Japonsko - má láska
ČESKÝ SPISOVATEL, SBĚRATEL A CESTOVATEL JOE HLOUCHA 4. 9. 1881 - 13. 6. 1957

Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Termín: 25. března do 5. září 2009
Otevřeno: úterý-sobota 9.00-17.00 hodin

Autorka výstavy: Alice Kraemerová

V roce 2007 uplynulo 50 let od smrti Josefa alias Joe Hlouchy, spisovatele, sběratele uměleckých předmětů především japonské provenience, japanofila a cestovatele. Podstatná část jeho sbírek se nachází v Náprstkově muzeu, menší část, zejména japonské knihy ilustrované dřevořezy, v Orientální sbírce Národní galerie, a knihy z jeho osobní knihovny jsou začleněny do fondu knihovny Orientálního ústavu, některé lze najít také v knihovně Náprstkova muzea.

Výstava připravená pracovníky Náprstkova muzea a v současnosti představená v brněnském Moravském zemském muzeu, vzdává hold tomuto sběrateli a spisovateli, který podstatnou část svého života zasvětil úsilí přiblížit japonskou kulturu českému publiku. Svým dílem vyvolal nejen zájem o Japonsko, ale také vytvořil romantickou představu o zemi, která v mnohých ohledech přetrvává doposud i přes bouřlivý vývoj moderních technologií. Hlouchovo romantické líčení Japonska, jeho knihy i články v časopisech a nedělních přílohách novin dávno upadly v zapomnění, ale jím vytvořená představa Japonska stále do jisté míry v povědomí přetrvává. A nic na tom nemění ani fakt, že Japonsko tak, jak si je Hloucha vysnil, přestávalo existovat už v době, kdy tam cestoval poprvé v roce 1906 a ještě více byl zklamán při své druhé cestě v roce 1926.

Cílem autorky výstavy je představit výběr z kolekce čítající přes 8 000 předmětů, ukázat artefakty vynikající kvality a předvést jakým způsobem se s nimi Joe Hloucha těšil, protože svými nejmilejšími kousky měl vyzdoben byt.

Celá výstava je rozdělena do dvou částí. V první jsou shromážděny předměty, které patří ve sbírce k nejvýznačnějším. Mistrovská díla jsou přiřazena k jednotlivým místům, kde Hloucha v Japonsku pobýval: Kóbe, Kjóto, Kamakura, Nikkó, Nagasaki, Nara, Ósaka a Tokio. Zároveň jsou tato místa ukázána na fotografiích, které si Hloucha ze svých dvou cest do Japonska přivezl.Ve druhé jsou instalovány předměty, kterých si Hloucha cenil do té míry, že s nimi doslova žil. Interiéry bytů byly výstavními sály, kam zval své přátele a známé a svoje milované sbírky jim ukazoval.

Josef/Joe Hloucha - Život v datech
1881 narozen v Podkováni
1885 rodina se stěhuje do Libochovic
1888-1892 navštěvuje obecnou školu v Libochovicích
1892-1895 studuje gymnázium v Mladé Boleslavi
1895 rodina se stěhuje do Prahy, Josef přestupuje na Malostranské gymnázium
1896-1899 studium na Obchodní akademii v Praze
1898 počátky sběratelských aktivit
1905 první vydání slavné knihy Sakura ve vichřici
1906 první cesta do Japonska, vydání románu Zátopa
1908 vydává zápisky z cest: Vzpomínky na Japonsko
1909 společně s bratrem Karlem organizuje otevření Japonské čajovny na Jubilejní výstavě v Praze
1909 stěhuje čajovnu do právě dostavěného paláce Lucerna a s bratrem ji pojmenovávají Jokohama (tam čajovna fungovala až do roku 1924)
1912 vydává další román Polibky smrti
1916 stěhuje se do bytu v Jakubské ulici, není odveden, rukuje jen jeho starší bratr Karel a mladší bratr Jiří
1919 vydává román, k jehož napsání ho inspiroval Pierre Lotti a v němž popisuje svoje soužití s japonskou dívkou jménem Tama, dává mu název Moje "Paní Chrysanthema" a dedikuje ho právě Pierru Lottimu
1920 vychází bibliofilské vydání Pavilonu hrůzy, hrůzostrašných povídek oblíbených v Japonsku a další romantické vyprávění inspirované Japonskem: Dopisy neznámého
1924 kupuje vilu v Roztokách, nechává upravit stavbu i zahradu do japonské podoby a stěhuje se tam, vilu pojmenovává Sakura, účastní se slavností rozkvetlých třešní v roztockém údolí
1926 vychází krásně ilustrovaná kniha Pohádky japonských dětí
1926 prodává vilu Sakura a stěhuje se do Zapovy ulice na Hřebenkách
1929 vydává román plný tajuplných zápletek Zahrada lásky, povídání o japonské mytologii, nejznámějších pověstech a postavách opředených bájemi: Mezi bohy a démony, věnuje se i gejšám a kurtizánám v Prodavačkách úsměvů i obyčejným ženám a dívkám: Japonečky
1929 výstava ve Veletržním paláci
1935 výstava v SVU Mánes
1937 vychází útlá knížka devíti fejetonů o českých herečkách - Devět úsměvů
1943 výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeum a odprodej sbírek
1944 vychází Pohádky slunného východu
1945 stěhuje se do bytu ve Vladislavově ulici
1949 vydání poslední knihy Hokusai
1955 převod sbírek do Náprstkova muzea
1955 vydání knihy Hokusai v anglické mutaci v Artii
1957 Joe Hloucha umírá v nemocnici ve stejném pokoji, kde před půl rokem zemřel jeho bratr Karel

Zpět na hlavní stránku