Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

DINOSAUŘI

Test: Co víte o dinosaurech?

Tato podivuhodná skupina suchozemských diapsidních plazů nejrůznějších velikostí, podob a i způsobu života žila v období druhohor (245-265 mil. let), kdy ovládla prakticky všechny tehdejší kontinenty a stala se dominantní skupinou obratlovců. Byla to skupina jedněch z nejúspěšnějších živočichů všech dob.

Masožraví i bylinožraví dinosauři měli šupinatou kůži, plíce a jejich mláďata se líhla z vajec. Některé druhy dosahovaly obrovských rozměrů a hmotnosti až 90 tun, jiní byli naopak drobní jako kohout. Obývali bažinaté nížiny i náhorní plošiny. Dnes víme, že některé druhy donášely do hnízd svým mláďatům potravu, dále se ukazuje, že někteří dinosauři byli pravděpodobně teplokrevní a dokonce se uvažuje o tom, že snad někteří rodili živá mláďata. Na dinosaury se tedy již nelze dívat jako na plazy v tradičním smyslu. Dinosauři mají totiž v mnoha směrech daleko blíže k ptákům než třeba k želvám, či krokodýlům. Ostatně ptáky již dnes považujeme s jistotou za vývojové potomky dinosaurů.

Dinosaury dělíme podle vzájemného postavení jejich pánevních kostí na dvě základní vývojové větve:

Saurischia (plazopánví) pánev
měli jako plazi, kost
sedací a stydká se od sebe rozbíhaly
Ornitischia (ptákopánví) pánevní kosti
měli vedle sebe, za zadními končetinami

Obě vývojové větve se rychle rozrůznily do velkého množství forem. Dodnes není jasné, jak tato velká skupina plazů skutečně vyhynula. Zda to bylo vlivem pádu kosmického tělesa, jak připouští jedna z hlavních teorií, či změnami souvisejícími se zákonitostmi vývoje Země a živé přírody - změny klimatu, výšky hladiny oceánů - nebo i vnitřními biologickými příčinami. Jisté však je, že tyto změny vedly k zániku této velké skupiny živočichů, což otevřelo prostor pro rozvoj savců.

Dinosauři jsou tedy neustále opředeni mnoha tajemstvími. Se stále novými nálezy jejich pozůstatků a následnými výzkumy se daří postupně tato tajemství objasňovat. Nejvíce nálezů zkamenělých kostí a zubů dinosaurů pochází ze Severní Ameriky, Evropy, Mongolska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Mezi nimi vynikají především naleziště v mongolské poušti Gobi. Vůbec první objev zkamenělého dinosauřího vejce je znám právě z této oblasti.Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: