Mezinárodní konference
Prehistoric Art in Central Europe

Mezinárodní konference "Prehistorické umění ve Střední Evropě" je koncipována podle projektu K. Valocha jako setkání odborníků jejichž instituce zapůjčily předměty na výstavu "Nejstarší umění střední Evropy" a také středoevropských specialistů na prehistorické umění. Budou prezentována témata týkající se prehistorického umění z České republiky, Německa, Rakouska a Francie. Umělecká tvorba v prehistorii měla dvě hlavní formy - umění nástěnné a umění mobilní (přenosné). Střední Evropa je pak specifická výskytem pouze jedné formy této tvorby a to umění mobilního - rytin, plastik a skulptur z různých materiálů, jako jsou mamutovina, kost, paroží, kámen nebo pálená hlína. Program konference představuje umělecké projevy chronologicky od aurignacienu, přes gravetien po magdalenien. Jednotlivé příspěvky se odkazují především na výstavu zapůjčené originály prehistorických předmětů jako je slavná Wilendorfská Venuše, nebo soška muže z Brna II. (W. Antl, M. Oliva). V dalších příspěvcích bude představeno prehistorické umění například ze Slovenska nebo Rakouska jako celek (L. Kaminská, Ch. Neubauer-Maresh). I. Kraft představí veřejnosti méně známé předměty z lokality Groitzsch (Německo). O fenoménu zobrazování "bezhlavých žen" v magdalenienu promluví G. Bosinski. "Mobilitu" sbírek mobilního umění z počátku 20. století připomenou referáty týkající se předmětů původně nalezených na francouzských lokalitách, které se dostaly různým způsobem do muzeí v Německu a České republiky (Ch. Zuchner a M. Lázničková-Galetová). V případě předmětu z francouzské lokality Gourdan, který je premiérově také na výstavě vystavován, jde o velmi významný, opakovaně publikovaný artefakt, který byl pro svět znovu nalezen v pozůstalosti profesora Absolona. J. Svoboda promluví o jiné formě prehistorického umění, a to umění nástěnném, v tomto případě skalním.

Mgr. Martina Lázničková-Galetová, Ph.D.


Program konference: "Prehistoric Art in Central Europe"

Wednesday 8th April 2009, The Anthropos Pavilion, Moravian Museum, Brno-Pisárky

08h30: Reception of the Participants

09h00: Opening of the meeting: Karel VALOCH

Chairman: Jiří SVOBODA

09h30: Christine NEUGEBAUER-MARESCH
Und sie bewegt sich doch - Die Statuette von Stratzing und die paläolithische Kunst in Österreich

10h00: Ľubomíra KAMINSKÁ
Palaolitische Kunst in der Slowakei

10h30: Cofee-Break

11h00: Martin OLIVA
Brno II - Semantik der Grabbeigaben

11h30: Walpurga ANTL
Die Venus von Willendorf und ihre Zeit - Neue Forschungsergebnisse aus Niederösterreich

12h00-13h30: Lunch Break

Chairman: Martin OLIVA

13h30: Ingo KRAFT
Some remarks to an old work of art. The horse engravings from Groitzsch (Saxony), Germany

14h00: Gerhard BOSINSKI
Die kopflosen Frauen in der Kunst der Spätmagdalénien

14h30: Christian ZÜCHNER
Die Kleinkunst aus Laugerie-Haute (Grabung Otto Hauser) in der Ur- und Frühgeschichtlichen Sammlung der Universität Erlangen-Nürnberg (BRD)

15h00: Cofee - Break

15h30: Jiří SVOBODA
Observing rock art in the Western Desert of Egypt

16h00: Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ
Rediscovered engraving on the bone "Rangée d´individus marchant" from Gourdan cave (Haute-Garonne, Francie)

16h30: General discussion and synthesis

17h00 Coctail

Contact information: www.anthropos.cz, laznicko@yahoo.fr

From April 8 to September 27, 2009 you will have a unique opportunity to visit the exhibition
The Oldest Art in Central Europe
of original art objects dating back to 35 000 - 10 000 years BC. The exhibition has been prepared in the frame of the Czech EU Presidency 2009.

EU2009.CZ

Zpět na hlavní stránku