Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

STAROHRABĚ HUGO FRANTIŠEK SALM–REIFFERSCHEIDT

Starohrabě Hugo František Salm – Reifferscheidt
(Narozen 1. 4. 1776 ve Vídni, zemřel 21. 3. 1836 ve Vídni)

    Osvícenec, liberální národohospodář, soukromý badatel, sběratel. Po krátké službě v rakouské armádě (při tažení proti Napoleonovi do Itálie v letech 1796-1797 dokonce upadl do francouzského zajetí) a vědeckých cestách do Anglie a Francie se ujal správy rodového majetku na Blanensku (rodové sídlo měli Salmové v Rájci nad Svitavou). Zaváděl na svém panství mnohé nové poznatky z oborů metalurgie, zemědělství, textilního průmyslu či z boje proti epidemiím (propagoval např. očkování proti neštovicím) získané při zahraničních cestách. Od roku 1808 stál jako ředitel v čele Moravské (od roku 1811 Moravskoslezské) hospodářské společnosti a spolu s historikem Josefem Hormayerem a Josefem hrabětem Auerspergem sepsal 7. 3. 1816 pamětní spis pro moravského gubernátora hraběte Mitrovského navrhující zřízení a organizační strukturu muzea v Brně. Po faktickém vzniku Františkova muzea se starohrabě H.F. Salm angažoval v bádání v oblasti přírodních věd a stal se i předním mecenášem nové instituce. Kromě peněžních darů poskytl muzeu staré listiny z rájeckého archivu, sbírku nerostů, mince, modely, sádrové odlitky antických soch a knihy.










Zpět na hlavní stránku



Poslední změna: