen, 1976

Weber, Hans Christian; Westphal, Barbara: Spezielle Formen von Epidermiszellen an dem Alpenrachen Tozzia alpina L. Scrophulariaceae,

Weber, W. A.: Iranian plants collected by Per Wendelbo in 1959. VIII. Lichenes, 1965

Weber, Wiliam A.: Guide to the Mosses of Colorado, 1973

Weber, Wiliam, A.: Torrey botanical club centennial celebration of the dedication of gray's and torrey's peaks, 1972

Weber, Wiliam, A.: Lichenes distributed by the University of Colorado, 1975

Weber, William, A.: Lichenes distributed by the University of Colorado, 1976

Weberling, Focko: Vergleichende und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über die Haarformen der Dipsacales, 1977

Weberling, Focko: Beiträge zur Morphologie der Rubiaceen-Infloreszenzen, 1977

Weberling, Focko: Über die Beziehungen zwischen Scheidenlappen und Stipeln, 1975

Weberling, Focko: Weitere Untersuchungen zur Morphologie des Unterblattes bei den Dikotylen. VII.Polygalales; VIII.Koeberlinia Zucc., 1974

Weberling, Focko: Über das Vorkommen von "Sternhaaren" bei Scabiosa. Ein Nachtrag, 1978

Weberling, Focko: Theo Eckardt 1910-1977, 1977

Weberling, Focko: On the systematics of Nardostachys (Valerianaceae), 1975

Weberling, Focko: Zur systematischen Stellung der Gattung Heptacodium Rehd., 1966

Weberling, Focko: Die Madro-Tertiärflora, Befunde, Deutung und Kritik, 1968

Weberling, Focko: Neue Funde von Blütenpflanzen aus El Salvador, 1963

Weberling, Focko: Die Bedeutung der Infloreszenzmorphologie für die Systematik, 1971

Weberling, Focko; Endlich, B.; Engel, K.: Zur systematischen Stellung von Valeriana pancicii Halćcsy Baldacci und V. bertiscea Pančic, 1971

Webwe, William A.: Addittiona to the Colorado Flora : with nomenclature revisions, 1973

Wedderburn, M. E.; Gwynne, D. C.: Seasonality of Rhizome and Shoot Production and Nitrogen Fixation In Lotus uliginosus under Upland Conditions in South-west Scotland, 1981

Wedekind, R.: Über die Grundlagen und Methoden der Biostratigraphie, 1916

Weeber, Gustav: Flora von Friedek und Umgebund, 1901

Weeber, Gustav: Flora von Friedek und Umgebung, 1901

Weeks, E. E.: Location Differentials in the Puget Sound Milkshed, 1957

Weeraratna, C. S.; Watson, M.; Wettasingha, D. T.: Effect of mineralization of tea prunings on some soil characteristics, 1977

Weeraratna, C.Stanley: Effect of Submergence on Subsequent Nitrification in a Wetland Cultivated Rice Soil, 1981

Weese, J.: Über die Gattungen Ophiosphaeria W. Kirschst, Acanthophiobolus Berl. Ung Ophlochaeta Sacc., 1920

Weese, J.: Mykologische Beiträge zur Flora von Mähren und Schlesien., 1920

Weese, J.: Über einige Ascomyceten aus dem Mährischschlesischen Gesenke., 1921

Weese, J.: Beitrag zur Morphologie und Systematik einiger Auriculariineengattungen, 1920

Weese, J.: Über die Gattungen Melanops Nitschke und Thuemenia Rehm, 1919

Weese, J.: Mykologische und phytopathologische Mitteilungen, 1920

Wegmüller, S: Cytotaxonomic study of Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek in Britain, 1971

Weigel, Oswald: Karl Wilhelm Krieger,

Weiling, Franz: Die wissenschaftliche Tätigkeit J. G. Mendels und ihr Milieu sowie der Niederschlag seiner wisswnschaftlichen Intentionen und Arbeit im binner Bibliotheken, 1974

Weimarck, Anna: Cytogenetic behaviour in octoploid Triticale. I. Meiosis, aneuploidy and fertility, 1973

Weimarck, Anna: Heterochromatin polymorphism in the rye karyotype as detected by the Giemsa C-banding technique,

Weimarck, Anna: Cytogenetic behaviour in octoploid Triticale. II. Meiosis with special reference to chaisma frequency and fertility in F1 and parents,

Weimarck, Anna: Kernel size and frequency of euloids in octoploid Triticale,

Weimarck, Anna: Elimination of wheat and rye chromosomes in a strain of octoploid Triticale as revealed by Giemsa banding technique, 1974

Weimarck, Gunnar: Apomixis in Hierochloë monticola (Gramineae), 1967

Weimarck, Gunnar: Apomixis and Sexuality in Hierochloë australis and in Swedish H. odorata on Different Polyploid Levels, 1967

Weimarck, Gunnar: Apomixis and Sexuality in Hierochloë alpina (Gramineae) from Finland and Greenland and in H. monticola from Greenland, 1970

Weimarck, Gunnar: Variation and Taxonomy of Hierochloë (Gramineae) in the Northern Hemisphere, 1971

Weimarck, Gunnar: Population Structures in Higher Plants as Revealed by Thin-layer Chromatographic Patterns, 1974

Weimarck, Gunnar: Male Meiosis in Some Amphimictic and Apomictic Hierochloe (Gramineae), 1973

Wein, K.: H. B. Rupp als Bryolog., 1931

Wein, K.: Die erste Einführung nordamerikanischer Gehölze in Europa I., 1930

Wein, K.: Die älteste Einführungs - und Einbürgerungsgeschichte der nordamerikanischen Vertreter der Gattung Oenothera.,

Wein, K.: Die Wandlungen im Sinne des Wortes Flora, 1932

Wein, K.: Altweltliche Gehölze der europäischen Gärten im Wandel der Jahrhunderte., 1932

Wein, K.: Beiträge zur Geschichte der Einführung nordamerikanischer Gehölze in Europa., 1932

Wein, K.: Aus dem Schrifttum : 1. Neuere Arbeiten über die Verbreitung und Vergesellschaftung Niederer Pflanzen, insbesondere von Moosen und Flechten, 1938

Wein, K.: Poa nemoralis x palustris (P. intricata K. Wein)., 1911

Wein, K.: Neue Hybriden aus der Gattung Festuca I., 1909

Wein, K.: Neue Hybriden aus der Gattung Festuca II., 1909

Wein, K.: Über eine interessante Form von Carlina accaulis L., 1919

Wein, K.: Rosa rubiginosa L. var Beckeri K. Wein., 1911

Wein, K.: Papaver rhoeas x strigosum (x P. Feddeanum), 1911

Wein, K.: Papaver Osswaldii K. Wein, nov. Spec., 1911

Wein, K.: Berträge zur Kenntnis der deutschen Mohnarten, 1911

Wein, K.: Papaver spurium K. Wein, nov. Spec., 1911

Wein, K.: Rosa dumetorum Thuill. Var. Lebingii K. Wein, 1911

Wein, K.: Die erste Einführung nordamerikanischer Gehölze in Europa. II., 1931

Wein, K.: Bromus erectus Huds. Var. Pubiculmis K. Wein., 1911

Wein, K.: Glyceria fluitans R. Br .var. Fallax K. Wein., 1911

Wein, K.: Einige neue Formen von Papaver rhoeas., 1911

Wein, K.: Rosa canina L. var. Petryi K. Wein., 1911

Wein, K.: Über Papaver pseudo-Haussknechtii Fedde., 1911

Wein, K.: Zur Kenntnis der Hybride Papaver rhoeas x dubium., 1911

Wein, K.: Die Erforschung der Flora des Rheingebietes von Mainz bis Bingen in vorlinnéischer Zeit.,

Wein, K.: Die Verbreitung der Salvinia natans im südwestlichen Europa in ihren Bezeihungen zum Vogelzug., 1930

Wein, K.: Urtica Dodartii, die Geschichte eine Mutation, 1930

Wein, K.: Die Geschichte der Floristik in Thüringen.,

Weinberg, Alexander: Der botanische Schulgarten an der k. k. Staats-Oberrealschule in Leitmeritz, 1903

Weinberg, Alexander: Der botanische Schulgarten an der k. k. Staats-Oberrealschule in Leitmeritz in szstematischer Beziehung, 1908

Weinberg, Alexander: Die Alpenpflanzen des botanischen Gartens iln Leitmeritz, 1911

Weingartl, W.: Listnaté, zvláště podružné a dnes nezbytné lesní dřeviny, 1949

Weinmann, Rosemarie; Kreeb, Karlheinz: CO2-Gaswechsel von Sklerophyllen im nördlichen Gardasee-Gebiet, 1975

Weinwurm, E.: Die Getreidearten, mit besonderer Berücksichtigung von Weizen, Roggen und Gerste. Eine botanisch-chemische Studie., 1903

Weinwurm, E.: Die Getreidearten, mit besonderer Berücksichtigung von Weizen, Roggen und Gerste, 1903

Weirich, Jutta; Bortenschlager, Sigmar: Beiträge zur Vegetationsgeschichte Tirols III : Stubaier Alpen - Zillertaler Alpen, 1980

Weis, Engelbert: Reversible Heat-Inactivation of the Calvin Cycle: A Possible Mechanism of the Temperature Regulation of Photosynthesis, 1981

