Napsali o výstavě

Autor: (mlk), Mladá fronta DNES - jižní Morava, 6. 6. 2007
Nová výstava připomíná slavnou Vesnu

     Brno - Činnost významného ženského vzdělávacího spolku Vesna připomíná nová výstava, kterou pod titulem Dcerám českým... připravil Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně. Výstava v Paláci šlechtičen potrvá do 24. listopadu.
     „V počátcích Vesny stála idea ženského hnutí a snaha o zlepšení vzdělání a postavení žen ve společnosti,“ řekla kurátorka Alena Kalinová. Vesna vznikla v roce 1870 jako dívčí pěvecké sdružení. Do roku 1918 vybudovala třináct škol. „Za krátkou dobu se spolek stal jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí Brna, která kolem sebe soustředila většinu předních osobností z řad české inteligence,“ doplnila Kalinová.
     Brněnská výstava popisuje historii a význam spolku pro Brno v letech 1870 až 1920. V expozici jsou například ukázky školních prací absolventek Vesny, dokumenty z rodinných archivů nebo kusy nábytku z vybavení penzionátu zhotovené podle návrhů významného architektka Dušana Jurkoviče.

Autor: Markéta Pudilová, Právo - jižní Morava, 7. 6. 2007
Výstava přibližuje práci brněnské Vesny

     K vidění je dobová keramika, kroje i výšivky a další předměty nasbírané ženským spolkem.

     Výstava Dcerám českým... Brněnský vzdělávací spolek Vesna je k vidění v Paláci šlechtičen v Kobližné ulici v Brně.
     Lidé mají šanci zhlédnout dobové výšivky, kroje z Hané a Slovácka či Slovenska, habánskou i moravskou keramiku a další skvosty, které se podařilo nasbírat v 19. století pracovnicím brněnského spolku Vesna. Ten začal fungovat kolem roku 1870 a do roku 1918 vybudoval celkem 13 škol.
     „Na samém počátku Vesny stála idea ženského hnutí, snaha rozšířit a zkvalitnit vzdělání žen, a zlepšit tak jejich postavení ve společnosti. Toto počáteční zaměření časem překonaly další aktivity, například národně buditelská,“ uvedla Alena Kalinová, autorka výstavy. Hybnou silou a duší ústavu byly jednatelka Eliška Machová a Julie Kusá, která společně s manželem investovala z rodinného rozpočtu do stavby školy desítky tisíc zlatých.
     „Tenkrát nebylo vůbec jisté, že bude mít škola úspěch, proto je dům v Údolní stavěn tak, aby mohl být předělán na činžovní,“ podotkla starostka současné Vesny Hana Zlatušková.
     Spolek byl ve své době jednou z nejvýznamnějších brněnských kulturních institucí a soustředil kolem sebe řadu předních osobností, například hudebního skladatele Leoše Janáčka, architekta Dušana Jurkoviče nebo spisovatele a novináře Josefa Merhauta. Školou prošly tisíce žaček, z nichž se po absolvování stávaly mimo jiné profesionální hospodyně.
     Podle Kalinové se současná výstava snaží osvětlit historii a význam spolku pro Brno v letech 1870 až 1920 a poukazuje na podíl Vesny na formování etnografie i na rozvoji muzejnictví. Výstava, kterou sestavilo Moravské zemské muzeum, potrvá do 24. listopadu letošního roku.

Zpět na hlavní stránku