Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ZDEŇEK BURIAN
MISTR PALETY NEZNÁMÝCH SVĚTŮ

      Na výstavě jsou zastoupeny stěžejní oblasti Burianovy tvorby vědecké rekonstrukce, obrazy a kresby originálních prací v chronologickém pojetí vývoje naší planety a vzniku života na Zemi. Výstavní prostory jsou tématicky doplněny trojrozměrnými předměty. Vystaveny budou především obrazy ze sbírek Moravského zemského muzea, ze soukromých galerií, od soukromých majitelů a institucí.
      Vstupní výstavní sál je věnován textové informaci o životě a díle Zdeňka Buriana, jeho tvorbě, ukázkám knižních ilustrací, kresebných skic vědecké rekonstrukce.
      Boční výstavní sál je využit jako herna pro děti k individuálnímu sestavování velkých stavebnic tří pravěkých zvířat. Součástí sálu bude i kreslírna pro děti a školní tabule s reprodukcemi vědeckých rekonstrukcí Z. Buriana. Pro děti budou připraveny různé varianty kresebných námětů ve spolupráci s programovým oddělením Dětského muzea.
      Výstava je rozdělena do čtyř oddílů: prekambrium-paleozoikum, mezozoikum, terciér, kvartér a je instalovaná v šesti výstavních sálech. Každé období (geologická éra) je charakterizována úvodním vysvětlujícím textem.
      V části výstavních prostor je soustředěna Burianova portrétní tvorba ze světa našich dávných hrdinů z hlediska geografického z ledových krajů severu, pouští, hor a prérií spolu s trojrozměrnými etnografickými předměty.
      Malíř ZDENĚK BURIAN (1905-1981) měl schopnost vyjádřit biologickou účelnost, funkčnost i biologii pohybu. Tajemství jeho obrazů nespočívá jen v jejich věcné správnosti a technické dokonalosti jeho malířského projevu. Burianova zpodobení pravěkých krajin, rostlin, živočichů a předků dnešního člověka jsou skutečně živá. Divák ani na okamžik nezapochybuje, že to, co na Burianových obrazech vidí, kdysi skutečně existovalo.
      Celkový počet nejrůznějších knižních a časopiseckých ilustrací, jež Burian vytvořil, se odhaduje na 1 392 olejomaleb, 329 kvašů, temper, pastelů a 14 352 perokreseb.
      Výstava je poctou ke 100. výročí narození nejznámějšího ilustrátora dobrodružné literatury a mistra paleontologických obrazových rekonstrukcí. Díky malířově obrazotvornosti pohlédneme do světa našich dávných hrdinů a podob dávno zavátého života a světa.

RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D.Poslední změna: