Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Tajemný jednorožec
zkameněliny v legendách a mýtech


      Historické prameny ukazují, jak významnou úlohu sehrály zkameněliny v mytologii, filozofii, náboženství, umění i vědě a kolik významných osobností se jimi zabývalo (např. Aristoteles, Avicena, Boccacio, Athanasius Kirchner, Leonardo da Vinci, Voltaire, Darwin a další). Zkameněliny byly vysvětlovány způsoby, které odpovídaly tehdejšímu filozofickému chápání světa. Pro pravěkého člověka byly zkameněliny amuletem sloužícím k rituálu, pro antického myslitele výsledkem působení hvězd, pro učeného jezuitu svědky biblické potopy, pro Darwina důkazem vývoje života na Zemi, pro vypravěče zdrojem inspirace nevyčerpatelné studnice pohádek a mýtů o dalekých krajích se zlými saněmi, bazilišky, bájnými jednorožci a krutými obry.
      Cesta za pochopením původu zkamenělin je provázena příběhy plnými tápání, vítězství i omylů. Prostřednictvím autentických exponátů je výstava představí jako hříčky přírody, rituální předměty a medikamenty, svědky biblické potopy, ostatky obrů, draků či jednorožců, ba dokonce i svatých. Podklady k výstavě byly shromážděny z celé Evropy. Mnohé nálezy se projevily i v lidové slovesnosti a staly se zdrojem nejrůznějších pověstí.
      Na výstavě se představuje mnoho unikátních historických předmětů z našich i zahraničních institucí. Např. bazilišek z Kabinetu kuriozit Strahovského kláštera, roh jednorožce z Přírodovědného muzea v Karlsruhe a ostatky obrů z Košického dómu. Jsou vystaveny vzácné staré tisky a bestiáře ze Strahovské knihovny, ve kterých se píše o tehdejších podivuhodnostech světa. Mezi nimi lze jmenovat knihu Konrada Gesnera z roku 1565, ve které najdeme úplně nestarší zobrazení zkamenělin. Lze zde spatřit slavnou měděnou bibli Physica sacra od Johanna Jacoba Scheuchzera či Mundus subterraneus slavného jezuity Athanasia Kirchnera, který byl v Římě správcem jednoho z nejstarších muzeí na světě vůbec.
      Pro navození tajemné atmosféry bylo zvoleno i patřičné výtvarné pojetí. Exponáty umístěné ve vitrínách zhotovených speciálně pro tuto výstavu jsou pouze bodově nasvíceny a výstavní sály jsou ozvučeny hudebním aranžmá. Část výstavy je věnována výtvarnému umění inspirovaném právě tématikou mýtů či mytologických postav. Mezi nejcennější exponáty z této části patří předměty z bývalého Matematického muzea v Klementinu - nejstaršího veřejného muzea v českých zemích. Exponáty na výstavu jsou zapůjčeny z : Musée National d´Histoire naturele Paris, Tylers museum, Haarlem, Musée G. Cuvier, Montbéliard, Universität Wien, Národní muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum města Brna, Městské muzeum Čáslav, Muzeum Jihovýchodní Moravy, ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum Vysočiny,v Třebíči, Státní zámek Lednice.
      Výstava je pořádána pod záštitou Ministerstva kultury, českého výboru ICOM a European Association of Vertebrate paleontologists. Součástí výstavy je hravá výzkumná dílna, kterou pro zvídavé návštěvníky připravilo Dětské muzeum. Zvídaví návštěvníci, děti i dospělí, zde mohou zkusit rozpoznat pravou zkamenělinu od podvrhu, seřadit živočichy podle stáří na geologické časové ose či poskládat kostru jednorožce. Která zvířata a jejich pozůstatky stála u zrodu představ o bájných bytostech jim napoví živé exponáty v teráriích i plošné překlápěcí loutky, návštěvníci si mohou několika výtvarnými technikami namalovat zkameněliny nebo bájné bytosti podle inspirace z výstavy či vlastních představ. Mimo dalších překvapení a her zde mají děti k dispozici i netradiční loutkovou scénu.

RNDr. Růžena Gregorová


Zpět na hlavní stránku