Sahara - příběh Velké pouště

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Václava Jehličky.

     Mezinárodní výstavní projekt svým zaměřením navazuje na dlouhodobou pozornost, kterou Moravské zemské muzeum území Sahary věnuje již od dob 1. republiky. Etnografický a archeologický průzkum této oblasti ve 30. letech 20. stol. zahájil prof. Karel Absolon, zakladatel Anthroposu, při svých expedicích do Alžíru a Tuniska. V poválečném období výzkum orientovaný především na pravěké a etnické umění v MZM vynikajícím způsobem rozvinul prof. Jan Jelínek pěti výpravami do libyjské Sahary v letech 1977-1981 (Jan Jelínek mj. vybudoval Národní muzeum v Tripolis v Libyi). Výstava "Sahara - příběh Velké pouště" tak veřejnosti předkládá výsledky výzkumů Moravského zemského muzea na rozsáhlém území Severní Afriky. Expozice je však podstatným způsobem rozšířena o sbírkové předměty z Národního muzea, Národního muzea v polském Štětíně, Severočeského muzea v Liberci a řady soukromých sběratelů. Na přípravách výstavy se rovněž podílelo Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky, Velvyslanectví Marockého království a Velvyslanectví Tuniské republiky. Autory výstavy jsou naši přední odborníci na poli přírodních věd, archeologie a etnografie - prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Národní muzeum - Náprstkovo muzeum), RNDr. Ivan Mrázek a Mgr. Lenka Suková (Český egyptologický ústav FF UK v Praze). Kurátorem výstavy je Mgr. Petr Kostrhun (Moravské zemské muzeum).

     Do výstavy, jejíž přípravy byly zahájeny v roce 2006, se podařilo shromáždit více než 600 originálních exponátů, umístěných ve dvou výstavních sálech na ploše 550 m2. Návštěvníci se v první části seznámí s ekologií a přírodním bohatstvím Sahary (drahé kameny a minerály, zkameněliny). Do hluboké minulosti Sahary, jejíž archeologické nálezy dokládají zdejší osídlení lidmi dříve než před 250.000 lety nás zavede archeologická část instalace bohatá především na kamenné nástroje (např. velké pěstní klíny, mlýnky na obilí a ozdoby z mladší doby kamenné). Na pravěké kultury pak navázaly velké starověké civilizace Egypta, Řecka, Féničanů a Říma, které jsou opět reprezentovány vzácnými exponáty (např. zcela ojedinělou ukázkou koptského textilu z 5. století s archaickými křesťanskými motivy či souborem římských lamp). Podstatnou část výstavy tvoří originální kopie Sklaních rytin a maleb, jejichž stáří se pohybuje od 9.000 let do současnosti. Plastické kopie vyhotovené v měřítku 1:1 představují největší soubor skalního umění centrální Sahary v Evropě, získaný v 70. letech prof. Janem Jelínkem. Skalní umění návštěvníka vtáhne do dávno zaniklého světa Sahary, do doby, kdy dnešní Velká poušť bývala zelená a bohatá na množství zvěře. Pravěcí lidé tak na skalách znázornili krokodýly, žirafy, vodní buvoly, slony, nosorožce a jiná zvířata. která na tomto území dnes již dlouho nežijí.
     Přibližně jednu polovinu výstavy tvoří velmi početný etnografický materiál, mapující bohatou kulturní mozaiku Sahary. Tematicky je instalace zaměřena na zmapování transsaharského obchodu, který již od starověku přepravoval množství zboží (drahé kovy, látky, zbraně, sůl apod.) od severoafrického pobřeží přes oblast Velké pouště na jih až do tropických oblastí. Pozornost jistě vzbudí diorama - originál velkého stanu Tuarežských kočovníků (aristokracie pouště) s kompletní výbavou, modely pouštních mešit, figuríny v oděvech reprezentující různá etnika, šperky a řada dalších exponátů zapůjčených především z Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Výstava je zakončena haptickou expozicí, určenou však nejen nevidomým návštěvníkům.
     K výstavě Moravské zemské muzeum vydalo katalog a na příští rok připravuje rozsáhlý přednáškový cyklus.

Výstava vznikla díky podpoře:
Ministerstva kultury ČR
ABB s. r. o.
PAMCO s.r.o.

Petr Kostrhun

Zpět na hlavní stránku