A ta kráva mléko dává

Výstava Etnografického ústavu MZM je věnována chovu hovězího dobytka na venkově a jeho využití, zejména získávání mléka a mléčných výrobků. Časově je zařazena do 19. a 20. století. V úvodu mají návštěvníci možnost seznámit se se způsobem ustájení a krmení dobytka, pastvou, zápřahem a pomůckami při ošetřování krav, dále je dokumentováno dojení a uložení mléka ve sklepech či haltýřích (drobných hospodářských stavbách na vodních tocích, kde se chladily mléčné produkty) i jeho další zpracování pomocí odstředivek.

Mlékárna Studená, 1912
Mlékárna Studená, 1912

K získávání másla stloukáním smetany byly užívány různé typy máselnic, z nichž několik je na výstavě představeno. Své místo zde mají i další pomůcky ke zpracování a zdobení másla, zejména dřevěné formy s vyřezávanými motivy. Pozornost je věnována také domácí výrobě tvarohu pomocí speciálních lisů. Získané produkty byly prodávány v blízkém, později i vzdálenějším okolí. Prodej mléka a mléčných výrobků je připomenut dioramatem mlékárenského obchodu s konvemi, odměrkami, váhami a jiným příslušenstvím. Nechybí vozík a nůše na přepravu mléčných produktů do města na trh.

Následující část výstavy je věnována mlékárenství, tedy etapě vzniku průmyslových, družstevních, velkostatkářských a živnostenských mlékáren po roce 1870. Vystavená mapa dokumentuje jejich četnost a rozmístění v různých českých a moravských krajích, jejich vybavení je zastoupeno předměty z bývalé mlékárny v Bystřici nad Pernštejnem. Fotografie připomínají mlékárnu v Kuřimi, kde se produkovalo zvláště kvalitní, tzv. přednostní mléko. Samostatná vitrína je věnována Zemské mlékařské a sýrařské škole v Kroměříži (zal. 1902), která vychovávala mlékárenské odborníky. V závěru výstavy nechybí ani zmínka o kolektivizaci, chovu dobytka a mlékárenství v socialistickém období a historii uzavírá model průmyslové máslárny. Dvě vitríny jsou věnovány léčení dobytka a veterinárnímu náčiní a lékům.

Forma na máslo
Forma na máslo

Výstava je doplněna řadou fotografií a vyobrazení, pro děti bude atraktivní zvláště maketa chléva, přístřešku na krmivo a sklepa na uložení mléčných produktů.

Výstava vznikla již v roce 2002 ve spolupráci Etnografického ústavu MZM a Muzea Brněnska - pobočky Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova. Právě tam měla výstava svou premiéru. Po několika reprízách (muzea v Uherském Hradišti, Břeclavi a Hodoníně) se nyní dočkala i své instalace v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici v Brně - v sídle Etnografického ústavu MZM.

PhDr. Jarmila Pechová

Zpět na hlavní stránku