SVÁTOSTKA - UPOMÍNKA A TALISMAN

Svátostky jsou malé náboženské medaile, které byly raženy jako upomínka ze svaté poutě a také jako ochranný talisman. Bývají spojeny s konkrétním poutním místem a právě poutnictví má největší zásluhu na jejich rozšíření. Poutníci je nosili na šatech nebo za kloboukem.
O rozkvět poutních míst se staraly církevní řády a bratrstva. V 17. a 18. století to byli především jezuité, díky jimž se poutnictví velmi rozšířilo a objevilo se také velké množství svátostek. Řada poutních míst razí svátostky i v dnešní době a některé nadále slouží jako součást oděvů mužských i ženských círekevních řádů.
Svátostky jsou většinou raženy z obecných kovů (v menším počtu ze stříbra) a jsou opatřeny ouškem k zavěšení. Nesou nejčastěji zobrazení světců, poutního místa nebo biblické citáty.

Stejně tak sloužily svátostky jako ochranný talisman. Byly s oblibou přivěšovány k růžencům nebo nošeny s jinými amulety na krku. Měly chránit nositele před nemocemi, ďáblem, živelnými pohromami nebo lapkami na cestách. Vkládaly se zemřelým do hrobu, aby jej ochránily před zlými duchy. Svátostky měly chránit nejen osoby, ale také úrodu a budovy před živelnými a jinými pohromami. Proto jsou nálezy svátostek především na pohřebištích, v polích a také v makovicích kostelních věží.

Na výstavě budou prezentovány exponáty souvisejí s územím Moravy a jejími nejznámnějšími poutními místy (Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce, Vranov u Brna a Křtiny). Pocházejí ze sbírek Numismatického oddělení MZM, Etnografického ústavu MZM a Historického oddělení Muzea města Brna.

Mgr. Dagmar Grossmannová

Zpět na hlavní stránku