Napsali o výstavě

Jan Trojan, Právo, 6. 2. 2007
Vystavují věci starého teátru
Expozice k padesátému výročí založení oddělení dějin divadla

Dvě zdánlivě odlišné oblasti lidské činnosti reprezentuje výstava nazvaná Oživlý půvab divadelního dokumentu. Spojuje divadlo a muzeum, konkrétně Moravské zemské, které připravilo tuto vůbec ne nezajímavou expozici u příležitosti 50. výročí existence svého oddělení dějin divadla.
Publikum seznamuje s historií a posláním tohoto divadelně muzejního pracoviště, s vývojem jeho sbírky, přibližuje podstatné aktivity. Představuje typické divadelní dokumenty, fotografie, rukopisy osobností, cedule, programy, kostýmní i scénické návrhy, loutky a mnoho dalších věcí.
„Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea (MZM) má nezastupitelnou roli ve studiu a dokumentaci divadelní kultury na Moravě a zvláště v Brně,“ uvádí spoluautor námětu a scénáře Jaroslav Blecha. Připomíná předchůdce tohoto pracoviště - Družstvo českého národního divadla založené v roce 1881. Jeho stěžejním cílem tehdy bylo vybudování samostatného stálého českého divadla v Brně. A vedle toho družstvo začalo s bedlivou dokumentací všeho českého divadelního podnikání. Proto také existuje v Brně systematická sbírka cenných teatrálií.
Uchovala se i přes dobu, kdy nebyla úředně evidována, vznik dnešního oddělení muzea má datum až 1957. Tehdy sbírkový fond čítal přes 20 000 teatrálií a na tři tisíce divadelních publikací. V současné době se může MZM pochlubit celkem 82 tisíci sbírkových předmětů - má scénografii, ikonografii, rukopisy, fotografický materiál, stolní divadla s loutkami, zvukové i audiovizuální záznamy, plakáty, programy inscenací. Specializovaná knihovna oddělení, které sídlí v budově na Kapucínském náměstí 8, obsahuje na 14 000 svazků. Stěžejní činností oddělení dějin divadla zůstává výzkum, shromažďování a vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků i osvětová činnost.
Muzejní divadelníci rovněž spolupracují s tvůrci televizních pořadů, konkrétně v historii brněnského studia České, ale i v době Československé televize, jich byla celá řada. Za všechny připomeňme Muzejní maringotku o loutkářském souboru. Výstava určitě zaujme, vždyť Brno je divadelním velkoměstem. Začíná dnes a potrvá do 26. května.

Honza Šmikmátor, Rovnost, 7. 2. 2007
Oddělení dějin divadla slaví 50. výročí
Výstava k jubileu ukazuje divadelní plakáty i pěvcův nedokouřený doutník.

Padesát let je počátek zralého věku, ale pro muzejní oddělení je to jako pro dítě v plenkách. Přesto je to důvod k oslavě. Moravské zemské muzeum se rozhodlo jednu takovou uspořádat svému Oddělení dějin divadla. Je jí expozice s názvem Oživlý půvab divadelního dokumentu v Mramorových sálech v Biskupském dvoře.
"Divadlo jako živý organismus se velmi špatně dokumentuje a velmi špatně vystavuje, je to jako překlad z jednoho jazyka do druhého," uvedl ředitel Moravského zemského muzea Petr Šuleř. Podle něj ale výstava ve dvou malých sálech vytváří podobný dojem jako z návštěvy divadla.
Na výstavě je téměř pět set exponátů ze sbírek divadelního oddělení. "Snažili jsme se vystavit divácky zajímavé a zároveň naše oddělení charakterizující předměty," říká Margita Havlíčková, která je jedním z autorů výstavy. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout vstupenky do divadla, scénografické návrhy, loutky a loutková divadélka nebo dobové fotografie z inscenací.
Kromě těchto klasických teatrálií je v Mramorových sálech k vidění i několik kuriozit. "Tou největší je doutník operního pěvce Aloise Pivoňky, který mu byl podán na smrtelné posteli a který už nestihl dokouřit," usmívá se vedoucí Oddělení dějin divadla a rovněž spoluautor výstavy Jaroslav Blecha.
Velká většina exponátů je podle něj vystavena vůbec poprvé, tak jako například předplatní kartička do Královského městského divadla (dnešního divadla Reduta) z roku 1785.
Přestože bylo oddělení založeno před padesáti lety, tedy v roce 1957, jeho depozitáře obsahují daleko starší předměty. "Značnou část archiválií jsme převzali po Družstvu českého národního divadla. To začalo v Brně působit v roce 1881 a jedním z okruhů jeho činnosti byla také dokumentace českého divadelního dění," popisuje zdroje sbírek Blecha.
V důsledku vydání divadelního zákona v roce 1948 bylo správou divadelní sbírky družstva pověřeno právě Moravské zemské muzeum.
Při sbírání teatrálií v největším moravském městě ale Oddělení dějin divadla nezapomnělo ani na německojazyčné divadlo, které má v Brně mnohem delší tradici než české. "Nejstarší brněnská divadelní cedule je německá," upozorňuje Blecha. Nejstarší zmínka o vystoupení profesionálního hereckého souboru v Brně pak podle něj pochází z roku 1668.
K historii divadla v Brně patří neodmyslitelně také divadlo ve Veveří ulici. Výstava ukazuje fotografii opony z tohoto divadla, jejímž autorem byl Alexandr Vladimír Hrska. "Samotnou oponu jsme vystavovali pouze jednou, při příležitosti stého výročí českého divadla v Brně. Bylo to v atriu Paláce šlechtičen a ani do tohoto obrovského prostoru se opona na výšku nevešla celá," vzpomíná Blecha.
Výstava jubilujícího Oddělení dějin divadla potrvá do 26. května. Na podzim pak oddělení plánuje uspořádat jednodenní konferenci o možnostech a limitech dokumentace divadla.

Jana Záhorková, Mladá fronta DNES - jižní Morava, 7. 2. 2007
V Biskupském dvoře ožívá brněnské divadlo
Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea slaví. K padesátinám si nadělilo výstavu Oživlý půvab divadelního dokumentu. Návštěvníci Mramorového sálu Biskupského dvora, kde je expozice až do 26. května otevřená, mohou obdivovat loutky, plakáty i scénografické návrhy.
Doutník a předplatné
Organizátoři vybrali z více než osmdesáti tisíc exponátů největší kuriozity, mezi nimiž vyniká doutník, který dostal jako dárek operní pěvec brněnského Národního divadla Alois Pivoňka na smrtelné posteli.
„Už jej však nestihl dokouřit,“ připomněl vedoucí oddělení dějin divadla a zároveň kurátor výstavy Jaroslav Blecha.
I z obyčejné předplatitelské kartičky se v Moravském zemském muzeu může stát unikát. „Abonmá manželského páru hrabat Wallisových patří k nejcennějším vystaveným předmětům,“ uvedla Lucie Zahradníčková za Moravské zemské muzeum. Dvojice si tehdy rezervovala lóži v sále dnešního brněnského divadla Reduta.
Oddělení dějin divadla sice vzniklo před padesáti lety, nicméně v jeho archivech se dají najít dokumenty mnohem starší. Ty se do nich dostaly ze spolku Družstvo českého národního divadla, které v Brně fungovalo již od roku 1881.
Německé kořeny divadelního kumštu připomíná i nejstarší exponát - divadelní cedule psaná v němčině. „Často vnímáme dějiny divadla až od chvíle, kdy se počeštilo. Přitom profesionální divadlo začínalo samozřejmě v němčině,“ uvedla divadelní vědkyně Moravského zemského muzea Margita Havlíková.
Oslavy doplní konference
Podle Zahradníčkové si v široké nabídce výstavy nalezne každý svoji oblíbenou sekci. Pamětníkům se vybaví starší inscenace. Hodinu a půl dlouhá videosmyčka ve zkratce uvádí další pořady, na nichž se oddělení dějin divadla podílelo.
„Výstavy obvykle bývají monotematické, tato se tradičnímu pojetí vymyká. Normálně bychom ji nemohli nabídnout, ale při příležitosti oslav jsme udělali výjimku,“ vysvětluje Zahradníčková. Muzeum si k narozeninám chystá i odbornou konferenci o divadelním muzejnictví a výstavu loutek v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici.

Zpět na hlavní stránku