Neznámí Evropané

Fotografická cesta Kurta Kaindla Evropou s texty Karla-Markuse Gausse.

Jedním z velkých omylů naší doby je domněnka, že Evropa je již objevena. Přitom je naše duchovní mapa poseta bílými místy; existují regiony, které zůstávají terra incognita. Tyto neznámé evropské národnosti existují uprostřed tohoto kontinentu. Od roku 1999 se vydávají spisovatel Karl-Markus Gauß a fotograf Kurt Kaindl za etnickými minoritami v Evropě. Vedle různých výstav byly tyto cesty také zdokumentovány ve společných obrazových publikacích. Pokud chete vědět, jak vypadají a žijí Asyrové ve Švédsku, Tataři na Litvě, Klajpedší nebo Černomořští Němci a další přijďte na výstavu do Paláce šlechtičen.

Kurt Kaindl
Narodil se v roce 1954 v Gmundenu, studoval v Salcburku, zároveň získal vzdělání jako fotograf, v roce 1981 spoluzaložil galerii Fotohof, od roku 1975 výstavuje, působí na četných univerzitách. Žije ve svobodném povolání jako fotograf a odborník v oblasti médií v Salcburku, je vydavatelem Edice Fotohof v nakladatelství Otto Müller.

Karl-Markus Gauß
Narodil se v roce 1954 v Salcburku, kde žije jako autor několika knih a vydavatel časopisu Literatur und Kritik. Již v roce 2001 vydal v nakladatelství Zsolnay knihu o svých cestách k neznámým národům Evropy pod názvem "Die sterbenden Europäer" [český překlad: Vymírající Evropané, nakladatelství Vitalis].

Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Záštitu převzal veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl.

Výstava je součástí projektu Česko-rakouský kulturní podzim Brno 2008.

PhDr. Hana Dvořáková

Zpět na hlavní stránku