Co se děje nad a pod hladinou

Nová výstava v Dětském muzeu MZM "Co se děje nad a pod hladinou" volně navazuje na velmi úspěšnou výstavu Stromy jako domy, kterou zde mohli návštěvníci shlédnout před nedávnem.

Voda tvoří nejen základ všech živých organizmů, ale také nedílnou součást životního prostředí řady z nich. Proto se tentokrát autoři zaměřili na náhled do života vázaného na sladkovodní prostředí.

Je logické, že vzhledem k celé škále vodních biotopů je ve výstavě představen pouze zlomek toho, co v přírodě můžeme vidět. Přesto byli autoři vedeni snahou, aby ve výstavě zmínili jak zajímavosti, tak charakteristické zástupce organismů žijících ve vodních biotopech. Výstava přibližuje tři základní biotopy – tekoucí vody, stojaté vody a mokřady s jejich prolínáním i odlišnostmi. Čtvrtý celek je věnován historii rybářství a rybníkářství.

Návštěvníci zde najdou kolekci živočichů, kteří jsou vázáni na vodní prostředí, informace a zajímavosti o jejich vzájemných vztazích a provázání s rostlinnou říší i poznatky o významu vody pro přírodu i člověka. K vidění tak budou zástupci mokřadních rostlin, hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců. Kromě nich jsou součástí výstavy dvě velkoobjemová akvária s vybranými zástupci našich ryb, dále se představí někteří zástupci vodního hmyzu a málo známé vodní rostliny. Celá kolekce čítá přes 300 zoologických a botanických exponátů.

Část věnovaná rybníkářství pojednává o počátcích rybníkářství u nás, o zlaté éře rybníkářství v době Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína, ale také o stavbě rybníků. Je také popsán průběh výlovu rybníka. Součástí výstavy je řada historických artefaktů, které ke své práci rybníkáři používali.

Jak bývá už v Dětském muzeu zvykem, koncepce výstavy pamatuje na děti i na handicapované návštěvníky. Mimo řady dermoplastických preparátů a přírodnin jsou zde odlitky ryb a obojživelníků, na děti čekají různé hry.

Výstava je připravena ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem – pobočkami Ohrada a Valtice. Dále pak se zoologickým, entomologickým, botanickým oddělením a hydrobiologickou laboratoří Moravského zemského muzea v Brně.

PaedDr. Zdena Poláková

Zpět na hlavní stránku