Nejstarší umění ve střední Evropě
První výstava originálů

Společný projekt Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea a Archeologického ústavu AV ČR Brno.

Námět: doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., Oldřich Neužil.
Scénář: doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Odborná spolupráce: RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D., Mgr. Martina Galetová, Ph.D.,
RNDr. Ivana Jarošová Ph.D., Mgr. Petr Kostrhun, Mgr. Tereza Trubačová

Exponáty zapůjčili: Archeologický ústav AV ČR Praha, Národní muzeum odd. pravěku, Archeologický ústav SAV Nitra, Naturhistorisches Museum Wien, Weinstadtmuseum Krems, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen, Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg Stuttgart, Archäologische Staatssammlung München, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz-Forschungsbereich Altsteinzeit Neuwied, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Aussenstelle Koblenz, Landesdenkmalamt-Landesmuseum für Vorgeschichte Weimar, Landesdenkmalamt-Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, Landedenkmalamt-Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden, Instytut Archeologii i Etnografii PAN Warszawa, Archeologický ústav AV ČR Brno, Moravské zemské muzeum, ústav Anthropos.

Ústav Anthropos i Archeologický ústav Brno vlastní nemalé kolekce uměleckých předmětů z údobí lovců mamutů (kultura pavlovien, ~ 25 000 let) i lovců sobů (kultura magdalénien, ~ 13 000 let). Umělecké předměty ze sbírek Archeologického ústavu nebyly nikdy vystavovány a jsou tedy veřejnosti zcela neznámé, z bohatých sbírek ústavu Anthropos byla v průběhu posledních 40 let vystavena dvakrát v originále jedině Věstonická Venuše po dobu několika týdnů. Mnohé předměty ze sbírek obou ústavů jsou světovými unikáty a dokládají vyspělost kultury mladého paleolitu na Moravě. Poprvé bude tedy mít široká veřejnost možnost shlédnout umělecké poklady z dávných dob osídlení Moravy.

Kromě toho bylo naší snahou získat podobné umělecké předměty ze sbírek ústavů v okolních zemích, což se ve značné míře podařilo, takže můžeme prezentovat jistý výběr umění mladého paleolitu ve střední Evropě. Podobná výstava nebyla dosud nikdy nejen ve střední Evropě uspořádána.

Výstava je členěna chronologicky na tři části: nejstarší zahrnující kulturu aurignacienu z období mezi 35 000 a 30 000 lety, reprezentovanou však pouze exponáty z Německa a Rakouska. Početné osídlení z tohoto údobí na Moravě zanechalo své sídelní pozůstatky bohužel jen v takových podmínkách, kde se předměty z organických látek nezachovaly.

Střední fáze představuje exponáty z údobí lovců mamutů kultury pavlovienu (gravettienu) z období 27 000 až 22 000 let, kdy osídlení Moravy představovalo vrchol kulturního vývoje v rámci celé Evropy. Památky zachované na zdejších velkých tábořištích jsou zcela jedinečné. Jsou to především keramické sošky žen ("Věstonická Venuše") a zvířat i figurky lidské ( soška muže z Brna-Francouzské ul., rytina ženy na klu z Předmostí) a zvířecí vyřezané z mamutoviny (mamut z Předmostí, lvice z Pavlova). Kromě toho bohatě zdobené předměty z mamutoviny (čelenky, náhrdelníky). Vzácné sošky žen jsou také zapůjčené ze Slovenska, (Moravany n/Váh.), Rakouska a z Německa (Mauern).

Nejmladší část je věnována kultuře magdalénienu lovců sobů z období mezi 14 000 a 10 000 lety. Její původ je v jihozápadní Evropě, kde jí patří známé jeskynní malby z Lascaux, Altamiry a jiných jeskyní. Na Moravě vzniklo její nejvýchodněji položené samostatné centrum, kde byly vytvořeny zcela unikátní drobné umělecké předměty, především rytiny zvířat na kostech (koní, bizonů) i na břidličných oblázcích (ornamentální výzdoby i sexuální symboly). Trojrozměrné předměty jsou vzácné, nalezly se však dvě ženské figurky ve zvláštní stylizaci v jeskyních Pekárně a Rytířské. Řada ženských sošek z tohoto období je zapůjčena z Německa i z Polska.

Výstava je doplněna souborem originálních obrazů Zdeňka Buriana - mezi jinými např. asi i nejznámějším olejem "Tvůrce Věstonické Venuše", známého ze všech učebnic dějepisu.

Součástí tohoto významného výstavního počinu je i mezinárodní konference na téma nejstaršího středoevropského umění "Prehistoric Art in Central Europe", která se koná den po zahájení výstavy (8. 4.) rovněž v Pavilonu Anthropos. Konference se účastní přední odborníci z našich zemí, Rakouska, Německa a Slovenska.

Výstava je zařazena do oficiálního doprovodného kulturního programu k předsednictví ČR Radě Evropské unie.

Záštitu nad výstavou převzali: prezident ČR Václav Klaus, Ministr kultury Václav Jehlička, Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Primátor města Brna Roman Onderka.

Výstava bude otevřena od 8. dubna do 30. června 2009 v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5, Brno. Otevírací doba od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin.

doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.
Mgr. Petr Kostrhun

Zpět na hlavní stránku