Vernisáž výstavy SVATÁ HORA ATHOS
8. listopadu 2005, foyer Dietrichsteinského paláce

foto: Kamil Jursa