Weiskopf, Bohdan: O korelačních podmínkách vzrůstu pupenů u klíčních rostlin Papilionaceí., 1927

Weiss, F. E.: The Northward Extension of the Mediterranean Flora, 1935

Weisser, P.: Die Vegetationsverhältnisse des Neusiedlersees, 1970

Welbank, P. J.: Competition for Nitrogen and Potassium in Agropyron repens, 1964

Welbank, P. J.: A comparison of competitive effects of some common weed species, 1963

Welbank, P. J.: Toxin production during decay of Agropyron repens (couch grass) and other species, 1963

Welch, R. W.; Yong, Y. Y.; Hayward, Margaret V.: The Distribution of Protein and Non-structural Carbohydrate in Five Oat Varieties during Plant Growth and Grain Development, 1980

Weller, H.; Höfner, W.; Linser, H.: Art und Menge der Ausschiedung 14C-markierter Verbindungen bei Chlorella pyrenoidosa unter dem Einfluss des osmotischen Drucks der Nährlösung, 1973

Wellhausen, E. J.: Comparación de Variedades del Maíz Obtenidas en el Bajío, Jalisco y en la Mesa Central, 1947

Wellhausen, E. J.; Roberts, L. M.: Rocamex V-7, una variedad sobresaliente de maiz para sembrarse de riego en la Mesa Central, 1948

Wels, Jan: Botanika w Polsce w sredniowieczu, 1965

Welten, Max: Pollenanalytische Stichproben über die subrezente Vegetationsentwicklung im Bergland von Kerry, 1952

Welten, Max: Über die Spät- und Postglaziale vegetationsgeschichte des Simmentals, [1925]

Welzl, Jan: 30 let na zlatém severu - román polárního tuláka,

Wendelberger, Elfrune - Gustav: F. Forstwirtschaft im Auenwald, 1967

Wendelberger, G.: Die Vegetation Kroatiens,

Wendelberger, G.: Vegetationsforschung im Donauraum, 1965

Wendelberger, Gustav: Verkarstung und Pflanzendecke, 1961

Wendelberger, Gustav: Die Salzpflanzengesellschaften des Neusiedler Sees, 1943

Wendelberger, Gustav: Denkschrift über die Situation des Ibmer Mooses in Oberösterreich, 1971

Wendelberger, Gustav: Pro Memoria über Begriffsinhalte von Umwelthygiene und Umweltschutz, 1971

Wendelberger, Gustav: Zur Situation des Ibmer Mooses in Oberösterreich, 1971

Wendelberger, Gustav: Naturschutz aus wissenschaftlicher Erkenntnis und ethischer Verpflichung,

Wendelberger, Gustav: Steppen und Trockenrasen des Pannonischen Raumes, 1969

Wendelberger, Gustav: Naturschutzprobleme im österreichischen Rheindelta, 1971

Wendelberger, Gustav: Natur und Mensch. Begriffsklärungen und Metodenanalyse aus Natur- und Umweltschutz,

Wendelberger, Gustav: Alwin Seifert - 1890-1972,

Wendelberger, Gustav: Aus den Anfängen des naturschutzes in Niederösterreich: Die frühen Pachtgebiete der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, 1971/72

Wendelberger, Gustav: Der Moorchutzkatalog des österreichischen Institutes für Naturschutz und Landschaftspflege, 1972

Wendelberger, Gustav: Zwei Bodenständige Laubwaldreste im Seewinkel, 1967

Wendelberger, Gustav: Grundzüge zu einer Vegetationskunde Salzburgs, 1967

Wendelberger, Gustav: Die Studienreise des N.Ö.Landesreisebüros nach Ostafrika. Vom 10.Jäner bis 1.Februar 1970, 1970

Wendelberger, Gustav: 25 jahre Institut für Naturschutz, 1972

Wendelberger, Gustav; Burian, Karl; Kasy, Fritz: Das naturschutzgebiet Hundsheimer Berg,1973

Wendelbo, Per: Studies in Primulaceae I. : A Monograph of the Genus Dionysia, 1961

Wendelbo, Per: Iranian plants collected by Per Wendelbo in 1959. V., 1962

Wendelbo, Per: Arter og hybrider av Centaurea underslekt Jacea i Norge, 1957

Wendelbo, Per: A Study in the Primula rosea Aggregate, 1957

Wendelbo, Per: Studies in Primulaceae IV. : The genus Dionysia in Afganistan with descriptions of 6 new species, 1963

Wendelbo, Per: Studies in Primulaceae III. : On the Genera Related to Primula with Special Reference to Their Pollen Morphology, 1961

Wendelbo, Per: Studies in Primulaceae II. : An Account of Primula Subgenus Sphondylia (Syn.Sect.Floribundae) with a Review of the Subdivisions of the Genus, 1961

Wendelbo, Per: Iranian plants collected by Per Wendelbo in 1959. I. Itinerary, 1961

Wendt, C. W.; Wilke, O. C.; New L. L.: Use of Methanol-Water Solutions for Freeze Protection of Tensiometers, 1978

Wenger, Alfred: Der Wald, 1906

Wenholz, H.: Practical Methods of Improving the Yield of Maize by Breeding and Selection, 1923

Wenkert, William: Measurement of Tissue Osmotic Pressure, 1980

Went, F. W.: Phytotronics, 1962

Went, F. W.: Phytohormones: Structure and Physiological Activity II, 1949

Went, F. W.: The Effects of Climate on Plant Growth and Distribution, 1950

Went, F. W.: On the pea test method for auxin, the plant growth hormone, 1934

Went, F. W.: Durch Reizung hervorgerufene Abstossung der Blumenkrone einiger Stachytarpheta-Arten (Traumatochorismus), 1933

Went, F. W.: Die Bedeutung des Wuchsstoffes (Auxin) für Wachstum, photo- und geotropische Krümmungen, 1933

Went, F. W.: A Test Method for Rhizocaline, the Rootforming Substance, 1934

Went, F. W.: The Response of Plants to Climate, 1950

Went, F. W.: Climate : Its Role and Control in Plant Growth, 1952

Went, F. W.: Problems in seed viability and germination, 1961

Went, F. W.: The periodic aspect of photoperiodism and thermoperiodicity, 1959

Went, F. W.: Some cases of physiological adaptation in higher plants, 1958

Went, F. W.; Engelsberg, R.: Plant Growth Under Controlled Conditions. VII. Sucrose Content of the Tomato Plant, 1946

Went, Fritz W.: Ecological implications of the autonomous 24-hour rhythm in plants, 1962

Went, Johanna C.: Compilation of the investigations on the susceptibility of different elms to Ceratostomella ulmi Buisman in the Netherlands, 1938

Went, Johanna C.: Verslag van de onderzoekingen betreffende de iepenziekte, 1937

Went, Johanna C.: Verslag van de Onderzoekingen over de Iepenziekte, 1941

Went, Johanna C.: Verslag van de onderzoekningen over de iepenziekte, 1938

Went, Johanna C.: Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, 1938

Wenzel, A.: Technische Erfahrung in der Vegetationskartographie, 1963

Wenzel, Alfred: Technische Erfahrung in der Vegetationskartographie, 1963

Werff, A. van der: Diatoms as a means for identifying the origin of aquatic plants, 1954

Werger, M. J. A.; Gils, H. van: Phytosociological classification in chorological bordeline areas, 1976

Werger, M. J. A.; Maarel, E. van der: Plant Species and Plant Communities : Some Conclusions, 1978

Werner, D.: Stickstoff (N2) - Fixierung und Produktionsbiologie, 1980

Werth, E.: Floren-Elemente und Temperaturverteilung in Deutschland, 1928

Werth, E.: Klima- und Vegetations-Gliederung in Deutschland, 1927

Werth, E.: Phänologie und Pflanzenschutz, 1921

Wessely, F. X.: Einiges über die Vegetationsverhältnisse aus de nächstan Umgebung der Stadt Kremsier, 1855

West, D. W.; Gaff, D. F.: Xylem Cavitation in Excised Leaves of Malus sylvestris Mill. and Measurement of Leaf Water Status with the Pressure Chamber, 1976

West, R. G.: Introduction,

West, R. G.: Stratigraphy of periglacial features in East Anglia and adjacent areas, 1969

West, R. G.: Relative land-sea-level changes in southeastern England during Pleistocene, 1972

West, R. G., Banham, P. H.: Short Fiels Meeting on the North Norfolk Coast, 1968

West, R. G.; Godwin, H.: The Cromerian Interglacial, 1958

West, R. G.; Norton, P. E. P.: The Icenian Crag of southeast Suffolk, 1974

Westermann, D. T.; Crothers, S. E.: Measuring Soil Nitrogen Mineralization Under Field Conditions, 1980

Westhoff, V.: Exkursion National Park de Wieden, Overijsel, Niederlande, 4.Juni 1969, 1969

Westhoff, V.: Flora en vegetatie in Overijssel, 1951

Westhoff, V.: The ecological impact of pedestrian, equestrian and vehicular traffic on vegetation, 1967

Westhoff, V.: Problems and use of structure in the classification of vegetation, 1967

Westhoff, V.: An analysis of some concepts and terms in vegetation study or phytocenology, 1950-51

Westhoff, V.: Discussion in Section 4: The effects of air pollution on vascular plants, 1969

Westhoff, V.: Die Dünenbepflanzung in den Niederlanden, 1961

Westhoff, V.; Ketner, P.: Milieu en vegetatie van Carex hartmanii Caj.op Terschelling,in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex buxbaumii Wahlenb.,

Westhoff, V.; Leeuwen, C. G. van: Ökologische und systematische Beziehungen zwischen natürlicher und antropogener Vegetation, 1966

Westhoff, V.; Leeuwen, C. G. van; Adriani, M. J.; Voo, E.: Enkele aspecten van vegetatie en bodem der duinen van Goeree,in het bijzonder de contactgordels tussen zout en zoet milieu, 1961

Westhoff, V.; Sykora, K. V.: A study of the influence of desalination on the Juncetum gerardii, 1979

Westhoff, Victor: Botanical Aspects of Nature Conservation in Densely Populated Countries, 1977

Westhoff, Victor: Environmental Education in the Netherlands, 1977

Westhoff, Victor: Ökologische Grundlagen des Naturschutzes, insbesondere in den Niederlanden, 1977

Westhoff, Victor: The effects of air pollution on vascular plants, 1969

Westhoff, Victor: Bedrohung und Erhaltung seltener Pflanzengesellschaften in den Niederlanden, 1979

Westhoff, Victor: Phytocociology in the Netherlands: History, present state, future, 1979

Westhoff, Victor: Stufen und Formen von Vegetationsgrenzen und ihre methodische Annäherung, 1974

Westhoff, Victor: Problems and use of structure in the classification of vegetation, 1967

Westhoff, Victor: De invloed van het wild op de Vegetatie, 1967

Westhoff, Victor: Verspreidingsoecologisch onderzoek van zeldzame planten, 1958

Westhoff, Victor: 13. Plant spedies characteristic of wetland habitats in the Netherlands, 1964

Westhoff, Victor: Natuurbehoud en samenleving, 1970

Westhoff, Victor: L évolution de la végétation dans les lacs eutrophes et les bas-marais de Pays-Bas, 1973

Westhoff, Victor: Voorkomen en standplaats van Chrysosplenium alternifolium L. in de duinen van Voorne, 1965

Westhoff, Victor: Vegetatiekunde, 1964

Westhoff, Victor: Langjährige Beobachtungen an Aussüssungs-Dauerprobeflächen beweideter und unbeweideter Vegetation an der ehemaligen Zuiderzee, 1969

Westhoff, Victor: Choice and management of nature reserves in the Netherlands, 1971

Westhoff, Victor: Die Stellung der Pflanzensoziologie im Rahmen der biologischen Wissenschaften, 1972

Westhoff, Victor: Some remarks on synecelogy, 1954

Westhoff, Victor: The vegetation of Scottish pine woodlands and Dutch artificial coastal pine forests; with some remarks on the ecology of Listera cordata, 1959

Westhoff, Victor: De Eaddenkusten in botanisch opzicht,

Westhoff, Victor: Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L., 1971

Westhoff, Victor: Een Plantengeografische excursie door Finland en Noorwegen,

Westhoff, Victor; Ketner, P.: Milieu en vegetatie van Carex hartmanii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex buxbaumii Wahlenb., 1967

Westhoff, Victor; Leeuwen, C. G. van: Geografische differetiatie in de hoogvenen van Europa,

Westhoff, Victor; Maarel, Eddy van der: The Braun-Blanquet Approach, 1973

Westhoff, Victor; Otto, H.; Bakker, P. A.: Standplaatsen van Corrigiola litoralis L., 1968

Westhoff, Victor; Passchier, H.: Verspreiding en oecologie van Scheuchzeria palustris in Nederland, in het bijzonder in het besthmerven bij ommen, 1958

Westhoff, Victor; Schouten, M. G. C.: The Diversity of Europan Caostal Ecosystems, 1979

Westhoff, Victor; Zonderwijk, P.: The effects of herbicides on the wild flora and vegetation in the Netherlands, 1961

Westlake, D. F.: Methods used to determine the annual production of reedswamp plants with extensive rhizomes, 1968

Westlake, D. F.: Pond Littoral Ecosystems : Structure and Functioning - Methods and Results of Quantitative Ecosystem Research in the Czechoslovakian IBP Wetland Project, 1979

Westlake, D. F.: The development and structure of aquatic weed populations, 1981

Westlake, D. F.: Temporal changes in aquatic macrophytes and their environment,

Westlake, D. F.: The biology of aquatic weeds in relation to their management, 1968

Westlake, D. F.: Water Plants and the Aqueous Environment, 1971

Westlake, D. W. S.; Jobson, A.; Phillippe, R.; Cook, F. D.: Biodegradability and crude oil composition, 1974

Westman, Walter E.: Measuring the Inertia and Resilience of Ecosystems, 1978

Wettsstein, R.: Die nordamerikanischen Arten der Gattung Gentiana, Sect. Endotricha,

Wettsstein, R.: Die nordamerikanischen Arten der Gattung Gentiana; Sect. Endotricha, 1900

Wettsstein, Richard: Beiträge zur Pilzflora Niederösterreichs, 1883

Wettstein, Fritz von: Genetische Untersuchungen an Moosen (Musci und Hepaticae), 1925

Wettstein, R.: Die wissenschaftlichen Aufgaben alpiner Versuchsgärten., 1900

Wettstein, R.: Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 14. Dezember 1916,

Wettstein, R.: Die Botanik auf der internationalen forst- und landwirthschaftlichen Ausstellung in Wien, 1890

Wettstein, R.: Die Omorika-Fichte, Picea Omorica (Panč.). Eine monographische Studie, 1890

Wetzel: Vegetatione-Beobachtungen, 1854

Wetzel, Cajetan: Die phanerogame Flora des Gebietes von B.-Leipa, 1877

Wetzel, R. G.; Úlehlová, B.: Decomposition and mineral cycling,

Wey, H. G. van der: Die quantitative Arbeitsmethode mit Wuchsstoff, 1931

Wheeler, B. D.: The wetland plant communities of the River Ant Valley, Norfolk, 1978

Wherry, E. T.: A Variety of Phlox ovata from the Alabama Mountains, 1934

White, C. M.; Myhre, D. L.; Williams, S. G.: An electronic sensor and circuit for automatic operation of rainfall shelters, 1972

White, E. M.; Krueger, C. R.; Moore, R. A.: Changes in Total N, Organic Matter, Available P, and Bulk Densities of a Cultivated Soil 8 Years after Tame Pastures were Established, 1976

White, J. M.: Coastal survey : IV. Rostrevor to Ballyedmond, 1932

White, J. M.: The fens of North Armagh, 1932

White, Larry M.; Brown, Jarvis H.: Nitrogen Fertilization and Clipping Effects on Green Needlegrass (Stipa viridula Trin.) : II. Evapotranspiration, Water-Use Efficiency, and Nitrogen Recovery, 1972

White, Larry M.; Brown, Jarvis H.; Cooper, Clee S.: Nitrogen Fertilization and Clipping Effects on Green Needlegrass (Stipa viridula Trin.) : III. Carbohydrate Reserves, 1972

White, P. R.: Influence of some environmental conditions on the growth of excised root tips of wheat seedlings in liquid media, 1932

White, Philip R.: Accessory salts in the nutrition of excised tomato roots, 1938

White, Philip R.: Potentially unlimited growth of excised plant callus in an artificial nutrient, 1939

White, Philip R.: Seasonal fluctuations in growth rates of excised tomato root tips, 1937

White, R. E.: Studies on mineral ion absorption by plants. III. The interaction of aluminium, phosphate and pH on the growth of Medicago sativa, 1976

Whitehouse, H. L. K.: Crossover Model of Antibody Variability, 1967

Whitehouse, H. L. K.: Dicranella staphylina, a new European species, 1969

Whitehouse, H. L. K.: A theory of crossing-over and gene conversion involving hybrid DNA, 1964

Whitehouse, H. L. K.: Hypothesis of Post-recombination Resynthesis of Gene Copies, 1973

Whitehouse, H. L. K.: The occurence of tubers in Pohlia pulchella (Hedw.) Lindb. and Pohlialutescens (Limpr.) Lindb.fil., 1973

Whitehouse, H. L. K.: Some problems associated with the distribution and life history of the moss Tortula stanfordensis STEERE, 1971

Whittle, Catherine M.: Translocation and Temperature, 1964

Whittle, Catherine M.: Translocation in Pteridium, 1964

Whyte, R. O.: food and Agriculture Organization of the United nations the Grasslands of India, 1954

Wiackowski, Stanislaw K.: Ochrona roslin a zagrozenie srodowiska, 1973

Wiatrowski, Pawel: Sur le théoréme Koebe pour la classe de fonctions univalentes bornées, 1959

Wiazownicka, H.: La solubilité des composes phosphorés de la farine de froment et faculté de la phytine de se combiner avec les substances protéiques qu´elle contient, 1933

Widden, P.; Parkinson, D.: The effects of temperature on growth of four high Arctic soil fungi in a three-phase system, 1978

Widder, F. J.: Zur Kenntnis von Festuca Stenantha, 1938

Widder, F. J.: Übersicht über die bisher in Europa beobachteten Xanthium-Arten und Bastarde, 1925

Widén, C. J. a kol.: Chemotaxonomic studies on hybrids of Dryopteris in eastern North America, 1975

Widén, C. J. a kol.: Phloroglucide von drei Dryopteris -Arten von den Azoren sowie zwei Arten von Madeira und den Knarischen Inseln zum Vergleich, 1975

Widén, C. J. a kol.: Phloroglucide von neun Dryopteris-Arten aus Kenya sowie der D. oligodonta (Desv.) Pic.-Serm. und D. dilatata von den Canarischen Inseln, 1973

Widén, Carl -Johan; Sarvela, Jaakko, Ahti Teuvo: The Dryopteris spinulosa complex in Finland, 1967

Widén, J. C. a kol.: Phloroglucinol Derivatives of eleven Dryopteris species from Japan, 1975

Wieckowska, I.: Wplyw kwiatostanu zenskiego na ksztalt lisci brzozy brodawkowatej, 1965

Wieckowska, Irena: Observacje morfologiczne i biologiczne nad siewkami brzozy ojcowskiej, 1967

Wieckowska, Irena: Wybrane zagadnienia z morfogenezy lisci drzew : 1.Ksztalt lisci w obrebie krotkopedow wiazu szypulkowego (Ulmus laevis Pall.), 1970

Wiedenroth, E. -M.: Zur pH-Messung bei geobotanischen Geländearbeiten, 1969

Wiedenroth, E. -M.: Grünlandgesellschaften im Niederen Oderbruch, 1969

Wiedenroth, E. -M.: Wechselbeziehungen zwischen Grünlandvegetation und Standort unter besonderer Berücksichtigung des Wasserhaushaltes, 1971

Wiedenroth, E. -M.: Wurzeluntersuchungen im Aphano-Matricarietum TX. 37 im Parthegebiet (Bezirk Leipzig), 1964

Wiedenroth, E. -M.: Der Aussagwert der pflanzensoziologischen Gebietsanalyse und -kartierung für die Aufgaben der wasserwirtschaftlicher Praxis, 1961

Wiedenroth, E. -M.; Weege, K. -H.: Die Bestimmung von Blattflächen bei Phaseolus vulgaris L. über lineare Messungen, 1971

Wiegers, Jaap: Ist Ulex europaeus L. eine Kennart des Ulicion nanae Duvign. 1944 in England?, 1981

Wiegers, Jaap: Untersuchungen zum Verhalten von Betula pubescens Ehrh. in Mooren der Niederlande : I. Prozesse der Vegetationsentwicklung in Niedermoor-Bruchwäldern in Nordwest-Overijssel, 1982

Wiegers, Jaap: Die Anwendung von Assoziationskomplexen als Grundlage einer Landschaftsevaluation zum Nutzen der Raumplanung in der niederländischen Provinz Gelderland, 1978

Wiegers, Jaap: Enkele vondsten van de scherpe pinksterbloem in West-Nederland,

Wiegers, Jaap; Menschaar, M.: Een aantal waarnemingen aan Leucojum aestivum L., 1980

Wiegers, Jaap; Vries, E. J. de: Salix pentandra L. in Nederland, 1982

Wieners, K. A.: Die Wasserverhältnisse von sieben verschiedenen Wiesenstandorten des mittleren Ahrtales im Verlauf eines Jahres, 1958

Wiens, John A.: Model Estimation of Energy Flow in North American Grassland Bird Communities, 1977

Wierdak, Szymon: O rozsiedleniu niektórych naszych drzew i krzewów, 1926

Wierdak, Szymon: Nowe stanowisko wyspowe jodly na Opolu, 1921

Wierdak, Szymon: O kresowych stanowiskach naszych drzew., 1927

Wierdak, Szymon: Bez Josiki (Syringa Josikaey Jacq. fil.) w Karpatach nad górnym Stryjem, 1923

Wierzbicka, E.: Botanika w Polsce w sredniowieczu (do konca XV wieku), 1964

Wiesbaur, J.: Nowacks Wetterpflanze: Abrus precatorius L. nobilis, 1895

Wiesbaur, J.: Die Konservierung der Naturaliensammlungen, 1897

Wiesbaur, J.: Ist der Eibenbaum (Taxus baccata L.) giftig?, 1894

Wiesbaur, J.: Unsere Misteln und ihre Nährpflanzen, 1899

Wiesbaur, J.: Der Schulgarten,

Wiesbaur, J.: Wo wächst echter Ackerehrenpreis?, 1893

Wiesbaur, J.: Zur Veilchenflora der Nikolsburg-Polauer Berge, 1904

Wiesbaur, J.: Verbreitung der Veronica agrestis in Österreich, 1887

Wiesbaur, J. B.: Was ist unser Acker-Ehrenpreis?, 1890

Wiesbaur, J. B.: Das Vorkommen des echten Ackerehrenpreises (Veronica agrestis L.) in Oberösterreich, 1892

Wiesbaur, J. B.; Haselberger, Michael: Rosenflora von Oberösterreich, Salzburg und Böhmen, 1891

Wiesner J.: Beiträge zur Kenntniss der indischen Faserpflanzen und der aus ihnen abgeschieden Fasern, nebst Beobachtungen über den feineren Bau der, 1870

Wiesner, J.: Grundversuche über dne Einfluss der Luftbewegung auf die Transpiration der Pflanzen, 1887

Wiesner, J.: Laboratorium für technische Waarenfunde und Mikroskopie, 1869

Wiesner, J.: Ueber die Heimfäbigleit der Gamen, 1863

Wiesner, J.: Über die Einwirkung des Kupferoxydammoniaks auf thierische Gewebe und Gewebselemente,

Wiesner, J.: Stellungsverhältnise der Nebenblätter,

Wiesner, J.: Charakteristischen Riefen an den Axenorganen der Pflanzen, 1859

Wiesner, J.: Anatomie und Physiologie der Pflanzen. V. Aufl., Wien 1906, 1907

Wiesner, J.: Untersuchungen über den Bogenwerth der Blattbase, 1861

Wiesner, J.: Die Gesetze der Riefentheilung an den Pflanzenaxen, 1860

Wiesner, J.: Die Beziehungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften, 1898

Wiesner, J. v.: Philippe van Tieghem gestorben am 28.April 1914, 1914

Wiesner, Julius: Studien über das Welken von Blüthen und Laubsprossen: ein Beitrag zur Lehre von der Wasseraufnahme, Saftleitung und Transspiration der Pflanzen, 1882

Wiesner, Julius: Note über die angebliche Function der Wurzelspitze beim Zustandekommen der geotropischen Krümmung, 1884

Wiesner, Julius: Versuche über den Ausgleich des Gasdruckes in den Geweben der Pflanzen, 1879

Wiesner, Julius: Bemerkungen über die Natur des Hypochlorins, 1882

Wiggins, Ira L.: The distribution of vascular plants on polygonal ground near Point Barrow, Alaska, 1951

Wight, W.: Radial growht of the xylem and the starch reserves of pinus sylvestris: a preliminary survey, 1933

Wichura, Regierungsrath: Ueber die in Schlesien vereinzeit vorkommenden nordischen Pflanzen, 1858

Wichura, Regierungsrath: Ueber die schraubenförmigen Windungen des Fruchtstiels der Moose, 1858

Wika, S.: Rzadsze rosliny synantropijne z powiatu w województwie poznanskim, 1975

Wilbert, Norbert: A Standardized Method for Identifying and Counting the Vagile and Sessile Periphyton, 1976

Wilczek, E.: La persistance des feuilles du safran pendant l'hiver., 1930

Wilczek, E.: Survivance en Suisse d'un mode d'éclairage datant de la préhistorie, 1929

Wilczek, E.: Présence d´un Galinsoga dans le canton de Vaud., 1929

Wilczek, E.: Anomalies florales., 1929

Wilczek, E.: Histoire du musée botanique cantonal, 1937

Wilczek, E.: Un nouvel hybride d'Achillea, 1938

Wilczek, Ernest; Beauverd, Gustave; Dutoit, Daniel: Le comportement écologique du Bromus erectus L., 1928

Wilczek, Rudolf: Spis mchów Czarnohory, 1931

Wilczek, Rudolf: Starodyluwjalne mchy Walawy i Baryczy, 1932

Wilczynski, Wladyslaw: Upper an lower limits with respect to the ideal, 1981

Wild, Albin: Über Rumex-Bastarde in Mähren, 1904

Wildervanck, L. S.: Osmotic adaptation of Nitella translucens Agardh., 1932

Wildi, Otto; Klötzli, Frank: Frauenwinkel (bei Pfäffikon SZ), 1978

Wildi, Otto; Klötzli, Frank: Die Vegetation des Sägels und der Uferzone,

Wildi, Otto; Klötzli, Frank: Naturschutzprobleme in Feuchtgebieten, 1978

Wildman, H. G.; Parkinson, D.: Seasonal Changes in water-soluble carbohydrates of Populus tremuloides leaves, 1981

Wildman, H. G.; Parkinson, D.: Comparison of germination of Cladosporium herbarum and Botrytis cinirea conidia in vitro in relation to nutrient conditions on leaf surfaces, 1981

Wildt, A.: Floristische Mittheilungen, [1925]

