Mouchy v kresbách Františka Gregora

Mouchy spolu s jejich dalšími dvoukřídlými příbuznými jsou druhově nejpočetnější skupinou hmyzu na našem území. V České republice byl zatím potvrzen výskyt téměř osmi tisíc druhů, což navíc jistě není číslo konečné. Pro přírodovědce totiž dvoukřídlý hmyz stále představuje zajímavou skupinu, v níž není nouze o překvapivé objevy, včetně popisů nových druhů pro vědu přímo z našeho okolí.
S dvoukřídlými se můžeme setkat prakticky ve všech životních prostředích, na souši i ve vodě. Některé druhy věrně provázejí člověka a jeho domácnosti, většina se ale vyskytuje ve volné přírodě, kde se významně podílí na procesech rozkladu odumřelých rostlin a živočichů i regulaci přemnoženého hmyzu. V koloběhu přírody tak mají nezastupitelnou roli.
Dvoukřídlí jsou zpravidla drobných rozměrů a navíc čile pohybliví. Málokdo si tak všimne, nakolik jsou mouchy tvarově a barevně rozmanité. Výstava třiceti pěti originálních barevných kreseb předního entomologa a mezinárodně uznávaného vědeckého ilustrátora Dr. Ing. Františka Gregora je tak výbornou příležitostí si mouchy prohlédnout v klidu a z blízka.

Entomolog a ilustrátor
FRANTIŠEK GREGOR

Dr. Ing. František Gregor, CSc. (*1926), absolvent Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně a nositel čestného doktorátu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, je profesí entomolog a vedle toho mnohaletý ilustrátor publikací hmyzu i rostlin. Odborně se celý život věnuje dvoukřídlým (Diptera) a kromě řady cenných poznatků o jejich způsobu života přispěl i popisy několika nových druhů, např. mouchy Thricops tatricus, peřivky Meoneura milleri a dalších. S nadšením a důkladností se však věnuje i motýlům. Jeho akvarely vzbudily ve vědeckých kruzích pozornost již během 50. let. Světovou proslulost si získal zejména sérií monografií Microlepidoptera Palaearctica vycházející v Rakousku a později v Německu. Z novějších publikací stojí za zmínku dílo Zygaenid Moths of Australia vydané v Austrálii nakladatelstvím CSIRO. Celkem je autorem více než 4000 vědeckých barevných vyobrazení hmyzu, kromě toho ilustroval některé botanické publikace, rád maluje také orchideje a krajiny.
Většina barevných kreseb představených na této výstavě byla určena pro kolektivní dílo "Příroda České republiky - Průvodce faunou" vydané nakladatelstvím Academia v roce 2007. Jde o část výstavy autora uspořádané redakcí časopisu Živa v Praze.

Mgr. Igor Malenovský,
Entomologické odd. MZM

Zpět na hlavní stránku