Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Slavní i zapomenutí
aneb Chytré hlavičky z Čech a Moravy

      Tato výstava je věnována objevitelům a vynálezcům, kteří se v českých zemích narodili, i těm, kteří k nám z nejrůznějších důvodů přišli a zde vytvořili něco převratného. Vzhledem ke komornímu charakteru výstavy jsme záměrně vynechali většinu těch, kterým věnují rozsáhlé stati učebnice dějepisu. Rozhodně tím nechceme snižovat zásluhy mnohých osobností o povznesení naší národní vědy, ani význam jejich prací na poli jazykovědném, historickém, přírodovědném, kulturním či technickém. Snažili jsme se však hledat vynálezy a objevy, které byly ve své době v celosvětovém měřítku zcela nové a unikátní.
      Někteří z objevitelů a vynálezců získali slávu již za svého života, jako například Jan Evangelista Purkyně, z jehož rozsáhlého díla představuje naše výstava jen malý vzorek. Mnohé z vynálezů či objevů však předběhly svou dobu natolik, že nenašly uplatnění a upadly v zapomenutí. Jsou to třeba kamna na topení kamenným uhlím, které si nechal patentovat pražský vynálezce Christoph Bergner již v 70. letech 18. století.
      Kdo z nás ve škole slyšel o Janu Markovi Marků, který již v roce 1648 prozkoumal a popsal lom světla a z jehož práce pravděpodobně čerpal Issac Newton, kterému je tento objev připisován? Kdo z nás ví, že u zrodu potrubní pošty stál Josef Ressel, který její princip teoreticky rozpracoval v letech 1827- 1847. Ve většině encyklopedií najdeme, že potrubní poštu vynalezl Denis Papin, ale až v roce 1853. Dokonce ani slavný vynálezce František Křižík nebyl ušetřen pokusů o zcizení svého největšího vynálezu, nového typu obloukové lampy. Proto výstava nese v názvu i slovo zapomenutí. Z mnohých, kteří svým větším či menším dílem přispěli k pokroku lidstva, bylo nutno vybrat objevy a vynálezy, jejichž význam je nepominutelný a které je také možno dětskému návštěvníkovi vysvětlit prostřednictvím aktivit.
      Interaktivní exponáty z fyziky a elektrotechniky jsou autorským dílem Mgr. Václava Piskače, Ing. Vítězslava Prokopa, Jiřího Daňka a Ing. Zdeňka Jelínka. Ostatní exponáty pak vytvořily pracovnice Dětského muzea MZM - Marta Chadzipolichroni, Monika Olešovská, Kamila Prokopová a Bc. Šárka Šmídková.
      Výstavené interaktivní exponáty představují dílo Johanna Keplera, Jana Marka Marků, Václava Prokopa Diviše, Josefa Ressla, Jana Evangelisty Purkyně, Christiana Dopplera, Františka Adama Petřiny, Gregora Johanna Mendela, Friedricha Reinitzera, Františka Křižíka, Jana Janského, Bedřicha Hrozného, Ludvíka Otčenáška a vynálezců v oboru tisku - Aloise Senefeldera, Jakuba Husníka a Karla Václava Klíče.
      Bohužel pouze ústně můžeme zmínit, že množstvím vynálezů našich rodáků se mohou pyšnit obory jako je pivovarnictví nebo cukrovarnictví, strojírenství textilních strojů nebo i současná medicína. Alespoň těm nejvýzmamnějším počinům je věnován historický přehled.

PhDr. Eva Jelínková


Zpět na hlavní stránku