Vernisáž
VÝSTAVY OBRAZŮ MALÝCH PACIENTŮ
KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE V BRNĚ
6. června 2006 (Palác šlechtičen)

foto: Silvie Doleželová