Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ENTOMOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontakt:

Hviezdoslavova 29a,
627 00, Brno
tel.: 545 218 277


Pracovníci:

Vedoucí:
 • ing. Jiří Kolibáč, CSc. - entomologie, principy taxonomie, Coleoptera, Cleroidea, redaktor AMM, Sci. Biol., tel.: 545 217 005, e-mail: jkolibac@mzm.cz, ento.kol@volny.cz
Zaměstnanci:
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. - kurátor sbírek Hemiptera excl. Heteroptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Psylloidea, Auchenorrhyncha, taxonomie, faunistika, biologie, ekologie, e-mail: imalenovsky@mzm.cz
 • Mgr. Petr Baňař - Heteroptera, taxonomie, faunistika, ekologie, kurátor sbírek (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera), e-mail: pbanar@mzm.cz
 • Luboš Dembický - preparátor, e-mail: ldembicky@mzm.cz
 • Alena Božková - knihovnice, e-mail: abozkova@mzm.cz


Charakteristika oddělení:

 • taxonomie a biogeografie hmyzu
Výzkumná činnost:
 • Fylogeneze a biogeografie Cleroidea (Coleoptera): Dr. Jiří Kolibáč
 • Revize Phacopteronidae (Hemiptera, Psylloidea), Hemiptera střední Evropy - faunistika, ekologie: Mgr. Igor Malenovský
 • Taxonomie a zoogeografie Enicocephalomorpha (Heteroptera): Mgr. Petr Baňař
Trvalé aktivity:
 • knihovna - přístupná veřejnosti
 • studijní možnosti - Acarina, Insecta
Publikace, periodika vydávaná oddělením:
17th Central-European Auchenorrhyncha Meeting/ 17. mitteleuropäische Zikaden-Tagung, Mikulov, 27.-29.8.2010

Ve dnech 27.-29. 8. 2010 jsme v Mikulově ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Pálava uspořádali mezinárodní entomologickou konferenci věnovanou křísům (Hemiptera, Auchenorrhyncha) střední Evropy. Zúčastnilo se jí celkem 44 odborníků z 10 států. Odborný program sestával z 12 přednášek a 3 posterových prezentací a terénních exkurzí do národních přírodních rezervací Slanisko u Nesytu a Děvín-Kotel-Soutěska a přírodní rezervace Svatý kopeček u Mikulova. Za Moravské zemské muzeum se na organizaci podíleli Igor Malenovský a Petr Baňař.
(Fotogalerie , foto: Petr Baňař)
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional