Jak se žije v okupované Palestině

Putovní fotografická výstava nazvaná "Jak se žije v okupované Palestině" zachycuje život na palestinských autonomních územích.

Autorka výstavy PhDr. Miluše Tůmová, absolventka oborů etnologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, strávila v minulých dvou letech v Palestině celkem 13 měsíců dokumentováním bohatého kulturního dědictví regionu, postupů tradiční řemeslné výroby, rodinné a výroční obřadnosti, prozaického i písňového folklóru, orální historie a životní situace Palestinců. Autenticita výzkumu byla podpořena soužitím s arabskými rodinami, sdílením jejich každodenní reality i rodinných slavností.

Autorka: "V době, kdy jsem do Palestiny odlétala poprvé, jsem o této zemi věděla velmi málo, a to málo prošlo mediálním zkreslením. Když se nyní po návratu ptám českých občanů, co o Palestině vědí, narážím většinou na nevědomost. Mnozí mají jakousi neurčitou představu země plné teroristů, náboženských islámských fanatiků, sebevražedných atentátníků, představu o potlačování práv žen, o chudobě a nízké gramotnosti. Ze své zkušenosti vím, jak jsou tyto představy nesprávné a ráda bych Vám Palestinu ukázala reálně a komplexně, včetně jejích krás. Ráda bych vyvrátila mediálně živené předsudky o Palestincích a seznámila Vás s nimi jako s laskavými lidmi, kteří jako my chodí do práce, milují své rodiny, mají svou kulturu, tradici a vzdělanost. Tito lidé touží po své vlasti, míru a bezpečné budoucnosti pro své děti. Jejich mentalita je v některých aspektech odlišná od té naší, ale já věřím, že je možné mezi jejich a naší kulturou vybudovat mosty důvěry a přátelství. Kdyby má výstava byla byť maličkým střípkem při vytváření takových mostů, budu šťastná, že splnila svůj účel."

Výstava byla odstartována v měsíci říjnu v Lomnici nad Popelkou, poté přemístěna do Sezimova Ústí, Brno je její třetí zastávkou. Výzkum i realizace výstavy byly umožněny díky Grantové agentuře Univerzity Karlovy, která projekt zaopatřila po finanční stránce.

Od 4. února 2009 do 4. dubna 2009, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Moravské zemské muzeum.
Zahájení výstavy za účasti autorky bude dne 3. února 2009 v 16 hodin.

PhDr. Miluše Tůmová

Zpět na hlavní stránku