Wildt, Albin: Die Gattung Thymus bei Brünn, 1923

Wildt, Albin: Neue Phanerogamen-Funde aus Mähren, 1918

Wildt, Albin: Beitrag zur Flora von Mähren, 1911

Wildt, Albin: Rosen der Umgebung von Brünn,

Wildt, Albin: Neue Fundorte mährischer Pflanzen,

Wildt, Albin: Neue Standorte mährischer Gefässpflanzen, 1913

Wildt, Albin: Ein weiterer Beitrag zur Flora von Mähren,

Wildt, Albin: Pflanzenfunde aus der Flora von Brünn,

Wildt, Albin: Die in der Umgebung von Brünn wildwachsenden Rosen, 1920

Wildt, Albin: Geranium sanguineum var. Podpěrae Wildt, 1910

Wildt, Albin: Rumex abortivus x stenophyllus in Mähren, 1922

Wildt, Albin: Rosa rubiginosa L. var. jenensis M. Schulze subvar. Iltisii Wild, nova subvar., 1920

Wildt, Albin: Einige Ausflüge in das Gebirge von Anina Oravicza und die Umgebung im Comitate Krasso,

Wildt, Albin: Floristische Notizen,

Wildt, Albin: Weitere Beiträge zur Flora Mährens,

Wildt, Albin: Beitrag zur Flora von Mähren,

Wildt, Albin: Einige Bemerkungen über die Euphrasien Mährens, 1902

Wildt, Albin: Neues aus Mährens Flora, 1926

Wildt, Albin: Beiträge zur Flora Mährens,

Wildt, Albin: Bemerkenswerte Phanerogamenfunde aus der Flora Mährens, 1920

Wildt, Albin: Neue Phanerogamen-Funde in Mähren, 1908

Wildt, Albin: Beiträge zur Flora von Brünn,

Wildt, Albin: Floristische Mittheilungen,

Wildt, Albin: Aus der Flora von Kladno und dessen Umgebung, 1884

Wildt, Albin: Beiträge zur Flora Mährens,

Wildt, Albin: Veronica opaca Fries in Mähren, 1915

Wildt, Albin: Bemerkenswertes aus der Flora von Mähren,

Wildt, Albin: Für Mähren neue oder an neuen Standorten beobachtete Gefässpflanzen, 1921

Wildt, Albin: Weiteres aus Mährens Flora, 1928

Wildt, Albin: Gefässpflanzen der Flora von Radeschin, 1912

Wildt, Albin: Weitere neue Standorte mähreischer Pflanzen,

Wildt, Albin: Notizien zur Flora von Mähren, 1911

Wildt, Albin: Nachtrag zu dem vorhergehenden Artikel, 1908

Wildt, Albin: Nennenswerte Pflanzenfunde aus Mähren,

Wilhelm, Hans: Botanischer Ausflug in das mährische Gesenke im Juli 1867, 1867

Wilhelm, K.: Bericht der Sektion für Botanik, 1907

Wiliamson, R. E.: A light-microscope study of the action of cytochalasin B on the cells and isolated cytoplasm of the Characeae, 1972

Wilkens, Walter Frederick: Isolation and Identification of the Lachrymogenic Compound of Onion, 1964

Wilkins, D. E.; Conley, W. J.; Adrian, P. A.: Soil bin for studying planting equipment and systems, 1979

Wilkinson, J. A.: Soil work carried on in Alabama, 1909

Wilkinson, J. F.; Beard, J. B.: Anatomical Responses of Merion Kentucky Bluegras and Pennlawn Red Fescue at Reduced Light Intensities, 1975

Wilkinson, J. F.; Beard, J. B.; Krans, J. V.: Photosynthetic-Respiratory Responses of Merion Kentucky Bluegras and Pennlawn Red Fescue at Reduced Light Intensities, 1975

Wilkinson, James; Duff, Thomas D.: Rooting of Poa annua L., Poa pratensis L., and Agrostis palustris Huds. at Three Soil Bulk Densities, 1972

Wilkon-Michalska, J.: Carex aristata R.Br. var. cujavica Aschers.et Sprib. endemiczna roslina Kujaw, 1960

Wilkon-Michalska, Jadwiga; Szadziewski, R.: Beziehungen zwischen der Flora und Insbesondere der Dipterenfauna der Binnenlandsalzböden von Kujawy, 1976

Wille, N.: The Flora of norway and its Immigration, 1915

Willén, Torbjörn: The Phytoplankton of Ösbysjön, Djursholm : I. Seasonal and Vertical Distribution of the Species, 1961

Willén, Torbjörn: The Phytoplankton of Görväln, a Bay of Lake Mälaren, 1959

Willén, Torbjörn: The Phytoplankton of Ösbysjön, Djursholm : II. Ecological Aspects., 1961

Willi, A.: Die Vegetationsverhältnisse des Mönchsberges, Rainberges und Festungsberges in Salzburg, 1909

Williams, B. G.: Flooded rice soils of northern Australia. II.Chemical profiles, 1972

Williams, B. G.: Flooded rice soils of northern Australia. I.Changes in salinity, 1972

Williams, E. D.: Effects of Time of Sowing of Spring Wheat and Defoliation of Agropyron Repens (L.) Beauv. on Competition Beween Them, 1969

Williams, E. D.: Germination of seeds and emergence of seedlings of Agropyron repens (L.) Beauv., 1971

Williams, E. D.: Variation in growth of seedlings and clones of Agropyron repens (L.) Beauv., 1973

Williams, E. D.: Effects of light intensity, photoperiod and nitrogen on the growth of seedlings of Agropyron reens (L.) Beauv. and Agrostis gigantea Roth, 1971

Williams, E. D.: Effects of decreasing the light intensity on the growth of Agropyron repens (L.) Beauv. in the field, 1970

Williams, E. D.: Studies on the growth of seedlings of Agropyron repens (L.) Beauv. and Agrostis gigantea Roth., 1970

Williams, E. D.: Seed germination of Agrostis gigantea Roth, 1973

Williams, E. D.; Attwood, P. J.: Seed production of Agropyron repens (L.) Beauv in arable crops in England and Wales in 1969, 1971

Williams, Frederic N.: Prodromus Florae Britanicae, 1911

Williams, J. A.: A considerably improved method for preparing plastic epidermal imprints, 1973

Williams, J. D.: Effects of root temperature on growth of four lines of subterranean clover, 1972

Williams, W. A.; Finfrock, D. C.: Vetch Green Manure Increases Rice Yields, 1963

Williams, W. A.; Finfrock, D. C.; Davis, L. L.; Mikkelsen, D. S.: Green Manuring and Crop Residue Management in Rice Production, 1957

Williams, W. A.; Loomis, R. S.; Duncan, W. G.; Dovrat, A.; Nunez, A. F.: Canopy Architecture at Various Population Densities and the Growth and Grain Yield of Corn, 1968

Williams, W. A.; McKell, C. M.; Reppert, J. N.: Sulfur Fertilization of an Annual-Range Soil During Years of Below-Normal Rainfall, 1964

Williams, W. A.; Morse, M. D.; Ruckman, J. E.: Burning vs Incorporation of Rice Crop Residues, 1972

Williams, W. T.; Edye, L. A.: A new Method for the Analysis of Three-Dimensional Data Matrices in Agricultural Experimentation, 1974

Williams, W. T.; Gillard, P.: Pattern analysis of a grazing experiment, 1971

Williams; G. J. III.; Markley, J. L.: The Photosynthetic Pathway Type of North American Shortgrass Prairie Species and Some Ecological Implications, 1973

Williams; George J. III.; Kemp, Paul R.: Temperature Relations of Photosynthetic Response in Populations of Verbascum thapsus L., 1976

Williamson, R. E.: Actin in the alga, Chara corallina, 1974

Williamson, R.E.: An Investigation of the Contractile Protein Hypothesis of Phloem Translocation, 1972

Willmann. C.: Neue und bemerkenswerte Oribatiden aus der Sammlung Oudemans, 1930

Willmer, C. M.; Dittrich, P.: Carbon Dioxide Fixation by Epidermal and Mesophyll Tissues of Tulipa and Commelina, 1974

Willoughby, L. G.: Observations on some aqutic Actinomycetes of streams and rivers, 1971

Wilmanns, O.: Pflanzengesellschaften und Standorte des Naturschutzgebietes Greuthau und seiner Umgebung (Reutlinger Alb), 1956

Wilmanns, O.: Reinhold Tüxen, 1980

Wilmanns, O.: Das Wechselspiel von Beobachtung, Fragestellung und Folgerung: zur Didaktik und Methodik botanischer Exkursionen, 1976

Wilmanns, O.: Pflanzensoziologische Eindrücke aus der Capensis, 1975

Wilmanns, O.: Verbreitung, Soziologie und Geschichte der Grün-Erle (Alnus viridis (Chaix) DC.) im Schwarzwald, 1977

Wilmanns, O.: On forest preserves in the German Federal Republic, 1977

Wilmanns, O.: Die Bedrohung der Natur heute und die wissenschaftlichen Aufgaben ihres Schutzes, 1977

Wilmanns, O.: Hommage au Professeur R.Tüxen pour son 80e anniversaire, 1979

Wilmanns, O.: Pflanzengesellschaften und Standorte des Naturschutzgegietes Greuthau und seiner Umgebung (Reutlinger Alb), 1956

Wilmanns, O.: Gedanken über den wissenschaftlichen Wert von Naturschutzgebieten, 1970

Wilmanns, O.: Wandlungen des Geranio-Allietum in den Kaiserstühler Weinbergen? - Pflazensoziologische Tabellen als Dokumente, 1975

Wilmanns, O.: Junge Änderungen der Kaiserstühler Halbtrockenrasen, 1975

Wilmanns, O.: Geobotanische Luftbild-Auswertung mit Studenten - eine Anregung auch für die Arbeit in der Oberstufe, 1973

Wilmanns, O.: Verwandte Züge in der Pflanzen- und Tierwelt von Alpen und Südschwarzwald, 1971

Wilmanns, O.: Kryptogamen - Gesellschaften oder Kryptogamen - Synusien?, 1970

Wilmanns, O.: Erforschung der Natur als Voraussetzung für die Erhaltung der Natur, 1978

Wilmanns, O.: Die Pflanzengesellschaften der Äcker und des Wirtschaftsgrünlandes auf der Reutlinger Alb, 1956

Wilmanns, O.: Rindenbewohnende Epiphytengemeinschaften in Südwestdeutschland, 1962

Wilmanns, O.: Die Flechten- und Moosvegetation des Spitzbergs, 1966

Wilmanns, O.: Anthropogener Wandel der Kryptogamen-Vegetation in Südwestdeutschland, 1965/66

Wilmanns, O.; Bammert, J.: Zur Besiedlung der Freiburger Trümmerflächen - eine Bilanz nach zwanzig Jahren, 1965

Wilmanns, O.; Bibinger, H.: Die Epiphytenvegetation der Mooswälder im Breisgau, 1969

Wilmanns, O.; Bibinger, H.: Methoden der Kartierung kleinflächiger Kryptogamengemeinschaften, 1966

Wilmanns, O.; Dierssen, K.: Kriterien des Naturschutzwertes, dargestellt am Beispiel mitteleuropäischer Moore, 1979

Wilmanns, O.; Ebert, J.: Aktuelle und potentielle Grenzen des Latschengürtels im Quellgebiet des Lech (Vorarlberg), 1974

Wilmanns, O.; Kratochwil, A.; Kämmer, F.: Biotop-Kartierung in Baden-Württemberg, 1978

Wilmanns, O.; Müller, K.: Beweidung mit Schafen und Ziegen als Landschaftspflegemassnahme im Schwarzwald?, 1976

Wilmanns, O.; Müller, K.: Zum Einfluss der Schae- und Ziegenbeweidung auf die Vegetation im Schwarzwald, 1977

Wilmanns, O.; Rasbach, H.: Observations on the pteridophytes of Sao Miguel, Acores, 1973

Wilmanns, O.; Rasbach, H.: Karte schutzbedürftiger Gebiete im Kaiserstuhl, 1973

Wilmanns, O.; Rupp, S.: Welche Faktoren bestimmen die Verbreitung alpiner Felsspaltenpflanzen auf der Schwäbischen Alb?, 1966

Wilmanns, O.; Rupp, S.: Silene rupestris, das Felsen-Leimkraut, als Glazialrelikten im Schwarzwald, 1966

Wilmanns, O.; Tüxen, R.: Sigmassoziationen des Kaiserstühler Rebgeländes vor und nach Grossflurereinigungen, 1978

Wilmanns, O.; Wirth, V.: Die Flechtenvegetation der Wutachschlucht, 1968

Wilmanns, Otti: Ökologie und moderner Naturschutz. Zur Frage der Naturschutzgebiete, 1971

Wilmanns, Otti; Bammert, Jochen: Zur Besiedlung der Freiburger Trümmerflächen - eine Bilanz nach zwanzig Jahren, 1965

Wilmer, C. M.; Johnston, W. R.: Carbon Dioxide Assimilation in Some Aerial Plant Organs and Tissues, 1976

Wilson, D. Gay: Plant foods and poisons from mediaeval Chester, 1975

Wilson, D. Gay: Plant remains from the graveney boat and the early history of Humulus lupulus L. in W.Europe, 1975

Wilson, D. Gay: Iron Age and Roman plant remains, 1970/1971

Wilson, D. Gay: Notable plant records from the Cromer Forest Bed Series, 1973

Wilson, D. Gay; Marchant, R.; Oldfield, F.: Fossil seeds of Erica from the Cromer Forest Bed Series, 1973

Wilson, D. R.; Bavel, C. H. M. van; McCree, K. J.: Carbon Balance of Water-Deficient Grain Sorghum Plants, 1980

Wilson, E. E.: The branch wilt of persian walnut trees and its cause, 1947

Wilson, Gay: The Botanical Setting of the Roman Fort of Birrens, Dumfriesshire, 1975

Wilson, H. M.; Winkelblech, C. S.: Tillage: Basic Principles and Techniques, 1966

Wilson, Hugh M.; Garman, William L.: Land Judging in New York State, 1954

Wilson, Hugh M.; Kerr, Harry A.: Diversion terraces, 1914

Wilson, Hugh M.; Kerr, Harry A.: Contour Strip-Cropping, 1950

Wilson, J. Clark: Controlling Weeds and Algae in Farm Ponds, 1954

Wilson, J. R.: Variation of Leaf Characteristics with Level of Insertion on a Grass Tiller. II. Anatomy, 1976

Wilson, J. R.: Variation of Leaf Characteristics with Level of Insertion on a Grass Tiller. I. Development Rate, Chemical Composition and Dry Matter Digestibility, 1976

Wilson, J. R.: Environmental and nutritional factors affecting herbage quality, 1981

Wilson, J. R.; Mannetje, L.: Senescence, Digestibility and Carbohydrate Content of Buffel Grass and Green Panic Leaves in Swards, 1978

Wilson, J. R.; Minson, D. J.: Prospects for improving the digestibility and intake of tropical grasses, 1980

Wilson, J. R.; Ng, T. T.: Influence of Water Stress on Parameters Associated with Herbage Quality of Panicum maximum var.trichoglume, 1975

Wilson, J. R.; Taylor, A. O.; Dolby, G. R.: Temperature and atmospheric humidity effects on cell wall content and dry matter digestibility of some tropical and temperate grasses, 1976

Wilson, J. Warren: A Control System for Initiating and Maintaining Polarity, 1980

Wilson, Malcolm: The Distribution of Puccina mirabilissima (Peck) in Europe and the occurrence of an Aecidium provisionally assigned to this Species, [1937]

Wilson, Malcom: The Phomopsis Diseaese of Conifers, 1925

Wilson, R. L.; Wilson, F. D.: Field Evaluation of Cotton in Puerto Rico for Pink Bollworm Resistance, 1976

Wind, T.T.; De Vries, D. M.: Over het verschil in invloed tussen organische en anorganische bemesting op de botanische samenstelling van oud grasland, 1955

Winch, Fred E.: Care of Forest Plantations on Farm Lands, 1952

Winch, J. E.; Major, Helen: Predicting Nitrogen and Digestibility of Forages Using near Ingrared Reflectance Photometry, 1981

Winkelmann: Die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel, 1949

Winkelmann, A.: Beizgeräte, 1950

Winkelmann, G.; Zähner, H.: Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen : 115.Mitteilung, Eisenaufnahme bei Neurospora crassa I. : Zur Spezifität des Eisentransportes, 1973

Winkler, Hans: Chimären und Burdonen. Die Lösung des Pfropfbastarproblems, 1936

Winkler, Hubert: Bausteine zu einer Monographie von Ficaria, 1927

Winkler, Hubert: I. Geographische Verbreitung der Buche Ihre Begleitpflanzen Gliedrung der Buchenwaldorfmation, 1901

Winkler, Hubert: Beiträge zur Biologie der Pflanzen, 1933

Winkler, Hurbert: Beiträge zur Biologie der Pflanzen, 1935

Winsor, CH. P.: A comparison of certain symmetrical growth curves, 1932

Winsor, CH. P.: The Gompertz curve as a growth curve, 1932

Winter, F.: Kleinere Original-Mittheilung : ueber Cinclidotus riparius, 1864

Winter, G.: Die Getreidefusskrankheiten, 1949

Winter, G.: Viruskrankheiten an Kohlgewächsen, 1950

Winter, Klaus: C4 Plants of High Biomass in Arid Regions of Asia - Occurrence of C4 Photosynthesis in Chenopodiaceae and Polygonaceae from the Middle East and USSR, 1981

Winter, Klaus: Carbon Dioxide and Water Vapor Exchange in the Crassulacean Acid Metabolism Plant Kalanchoe pinnáta during a Prolonged Light Period, 1980

Winterhoff, W.: Gefährdung und Schutz von Pilzen, 1978

Winterhoff, W.: Die Vegetation der Muschelkalkfelshänge im hessischen Werrabergland, 1965

Winterhoff, W.: Zur Verbreitung und Soziologie von Carex cespitosa L. auf der Schwäbischen Alb, 1971

Winterhoff, W.: Ein Fundort des Bachsteinbrechs (Saxifraga aizoides L.) im württembergischen Alpenvorland, 1976

Winterhoff, W.: Die Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg, 1977

Winterhoff, W.: Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene), 1975

Winterhoff, W.: Über Verbreitungslücken einiger Arten im Göttinger Wald, 1977

Winterhoff, W.: Vegetationskundliche Untersuchungen im Göttinger Wald, 1962

Winterhoff, W.; Haas, H.; Knoch, D.; Krieglsteiner, G.: Vorläufige Rote Liste der gefährdeten Grosspilze in Baden-Württemberg, 1978

Winterhoff, W.; Höllermann, P.: Morphologie, Flora und Vegetation des Bergsturzes am Schickeberg (Nordhessen), 1968

Winterhoff, W.; Huber, M.: Einige pflanzengeographisch bemerkenswerte Funde in Oberschwaben, 1967

Winterhoff, W.; Jahn, H.: Die gelbliche Tramete (Trametes flavescens), ein für Deutschland neuer Pilz in oberschwäbischen Bergkiefernmooren, 1970

Winterstein, E.: Ueber Pilzcellulose, 1895

Winzeler, H.; Nösberger, J.: Carbon Dioxide Exchange of Spring-wheat in Relation to Age and Photon-flux Density at Different Growth Temperatures, 1980

Wirth, V.; Wilmanns, O.: Flechtenflora der Wutachschlucht, 1971

Wislouch, S. M.: Beiträge zur Diatomsenflora von Asien, 1924

Wiśniewski, T.: Les associations des Muscinées (Bryophyta) épiphytes de la Pologne, en particular celles de la foret vierge de Bialowieza, 1929

Wisniewski, T.; Rejment, I.: Polskie gatunki rodzaju cephalozia Dům., 1934

Wiśniewski, Tadeusz: Uzupelnienia do pracy H. N. Dixon and A. Gepp: Rehmann´s South African Mosses, 1923

Wiśniewski, Tadeusz: Musci Frondosi Halicienses quos collegit Hyacinthus J. C. Strzemie Lobarzewski, 1924

Wiśniewski, Tadeusz: Hydrilla verticillata Casp. Dans le pays lacustre de Suwaki (Pologne septentrionale) et son écologie., 1935

Wiśniewski, Tadeusz: Przyczynek do znajomošci flory puszczy Bialowieskiej., 1923

Wiśniewski, Tadeusz: Wykaz drzew godnych ochrony na ýlasku Górnym, 1923

Wiśniewski, Tadeusz: Metody i zadania Wspólczesnej socjologji roýlin, 1924

Wiśniewski, Tadeusz: Akcja ekspedycyjna L. Sawickiego, 1930

Wiśniewski, Tadeusz: O arktycznej granicy lasu w Laponji Petsamo (Finlandja)., 1930

Wiśniewski, Tadeusz: Studja biometryczne nad zmiennoýcia buka (Fagus silvatica) v Polsce I., 1932

Wiśniewski, Tadeusz: Rozmieszczenie zbiorowisk roýlinnych na pólnocnych stokach centralnego Kaukazu, 1936

Wiśniewski, Tadeusz; Goetzen, L.: La structure des lamelles des feuilles chez les espe'ces europoéennes du genre Polytrichum Dill., 1935

Wiss, H. J.: Korbbluetler - Asteraceaeae - Kompositen, 1982

Wister, John C.: Lilacs, 1937

Wistrand, G.; Lundquist, J.: Kärlväxtflora pa och kring stränder inom mellersta Piteälvens vattensystem, 1964

Wistrand, G.; Lundquist, J.: Nya växtlokaler fran Pite lappmark och angränsande omraden, 1977

Wistrand, Gunnar; Lundquist, Jim: Kärlväxtflora pa och kring stränder inom mellersta Piteälvens vattensystem, 1964

Wišniewski, T.; Rejment, I.: Das montane Element in der Lebermoosflora des Seengebietex, 1935

Wit, C. T. de; Ennik, G. C.; Bergh, J. P. van den: Competition and non-persistency as factors affecting the composition of mixed crops and swards, 1960

Wit, Pierre J. G. M. de: A light and scanning-electron microscopic study of infection of tomato plants by virulent and avirulent races of Cladosporium fulvum, 1977

Witasek, Johanna: Die von Prof. Dr. V. Schiffner in den Jahren 1893 und 1894 auf Java und Sumatra gesammelten Solanaceen, 1931

Witkamp, M.: Environmental Effects on Microbial Turnover of Some Mineral Elements. Part II - Biotic Factors, 1969

Witkamp, M.: Environmental Effects on Microbial Turnover of Some Mineral Elements. Part I - Abiotic Factors, 1969

Witkowska-Žuk, Leokidia; Kapuscinski, Franciszek: Investigaton on the correlated inhibition of xPopulus berolinensis Dipp. buds,

Witkowski, N.: Über die Höheren Pilze der Umgegend von Tartu, 1934

Witschel, M.: Entwicklung eines Modells zur Bestimmung des Naturschutzwerts schutzwürdiger Gebiete, durchgeführt am Beispiel der Xerothermvegetation Südbadens, 1979

Wittich, W.: Auswertung eines forstlichen Düngungsversuches auf einem Standort, 1950

Wittman, A.: Transformation of Hematite to Goethite in Soils, 1971

Wittwer, Robert F.; Leaf, Albert L.; Bickelhaupt, Donald H.: Biomass and chemical composition of fertilized and/or irrigated Pinus resinosa Ait. plantations, 1975

Witztum, A.: An Ecological Niche for Lemna gibba L. that Depends on Seed Formation, 1977

Wlodek, Jan; Strzemieński, K.: Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Pflanzenassoziationen und der Wasserstoff-lonen-Konzenration in den Böden des Chocholowska-Tales (Tatra, Polen), 1925

Wodziczko, A.: Beitrag zur Kenntnis von Trichomanes asnykii rac., 1915

Wodziczko, Adam: Historja botaniki - Rozwój anatomji a cytologji roýlin w Polsce w ostatniem piečdziesiecioleciu (1875-1925), 1927

Wodziczko, Adam: Spostrzeźenia florystyczne z powiatu Chodzieskiego (Poznańskie)., 1925

Wodziczko, Adam: Ochrona pierwotnej szaty roýlinnej na Pomorzu., 1926

Wojcik, Zdzislawa: Productivity of a sandy ryefield, 1973

Wojewoda, Wladyslaw: Makromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. II.Charakterystyka

socjologiczno-ekologiczno-geograficzna, 1975

Wojewoda, Wladyslaw: Franciszek Blonski (1867-1910) jako mikolog, 1970

Wojewoda,, Wladyslaw: Obserwacje mikologiczne w platach Fagetum carpaticum i Pineto-Vaccinietum myrtilli w okolicy Rabsztyna, 1960

Wojtczak, Lwszek; Nguyen, Chau: Static correlations in amorphous ferromagnets, 1981

Wojterscy, Halina i Teofil: Roýlinnoýć Dziewiczej góry po Poznaniem, 1953

Wojterski, T.; Piaszyk, M.; Zielinska, M.: Mapa zbiorowisk roslinnych Slowinskiego parku narodovego, 1979

Wojterski, T.; Piaszyk, M.; Žukovski, W.: Dolina Warty w Poznaniu, 1971

Wojterski, T.; Wojterska, H.; Wojterska, M.: Potencjalna roslinnosc naturalna Srodkowej Wielkopolski, 1979

Wolanski, E.; Collis, P.: Aspects of Aquatic Ecology of the Hawkesbury River. I. Hydrodynamical Processes, 1976

Woldendorp, J. W.: The rhizosphere as part of the plant-soil system, 1978

Woldendorp, J. W.: Nitrification and denitrification in the rhizosphere, 1975

Woldřich, J.: O geologických poměrech lázní Luhačovic se zřetelem k minerálním pramenům., 1934

Woldřich, J.; Augusta, J.: Náčrtek geologických poměrů v okolí Luhačovic se zřetelem na vznik jejich minerálních pramenů., 1927

Woldřich, J.; Stejskal, J.: Geologický profil hliništěm a svážení v cihelně u Dolních Věstonic na Moravě., 1934

Woldřich, Jan N.: Geologické příspěvky k otázce o posledních kontinentálních změnách evropských., 1891

Woldřich, Josef: Žilné horniny a sudslavický vápenec z údolí Volyňky, 1901

Woldřich, Josef: O ledových dobach na povrchu zemském,

Wolek, J.: Experimental control of flowering in Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., strain 7401 - a preliminary report, 1974

Wolf, D. D.; Ellmore, T. L.: Oven Drying of Small Herbage Samples, 1975

Wolf, T.: Potentillen - Studien, I. Die sächsischen Potentillen und ihre Verbreitung besonders im Elbhügellande mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung, 1901

Wolf, T.: Potentillen - Studien, II. - Die Potentillen Tirols, 1903

Wolf, T.: Potentilla Gaudini Grml. im westlichen Sachsen und östlichen Böhmen., 1902

Wolf, T.: Systematische Übersicht der Gattung Potentilla (Herbar-Katalog), 1908

Wolfe, J.; Bagnall, D. J.: Arrhenius Plots - Curves or Straight Lines?, 1980

Wolff, E.; Funke, W.; Kellner, O.: Untersuchungen über die Zusammensetzung und Verdaulichkeit der sorgfältig getrockneten und der auf dem Felde in Dürrheu umgewandelten Luzerne, 1878

Wolff, I. A.; Wasserman, A. E.: Nitrates, nitrites and nitrosamines, 1972

Wolff, Peter: Ophioglossaceen im Saarland, 1969

Wolk, C. Peter; Shaffer, Paul W.: Heterotrophic Micro- and Macrocultures of a Nitrogen-Fixing Cyanobacterium, 1976

Wolkswinkel, P.: Phloem unloading and sink strength : The parallel between the site of attachment of Cuscuta and developing legume seeds, 1984

Wollemann, A.: Ueber die Diluvialsteppe,

Wollemweber, H. W.: Das Ulmensterben und sein Erreger, 1932

Wollentveber, W.: Krantheiten und Beschädigungen der Kartoffel, 1923

Wollny, Walter: Die Lebermoosflora der Kitzbüheler Alpen, 1911

Woloszczak, E.: Salicologische Betrachtungen., 1918

Wolswinkel, Pieter: De invloed van warkruid op de gastheerplant, 1980

Wolswinkel, Pieter; Ammerlaan, Ankie: Phloem unloading in developing seeds of Vicia faba L., 1983

Wolswinkel, Pieter; Ammerlaan, Ankie: Phloem Unloading of Amino Acids at the Site of Attachment of Cuscuta europaea, 1984

Wolswinkel, Pieter; Ammerlaan, Ankie: Turgor-sensitive sucrose and amino acid transport into developing seeds of Pisum sativum : Effect of a high sucrose or mannitol concentration in experiments with empty ovules, 1984

Wolswinkel, Pieter; Ammerlaan, Ankie; Peters, Henricus F.C.: Phloem Unloading of Amino Acids at the Site of Attachment of Cuscuta europaea, 1984

Wolter, Janina: Stosunki geobotaniczne gatunlów koniczyn dziko rosnacych w Polsce, 1971

Wolter, M.; Dierschke, H.: Laubwald-Gesellschaften der nördlichen Wesermünder Geest, 1975

Wood, Anna L.; Addreen, Nichols: Farm Home Workroom Activities, 1956

Wood, Kenneth G.; Fredonia, N. Y.: Chemical enhancement of CO 2 flux across the air-water interface, 1977

Wood, L. V.; Klucas, R. V.; Sherman, R. C.: Nitrogen Fixation (acetylene reduction) by Klebsiella pneumoniae in association with Park Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.), 1980

Wood, R. D.; Muenscher, W. C.: The Characeae of the State of New York, 1956

Wood, R. K. S.: Plant Parasites, 1972

Woodhead, N.: Studies in growth and differentiation. V. Histological and metabolic changes during wound-healing in Kleinia articulata Haw., 1934

Woodhouse, Robert M.; Williams, John G.; Nobel, Park S.: Leaf Orientation, Radiation Interception, and Nocturnal Acidity increases by the Cam Plant Agave deserti (Agavaceae), 1980

Woodmansee, R. G.; Dodd, J. L.; Bowman, R. A.; Clark, F. E.; Dickinson, C. E.: Nitrogen Budget of a Shortgrass Prairie Ecosystem, 1978

Woods, Frank W.; Shanks, Royal E.: Replacement of Chestnut in the Great Smoky Mountains of Tennessee and North Carolina, 1957

Woods, Frank W.; Shanks, Royal E.: Natural replacement of chestnut by other species in Great Smoky Mountains National Park, 1959

Woodwell; Whittaker; Reiners; Likens; Delwiche; Botkin: The Biota and the World Carbon Budget, 1978

Woollett, Marjorie L.: Revegetation of Beech-maple areas in the Bouglas Lake Region, 1928

Work, Paul; Elle, G. O.: Newer Varieties of Vegetables for 1950, 1950

Work, Paul; Elle, G. O.: Varieties of Vegetables for 1949, 1949

Work, Paul; Elle, G. O.; Cook, J. A.: Vegetable Breeders Offer : new varieties for 1951, 1951

Wosolsobe, F.; Zellner, J.: Zur Chemie heterotropher Phanerogamen, 1914

Wotherspoon, Coutant Mary: Wound periderm in certain cacti, 1918

Wotton, R. M.; Levin, S. S.: The direct absorption of previously stained lipid by intact nuclei in liver cells of the rabbit, 1957

Woudenberg, J. P. M.: Reizen en congressen, 1953

Woycicki, Z: Wplyw eteru i chloroformu na podzial komórek macierzystych pylku i ich pochodnych u Larix Dachurica, 1906

Wraber, Maks: Dinamika vegetacijskega razdvoja in izmena drevesnih vrst v gozdu, 1954

Wraber, T.: Floristika v Sloveniji v letu 1967, 1967

Wraber, T.: Združba Berinijevega jajčarja in alpske hrustavke (Leontodonti berinii-Chondrilletum assoc.nova) na soških prodiščih pro Bovcu, 1965

Wraber, T.: Astaragalus penduliflorus Lam. in A.depressus L., novi vrsti v flori Julijskih Alp, 1966

Wraber, T.: Das Caricetum firmae des Notranjski Snežnik (1796 m), 1967

Wraber, T.: Nekatere nove ali redke vrste v flori Julijskih Alp (II), 1966

Wraber, T.; Mikuletič, V.: Daphne blagayana Freyer na severozahodni meji svojega areala, 1965

Wraber, Tone: Vrste reda Lycopodiales v Sloveniji, 1962

Wretschkok, Mathias: Beitrag zur Entwicklung der Inflorescenz in der Familie der Asperifolien, 1866

Wright, E. V.; Churchill, D. M.: The Boats from North Ferriby, Yorkshire, England with a review of the origins of the sewn boats of the Bronze Age, 1965

Wright, J. F.; Cameron, A. C.; Hiley, P. D.; Berrie, A. D.: Seasonal Changes in biomass of macrophytes on shaded and unshaded sections of the River Lambourn, England, 1982

Wright, J. F.; Hiley, P. D.; Ham, Stephanie F.; Berrie, A. D.: Comparison of three mapping procedures developed for river macrophytes, 1981

Wright, W. S.; Wright, J. W.: Coastal Survey : VII. Portrush, 1933

Wright, W. S.; Wright, J. W.: Botanical Society of Northern Ireland. Coastal survey: VIII. Dunluce, 1933

Wróblewski, A.: Wplywy zimy 1928/29 na roýlinnoýć drzewiasta w Kórniku, 1930

Wróblewski, A.; Wallisch, K.: Spostrzeženia aklimatyzacyjno-hodowlane nad topolami., 1930

Wroblewski, Antoni: Osobliwości dendrologiczne Powiatu Šremskiego, 1932

Wróblewski, Antoni: Spostrzezenia nad aklimatyzacja obcych brzóz w Polsce, 1931

Wróblewski, Antonin: Einige neue parasitische Pilzarten aus Polen, 1916

Wróblewski, Antonin: Jaśmin nagokwiatowy w Kórniku, 1931

Wulff, E.: Zur Systematik der taurischen Buche, 1931

Wulff, E.: The Caucasian species of Digitalis - rusky, 1929

Wulff, E.: Flora Krymu - rusky, 1929

Wulff, E.: Die Birke in der Krim, 1931

Wulff, E.: Entwicklungsgeschichte der Flora der Krim., 1925

Wulff, E.: Kerčenský poloostrov a jeho rostlinstvo v porovnání s florou Krymu - rusky, 1926

Wulff, E.: Flora der Krim. Conspectus Florae Tauricae., 1928

Wulff, E.: Entwicklungsgeschichte der Flora der Krim - rusky, 1926

Wulff, E.: Der Nikitsky Botanische Garten in der Krim., 1926

Wulff, E. V.: Krymsko-kavkazské Scrophulariaceae - rusky, 1915

Wulff, E. V.: Opit dělenija zemnovo šara na rastitelnije oblasti na osnove količestvenovo raspredelenija vidov, 1934

Wulff, E. V.: Itoči izučenia razvitija flory SSSR za poslednije 16 let, 1934

Wulff, E. V.: The Beech in the Crimea, its systematic position and origin, 1932

Wulff, E. V.: Atropa Belladonna L. - rusky, 1917

Wulff, E. W.: Versuch einer Einteilung der Vegetation der Erde in pflanzengeographischeGebiete auf Grund der Artenzahl., 1935

Wunderlich, Michael: Freie und gelöste Cellulasen im natürlichen Gewässer und ihre ökologische Bedeutung, 1977

Wurgler, W.; Neury, G.: Transport et quelques effets morphogenes du glyphosate sur la vigne, le framboisier et le liseron, 1975

Wurm, F.: Die Flechten der Umgebung von Böhm. Leipa., 1895

Wurm, F.: Botanické příspěvky z okolí rakovnického, 1902

Wurm, F.: Lichenologické příspěvky z okolí rakovnického, 1901

Wurm, F.: Botanické příspěvky z okolí rakovnického, 1903

Wurm, F.: Dodatky k příspěvkům botanickým z okolí rakovnického, 1904

Wurm, Franz: Ueber die wichtigsten Formen des sexuellen Fortpflanzungs-Apparates der cryptogamischen Gewächse, 1875

Wuthrich, Marguerite: Étude des sédiments du Lac de Neuchatel, 1961

Wyman, Donald: The order of bloom of woody trees and shrubs, 1937

Wyman, L. C.; Harris, S. K.: The Enthnobotany of the Kayenta Navaho, 1951

Wynd, F. L.: An Apparatus for the Determination of Carbon Dioxide Production in Physiological plant Studies, 1932

Wynd, F. L.; Fuller, H. J.: Some Effects of Ultra-Violet Radiation upon the Calcium and Phosphorus Content of Higher Plants, 1931

Wynd, F. Lyle: The Sensitivity of Orchid Seedlings to Nutritional Ions, 1933

Wynd, F. Lyle: Nutrient Solutions for Orchids, 1933

Wyrobek, Emil: O zywieniu sie rostlin, 1905

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: