NA ÚPATÍ EVROPY

Autoři:
Petr Baran, 1943, Brno
Gero Fischer, 1948, Vídeň
Petr Francán, 1973, Židlochovice

Cesty všech tří vystavujících autorů se poprve zkřížily v roce 2002, při práci na společném projektu "Mezi lesem a plesem", a následují léta pravidelně jejich spolupráce vyústila ve společnou výstavu, jejíž první uvedení zpravidla probíhalo v Galerie auf der Pawlatsche ve Vídni. Způsob práce je u jednotlivých autorů odlišný: Baran akcentuje výtvarné pojetí, Fischer sociální apel, Francán se soustřeďuje na ryze dokumentární styl. Přesto nebo právě proto se jejich fotografie vhodně doplňují a mohou koexistovat, aniž by si navzájem konkurovaly. Každý z autorů přináší vlastní pohled na konkrétní téma a divák tak získává náhled trojí. Kromě práce na společných projektech se každý z autorů věnuje také vlastní fotografické práci, a soubor na této výstavě zahrnuje tvorbu jak společnou, tak individuální.

Výstava zahrnuje fotografie z následujících projektů a lokací:
Estonsko - Dálný soused
Jižní Morava a severní Niederösterreich
Turecko - Istanbul a Adapazan
Jihočeské im + deprese
Zemědělské práce v Alpách
Sarajevo
Polsko - Umírající město Walbrzych
Morava - Mezi lesem a plesem
Rumunsko - český Banát
Slovensko - Samoty
Srbsko - Kolem hranic
Řecko
Vinaři - jižní Morava
Kosovo - Tváří v tvář 2006
Staré Bulharsko 04,05
Bílé Rusko 02
Rumunsko - kláštery severní Bukoviny 97
Horňácko - Dokáď sa zpívá 96

O vystavujících:

Petr Baran (1943), fotograf, filmař.
Ve fotografii se věnuje především výtvarné oblasti, zvláště fotomontážím z více černobílých negativů. Jeho obrazy dosahují až několikametrových rozměrů a jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Petr Baran filmuje a stříhá filmy ve vlastní produkci od roku 1996. Vytvořil přes padesát filmových dokumentů. Zúčastňuje se filmových soutěží, kde získal mnoho ocenění a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Jeho filmy jsou pravidelně vysílány Českou televizí. Vystavuje od roku 1968. Zúčastnil se mnoha desítek výstav doma i v zahraničí, kde často oficiálně reprezentoval českou kulturu.
Stálé fotografické instalace:
Strop kaple - Masarykův onkologický ústav, Brno 1995
Proměňování - objekt ve vstupní hale a knihovně Fakulty informatiky MU, Brno
Strop kaple - církevní škola, Lerchova ulice, Brno
Knihy: Petr Oslzlý - Příběhy soch, Atlantis Brno 1998
Aleš Svoboda - Brněnské podzemí I a II, R-ateliér, Brno 2001, 2005

Gero Fischer (1948), lingvista a sociolog, řádný profesor Institutu slavistiky Vídeňské univerzity.
V roce 1999 založil a od té doby dramaturgicky i organizačně zajišťuje "Galerie auf der Pawlatsche" při Vídeňské univerzitě, v jejíchž prostorách jsou vystavovány především dokumentární fotografie se sociální tématikou. Vystavovali zde například Jindřich Štreit, Jan Beran, Dagmar Hochová a další. Fischer sám vystavoval na více než dvaceti samostatných či společných výstavách v Rakousku, Srbsku, Rumunsku, České republice...

Petr Francán (1973), od roku 2002 pedagogicky působí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Kromě fotografie se věnuje také filmové tvorbě, spolupracuje s Českou televizí. Vystavoval od roku 1996 na 27 společných a 22 samostatných výstavách v českých i zahraničních galeriích.
Fotograficky se podílel na knižních publikacích:
Prameny země (1997); Příběhy soch (1998); Teorie a metody sociální práce (2002); Brněnské podzemí I a II (2001 a 2005); Proměněné sny (2006).

Společné výstavy (projekty) autorů:
Mezi lesem a plesem 2002, Galerie auf der Pawlatsche
Samoty 2003, Galerie auf der Pawlatsche
Brněnská předměstí 2004, Galerie auf der Pawlatsche
Walbrzych 2005, Galerie auf der Pawlatsche
Periferie Evropy 2006, Galerie auf der Pawlatsche

PhDr. Helena Beránková

Zpět na hlavní stránku