Napsali o výstavě

Autor: jih, Lidové noviny, 9. května 2009
S Darwinem v Brně kolem světa. A ještě dál

Je lépe jednou vidět než celý život věřit. Výrok geniálního přírodovědce Charlese Darwina je i neoficiálním mottem nové výstavy v Pavilonu Anthropos. Všichni, kdo dosud o jeho evoluční teorii jen četli, mají jedinečnou příležitost si ji až do konce roku „prohlédnout“ vlastníma očima. A rukama.

Interaktivní výstava však představuje Darwina nejen jako vědce, ale i jako člověka. „Na přípravě pracovali naši odborníci velmi dlouho, libreto výstavy není zcela běžné a odkrývá i možnosti muzejní prezentace v nových souvislostech,“ podotkl ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner.

Návštěvníci se seznámí s Darwinovým životním příběhem, který je rozdělen do dvou částí: Zatímco v té první jako mladík procestoval na palubě lodi Beagle svět, v té druhé neopustil především kvůli zdravotním potíži vlast a stal se „mužem korespondence“. Mimo jiné si psal i s Dionýzem Štúrem či cestovatelem Emilem Holubem, jak dokládá jeden z vystavených dopisů.

Stěžejní část expozice je věnována Darwinově pětileté plavbě kolem světa. Prostorová dioramata přibližují dva biotopy, které měly pro vědecké zkoumání mladého přírodovědce zásadní význam: jihoamerický prales a galapážský ostrov s desítkami preparovaných zvířat, včetně želvy sloní, a autentickými zvuky. „Jen pralesní část obsahuje na čtyři desítky druhů zvířat, patnáct druhů živých ryb v akváriu a dvě desítky hlasů ptáků a žab,“ podotkl jeden z autorů výstavy zoolog Miroslav Šebela.

Galapážskou faunu si lze navíc prohlížet z výkyvné paluby modelu lodi Beagle, která nenechá diváky na pochybách, proč Darwin většinu plavby trpěl mořskou nemocí.

Nepřehlédnutelná je mimochodem rekonstrukce obřího pásovce glyptodonta, kterého lze porovnat s jeho dnešním následovníkem pásovcem velkým.

Autor: čtk, iHNed.cz zprávy Hospodářských novin, 7. května 2009
Výstava v Brně připomíná Darwina. Jsme z opice, dílo Stvořitele, nebo případně obojí?

Na výstavě jsou k vidění vzácné přírodniny, například preparovaná zvířata a živé rostliny, a diorama tropického pralesa a galapážského ostrova. K zajímavostem patří model plachetnice Beagle, na níž se Darwin plavil kolem světa. Zájemci mohou vystoupit na palubu lodi.

Výstava připomíná 200. výročí Darwinova narození a 150. výročí vydání jeho slavného díla O původu druhů přírodním výběrem, řekli novinářům spoluautoři výstavy Miroslav Šebela a Růžena Gregorová. Ačkoliv Darwin vyslovil evoluční teorii v polovině 19. století, dosud se neobjevila jiná vědecká koncepce, která by jeho myšlenky zcela potlačila či přehlušila, upozornili muzejníci.

Vymírání druhů včetně blbouna nejapného
Úvodní část výstavy je věnována vymírání druhů. Názornou ukázkou je vzácný exemplář holuba stěhovavého, jeden z mála, který se zachoval v českých sbírkách. Unikátem je preparát dronta mauricijského, známějšího pod lidovým názvem blboun nejapný. Naopak bohatství přírody na Zemi symbolizuje stěna pokrytá stovkami různých motýlů.

Jako typický příklad živoucí fosilie je na výstavě model lalokoploutvé hlubinné ryby latimérie podivné. Další zajímavostí jsou třeba masožravé rostliny. "Mezi nejvzácnější exponáty jednoznačně patří exemplář houby cyttaria darwinii. Darwin ho přivezl z Ohňové země a díky němu mají návštěvníci jedinečnou možnost pocítit dotek Darwinovy doby a ducha," uvedla mluvčí muzea Eva Pánková.

Obrázky z Darwinových cest po pralesech a ostrovech
Stěžejní část výstavy představuje Darwinovu plavbu kolem světa. Velkoplošná dioramata představují dva biotopy, které na mladého badatele nejvíce zapůsobily: jihoamerický prales a galapážský ostrov. Jejich součástí jsou preparovaná zvířata včetně dospělé želvy sloní.

Výstava v Pavilonu Anthropos potrvá do ledna 2010. Doprovodný program zahrnuje přednášky a projekce. Výstava je zařazena mezi kulturní akce k českém předsednictví Evropské unii.

Autor: Markéta Stulírová, Brněnský deník, 9. května 2009
Výstava připomene 200. výročí narození CH. Darwina

Brno - Člověk, který se odváží promarnit hodinu času, nezná hodnotu života. To tvrdil Charles Darwin, geniální přírodovědec a zakladatel evoluční teorie. Jako vědce ale i jako člověka s neutuchající touhou ro pochopení otázek souvisejících s existencí živých tvorů jej na nové výstavě představí Moravské zemské muzeum.

„Interaktivní výstava v Pavilonu Anthropos připomene 200. výročí narození zakladatele evoluční teorie Charelese Darwina a současně také 150. výročí vydání jeho slavného díla O původu druhů přírodním výběrem,“ uvedl ředitel Moravského zemského muzea v Brně Martin Reissner.

Návštěvníci expozice se seznámí nejen s Darwinovými teoriemi, ale také s okolnostmi, které jej jako nezkušeného mladíka přivedly na loď Beagle Jejího Veličenstva a následně cestu kolem světa. Právě na této výpravě Charles Darwin získal své vědomosti. Z cesty se vrátil jako zkušený přírodovědec.

Na cestě kolem světa si Darwin vedl systematický deník. „Byly to podrobné poznámky ze všech míst, která navštívil. Teprve po návratu do Londýna došel k poznání, jak se mohou jednotlivé druhy měnit a jak se evoluce projevuje,“ přiblížil historické souvislosti spoluautor výstavy Jiří Sekerák. Dodal, že Darwinovi pak trvalo více než dvacet let, než své názory zveřejnil.

I okolnostmi vzniku Darwinovy knihy se výstava zabývá. Nastiňuje přírodovědcovy základní myšlenky a vysvětluje, proč a v jaké formě zůstávají v popředí zájmu současné biologie a medicíny.

Úvodní část výstavy však návštěvníky nejpreve přenese o několik tisíciletí zpět. „Fenomém vymírání zde představuje přes pět set let starý strom. Řez jeho kmene doplní exempláře vyhynulých zvířat nebo čtyřsvazková faksimile popisující Darwinovy zoologické objevy,“ uvedla spoluautorka výstavy Růžena Gregorová. Dodala, že vystavená napodobenina starého rukopisu je jediným výtiskem v České republice a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ji daroval profesor z Kalifornie.

Mezi další vzácnosti na výstavě patří houba Cyttaria Darwini. „Půjčili jsme si ji z Královské botanické zahrady v Kew. Darwin tento vzorek přivezl z Ohňové země,“ uvedl spoluautor výstavy Miroslav Šebela. Soukromý život slavného přírodovědce připomene napodobení jeho zahrady. Záhony petrklíčů upozorní na objev dvoutvárnosti u rostlin, skupinka holubů zase na důležitá studia použitá při utváření teorie o přírodním výběru. Takzvaný červí kámen zachycuje Darwinovy pokusy se žížalami. O nich tvrdil, že mají velký význam při formování povrchu země.

„Darwin vlastně neustále pochyboval o platnosti své teorie. Přesto po zbytek života nepřestal pracovat na tom, aby ji obhájil a porozuměl jejím důsledkům,“ dodala Gregorová. Po výpravě na Beagle již Darwin znovu necestoval, prostřednictvím dopisů upevňoval svá přátelství a získával nové poznatky. Dokládá to i kopie dopisu Emila Holuba, který se na výstavě také nachází.

Darwinova evoluční teorie (jak se jeden druh může změnit v jiný) přesvědčila biology na celém světě. Současně však vyvolala otázky, o nichž se odborníci dodnes nepřestávají přít.

Výstava Darwin
Místo: Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
Otevřeno: od úterý do neděle, vždy od 9.00 do 17.00. Výstava potrvá do 7. ledna 2010.
Pořádá: Moravské zemské muzeum v Brně. Doprovodné akce: projekce filmů, přednášky, prohlídky s výkladem pro školy

Autor: Jakub Ghanem, MF Dnes, 10. května 2009
Nahlédněte pod pokličku výstavy o Charlesi Darwinovi

Pestrobarevná mozaika zážitků čeká na návštěvníky výstavy o přírodovědci Charlesi Darwinovi. A to doslova. Jako odkaz na nekonečnou rozmanitost přírody pojali autoři stěnu se stovkami druhů motýlů. Pestrá je expozice i z jiného pohledu: zaměřuje se na odborný, ale i soukromý život geniálního vědce.

Výstava nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout do díla autora teorie o přirozeném výběru. "Součástí je i velmi vzácná, nádherně provedená čtyřsvazková faksimile The Zoology of the Voyage. Popisuje Darwinovy zoologické objevy, za něž si získal obrovské uznání. Je téměř jisté, že je to v České republice jediný exemplář z limitovaného vydání tisíce kusů," láká tisková mluvčí Moravského zemského muzea Eva Pánková.

Pavilon Anthropos od tohoto víkendu ukrývá i jiný exponát. Je jím dávno vyhynulý pták dronte mauricijský, proslavený spíše pod jmény dodo či lidovým označením blboun nejapný.

Nachází se hned v úvodní části výstavy, věnované vymírání. Návštěvníkům se v ní představují zástupci druhů vyhynulých za posledních pět set let. Symbolický je vstup do Darwinova soukromí: otevírá se skrze jeho vlastní zahradu.

Velká plastická plátna zase vyobrazují faunu a floru galapážského ostrova a tropického pralesa. "Realistické ztvárnění obou prostředí je doplněno řadou termoplastických preparátů, představujících nejtypičtější živočišné druhy," uvedla Pánková.

Zájemci mají na prohlídku času dost. Exkurz za poznáním Darwinova života a bádání je možné absolvovat až do 7. ledna 2010.

Zpět na hlavní stránku