Irena Armutidisová
- Za humny, aneb pocta moravskému poli

Fotografie krajiny, čisté, nepřetížené dopadem lidské civilizace, jakoby se v posledních letech vytrácela v záplavě fotografií a fotografických projektů zkoumajících lidské hemžení, tváře, identitu, nebo katastrofické důsledky lidského konání, ať už s podtextem sociálním nebo politickým v tom nejširším slova smyslu.

Cyklus barevných velkoformátových fotografických printů Ireny Armutidisové je naopak věnován krajině s citem kultivované a jejím přirozených proměnám v čase - od jara do zimy. Ovšem tuto základní časovou linii navíc protíná i proměna prostorová, s ostrými detaily na straně jedné a vnímáním krajiny pouze jako magické barevné scenérie na straně druhé. Zvláště v tomto druhém případě se autorka dostává až na jeden z pomyslných "konců fotografie", kdy přestáváme vnímat zachycené a intenzivními se stávají pouze barevné vztahy na periferii. (PT)

Irena Armutidisová se narodila v Českých Budějovicích v roce 1956. Po vyučení fotografkou pokračovala ve studiu fotografie na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, u K. O. Hrubého. V roce 1998 absolvovala magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. - V letech 1976-2001 pracovala v Moravské galerii v Brně jako odborný fotograf - specialista. Od roku 2001 vede Kabinet fotografie na FaVU VUT v Brně a zároveň externě vyučuje na Semináři dějin umění FFMU kurz Fotografie v umění. Spolupracuje s kulturními institucemi a podílí se na tvorbě našich i zahraničních katalogů a knih o volném a užitém umění. - Je členkou Asociace fotografů, Syndikátu novinářů, členkou o. s. Muzeum fotografie, zakladatele Národního muzea fotografie o. p. s. v Jindřichově Hradci. - Volná tvorba Ireny Armutidisové zahrnuje především portréty, akty, zátiší a krajinu.

Samostatné výstavy - výběr:
1986 Zátiší - fotografie. Galerie MKS, Nový Jičín
1990 Galerie Delta, Frýdek-Místek
1994 Smutný zámek. Zámecká galerie, Tovačov
1995 Barevný svět. Galerie AB, Brno
1998 Arabesky - Akty. Galerie, Brno
2001 Muži. Galerie Piano, Brno
2002 Muži - akty. Galerie Žlutá ponorka, Znojmo
2004 Nová krása starých slastí. Galerie Design café, Brno
Konkrétní absolutno. Galerie Žlutý kopec, MOÚ Brno Fotografie - krajiny. Ditrichsteinská hrobka, Mikulov

Kolektivní výstavy - výběr:
1994
- Institut tvůrčí fotografie Opava, Opava
- Tělo a fotografie. 1. ročník festivalu Foto-Praha-Kolín. Regionální muzeum, Kolín

1998
- Český portrét. Asociace fotografů, Technické muzeum, Praha
- Český portrét. Černá louka, Ostrava; Praha; České Budějovice

1999
- One´s Own Space. Skupina Milan. České kulturní centrum - Konzulát ČR, Bombaj, Indie; Vilnius, Estonsko; Kapské Město, Jihoafrická republika
- Institut tvůrčí fotografie SU Opava, Diplomové práce. Moravská galerie, Brno; Ostrava; Galerie 4, Cheb
- Hledání vlastního prostoru. Skupina Milan, Moravská galerie, Brno
- Akt v české fotografii. Císařská konírna, Praha; Muzeum umění, Olomouc
- Reklama 90-99. Černá louka, Ostrava; Galerie 4, Cheb; NTM, Praha

2001
- My home is my Gallery. Galerie Kunstverein, Baden, Vídeň, Rakousko
- Women´s Eye View. České kulturní centrum, Bombaj, Indie; České kulturní centrum, JAR; Austrálie; Polsko

2002
- Akt v české fotografii 1960-2000. 4. Mezinárodní měsíc fotografie, Fotobienále 2002, Moskva, Rusko; České centrum, Paříž; Francouzsko-německý institut, Cáchy; Centrum kultury Zámek, Poznaň; Galerie Awangarda, BWA, Wroclaw; DU Opava, Opava; Technopolis, Athény
- Hundred faces. Mezinárodní výstava IAA - UNESCO, Heidelbert Castle, Německo
- Zlatý fond, výstava fotografií. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

2003
- Diplomové a klauzurní práce 98-03. Institut tvůrčí fotografie, Opava, Dům umění, Opava
- Z kraje do středu. Galerie C. K. Solnice, České Budějovice

2004
- Krajina jako obraz fotografovy duše. Divadlo Archa, Praha; NMF, Jindřichův Hradec; Galerie Vodní hrad, Buryně nad Ohří

PHDr. Helena Beránková

Zpět na hlavní stránku