Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

JAN ZAHRADNÍČEK
(17. 1. 1905 MASTNÍK U TŘEBÍČE - 7. 10. 1960 UHŘÍNOV U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ)


      Básník, překladatel, publicista. Nejtalentovanější a nejuznávanější představitel katolického směru literatury třicátých a čtyřicátých let.
      Pocházel z početné rolnické rodiny. V letech 1919 - 1926 studoval na klasickém gymnáziu v Třebíči, v letech 1926 - 1930 na filozofické fakultě KU (žák F. X. Šaldy a Václava Tilleho). Studia nedokončil, v letech 1930 - 1931 vykonal nižší a vyšší knihovnickou zkoušku a poté se věnoval literatuře. Kromě vlastní básnické tvorby také překládal a byl externím lektorem různých nakladatelství. Žil nejprve v Praze a na Slapech (u Emanuela Frynty), r. 1936 se usídlil v Uhřínově u Velkého Meziříčí u svého švagra básníka J. Dokulila. V roce 1945 se oženil a přestěhoval do Brna.V letech 1940 - 1948 redigoval revui Akord a v letech 1945 - 1949 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V červnu 1951 byl zatčen a v červenci 1952 ve vykonstruovaném procesu s uměle sestavenou "protistátní skupinou" v Brně odsouzen ke třinácti letům vězení za údajnou velezradu. Trest si odpykával v Praze, Brně, ve věznicích na Mírově a Leopoldově. V roce 1956, kdy se jednalo o jeho propuštění, mu po otravě houbami zemřely dvě dcery. Propuštěn byl až po amnestii v květnu 1960, vrátil se do Uhřínova (kam byla rodina po jeho odsouzení nuceně vystěhována) a zde téhož roku zemřel. Posmrtně byl rehabilitován.
      První básně otiskl roku 1924 ve Studentském časopise, patřil ke kmenovým autorům časopisů Tvar (1927 - 31) a Listy pro umění a kritiku (1933 - 37). Přispíval do Rozhledů, Řádu, Akordu, Lumíru, Obnovy, Národní obnovy, Archy, Vyšehradu aj. Jeho verše vycházely též v německých překladech, které pořizoval O. F. Babler, s nímž Z. v době před svým zatčením spolupracoval na překladu Dantovy Božské komedie. Překládal z němčiny a francouzštiny ( Th. Mann, F. Hölderlin, R. M. Rilke, G. von Le Fort aj.).
      Pro počátky Zahradníčkovy básnické tvorby (Pokušení smrti, 1930; Návrat, 1931) jsou charakteristické smutek a fascinace smrtí jako symbolem veškerého zmaru a rozkladu, vzývání bolesti, melancholičnost. Stejně tak jeho tvorbu od počátku určovala pevná křesťanská víra. Vírou Z. překonává bludný kruh bolesti a melancholie. V trojici básnických knih z poloviny třicátých let (Jeřáby, 1933; Žíznivé léto, 1935; Pozdravení slunci, 1937) se bolest a samota proměňují v souzvuk s přírodou a rodným krajem - Vysočinou.
      V souvislosti s celoevropskou politickou krizí se na sklonku 30. let prohlubuje Z. prožitek národa (básnické sbírky Korouhve, 1940; Svatý Václav, 1946; Stará země, 1946). Hrůzy války přijímá jako Boží zkoušku, která národ naučí obětem a přivede ho k jednotě a k Bohu.V Zahradníčkově básnické tvorbě z období po r. 1945 převažují temné vize budoucího světa bez Boha, ovládaného destruktivními silami zla. Básnickou skladbu La Saletta (1947), opírající se o mariánské proroctví z roku 1846, charakterizuje skepse k poválečnému světu , lze ji vnímat jako jakýsi předobraz totalitní moci. Ve skladbě Znamení moci (1951) jsou již přítomny básníkovy první tragické zkušenosti s novým režimem. Jeho poezie vězeňská, mnohdy rekonstruovaná až po návratu domů, je osobitým svědectvím o životě v komunistických věznicích (Dům Strach, Toronto 1981, Čtyři léta, 1969). Básník se zde obrátil k lyrice převážně reflexivní, opravdovost náboženské víry je konfrontována s jeho osobním utrpením.

Literatura:
Zahradníček Jan, in: Slovník zakázaných autorů 1948 - 1980, Praha 1991, s. 494-495.
-med-: Zahradníček, Jan, in: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2 (M-Ž), Praha 1998, s.689-691.
pp: Jan Zahradníček, in: Slovník českých spisovatelů, Praha 1964, s. 579-580.
Med, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu, ZVON, Praha 1995.

Z materiálu uloženého v oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně

 1. Jan Zahradníček a František Halas. Amatérská fotografie z 30. let. (foto)
 2. Dopis Jana Zahradníčka příteli Rudolfu Černému (Literární kritik, prozaik, esejista a překladatel R. Černý patřil do skupiny katolických literátů, působil jako středoškolský profesor na několika školách na Moravě a přispíval do Akordu recenzemi a prózami s filozofickým laděním pod jménem Cyril Vochoza). (foto)
 3. Titulní strana strojopisné edice textu (samizdatového vydání) básnické sbírky Jana Zahradníčka Dům Strach. Edice FTZ (= Bedřich Fučík, Mojmír Trávníček, Radovan Zejda), Praha 1984. Realizováno v literárním oddělení Moravského zemského muzea v Brně: opis R. Zejda, vazba Jan Popelka a Miroslav Ševela. Celkem bylo v letech 1984 - 1985 vydáno v této edici osm svazků Díla Jana Zahradníčka. (foto)
 4. První vydání básnické sbírky Návrat, Sfinx, Praha 1931. V úpravě Jindřicha Štýrského. (foto)
 5. První vydání básnické sbírky Stará země, vydal Akord, Brno (b.d.). Básně z let 1940 - 1945. (foto)
 6. První vydání básnické sbírky Dům Strach, Sixty-Eight Publishers, Toronto 1981. Autorem obrazu na obálce je František Šimák, nar. 1950, od r. 1975 žijící ve Stockholmu. (foto)
 7. První vydání básnické sbírky Čtyři léta, Klub přátel poezie, Praha 1969. K vydání připravil Bedřich Fučík. (foto)
 8. Edice Zahradníčkových děl z let devadesátých (Žíznivé léto 4. vydání, Pozdravení slunci 3. vydání), Blok, Brno 1991. K vydání připravil Jaroslav Med. Fotografie na obálce Jan Jakub Zahradníček. (foto)
 9. Česko-německé vydání básnické sbírky Jeřáby (Vogelbeeren) z let devadesátých. Nakl. Vitalis, Praha b.d. Do němčiny přeložil Urs Heftrich. (foto)
 10. Pamětní deska, slavnostně odhalená v předvečer 40. výročí smrti Jana Zahradníčka dne 6. října 2000 na Šilingrově nám. v Brně na domě, v němž sídlila redakce revue Akord. Desku zhotovil akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu. (foto)
 11. Fotografie z výstavy Jan Zahradníček, básník bolesti a naděje, kterou uspořádalo literární oddělení Moravského zemského muzea v roce 1992 (vernisáž 11. 6. 1992). Materiál na výstavu zapůjčila rodina Zahradníčkova. (foto)


Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: