Křest knihy Jitky Bajgarové HUDEBNÍ SPOLKY V BRNĚ
2. února 2006 v Paláci šlechtičen

foto: Kamil Jursa