BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC - 19. května 2006

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
BISKUPSKÝ DVŮR
PALÁC ŠLECHTIČEN
foto: Silvie Doleželová, Kamil Jursa