Petr Daniel: Barvy Indie

Petr Daniel se fotografování věnuje dlouhodobě a intenzivně, ačkoli profesí je stavebním inženýrem. Výsledky své práce prezentuje na různých výstavách zhruba od poloviny 80. let. Hlavní linii jeho tvorby tvoří fotografie, většinou barevné, v nichž se soustředí na výtvarně působivou interpretaci přírodních a civilizačních motivů, mnohdy vyjmutých z faktických souvislostí.

V posledních letech však vytváří také soubory, jejichž vazba k času a místu vzniku je docela pevná: V roce 1999 vystavoval v Moravské galerii soubor 89/98, dvojice fotografií zachycujících životní realitu z let 1989 a 1998, na nichž konfrontoval lidi a hmotnou kulturu minulého a současného režimu v Československu, resp. v České republice. Publikace a výstava Dobrý den Brno (2001) znamenaly v jeho díle důležitý krok k tvorbě, která nepřestává být osobní a přitom dokáže respektovat dosavadní tradici zobrazování a důstojně navázat na slavné tradice české fotografie, reprezentované např. Milošem Budíkem, Karlem O. Hrubým, Vilémem Reichmannem. Časopis Fotografie-magazín knihu Dobrý den Brno ocenil jako fotografickou publikaci roku.

Pozoruhodné soubory fotografií, v nichž se mísí všechny zmíněné aspekty jeho tvorby, vznikají při autorových cestách po světě (např. Izrael, 1995; Austrálie, 2004). Zatím poslední je bohatý a zároveň mnohovrstevnatý soubor z cesty do severní a částečně i centrální Indie v létě 2006, který představuje současná výstava nazvaná Barvy Indie. Díky spolupráci s Občanským sdružením pro Tibet měl Petr Daniel jedinečnou možnost strávit několik dní v buddhistickém klášteře a sdílet s tamními mnichy jejich každodenní život. V komunikaci, která kvůli jazykové bariéře rozhodně nemohla fungovat jen na bázi mluveného slova, dokázal s porozuměním sledovat lidi ve svém okolí a zachytit jejich tváře, ale také pocity, nálady a vztahy v jejich rozmanitosti, působivosti i nejednoznačnosti. Zároveň opětovně prokázal svou suverenitu při zobrazování hmotné kultury - detaily architektury, předměty každodenního života, výseče běžných lidských činností v autentickém prostředí. Vnímavost vůči světlu, propůjčujícímu skutečnosti dočasný vzhled a fotografii její obrazové složky, dala vzniknout obsáhlému souboru fotografií, jež autor tradičně podrobuje přísnému výběru, aby z mnohonásobného množství nakonec sestavil působivý a tematicky sevřený celek, který nechce dokumentovat exotické obyvatele exotické země, ale lidskost a člověčenství v tom nejširším slova smyslu.

Na otázku "proč fotografuji?" Petr Daniel odpovídá: "Fotografie má tu úžasnou vlastnost, že je pravdivá, a nadto dokáže zachytit prchavost okamžiku. Lidi se snažím fotit vždycky tak, abych se nedotkl lidské důstojnosti a integrity člověka, ale s jistým odstupem a snad i nadhledem na lidské hemžení na tomto světě. Z tohoto úhlu pohledu pak mohou vznikat fotografie s humorem nebo aspoň s příběhem, s možností domýšlení tohoto příběhu a snad i provokující k zamyšlení."

PETR DANIEL
Narozen 22. 1. 1954 v Brně.
Žije a pracuje v Brně: Hlinky 142c, 603 00 Brno, tel. 602 724 686, daniel@stabil.cz.

Studia: VUT v Brně, fakulta stavební (1973-78)
Institut výtvarné fotografie v Olomouci (1984-85, nedokončen)
K fotografii ho přivedl otec, nadšený fotoamatér.
Aktivně fotografuje od konce šedesátých let.

Samostatné výstavy (výběr):
1999 - Moravská galerie v Brně
1999 - Institut slavistiky Vídeň
2000 - Galerie "Zelený dům" Praha
2000 - IBC Brno
2001 - Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou
2001 - Foyer Janáčkova divadla v Brně
2001 - Galerie "Žlutá ponorka" Znojmo
2002 - Galerie "10" Brno
2002 - Státní zámek Lysice
2002 - Ay-sur-Moselle (v rámci České kulturní sezóny ve Francii)
2003 - Galerie artistů Brno
2003 - Galerie "Hlinky" Brno
2003 - Státní zámek Lysice
2004 - Vranov u Brna
2004 - Galerie města Blanska
2005 - Art-Stubengalerie Berlín
2006 - Výstavní prostor radnice v Utrechtu, Nizozemsko

Zastoupen ve fotografické sbírce Moravské galerie v Brně.


Zpět na hlavní stránku