Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

BOTANICKÉ ZAHRADY

ARBORETUM BÍLÁ HORA
Vlastivědný ústav
783 26 Bílá Lhota u Litovle
Česká Republika
telefon: (0)68-43 400 81
kontakt: Stanislav Hekele

ARBORETUM KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Truba 839
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Česká Republika

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
Slezské zemské muzeum Opava
Nový Dvůr
746 01 Opava
Česká Republika
telefon: (0)653-66 10 31, 66 10 32
e-mail: arboretum@cbox.cz
kontakt: Ing. Miroslav Frank

ARBORETUM SOFRONKA
Šlechtitelský objekt VÚLHM
P. O. Box: 125
304 25 Plzeň - Bolevec
Česká Republika
telefon: (0)19-521886
fax: (0)19-53 40 75
e-mail: sofronka@telecom.cz
www stránky
kontakt: Ing. Jan Kaňák

BOTANICKÁ ZAHRADA FLORA OLOMOUC
Wolkerova 17
771 11 Olomouc
Česká Republika

BOTANICKÁ ZAHRADA
Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká Republika
telefon: 549 494 586, 549 497 772
e-mail: zahrada@sci.muni.cz
www stránky
kontakt: Ing. Marie Tupá

BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA TEPLIC
Sukova 1388
415 01 Teplice v Čechách
Česká Republika
kontakt: Věra Michálková

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
Česká Republika
telefon: 068/5413705, 068/5241027, 068/5223325
fax.: 068/5241027
e-mail: lebeda@prfholnt.upol.cz, kusak@prfholnt.upol.cz
www stránky, anglické www stránky
kontakt: Ing. Pavel Kusák

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
Na Slupi 16
128 01 Praha 2
Česká Republika
telefon: (0)2-29 51 67
kontakt: RNDr. Václav Větvička

INSTITUT TROPICKÉHO A SUBTROPICKÉHO ZAMĚDĚLSTVÍ
Česká zemědělská univerzita
165 21 Praha 6 - Suchdol
Česká Republika
telefon: (0)2-24 38 21 86, 24 38 21 87
fax: (0)2-20 92 13 63
e-mail: vlkov@itsz.czu.cz

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká Republika
telefon: 05 - 45 22 36 06
fax: 05 - 45 22 36 93
e-mail: arboretu@mendelu.cz
www stránky, anglické www stránky

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI
Nádvorní 134
171 00 Praha 7 - Troja
Česká Republika
telefon: (0)2-688 06 67
fax: (0)2-854 26 29
e-mail: pbz@botgarden.cz
www stránky

BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC
Purkyňova 1
460 01 Liberec
Česká Republika
telefon: (0)48-52 52 811
fax: (0)48-52 52 833
e-mail: botangarden@volny.cz
www stránky
kontakt: RNDr. Miloslav Studnička

STŘEDISKO LÉČIVÝCH ROSTLIN LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ
Komenského náměstí 2
662 43 Brno
Česká Republika
telefon: (0)5-43 21 15 90
kontakt: Ing. Pavel Musil

ZAHRADA LÉČIVÝCH ROSTLIN
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
Česká Republika
www stránky, anglické www stránky

ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Pod vinicemi 9
301 16 Plzeň
Česká Republika
telefon: (0)19-7530916, 7531917
fax: (0)19-7533764
e-mail: mail@zoo.plzen-city.cz
www stránky, anglické www stránky
kontakt: Ing. Jiří Trávníček

ARBORETUM A BOTANICKÁ ZAHRADA
Horní Hrad
Palackého 767/5
363 01 Ostrov
Česká Republika

ARBORETUM HRUBÁ SKÁLA
Lesní správa Hrubá Skála
512 62 Karlovice U Turnova
Česká Republika
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: