Kde oblaka bílá plují…

     Ke 100. výročí narození Jaroslava Foglara (* 6. července 1907 - † 23. ledna 1999) připravilo historické oddělení Moravského zemského muzea, ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara /SPJF/ a dalšími příznivci, výstavu s názvem Kde oblaka bílá plují…, která chce připomenout život a dílo tohoto klasika české dětské literatury 20. století a významného organizátora a propagátora skautského hnutí. Foglarovy literární příběhy hochů od Bobří řeky, klubu Rychlých šípů a mnoha dalších chlapeckých hrdinů, pronikly do povědomí mnoha generací mladých čtenářů.
     Vedle jeho tvorby spisovatelské však stojí neméně záslužná a pozoruhodná práce s mládeží - od roku 1925 stál Jaroslav Foglar (známý také pod skautskou přezdívkou Jestřáb) v čele nejstaršího skautského oddílu, tzv. pražské Dvojky, a vedl jej bez přestávky (navzdory zákazům skautingu v dobách nacistické okupace a komunistické totality) až do roku 1987, tedy více než 60 let. Jeho čtenářské kluby, organizované od roku 1937 v tehdy nejpopulárnějším dětském časopise Mladý hlasatel (a po válce od roku 1946 v časopise Vpřed), se staly jedním z nejvýznamnějších počinů v historii dětského hnutí u nás a v zahraničí.
     Foglarova literární tvorba byla v minulosti násilně umlčovaná komunistickým režimem - poprvé po únoru 1948 a podruhé v období tzv. normalizace na počátku 70. let minulého století, dohromady téměř 40 let jeho života. Teprve po roce 1989 se dočkal úplné tvůrčí svobody a zaslouženého uznání.
     Návštěvníci najdou na výstavě velké množství originálních materiálů jak ze sbírek Sdružení přátel Jaroslava Foglara /SPJF/ a soukromých sběratelů (všechna vydání foglarovek, originály ilustrací od B. Konečného a dalších, časopisy Vpřed, Mladý hlasatel, sbírky ježků v kleci, apod.) tak zejména z Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově, kde je uložena Foglarova pozůstalost (např. originály osmi dílů kresleného seriálu Rychlé šípy od Jana Fischera a Marko Čermáka, šest kronik Foglarova skautského oddílu z období let 1926-1960, ukázky rukopisů některých jeho románů a básní, scénáře, deníky, osobní věci a dokumenty apod.). V jednom ze tří sálů bude instalována (kromě legendárního Tleskačova létajícího kola) mini galerie s obrazy současných českých malířů a také zde bude možné na televizní obrazovce zhlédnout krátké dokumentární filmy o Foglarově životě a díle (Jestřáb od Bobří řeky a Návraty Rychlých šípů).
     Součástí výstavy je herna U 13 bobříků, kterou připravilo Dětské muzeum. Zde si jak děti, tak dospělí návštěvníci mohou formou her ověřit své znalosti, důležité pro pobyt v přírodě, vyzkoušet si vázání uzlů či přípravu táborového ohniště. Nejmladší návštěvníky určitě potěší možnost pobytu v opravdovém táborovém stanu a posílání zpráv Morseovou abecedou baterkami. Kromě řady dalších aktivit a her si zájemci vyzkouší řešení hlavolamu, který ve svých románech proslavil právě Jaroslav Foglar - ježka v kleci.

PhDr. Jan Břečka

Zpět na hlavní stránku