ONA - SHE - HIJA
Obraz ženy z oblasti jižního a východního Středomoří.

     Blízký východ a Severní Afrika, ve které po dlouhá staletí koexistují tři hlavní světová náboženství - judaismus, křesťanství, islám, je nesmírně bohatou oblastí se vzájemně se prolínajícími kulturami (arabská, perská, turecká, arménská, evropské kultura, ale též asyrská či babylónská, atd.). Každý region oplývá osobitými projevy duchovní i materiální kultury, které dohromady tvoří pestrobarevný obraz tamní společnosti. Jedním z takovýchto projevů je odívání - tedy každodenní viditelná přítomnost šatstva svým vzhledem vypovídající o svém majiteli.
     Výstava si klade za cíl seznámit laickou veřejnost s rozmanitostí ženského oděvu jako svébytného projevu jednotlivých kultur výše zmíněné oblasti, jejíž břehy jsou omývány vodami Středozemního moře. Jelikož dámský oděv býval od nepaměti pestřejší a ženská krása rafinovanější, byl tedy pro prezentaci zvolen šat ženský vycházející z tradičních prvků oblasti.
     Na úvod bude poukázáno na kulturní stereotypy, jimiž je blízkovýchodní žena zahalena v očích evropského diváka ( černé zahalení od hlavy k patě, břišní tanečnice, harém, orientalismus), v dalších etapách bude přestavena pestrost a barevnost šatů ze Sýrie, Libanonu, Egypta a Tuniska, rafinované možnosti úvazů šátků na hlavu a zkrášlovací prostředky nezbytné pro každou ženu (hena, oční stíny, depilace). Výstava bude doplněna o rodinné fotografie od počátku 20. stol. po současnost a dalším ilustračním materiálem.

Zpět na hlavní stránku