Napsali o výstavě

Jan Chmelíček, Právo, Jižní Morava, 22. 3. 2006
Potěš Pámbů, pane Grünbaum
Víte, že autorem slavného kupletu Ich hab das Fauľn Helen baden sehn (Já viděl Helenu v bazénu) není nikdo jiný než brněnský rodák Fritz Grünbaum, narozený sedmého dubna 1880 v domě na náměstí Svobody v Brně, kde dnes servírují McDonaldovy hamburgry?
To ovšem nebyl jediný důvod k otevření výstavy Potěš Pámbů, pane Grünbaum, která bude ode dneška až do září v Moravském zemském muzeu v Brně seznamovat návštěvníky s osobností tohoto muže. Fritz totiž po maturitě na německém gymnáziu v budově dnešní JAMU odešel na práva do Vídně a odtud už, bez ohledu na diplom, do Pekla. Tedy do populárního vídeňského kabaretu Hölle. Tam ho srdce táhlo a skrze kabaret, film a operetu se také stal miláčkem publika.
Kromě Pekla (jehož byl i ředitelem) působil například v berlínském Chat noir a KadeKo, ve vídeňském Pavillonu a Simplu (Simplicissimus), ale i ve vídeňském Stadttheatru. Slavil velké úspěchy jako konferenciér, komik, režisér, textař a libretista, společně s Karlem Farkasem vytvořil satirickou komediální dvojici, jejíž věhlas, jak připomíná brněnský kurátor výstavy Viktor Pantůček, je v německy mluvících zemích srovnatelný s věhlasem Voskovce a Wericha u nás.
Výstava se loni zrodila v Rakouském divadelním muzeu ve Vídni, jež tak uctilo 125. výročí narození umělce, vzešlého z multikulturní atmosféry Brna. Moravské zemské muzeum usilovalo o její zapůjčení, protože dlouhodobě mapuje soužití různých národnostních kultur v regionu, řekl Pantůček.
Brněnskou výstavu, která je koncipována jako multimediální projekt, doprovázejí také ukázky z desítky filmů, ve kterých Grünbaum v letech 1931-33 účinkoval. Mnohé z nich mají české titulky, všechny vitríny a panely jsou pak opatřeny česko-německými popiskami.
K vidění jsou velkoplošné plakáty, dopisy a další předměty z pozůstalosti židovského pacifisty, jehož život se tragicky uzavřel v lednu 1941 v koncentračním táboře Dachau.

Regionální mutace Mladá fronta DNES - jižní Morava, Luboš Mareček, 22. 3. 2006
Brňan, kterého slavila Vídeň
Úspěch, slávu ale i tragický osud v závěru života lze vyčíst z nové brněnské výstavy Potěš Pámbů, pane Grünbaum! Ve třetím patře Dietrichsteinského paláce připomínají mimořádného rakouského kabaretiéra a umělce, který se však narodil v Brně.
Brno - Jméno Fritz Grünbaum v tuzemsku mnoha lidem příliš neřekne. Přitom šlo o věhlasného divadelníka. Grünbaum byl ve dvacátých a třicátých letech spolu s kolegou Karlem Farkasem populární jako tuzemská dvojiceWerich a Voskovec.
Kolekce materiálů o Grünbaumově životě představuje reprízu výstavy Divadelního muzea ve Vídni. V Rakousku byl skutečně meziválečná hvězda. Na výstavu se přišlo podívat zhruba sedm tisíc lidí. Divadelní akce s ní spojené navštívilo zhruba stejně návštěvníků, sdělila autorka Marie-Therese Arnbom.
Grünbaum žil v Brně do osmnácti let. Až do své smrti v koncentračním táboře v Dachau v roce 1941 se za svými rodiči do tohoto města vracel. Známý umělec se narodil v prostorách dnešního občerstvení Mc´Donalds na náměstí Svobody.
Grünbaum proslul nejen jako herec a kabaretiér, ale také jako textař a libretista. Spolupracoval se slavnými skladateli, jako byl třeba Franz Léhár. Je autorem velkého množství populárních písní. U nás je asi nejznámější song Já viděl Helenu v bazénu, řekl autor výstavy za českou stranu Viktor Pantůček. Spolu se svou rakouskou kolegyní Arnbom zdůrazňují, že popisky a citáty na výstavě byly už při vídeňské premiéře v němčině a v češtině.
Podle Pantůčka byl Grünbaum ve střední Evropě průkopníkem nového stylu divadelních představení revuálního typu podobného americkým show, plným tanečních čísel. Vystupoval ostře proti násilí, tyranii a teroru, což ho také stálo život, zdůraznil Pantůček.
V kolekci zaujmou unikátní velkoplošné dobové plakáty, originály dopisů a fotografií. Tyto exponáty doplnili muzejníci poslechem hudebních ukázek i mluveného slova.

