Jak se rodí večerníčky
Průvodce výstavou

     Českým dětem vypráví již více jak 30 let pohádku na dobrou noc televizní pořad Večerníček. Každý den se vysílá krátká animovaná pohádka nebo jeden díl animovaného cyklu. Přestože český animovaný film je ve světě pojmem, málo kdo ví, jak se vlastně dělá. Proto jsme připravli tuto výstavu.
     Veškerý záznam pohybu - film i televizní vysílání - je založen na vlastnosti našeho zrakového vnímání. Při pozorování pohybu se v našem oku překrývají dva obrazy - ten, který jsme zachytili před jednou desetinou sekundy a ten, který vidíme právě v tomto okamžiku. Díky této vlastnosti vidíme souvislý pohyb a ne řadu jednotlivých obrázků. Tuto vlastnost lidského zraku popsal již v roce 1824 anglický učenec Peter Mark Roget, následně ji pak vědecky vysvětlil známý český fyziolog Jan Evangelista Purkyně (1787-1869).

     V průběhu 19. století se řada vynálezců věnovala pokusům o sestrojení přístroje k předvedení souvislého pohybu. Replika jednoho takového přístroje vám umožní prohlédnout si rozfázovaný pohyb rozkreslený na papírovém pásu v klidu i v pohybu.

     Animovaný film je tvořen spojením souvislé řady ofotografovaných fází kresby, pohybu loutek či jiných předmětů. Jeho základem je technický scénář. V něm je rozepsán každý záběr: jeho délka, přesný popis akce, řeč postav i zvuky. Jsou zde nakresleny také kresby, jak bude záběr vypadat na začátku a na konci.
     Můžete si prohlédnout kopii technického scénáře a sami na volných listech si zkusit napsat a nakreslit svůj vlastní filmový scénář.

     Úlohou animátora je rozložit - rozkreslit - požadovaný pohyb pro každé políčko filmu. Pracuje na fázovacím stole s prosvětlenou skleněnou deskou. Deska je opatřena "nakládacími kolíky", které slouží k pevnému přichycení kreseb. Začne od situační kresby, kterou nakreslil výtvarník, na tu položí průsvitný papír a nakreslí první fázi pohybu, na další papír druhou fázi…. Na jeden záběr provede podle složitosti až 8 kreseb. Animátor rozkreslí základní fáze pohybu, ostatní, co rokzreslují podle pokynů animátora, se jmenují fázaři. Nakonec dostanou obrázky na stůl konturisté a koloristé. Kreslí barevné obrázky na průhledné folie, z jedné strany obrysy, z druhé vybarvují. Každá figurka i pozadí se kreslí na zvláštní folii.
     Na prokreslovacím stole si můžete vyzkoušet nakreslit několik fází pohybu.
     Někdy se tvůrci filmu rozhodnou použít místo kresby nebo loutek ploché vystřihované papírové figurky nebo plošky. Podle scénáře výtvarník rozkreslí různé polohy figurky a její rozložení na více prvků. Vznikají tak hlavičky, ručičky a další části těla v různých pozicích. Všechny díly jsou pak pečlivě vybarveny a vystřiženy, z částí se skládají celé figurky. Animuje se přímo pod kamerou na natáčecím stole.
     Můžete si vyzkoušet aranžování papírových figurek na natáčecím stole.
     Při natáčení loutkového filmu animátor rozkládá pohyb loutek do jednotlivých fází. Musí při tom respektovat záměry režiséra. Vše se opět snímá okénko po okénku, aby vznikla iluze plynulého pohybu. Jedna vteřina na filmu má čtyřiadvacet políček. Příprava jednoho záběru - políčka - s jednou loutkou trvá 3-5 minut.
     Zkuste si rozložit jednoduchý pohyb dřevěné loutky!

     Můžete si také vyzkoušet animaci na počítači.

     Hotový film skončí v nahrávacím studiu. Zde se nahrávají rozhovory a hudba. Také různé zvuky jako třeba déšť, vrčení motoru a další se nahrávají ve studiu.
     Můžete si zkusit, jak se zvuky napodobují. Nástroje jsou označeny čísly:

 1. vrzání dveří
 2. bič
 3. klakson
 4. ptáci
 5. kravský zvonec
 6. slepice
 7. krupobití
 8. praskání ohně
 9. vítr
 10. řezání pilou
 11. štěkot psa (Žeryk)
 12. motor auta, vodní mlýn
 13. klapot koňských kopyt

     Hotový film se promítá promítačkou. Ta je vyrobena tak, že každé políčko se na maličkou chvíli zastaví.
     Promítačku si můžete prohlédnout.

     Můžete se podívat na staré filmy z videa. Jiří Trnka, nestor českých tvůrců animovaného filmu, zde tvoří technický scénář a animuje, připravena je také jedna z jeho pohádek.

     Další část výstavy je věnována televiznímu vysílání pohádek. Nejstarší televizní pohádky byly vysílány v přímém přenosu. Zahrejte výstup živého herce s maňásky! Své vystoupení můžete snímat funkční televizní kamerou s výstupem do televizního přijímače. Celé funkční televizní ministudio zapůjčila do výstavy Česká televize, studio Brno.

     Celu výstavou vás provázejí originální loutky z českých animovaných pohádek ze sbírky Ateliérů Bonton Zlín. Můžete si prohlédnout ukázky z díla zakladatelů českého animovaného filmu - Hermíny Týrlové (Vzpoura hraček, Uzel na kapesníku, Pasáček vepřů či Vlněná pohádka) a Karla Zemana (Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Cesty námořníka Sindibáda). Novější tvorba je zastoupena scénami a rekvizitami z oblíbeného seriálů o dvou domácích kutilech Pat a Mat, kterého již bylo natočeno kolem 50ti dílů. Celé výstavě vévodí Pučmeloud, kterého i s dalšími louktami ze seriálu Příběhy včelích medvídků zapůjčil jejich autor - Ivo Houf.

Zpět na hlavní stránku