To tu ještě nebylo!!!
Víte či nevíte k čemu co sloužilo?

     Výstava vznikla na základě inspirace výstavním projektem Regionálního muzea a galerie v Jičíně "Úklid v muzeu". Ten představil návštěvníkům hravou formou různé sbírkové předměty, které se většinou k výstavním účelům nehodily a tudíž nevyužívaly.
     Naše výstava se svou koncepcí důsledně zaměřuje na výběr předmětů, které jsou pro dnešní generaci dětí a mládeže, ale i řady dospělých, již neobvyklé nebo přímo neznámé. Snaží se představit muzeum jako banku, uchovávající historický odkaz z různých muzejních oborů, který se vhodnou prezentací může stát pro návštěvníky nejen zajímavým, ale i zábavným zážitkem.
     V prostorách sálu Dětského muzea je připraven výběr téměř sta předmětů, rozdělených do pěti celků. První nabídne hádání předmětů ze tří možností, které jsme se však snažili volit tak, aby správná odpověď byla přece jen patrná. Druhou skupinu exponátů mohou návštěvníci vyhledávat a určovat podle žertovně pojatých popisů na hrací kartě. Návštěvník si může při hře vyzkoušet svůj postřeh i vlohy pro práci "muzejního odborníka". Třetí skupinu předmětů mohou návštěvníci identifikovat podle připravené kartotéky. Pro nejmenší je připraveno určování obecně známých věcí ukrytých v uzavřených boxech. Tyto předměty lze "prohlédnout" pouze hmatem. Poslední soubor pak nabízí soutěžní exponáty. Hraví návštěvníci mohou vymýšlet, k čemu mohly (nebo BY mohly) sloužit a nejzajímavější nápady budou po ukončení výstavy vyhodnoceny a odměněny.
     Výstava je svým pojetím směrována nejen pro školní mládež, ale i celou rodinu, tedy pro všechny věkové kategorie bez rozdílu a jejím cílem je připomenout, že muzeum je nejen prostředí pro vzdělávání, ale i příjemnou zábavu.

PaedDr. Zdeňka Poláková

Zpět na hlavní stránku