První zemědělci
Výstavní projekt pořádaný v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii.

Život a smrt v mladší době kamenné
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Od 1. 4. do 10. 10. 2009

      Výstava Život a smrt v mladší době kamenné vznikla z iniciativy Mgr. Z. Čižmáře (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.) ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Moravským zemským muzeem.
      Výstava podává průřez dosavadními výsledky výzkumů a bádání o období mladší doby kamenné. Svým rozsahem, náplní a netradiční formou realizace je první svého druhu na Moravě. Nosným prvkem výstavy je dřevěná palisáda, která v neolitu vymezovala nejen hranice sídlištních areálů, ale byla i součástí kultovních okrsků, tzv. rondelů. Výstava se snaží navodit dojem dvojitého rondelu, přičemž vnitřní rondel se 4 vstupy tvoří prostor, kde se nachází pokladnice moravského neolitu. Je zde vystaveno množství originálů archeologických unikátů, především plastik z tohoto období. Těžištěm výstavy jsou dvě světoznámé "venuše" z Hlubokých Mašůvek (poprvé vystavené v Brně) a dutá plastika "Hedviky" z Mašovic.
      Výstavu oživuje tematický film autora Ing. K. Špalka, který spojuje minulost s přítomností moravské archeologie neolitu, především kultury s moravskou malovanou keramikou. Nedílnou součástí výstavy je i obsáhlý katalog, obsahující nejen množství barevných fotografií, ale i fundované příspěvky špičkových odborníků na tuto problematiku na Moravě.

      V části, nazvané Vedrovice, jsou veřejnosti předkládány výsledky zevrubné analýzy pohřebiště ve Vedrovicích, které patří k nejvýznamnějším evropských neolitickým lokalitám. Nahlédneme do každodenního života neolitických zemědělců, pokusíme se seznámit s dobovými technologiemi a pracovními postupy.
      Zejména výsledky rozsáhlého mezinárodního projektu, zajišťovaná ve spolupráci Moravského zemského muzea a Univerzity v Sheffieldu, nám umožňuje nahlédnout dnes do životních osudů jednotlivých členů osady Vedrovice, které dnešního návštěvníka zarážejí svou osobní tragikou i dramatičností našich předchůdců. Můžeme doslova sledovat životní běh obyvatel vesnice, jejich způsob stravovaní, cestování, odívání a přátelských i nepřátelských kontaktů se sousedícími societami. Mnohdy máme pocit, že k jejich dokonalému poznání nám chybí už jen jediné, dozvědět se i jejich jména.

Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje
Etnografický ústav MZM, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Od 1. 4. do 10. 10. 2009

      Výstava je součástí výstavního projektu První zemědělci a volně navazuje na jeho archeologickou část. Zaměřuje se na historické formy zemědělství zejména v devatenáctém a v prvních desetiletích dvacátého století. Má ukázat jednak návaznost některých forem ručního nářadí na nářadí prvních zemědělců, jednak poukázat na pokrok, k němuž v 19. století docházelo zaváděním jednoduchých strojů nejprve na ruční, později na parní, benzinový a elektrický pohon. Naprostá většina exponátů, až na některé modely, pochází ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
       V sedmi výstavních místnostech ve druhém poschodí Paláce šlechtičen na Kobližné ulici bude vystaveno zemědělské nářadí užívané k orbě, kultivaci půdy a setí, ke sklizni, mlácení a mletí obilí, při sklizni řepy, brambor, lnu, při vinohradnictví a ovocnářství, včelařství a chovu dobytka. Výstava končí instalací selské jizby s černou kuchyní, v níž se návštěvník seznámí také s pomůckami, které byly užívány při pečení chleba, vaření povidel, při zabijačce apod. Nechybí ani prezentace výtvarně zajímavých artefaktů z oboru zemědělství, vyřezávaných forem na máslo, součástí úlů či zdobeného vozového kování, doplněná malou ukázkou keramiky a obrázků na skle s motivem orby. V osmé místnosti se plánuje herna a pracovna pro děti - budou zde mít možnost ověřit si znalosti získané během prohlídky výstavy.
      Nejcennějším exponátem výstavy je tzv. josefský pluh, kterým na poli u Slavíkovic (dnes součást Rousínova na Vyškovsku) vyoral brázdu sám císař Josef II. Stalo se tak v roce 1769 během jeho cesty z Brna přes Olomouc do Nisy. Tento předmět byl po orbě převzat do péče moravských zemských stavů a v roce 1862 převeden do sbírek Moravského zemského muzea (tehdy Františkova muzea). V roce 1873 dominoval expozici oradel na světové výstavě ve Vídni. V Brně byl naposledy vystaven před deseti lety, v souvislosti s rekonstrukcí stálé expozice Etnografického ústavu odpočívá nyní v depozitáři a Brňané mají jedinečnou možnost tento historicky i technologicky unikátní exponát shlédnout.

PhDr. Alena Humpolová, PhDr. Petr Šuleř, PhDr. Jarmila Pechová

Zpět na hlavní stránku