Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM


Fotosoutěž - Moravský kras neznámý



PRAVIDLA SOUTĚŽE

Organizátor soutěže:
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ: 00094862 (dále jen organizátor), kontaktní osoba: Romana Jalůvková, rjaluvkova@mzm.cz, 533 435 275, www.mzm.cz

Účastník soutěže:
každá fyzická osoba, která se přihlásí v termínu soutěže a vyplní kontaktní údaje na samostatném listě. Do 18 let věku soutěžícího je nutný souhlas zákonného zástupce.

Termín trvání soutěže:
je vyhlášená od 10. 5. 2010 do 31. 12. 2010

Kategorie soutěže:
Soutěž je vyhlášená v kategorii MORAVSKÝ KRAS NEZNÁMÝ

Podmínky soutěže:

 • V soutěži může mít jeden autor nejvýše 5 fotografií, na rubové straně označené jménem, adresou a kontaktním telefonním číslem a v případě účastníka do 18 let i se souhlasem zákonného zástupce.
 • Fotografie v tištěné podobě mohou být reportážní i inscenované, černobílé i barevné, formát od 13x18 do 20x30 cm. Snímky se zasílají na adresu: Moravské zemské muzeum, p. R. Jalůvková, Zelný trh 6, 659 37 Brno s označením Fotosoutěž Moravský kras neznámý.
 • Účastníci soutěže nemají nárok na uhrazení nákladů, spojených s pořízením fotografie a účastí na soutěži
 • Hodnocení probíhá ve dvou liniích.
   1. Hodnocení odbornou komisí, které bude zveřejněno až po ukončení soutěže. U hodnocení odborné komise bude rozhodovat o vítězi nejvyšší počet bodů získaných pro fotografii od jednotlivých členů komise.
   2. Laické hodnocení prostřednictvím internetových stránek organizace, na kterých budou fotografie za tímto účelem zveřejněny. U laického hodnocení bude rozhodovat počet zaslaných hlasů jednotlivým fotografiím.
 • Fotografie vkládané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis, apod.)
 • Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání povinných údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. Odesláním přihlašovacího formuláře se rozumí, že účastník byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla respektuje.
 • Zasláním soutěžní fotografie účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografie organizátorem soutěže (především k prezentaci muzea, prezentaci soutěže, prezentaci ve sdělovacích prostředcích, k tiskovému užití)
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout soutěžní fotografie, které nesouhlasí s mravním kodexem České republiky (především s vulgárním, či jiným nevhodným obsahem).
 • Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na Internetu nebo jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.
 • Výhry nelze vymáhat soudní cestou a věcné výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.
 • Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.
 • Seznam vítězů a cen bude zveřejněn na webové stránce www.mzm.cz během ledna a února 2010. Datum bude upřesněno.
 • Organizátor soutěže Moravské zemské muzeum si vyhrazuje soutěž odvolat ze závažných důvodů.
 • Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad dodržovat a také s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora této soutěže.
 • Odevzdané fotografie a materiály se autorům nevracejí a zůstávají organizátorovi.
 • Další práva a povinnosti jsou uvedeny v § 847 a násl. Občanského zákoníku.

Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional