Zapomenutý půvab
Historické památníky

Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, Kobližná 1, Brno (Palác šlechtičen)
Termín: 10. března-30. května 2009
Otevřeno: úterý-sobota 9.00-17.00 hodin

Žánr vzpomínkové kultury patří k oblíbeným tématům kulturní historie zabývající se každodenností. Klasický příklad žánru pak představují památníky, jejichž stránky odrážejí dávno zapomenutá přátelství, staré lásky stejně jako nabádání rodičů. Jmenovaný okruh zahrnuje mezilidské vztahy a bývá často doplňován uschlými květinami či fotografiemi. Od druhé pol. 50let. 20.stol. dochází k posunu a obsahovou převahu nabývají zápisy z období základní školní docházky s neumělými malůvkami spolužáků včetně poučných sentencí pedagogů. Specifickou tématiku představuje rovněž okruh dedikací vepsaných "druhy ve zbrani" tj. se vztahem k vojenské službě.

Formálně se jedná o brožury malého formátu opatřené kvalitním papírem s dekorativně pojatými deskami, jejichž zpracování odráží úroveň dobového uměleckého řemesla. Pozornost upoutávají především díla z konce 19. stol. a z období secese. První památníky mají podobu malých etují s volně řazenými listy, později tj. od druhé pol. 19.stol. pak knižní.

Vznik památníků je spojován se zábavou univerzitních studentů v 16. stol. Z prostředí šlechty přesáhla tato nenáročná zábava rozšířila i do měšťanské společnosti. Příznivá pro rozšíření nastala v období biedermeieru orientovaného na soukromý život sílící měšťanské vrstvy. Doklad masového rozšíření představují tištěné příručky s návody, jak zápis správně upravit, v nichž pisatel rovněž našel inspiraci v podobě souboru citátů či veršů. Textová část je často doplňována kresbou event. malbou odvislou od schopností pisatele. Výpovědní hodnota památníků spočívá ve faktu, že jsou vázány na konkrétní osobu, jíž jsou vpisky adresovány.

Vystavený soubor pochází z majetku Etnografického ústavu MZM a sběratele H. Noubela.

Akce je součástí festivalu Bonjour Brno 09.

PhDr. Hana Dvořáková

Zpět na hlavní stránku