Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Jiří Hlušička
výstava fotografií z let 1994/2004

      Autor vystavených fotografií PhDr. Jiří Hlušička (nar. 1929) je historikem umění a v letech 1961-1989 působil jako ředitel Moravské galerie v Brně. Po odchodu do důchodu se nadále vedle vlastní odborné činnosti věnuje fotografování, a to nejen pro účely svých knižních publikací, ale též z osobního zaujetí pro okolní svět. Okruh jeho fotografického zájmu zahrnuje jak výjevy z domácího prostředí, tak i ze zemí starověkých mýtů popřípadě světových kulturních metropolí.
      Z polytematického výběru fotografií ve výstavní kolekci je zřejmé, že autora okouzluje příroda v proměnách ročních dob a denního osvětlení, hlavně vegetace, pohyblivé zrcadlo vodní hladiny, stejně jako kameny, které opracovaly živly nebo lidská ruka. Díky objektivu fotoaparátu zachycuje také zjev svých bližních nebo lidí, které náhodně potkal.
      Zájem o odkaz kulturní minulosti ani jako fotograf nezapře své původní povolání, což se promítá rovněž v jeho úsilí o skladebnou vyváženost fotografického obrazu. Souvisí s tím Hlušičkova záliba nikoliv v reportážním záběru, nýbrž jeho snaha dobrat se dění skrytého pod povrchem jevové stránky reality, z níž většinou hodlá vytěžit lyrické hodnoty.
      O naznačeném zaměření fotografické aktivity Jiřího Hlušičky za uplynulých více než deset let podává tedy svědectví soubor bezmála stovky barevných fotografií, které bude moci divák zhlédnout v období od 1. února do 25. března 2006.

PhDr. Jiří Hlušička


Zpět na hlavní stránkuValid HTML 4.01 Transitional