Rovnost - Brněnský deník, Jan Šmikmátor, 23. 3. 2006
Vídeňský herec se narodil v Brně
Moravské zemské muzeum připomíná postavu "vídeňského Wericha"
Výstavu o životě a díle brněnského rodáka Fritze Grünbauma, vídeňského herce a kabaretiéra, otevřelo včera pro veřejnost Moravské zemské muzeum. Expozice Potěš pámbů, pane Grünbaum vznikla ve spolupráci s vídeňským Divadelním muzeem.
Brno Fritz Grünbaum byl významným představitelem vídeňského meziválečného divadla a kabaretu, psal libreta k operetám i knihy. Spolu se svým o dvacet let mladším kolegou Karlem Farkasem tvořil komickou dvojici srovnatelnou s českým Voskovcem a Werichem. Kvůli svému židovskému původu jeho život skončil v koncentračním táboře v bavorském Dachau.
"Výstava s názvem Fritz Grünbaum: Grüss mich Gott! měla premiéru loni ve Vídni, u příležitosti sto pětadvaceti let od jeho narození," informovala zástupkyně rakouské strany Marie-Theres Arnbomová. Na její přípravě se podílelo Österreichisches Theatermuseum a Moravské zemské muzeum. A výsledek mezinárodní spolupráce je patrný - vídeňská i brněnská expozice je dvojjazyčná.
"Grünbaum se v Brně narodil a vystudoval zde gymnázium, až poté odešel na studia práv do Vídně. Své brněnské rodiče ale často navštěvoval," vysvětlil vztah umělce k Brnu její kurátor Viktor Pantůček.
Výstava Potěš pámbů, pane Grünbaum bude v třetím patře Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu otevřena až do září. Je také součástí projektu Rok s židovskou kulturou, který pořádá ke svému stému výročí Židovské muzeum v Praze.

Rovnost - Brněnský deník, Jaroslav Štěpaník, 23. 3. 2006
Jaké bylo multikulturní Brno? (Fejeton)
Brno, doby ne zas tak dávné, bylo multikulturním městem s poměrně těsnou vazbou k Vídni. Společně, jak známo, tu žili Češi, Němci a Židé, ti třetí vesměs hlásící se spíše k německému jazyku. Minulá doba se snažila multikulturní minulost města vymazat z paměti, a pokud něco vzpomenout, tak to negativní.
Není pak divu, že mnozí z mladších generací například ani netuší, že mnohé z budov, kolem nichž denně procházejí, jsou zhmotnělými svědky multikulturní historie a často nesou podpisy architektů, jejichž dílem se pyšní blízká Vídeň.
Po Listopadu přichází snaha oživit minulost, připomenout vazby zamlčované či zkreslované. Určitým ohrožením této nesporně pozitivní změny mohla by být pouze snaha vidět minulé tentokrát pro změnu již ne černými, ale růžovými brýlemi. Soužití různých národnostních skupin nebývá nikdy jednoduché a idylické, prochází různými historickými peripetiemi a přináší nejen pozitiva, ale také problémy a stinné stránky. Čím více však budeme minulost svého města a život jeho obyvatel poznávat, tím více se otevírá šance pro pochopení a spolupráci blízkých národů, v minulosti tak těsně spojených.
Teprve v posledních letech se veřejnost dozvídá, kolik významných osobností německé národnosti žilo v Brně nebo svým osudem bylo s moravskou metropolí spjato. Já osobně si připisuji další jméno: Fritz Grünbaum.
V době, kdy se Evropou stále více šířil smrtonosný hnědý mor a v Praze byla nabito na představeních V+W, měli Vídeňáci ve stejné oblibě dvojici Grünbaum-Farkas. Ten první byl o dvacet let starší, žádný velký fešák to nebyl, do výšky také moc nevyrostl, nejen na scéně, ale při běžných rozhovorech dokázal oslňovat výjimečným šarmem a vtipem.
Zvlášť ženy prý dokázal okouzlit a není divu, že ženatý byl hned třikrát. Herec, kabaretiér, libretista, režisér a spisovatel psal, točil filmy, bavil a je autorem mnoha šansonů a libret řady operet. Po pravdě řečeno, našinec by dnes dokázal z jeho rozsáhlého díla s jistotou zabroukat jedinou melodii, kterou u nás známe jako Já viděl Helenu v bazénu.
Grünbaum se narodil v Brně, vystudoval tu První německé gymnázium a odešel do Vídně na univerzitu.
Do Brna se vracel za rodiči. V březnu roku 1938 po anšlusu Rakouska si Grünbaum, který soustavně a programově zesměšňoval německý nacionální socialismus a jednoznačně proti jeho ideologii vystupoval, ve Vídni dovolil svůj poslední kabaret. Pak nasedl na vlak směr Československo. Gestapo o něm ale dávno a dobře vědělo. Následovalo zatčení, pak Dachau, Buchenwald a opět Dachau.
Mimořádná výstava o Grünbaumovi je nyní k vidění až do 9. září v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Multimediální projekt se zvukovými a obrazovými nahrávkami, dobové plakáty, časopisy, knihy, fotografie, dopisy připomínající předválečnou dobu zaujmou a evokují také multikulturní minulost města Brna. Nejen Vídeňák, ale také Brňan Fritz Grünbaum byl pro dobu nadcházející národnostní a rasové nesnášenlivosti samozřejmě nepřijatelný. Vadil nejen svými občanskými postoji a uměleckým vyznáním ale i samotným původem: Byl Žid a těm bylo určeno konečné řešení.

Zpět na hlavní stránku