PLANKTON

Výstava fotografií Dr. Petra Znachora.

Soubor mikrofotografií planktonních organismů, které autor (Dr. Petr Znachor, Ph.D., Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR, Laboratoř ekologie planktonu, České Budějovice) pořídil na optickém mikroskopu Olympus BX 51 s digitálním fotoaparátem Olympus DP 70 s pomocí speciálních mikroskopických technik. Plankton je soubor vesměs mikroskopických organismů, volně se vznášejících ve vodním sloupci. Tato výstava je věnována fytoplanktonu - fotosyntetizující složce celkového planktonu (živočišné organismy zde představeny nejsou).

Jednotlivé objekty - sinice a řasy - jsou pojaty nejen z vědeckého, ale především estetického hlediska. Vystavené záběry ukazují rozmanitost běžně se vyskytujících řas a sinic a odhalují tajemství mikrosvěta, který se skrývá v obyčejné kapce vody nabrané z rybníka nebo jiné nádrže.

Pro laika jsou v dnešní době z planktonních organismů nejznámější sinice, a to z té horší stránky - jako vodní květ tvořící se v letním období na hladinách přehrad a rybníků. Těmto organismům je věnována ve výstavě celá jedna kóje.

Tvary dalších planktonních organismů, řas patřících do různých skupin, mohou být pro laika překvapením, a totéž platí o jejich mnohdy překvapivých barvách.

Prezentované fotografie jsou jen malým zlomkem z velkého množství fotografií, které autor výstavy pořídil v posledních letech v rámci vědeckých projektů probíhajících na jeho pracovišti.

Přehlídku planktonních organismů doplňují 3 panely s odlišným, avšak navazujícím obsahem: stanovisko vědeckých pracovníků k zamýšlené výstavbě dalších přehrad v souvislosti s očekávaným globálním oteplením, panel "Unie pro řeku Moravu", která nabízí "měkká protipovodňová opatření jako alternativu k technickým úpravám toků, a panel Ekologického institutu Veronica, dlouhodobě propagujícího užívání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků jako základní opatření v boji proti eutrofizaci (= zvyšování obsahu živin, zejména fosforu a dusíku) vod. RNDr. Olga Skácelová, Ph.D.

Zpět na hlavní stránku