Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Karel Zeman, medailér a grafik

      Výstava představí autora jako mnohostranného umělce v plné šíři tematického rozpětí zahrnující medaile, grafické listy, ex libris, ilustrace, jednolisty či návrhy známek. Průřez jeho dosavadní tvorbou dospěje až k nejnovějším ražbám k 200. výročí bitvy u Slavkova, jako nosnému tématu výstavy. Část expozice je věnována medailím, které jsou zaměřené na moravské dějiny a osobnosti, vyjímečně ztvárněné architektonické celky. Schopnost originálního pojetí a nadhledu oceníme ve volné tvorbě. Prezentovány budou i ilustrace k nové knize Dušana Uhlíře.

     

      Karel Zeman se narodil 7. 12. 1949 v Brně. V letech 1965-1970 vystudoval střední Umělecko-průmyslovou školu v Brně Akademické vzdělání získal na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1976 pod vedením Z. Sklenáře a J. Anderleho. V letech 1984-1985 absolvoval stipendijní pobyt v Gutenbergově muzeu v Mohuči.
      Má za sebou desítky samostatných výstav domácích a zahraničních, pravidelně se účastní oborových přehlídek a FIDEM.
      Zabývá se především grafikou a medailí, v obou případech je ovlivněn uměním renesančních mistrů, ctí tradici starého precizního uměleckého řemesla. Věnuje se mědirytině, která kvůli náročné technice a pracnosti patří v současné době mezi ohrožené druhy výtvarných technik. Plně doceňuje schopnost rytiny podat na malém prostoru přesný obraz s drobnými detaily a přitom vytvořit dojem trojrozměrnosti, potvrzují to jeho četné grafické listy, ex libris.
      Dostatek prostoru pro svá sofisitikovaná sdělení nachází i na minimální ploše známek. Za své návrhy na známky získal mnohá ocenění, popularitu u nás i v zahraničí.
      Mnohé náměty jeho tvorby jsou obráceny do minulosti, podložené mimořádnou znalostí dějin. Zemanův celoživotní zájem se soustřeďuje na napoleonské období a bitvu u Slavkova. Významnou oblastí tvorby představují portréty historických i současných osobností na pamětních medailích u příležitosti významných výročí. Vnější výrazové prostředky jsou u medailí podřízeny námětu, mají zpravidla spíše nízký reliéf, celé zpracování plochy je precizně provedeno. V posledních letech se objevují medaile zhotovené technikou proof umožňující ještě zřetelnější odstupňování struktury, díky velkému kontrastu matných a lesklých mimoúrovňových ploch jsou zdůrazněny i drobné prvky, vzniká tak efekt hlubšího prostoru.
      Lité medaile v teplých zlatistých odstínech hrají důležitou roli v autorově volné tvorbě, která se zaměřuje na mezilidské vztahy, charakteristické je karikující a ironizující zobrazení lidských vlastností. Autorova námětová škála je velice pestrá: kromě historizujících motivů se věnuje i současným událostem, citlivě zpracovává literární a poetické náměty, čerpá z mytologie, používá alegorické motivy a symboly, spíše hravě, s humorem a hojně využívá dvojsmyslů. K. Zeman, držitel mnoha prestižních cen, patří k uznávaným a vyhledávaným autorům.

      Mgr. Dagmar Kašparová

     
Zpět na hlavní stránku