Potěš Pámbů, pane Grünbaum!

Fritz Grünbaum

V loňském roce se u příležitosti 125. výročí narození (7. dubna 1880) významného rakouského herce, kabaretiéra, libretisty, režiséra a spisovatele Fritze Grünbauma uskutečnila v Österreichisches Theatermuseum ve Vídní mimořádná výstava Fritz Grünbaum: Grüss mich Gott! Moravské zemské muzeum v Brně velmi usilovalo o její zapůjčení do Brna. Fritz Grünbaum se totiž v Brně nejen narodil, ale žil zde do svých osmnácti let a až do své smrti v koncentračním táboře v Dachau se do Brna pravidelně vracel za svými rodiči.

V dlouhodobém záměru Moravského zemského muzea v Brně je postupné odhalování společné historie soužití různých národnostních kultur nejen našeho města ale i celého kraje. Vždyť právě moravská metropole až do druhé světové války byla mimořádným místem společného působení, propojování i soupeření české, německé a židovské kultury. Kolik takových měst, tak přirozeně multikulturních byste v Evropě našli?

Fritz (Franz Friedrich) Grünbaum se narodil v Brně v rodině významného obchodníka s uměním Wilhelma Grünbauma a jeho ženy Reginy rozené Saxlové. Po absolutoriu Prvního německého gymnázia (dnešní budova JAMU - Komenského náměstí) přesídlil roku 1899 studovat práva do Vídně. Od roku 1906 byl angažován v různých kabaretech jako konferenciér. Slavil též už nemalé úspěchy jako textař a libretista. Roku 1915 se přihlásil dobrovolně do armády a zúčastnil se I. sv. války, s níž se umělecky vyrovnal v sešitech "Von seligen Zensor"(1919). Až do svého zatčení při nezdařeném útěku do Československa po "anšlusu" Rakouska (1938), působil v kabaretech ve Vídni a v Berlíně, natáčel filmy a neustále psal texty k šansonům a operetní libreta. 24. května 1938 byl deportován do koncentračního tábora v Dachau, 23. září téhož roku byl převezen do Buchenwaldu. 4. října 1940 byl opět transportován zpět do Dachau, kde 14. ledna 1941 na následky útrap a vysílení zemřel. Je pochován na vídeňském Ústředním hřbitově.

Fritz Grünbaum působil ve vídeňském kabaretu "Hölle", berlínském "Chat noir", vídeňském "Simplicissimus (Simpl)", berlínském "KadeKo", vídeňském "Pavillon". Byl ředitelem "Hölle", "Pavilon", ale také vídeňského "Stadttheater", či "Boulevardtheater". Je autorem velkého množství populárních písní ( u nás nejznámější "Ich hab das Faul'n Helen baden sehn" - "Já viděl Helenu v bazénu…"), operetních libret ("Phryne", "Die Dollarprinzessin", "Der Liebeswalzer", ), revuálních programů. V letech 1931 - 1932 účinkoval v 10 zvukových filmech. Společně s Karlem Farkasem, s nímž poprvé spolupracoval v roce 1921, vytvořili nenapodobitelnou komediální, satirickou dvojici, jejíž věhlas v německy mluvících zemích je srovnatelný s naším obdivem k Voskovcovi a Werichovi.

Výstava je koncipována jako multimediální projekt, kde technicky náročné ozvučení výstavních panelů, umožňuje soustředěné sledování vystavených exponátů, společně s poslechem hudebních ukázek i mluveného slova. Vše je předkládáno návštěvníkům dvojjazyčně (v češtině a v němčině), jako vzpomínka na multikulturní historii našeho města.

K vidění budou i unikátní velkoplošné dobové plakáty, originály dopisů a další předměty z pozůstalosti F. Grünbauma. Výstava je součástí projektu Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze.

Mgr. V. Pantůček

Zpět na hlavní stránku