Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

OBRAZY z Boskovicka


FRANTIŠEK ŘEHOŘEK

Výstava v Mramorových sálech Moravského zemského muzea, která proběhne v termínu 17. 1. 2006 až 1. 4. 2006 přináší výběr z díla akad. malíře Františka Řehořka. Autor narozený 1890 v Boskovicích - přítel zdejšího rodáka malíře Otokara Kubína - po studiu na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schweigra zakončeném v roce 1912 prožil většinu života na Kořenci několik kilometrů od Boskovic. V požehnaném věku 92 let zemřel v Boskovicích v roce 1982.

Zaměření autora bylo dáno možnostmi témat v jeho okolí: zpočátku jako figuralista sledoval ženy v místních krojích a typické mužské postavy. Následovaly olejomalby kytic, květin a také krajinné záběry buď samotné přírody nebo se stavbami zemědělského určení. Okolí Kořence zdokumentoval tak, že si posmrtně vysloužilo jeho dílo ocenění v oficiálním názvu přírodovědném: Řehořkovo Kořenecko.

Umělec si udržoval svůj projev stále bez vnějších vlivů moderny 20. století. Nezúčastňoval se ani schůzí výtvarných umělců a téměř nevystavoval. Nynější výstava je vůbec první v Brně. Malíř se nestal dokonce ani na Moravě známou osobností, protože žil v ústraní, uznáván jen svými přáteli a okruhem známých.

Málo známý moravský autor však svou realistickou tvorbou z Boskovicka zanechal typický kulturně výrazný znak. Vytvořil dílo, jehož optimistický, potěšující a v některých akvarelech kouzelný obraz svých výtvarných objektů má smysl po téměř čtvrtstoletí od jeho smrti konečně představit širší veřejnosti. Jak laický návštěvník, tak i etnograf nehledě k odborné veřejnosti se může seznámit s dílem téměř zapomenutým. I když se neprezentují obrazy uchvacující exkluzivitou moderních proudů, dílo samo není žádnou kopií známých výtvarníků a udržuje si stále čistotu svého úmyslu zobrazit život a dění na Kořenecku.

Radan Květ


Zpět na hlavní stránku