Stromy jako domy
Život na stromě, ve stromě a pod stromem

     Právě zahajovanou výstavu připravilo Dětské muzeum ve spolupráci se zoologickým, botanickým a entomologickým oddělením Moravského zemského muzea. Výstava tentokrát přibližuje ekologickou tématiku a měla by nejen dětské, ale i dospělé návštěvníky inspirovat ke vnímavosti při pobytu v přírodě, umění všímat si života jejích obyvatel a jejich vzájemných vztahů. Mohou se zde přesvědčit, že stromy nežijí samy pro sebe, ale jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy pro celou řadu živočichů, rostlin i hub, a tito obyvatelé jsou opět domovem či potravou dalších živých organismů, i že řada organismů žije v symbióze - vzájemně výhodných vztazích.

     Návštěvníci mohou nahlédnout do tří biotopů a dozvědět se, komu poskytují zázemí dub a smrk v lese, jabloň na venkovské zahradě a vrba u rybníka. V každém biotopu je čeká řada exponátů - savců, ptáků, hmyzu, hub a plodů. Výstava je doplněna množstvím dalších ukázek, které návštěvníkům pomohou zodpovědět otázky, které si mnohdy při procházce přírodou kladou. Vystaveny jsou vzorky kůry, listů a plodů různých dřevin, ptačí vejce, paroží vysoké zvěře, stopy zvířat a další. Pro hravé návštěvníky jsou připraveny tématické hry a skládanky. Jak už je v Dětském muzeu zvykem, řada exponátů je návštěvníkům na dosah. Výstava je koncipována jako projekt přátelský k nevidomým návštěvníkům, takže se snaží v největší možné míře přiblížit sledovanou tématiku i jim.

     A pro milovníky přírody musíme uvést ještě jednu zásadní informaci: Při přípravě této výstavy nebylo usmrceno ani jedno zvíře.

PaedDr. Zdeňka Poláková

Zpět na hlavní stránku